Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 159 Quarta-feira, 24 de agosto de 2016 Páx. 37582

III. Outras disposições

Vice-presidência e Conselharia de Presidência, Administrações Públicas e Justiça

RESOLUÇÃO de 23 de agosto de 2016 pela que se fazem públicas as candidaturas apresentadas nas juntas eleitorais provinciais da Corunha, Lugo, Ourense e Pontevedra para as eleições ao Parlamento da Galiza de 2016.

Em cumprimento do disposto no artigo 21.4 da Lei 8/1985, de 13 de agosto, de eleições ao Parlamento da Galiza, em concordancia com o artigo 47.1 da Lei orgânica 5/1985, de 19 de junho, de regime eleitoral geral, depois de comunicação das juntas eleitorais provinciais da Corunha, Lugo, Ourense e Pontevedra, fazem-se públicas as candidaturas apresentadas nas ditas circunscrições para as eleições ao Parlamento da Galiza, que terão lugar o dia 25 de setembro de 2016.

Santiago de Compostela, 23 de agosto de 2016

Alfonso Rueda Valenzuela
Vice-presidente e conselheiro de Presidência,
Administrações Públicas e Justiça

ANEXO

PROVÍNCIA DA CORUNHA

Que dentro do prazo que estabelecem os artigos 47.1 da Lei orgânica 5/1985, de 19 de junho, do regime eleitoral geral, e 21.4 da Lei orgânica 8/1985, de 13 de agosto, de eleições ao Parlamento da Galiza, foram apresentadas nesta circunscrição eleitoral da Corunha, às eleições ao Parlamento da Galiza convocadas pelo Decreto 92/2016, do 1.8.2016 (DOG nº 145, do 2.8.2016), as seguintes candidaturas:

Circunscrição eleitoral: A Corunha

Candidatura núm.: 1. COMUNISTAS DA GALIZA (P.C.P.E.)

1. Francisco Eugenio Sebio Peña

2. María Ángeles Prin Bermúdez

3. Francisco Leonardo Aneiros Dopico

4. Ana Marta García Rea

5. Daniel Pernas Rodríguez

6. Porfirio Embade Galinha

7. Marina Quintillán Núñez

8. Sergio Pena Dopico

9. Tania Redondo González

10. Alfonso Martínez Merlán

11. José Antonio Placer García

12. Ana María Piñón Vilariño

13. Santiago Vázquez Penido

14. Rosa María Rey Varela

15. Santiago Luis Orjales Lamas

16. Carlos López González

17. María Laura Iglesias García

18. José Ramón Ramos Do Nascimento

19. Pamela Fernández Rodríguez

20. Antonio Fernández Campos

21. Diego Ferreira Domínguez

22. Estrella Castelao Rial

23. Daniel López García

24. María Ana Saragoça Santamariña

25. Pablo Provecho Mosquera

Candidatura núm.: 2. ALTERNATIVA INDEPENDIENTE DA GALIZA (A.I.D.G.)

1. María de los Ángeles Álvarez Castro

2. Juan Carlos Gantes Lesta

3. María Ángeles Porto Concheiro

4. José Manuel Caamaño Pereira

5. Patricia María García Castro

6. Flora Salgueiro Andrade

7. José Luis Cobela Fuentes

8. Erica Rodríguez Conchado

9. Carmen Palhas Abelenda

10. José María Garrido Dalmau

11. María Carmen López Martínez

12. Jesús Dovao Pardo

13. Gemma Rey Otero

14. Francisco José Rey Porteiro

15. Cecilia Arijón Pardiñas

16. Susana López Balsa

17. Jesús Touriñán Muiño

18. María Soledad Benayas Cardesín

19. Juan Manuel Varela Arroyo

20. María dele Carmen Borrazás Esmorís

21. Francisco Miravete Amador

22. María dele Pilar Regos Calviño

23. José Manuel Rodríguez García

24. María Alicia Rogo Mallo

25. Rosario Vitureira Montáns

Suplentes

1. Vicente Javier Carcacia Estrada

2. Ana María Rey Porteiro

3. Fernando Javier García Regueira

4. Sonia Caamaño Pereira

5. Begoña Trigo Porteiro

Candidatura núm.: 3. CONVERGÊNCIA VINTEÚN (C 21)

