Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 158 Martes, 23 de agosto de 2016 Páx. 37529

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Mar

ANUNCIO do 8 de agosto de 2016, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se notifica o inicio do expediente PSC-FE-0108/2016-PPM e catorce máis.

De conformidade co disposto nos artigos 59.5º e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE núm. 285, do 27 de novembro), logo de intentada sen éxito a notificación persoal a través do servizo de Correos, notifícaselles ás persoas interesadas que se sinalan no anexo deste anuncio o inicio do expediente PSC-FE-0108/2016-PPM e catorce máis.

A eficacia do acto queda supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único do Boletín Oficial del Estado, polo que o prazo para presentar alegacións se computará desde esa publicación.

As persoas interesadas poderán comparecer nas oficinas da sede da Xefatura Territorial da Consellería do Mar, sitas na avenida Gerardo Harguindey Banet, 2, Viveiro, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, para o coñecemento íntegro do acordo de inicio e constancia de tal coñecemento.

O procedemento desenvolverase de conformidade co principio de acceso permanente. Para estes efectos, en calquera momento do procedemento a persoas interesadas teñen dereito a coñecer o seu estado de tramitación e a acceder e obter copias dos documentos contidos nel, ao abeiro do artigo 3.1 do Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto (BOE núm. 189, do 9 de agosto).

Sen prexuízo do anterior, as persoas interesadas dispoñen dun prazo de quince (15) días para achegaren cantas alegacións, documentos ou informacións xulguen pertinentes e, de ser o caso, propoñeren proba concretando os medios de que pretendan valerse, segundo o disposto no artigo 16.1 do Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto.

De non efectuaren alegacións sobre o contido da iniciación do procedemento no prazo previsto no artigo 16.1 citado, a iniciación poderá ser considerada proposta de resolución, cos efectos previstos para esta nos artigos 18 e 19 do Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto, de conformidade co establecido no artigo 13.2 dese real decreto.

A Coruña, 8 de agosto de 2016

Juan Carlos Barreiro González
Xefe territorial da Coruña

ANEXO

Expediente: PSC-FE-0108/2016-PPM.

Persoa interesada: Pablo López López.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: estrada de Catabois, 137, 2º esq., Ferrol.

Expediente: PSC-FE-0162/2016-PPM.

Persoa interesada: Marcos Manuel Alonso Santiago.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ Valdoviño, 3, baixo esq., Ferrol.

Expediente: PSC-FE-0165/2016-PPM.

Persoa interesada: Julio Alberto Fernández Lorenzo.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ Enrique Granados, 23, 1º C, Ferrol.

Expediente: PSC-FE-0167/2016-PPM.

Persoa interesada: José Fernando González Rey.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ Valle Inclán, 17, Neda.

Expediente: PSC-FE-0168/2016-PPM.

Persoa interesada: Andrés Ríos Maceiras.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: Camiño da Xesteira, 2, baixo F, Fene.

Expediente: PSC-FE-0171/2016-PPM.

Persoa interesada: José Luis Ríos Loureiro.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ Concepción Arenal, 11, bl. 1, 2º L, Ares.

Expediente: PSC-FE-0179/2016-PPM.

Persoa interesada: Jesús Miguel Mier Otero.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ Contramaestre Casado, bl. 3, 3º, Mugardos.

Expediente: PSC-FE-0184/2016-PPM.

Persoa interesada: Ricardo José Gonçalves Magalhaes.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ O Casal, 2, 2º esq., Mugardos.

Expediente: PSC-FE-0186/2016-PPM.

Persoa interesada: Juan Luis Mayobre Romaus.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ Euskadi, 4, baixo esq., Ferrol.

Expediente: PSC-FE-0188/2016-PPM.

Persoa interesada: Germán García Martínez

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ Cádiz, 16, 2º esq., Ferrol.

Expediente: PSC-FE-0193/2016-PPM.

Persoa interesada: Antonio Martínez Alonso.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ Alexandre Bóveda, 2, baixo, Mugardos.

Expediente: PSC-FE-0196/2016-PPM.

Persoa interesada: José Ángel Fontes Basanta.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: As Penas, 56, Brión, Ferrol.

Expediente: PSC-FE-0201/2016-PPM.

Persoa interesada: Jesús Mier Ríos.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ Contramaestre Casado, bl. 3, 3º E, Mugardos.

Expediente: PSC-FE-0203/2016-PPM.

Persoa interesada: José Antonio Chabaud Salgueiro.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ Armada Española, 32, 2º B, Ferrol.

Expediente: PSC-FE-204/2016-PPM.

Persoa interesada: Yago Lozano Fernández.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ Armada Española, 23, 1º D, Ferrol.