Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 157 Luns, 22 de agosto de 2016 Páx. 37337

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

ANUNCIO do 28 de xullo de 2016, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se publica a resolución do expediente de clasificación 7/2015 e un máis.

Para os efectos previstos no artigo 28 do regulamento para a execución da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común, o Decreto 260/1992, do 4 de setembro, e de conformidade co disposto nos artigos 59.5 e 60.1 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, faise público que o Xurado Provincial de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, na sesión que tivo lugar o 27 de xuño de 2016 na sala de xuntas da Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural, baixo a presidencia de José Ramón Losada Fernández, e coa asistencia dos vogais Ramón Rozadillas Valverde, Josefina Pereira de la Riera, José Antonio Rojo Fernández e da secretaria Lucía Belver Quiroga, ditou a resolución de clasificar como veciñais en man común os seguintes montes:

– Expediente número 7/2015.

Nome: Santo Estevo de Pol (ampliación).

Pertenza: veciños/as da parroquia de Pol (agás Eirón).

Parroquia: Pol.

Concello: Pol.

Superficie: 20,02 hectáreas.

Estremas da zona de ampliación:

Norte: polígono 64, parcelas 51, 89, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66.

Leste: polígono 72, parcelas 9005 (camiño), 54, 9003 (camiño), 17, 24, 25, 59, 26.

Sur: polígono 71, parcela 9005 (camiño).

Oeste: polígono 72, parcelas 53, 50, 49, 63, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 39; polígono 64, parcela 1.

Como consecuencia desta ampliación, o monte total clasificado para Santo Estevo de Pol (agás Eirón) pasa a medir 118,79 hectáreas.

– Expediente número 8/2015.

Nome: Rubián San Fiz (ampliación).

Pertenza: veciños/as da parroquia de Rubián San Fiz.

Parroquia: San Fiz de Rubián.

Concello: Bóveda.

Superficie: 34,19 hectáreas.

Estremas:

Polígono 21, parcela 416:

Norte: parcelas 192, 194, 195, 196, 198, 201, 202, 204 e 425 do polígono 21.

Sur: 9024 do polígono 21.

Leste: parcela 9032 estrada de Calvos ao O Incio, camiño.

Oeste: parcelas 161,191 do polígono 21.

Polígono 21, parcela 413:

Norte: parcelas 367, do polígono 21, 645 do polígono 9 no concello do Incio.

Sur: parcela 9021, do polígono 21 (camiño).

Leste: parcelas 9019 e 9032 do polígono 21 (camiños).

Oeste: parcelas 425, 373, 375, 458, 376, 377, 378, 369, 368, 298, 251, 250, 366, 411, 367 do polígono 21.

Polígono 21, parcela 295:

Norte: parcelas 272, 271, 270, 269, 268, 267, 296 e 297 do polígono 21.

Sur: parcelas 206 e 208 do polígono 21.

Leste: parcela 298 do polígono 21,

Oeste: parcelas 209, 291, 292, 293, 294, 283 e 281 do polígono 21.

Polígono 21, parcela 412:

Norte: parcelas 645 do polígono 9 no concello do Incio.

Sur: parcelas 367 e 411 do polígono 21.

Leste: polígono 9, parcela 645 Serra de Abeceira, O Incio (Lugo).

Oeste: Parcelas 311, 332, 334, 423, 335, 336, 337, 338, 340, 341, 342, 343, 349, 446 e 366 do polígono 21.

Polígono 21, parcela 410:

Norte: polígono 21, parcela 416.

Sur: polígono 21, parcela 416.

Leste: polígono 21, parcela 416.

Oeste: polígono 21, parcela 151.

Como consecuencia desta ampliación, o monte de Rubián San Fiz pasa a
medir 121,985 hectáreas.

Contra estas resolucións, desde a súa notificación ou publicación, poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición, no prazo dun mes, ante o Xurado Provincial de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, ou recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Lugo, de conformidade co disposto no artigo 46.1º da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa, en relación co artigo 12 da Lei de montes veciñais en man común e co artigo 28 do seu regulamento, modificados os dous preceptos legais pola Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Así mesmo, este anuncio publicarase no Diario Oficial de Galicia, de acordo co establecido no artigo 28 do Decreto 260/1992, do 4 de setembro, para a execución da Lei de MVMC, ben que a eficacia do acto notificado quedará supeditada á súa publicación no BOE.

Lugo, 28 de xullo de 2016

José Ramón Losada Fernández
Presidente do Xurado Provincial de Clasificación de Montes
Veciñais en Man Común de Lugo