1. Xaime Manuel Requeixo Souto

2. Fernando dele Rio Iglesias

3. Carmen Susana Cantón Blanco

4. Antonio Asorey Cacheda

5. María Teresa Gómez Rodeiro (Independiente)

6. José Luis Reza Pérez

7. Xabier Cid Fernández

8. Laura Rodríguez Espasandín (Independiente)

9. Xosé Febrero Bande

10. Sandra María Silva Chorem (Independiente)

11. Carlos López Grueiro

12. Cristina Lugo Codesido (Independiente)

13. Alfonso Iglesias Iglesias

14. Flora Iglesias Souto (Independiente)

15. Antón Dopico Rodríguez

16. Mateo Santiago Franco Rodríguez

17. Ana Folgueira Pérez (Independiente)

18. José Ignacio Maañón Lage (Independiente)

19. Sonia Castro Sánchez (Independiente)

20. José Luis Díaz Alvaredo (Independiente)

21. Manuel González Otero (Independiente)

22. Virginia Amor Carballido (Independiente)

23. Eva Castro Sánchez (Independiente)

24. Francisco Xavier Lores Ínsua (Independiente)

25. Miguel Pérez-Nievas Montiel (Independiente)

Candidatura núm.: 4. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (C's)

1. Cristina Losada Fernández

2. María Dores Pazos González

3. Antonio David Sanz Gómez

4. Antonio Landeira Méndez

5. María dele Carmen Garcimartín Montero

6. Manuel Jesús José Moinelo Allegue

7. Ángel Javier Escuredo Macías

8. Marta Isabel de Olano Vela

9. Jesús María Gutiérrez Rodríguez

10. María José García Hidalgo

11. María Trinidad Lobato Verdugo

12. José Manuel Vázquez Forno

13. David Saavedra Pino

14. Sofía Fernández Lista

15. Constantino Pérez Veiga

16. Miguel Ángel Rosende Suero

17. María Carmen Rabadán Climent

18. Jesús Manuel Vázquez Lozano

19. Silvia Caramés González

20. Jesús Martínez López

21. Yolanda Belém Cadaval Martínez

22. Francisco Manuel González Suárez

23. María Dores Prieto Nieto

24. Ana María Rodríguez Masafret

25. Javier Jesús Ramón Chouza Gestoso

Candidatura núm.: 5. ACCION DEMOCRATICA CIUDADANOS DA GALIZA (A.D.C.G.)

1. Luis Francisco Padilla Rivero

2. Teodoro de Francisco González

3. Sonia Cruz Duro

4. José Ignacio Plaza Veiga

5. Ana Isabel Giráldez González

6. Javier Lorenzo Blanco

7. Juan Antonio Mancilla Bernal

8. María Luisa Silva Domínguez

9. Rubén David Padilla Uzal

10. Cristina Iglesias Baptista

11. Alexandra Vanesa Casamian Arias

12. José Manuel de la Peña González

13. Silvia Domínguez Martínez

14. Lorena Veiga Lusquiños

15. Carlos Jorge Calio Ocaranza

16. Glória Albertina Arredondo Olivo

17. Jesús Giráldez Aballe

18. Ángel Veiga Prado

19. Beatriz Antes Domínguez

20. Rosa Italiani Pérez

21. María dele Pilar Rosa Pazos

22. Ramón Martínez Meneses

23. María Luisa Bugallo Correa

24. Aarón Esteban Gallego

25. Antonio Pérez Quintas

Suplentes

1. Juan Carlos Lago Fernández

2. José Carlos Rodríguez Gallego

3. José Manuel González Domínguez

Candidatura núm.: 6. VIA NOVA GALIZA (VN)

1. María dele Carmen Rodríguez Sabín

2. José Antonio García Pérez

3. Ángel Penas Cid

4. Francisca Santiago Sastre

5. Francisco Álvarez Álvarez

6. Patricia Álvarez Rodríguez

7. Felipe Graña Rodríguez

8. Ofelia Piñón Quintás

9. Luis Martínez Ruiz

10. María Jesús Espada Pardo

11. María Teresa Fernández Vázquez

12. María Vázquez Diz

13. Suso Martínez Fernández

14. Antonio Torres Capitão

15. Celso Masid Abad

16. Aimar Carolina Ramos Biscamon

17. David Cruz Cebrián

18. Eudosia Deza Souto

19. Mariana Cerradelo Carballo

20. Jesús Cruz Cruz

21. María Nieves Bóveda Forneiro

22. José Pazos Canal

23. Manuel Souto Jácome

24. María José Méndez Caramés

25. Ramón Rodríguez Gago

Candidatura núm.: 7. BNG-NÓS CANDIDATURA GALEGA (BNG-NÓS)

1. Ana Pontón Mondelo

2. Xosé Luis Rivas Cruz “Mini”

3. Rosana Pérez Fernández

4. María Xosé Bravo Sanjosé

5. Manuel Pelo Gundín

6. Belém Lendoiro Esmorís

7. Manuel Soto Castiñeira

8. Silvia Pardo Galdo

9. César Pérez Martínez

10. Raquel Suárez Regades

11. Ramón Tomás Fernández Alfonzo “Mon”

12. Victoria Louro Ferreiro

13. Iago Varela Martínez

14. Navia Rivas de Castro

15. César Cambeiro Quintela

16. Carme Rey Mayo

17. Xosé Emilio Vicente Caneda

18. Elvira Blanco Pérez

19. Leandro Lamas Hermida

20. Elvira Souto Presedo

21. Francisco Souto Barreiro

22. Concha de la Fuente Pérez

23. Anjo Moledo Carreño

24. Pilar García Preto

25. Francisco Jorquera Caselas

Suplentes

1. Néstor Rego Candamil

2. Cristina Andrade González

3. Xoán Manoel Sane Muñiz

4. Pilar Viqueira Miranda

5. Xosé Antonio Vázquez Cobas

Candidatura núm.: 8. PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. Diego Calvo Pouso

2. Beatriz Mato Otero

3. María Ángeles Vázquez Mejuto

4. José Manuel Rey Varela

5. Pedro Puy Fraga

6. Miguel Ángel Telhado Filgueira

7. Paula Prado dele Rio

8. Rosa María Quintana Carballo

9. Ethel María Vázquez Mourelle

10. Álvaro Pérez López

11. Carlos Enrique López Crespo

12. Martín Fernández Prado

13. Aurelio Alfonso Núñez Centeno

14. María Ángeles Antón Vilasánchez

15. María Soraya Salorio Porral

16. Gonzalo Trenor López

17. Jesús Miguel Prado Patiño

18. Ana Belém García Vidal

19. Sandra María Devesa Bouzas

20. María Herminia Pouso Maneiro

21. Hipólito Farinhas Sobrino

22. Raquel Rodríguez Amigo

23. Rogelio Lê-ma Mougán

24. Manuel María Durán Guillán

25. Marta María López Pena

Suplentes

1. Rafael José Girón Martínez

2. Noelia Gil Calviño

3. Luzia Isabel Farinha Seoane

4. Alva Vázquez Golán

5. Francisco Javier Crespo Romeo

Candidatura núm.: 9. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA ELE MALTRATO ANIMAL (PACMA)

1. María Luisa de Ceano-Vivas Hernández

2. Juan José Pérez Barros

3. Saturnina Fuentes Marín

4. Alejandro Villamor Iglesias

5. María Emilia Pena Rossler

6. Roberto Castro Pereiro

7. Marta Bellón Varela

8. José Antonio Santiago Caamaño

9. Sonia González Moreda

10. José Antonio González Álvarez

11. María dele Carmen Varela Vê-lo

12. Luis Miguel González Seijas

13. Juana María Pardo Iglesias

14. Enrique Luaces Araque

15. Lidia Gladys Cagiao Conde

16. Aitor Alaña Pérez

17. Ángela María Granero Sanmartín

18. Luciano Otero Álvarez

19. Evelyn Abigail Cancela Garavento

20. José Manuel Figueroa Maroñas

21. Mónica Santos Godoy

22. Martín Cortês Gabín

23. Iria Brígida Rivas Varela

24. José Mateo Fernández Formoso

25. Marina Márquez Martínez

Candidatura núm.: 10. PARTIDO DOS SOCIALISTAS DA GALIZA-PSOE (PSdeG-PSOE)

1. Xoaquín María Fernández Leiceaga

2. Matilde Begoña Rodríguez Rumo

3. Juan Manuel Díaz Villoslada

4. María Dores Toja Suárez

5. José Manuel Pérez Seco

6. María Teresa Porritt Lueiro

7. Óscar Vilar Chento

8. Encarnación Liñeiro Pouso

9. Antonio Federico Álvarez Cisneros

10. Begoña Balado Conde

11. Pablo Arangüena Fernández

12. Eva Martínez Montero

13. José María Rocha Rodríguez

14. María Begoña Calviño Dorado

15. Andrés Teijo Hermida

16. Rosario Valledor Puente

17. Rafael Fernández Beceiro

18. Nereida María Canosa Domínguez

19. José Antonio Prado García

20. Ana Lenochka Yaquimenko Delascio

21. José Rafael Mato Pet

22. Raquel Bolaño Farinhas

23. Francisco Javier Villar Pedreira

24. María Carmen Vila Blanco

25. David Balsa Guldris

Suplentes

1. María Isabel Loureiro Varela

2. Yosua López Pereiro

3. María Catalina Morado Farinha

4. Diego Chazarreta Arévalo

Candidatura núm.: 11. RECORTES ZERO-GRUPO VERDE (RECORTES ZERO-GRUPO VERDE)

1. Sara Puga Rey

2. Andreu Romaní González

3. Carlos Alberto Balboa Castelo

4. Carmen Espiñeira López

5. Manuel López González

6. José Manuel Sangiao Valiño

7. Saleta Barínaga López

8. Carlos González González

9. María dele Carmen Rey Bellas

10. Marta Morán Hermida

11. María Estrella Vázquez García

12. Ismael Lara Cao

13. Enrique Alonso López

14. Anjo Fernández Sánchez

15. Marta Descalzo de la Torre

16. María de los Ángeles Caínzos Pena

17. Lourdes Bouzas Montes

18. José Castro Montero

19. Paula Vérez Corral

20. Juan Antonio Ruiz Teira

21. Esteban Pérez Vila

22. Olga María López Pimentel

23. Miguel Ángel Regueira Blanco

24. María dele Carmen Soliño Castro

25. Rafael Camañez Batista

Suplentes

1. Alberto Fernández Requejo

2. María Jesús Otero Pazos

3. Vanesa Pérez Miguel

Candidatura núm.: 12. PARTIDO ANTICORRUPCIÓN Y JUSTICIA (PAYJ)

1. Camilo Conde López

2. Santiago Calvo Miguélez

3. Cristina Elena Pacheco dele Castillo

4. María Remédios González Martínez

5. Mónica Iglesias Blanco

6. José Luis Varela Vilariño

7. Isabel Brey Martínez

8. José Benito Meijide Failde

9. María dele Carmen Fernández González

10. Pedro Antonio Taboada Vilariño

11. Eva Pereiro Peña

12. Jesús García García

13. Ana María Herrezuelo Ladevesa

14. José Antonio Santoandré Montoto

15. Celia Calvo Vilariño

16. Alberto Mato Sanclaudio

17. Matías Calvo Miguélez

18. María Luisa Diéguez Amboage

19. Sabê-la González García

20. María Teresa García García

21. María José Rodríguez Vázquez

22. Almudena Pena Quiñoa

23. Cándida Fernández Rodríguez

24. Carlos Mosteiro Rodríguez

25. Manuel Barba Batán

Suplentes

1. Ángel Méndez García

2. Teba Conde Herrezuelo

Candidatura núm.: 13. CIDADÃOS-CENTRUM (C-C)

1. Jorge Juan Álvarez Castrillón (Via Centrum Partido Democrata)

2. Martín Girondo Meijome (Cidadãos da Galiza)

3. José Luis Méndez Otero (Via Centrum Partido Democrata)

4. Rebeca Martínez Otero (Cidadãos da Galiza)

5. Carolina Barrero López (Via Centrum Partido Democrata)

6. Dores Aldariz León (Cidadãos da Galiza)

7. Lesmes Aniceto Gutiérrez de la Rubia (Via Centrum Partido Democrata)

8. Mónica Quintana Vilarelle (Cidadãos da Galiza)

9. Pablo García Feteira (Via Centrum Partido Democrata)

10. Santiago Otero Asorey (Cidadãos da Galiza)

11. Alberto Luis Bande Buján (Via Centrum Partido Democrata)

12. María dele Carmen Villar Rodríguez (Cidadãos da Galiza)

13. Jaime Elías García Navarro (Via Centrum Partido Democrata)

14. Sojhayla Josefina Mendieta Celedón (Via Centrum Partido Democrata)

15. Margarita Morillo Álvarez (Cidadãos da Galiza)

16. Leonardo Díaz Cotón (Via Centrum Partido Democrata)

17. Visitación López Gómez (Cidadãos da Galiza)

18. Amador Vázquez Manzano (Via Centrum Partido Democrata)

19. Severino Suárez Além (Cidadãos da Galiza)

20. Ana María Abalde Campanha (Via Centrum Partido Democrata)

21. Mario Cardeso Recarey (Cidadãos da Galiza)

22. Carlos Oliva Castello (Via Centrum Partido Democrata)

23. María dele Carmen Bello Vázquez (Cidadãos da Galiza)

24. José Adolfo Reymóndez Collazo (Cidadãos da Galiza)

25. Casilda Rolán Martínez (Via Centrum Partido Democrata)

Suplentes

1. Alfonso José Ferrando Giraut (Via Centrum Partido Democrata)

2. María Herminda Bibián Somoza (Cidadãos da Galiza)

3. Antonio Castro Galante (Via Centrum Partido Democrata)

Candidatura núm.: 14. COMPROMISSO POR GALIZA (CxG)

1. Xoan Carlos Bascuas Jardón

2. Raquel Pilhado Rey

3. Uxío da Pena Gutiérrez

4. Laura Cereijo Míguez

5. César Ramos Domínguez

6. María Sambade Lloréns

7. Vicente Abelleira Cambeiro

8. Felicitas Amado García

9. Xoan Manoel Vázquez García

10. Silvia Suárez Lodeiro

11. Carlos Durán Stany

12. María Rosario Fernández Bello

13. Xosé Manuel Calvo Suárez

14. María Esther Iglesias Barreiro

15. Manuel Martínez Caamaño

16. Carmen Corbelle Casas

17. Santiago Corzón Martínez

18. Ana María Barros Nogueira

19. Manoel Bello Salvado

20. Silvia Souto Iglesias

21. Brais Santomil Cao

22. María Luisa Sabugueiro Bouzas

23. Eduardo Neira Pereira

24. María Manuela Rodríguez Pereiro

25. Francisco Xavier Alcalá Navarro

Suplentes

1. José Manuel Paragem Maroño

2. Judit Fernández Rivas

3. Anjo Manuel Franco Vidal

4. Andrea Barreiro Suárez

5. Domingo Iglesias Couceiro

Candidatura núm.: 15. UNIDOS POR ELE FUTURO! (UNIDOS SIM-DEF)

1. Carmen Cienfuegos Rivas

2. Rafael López Menéndez

3. Damián Rodríguez Sanjurjo

4. Laura Lence Redondo

5. Miguel Vázquez Carrero

6. Juan Saleta Neira

7. Delia Inés Aguilar Chalán

8. Aurelio Manuel Berdiñas Varela

9. María Rodríguez Carballo

10. Francisco Javier Arias Rodríguez

11. José Jesús Suárez García

12. Manuel Miraz Barreiro

13. Loreto Cañoto Raña

14. María Glória Tituaña Tituaña

15. Roberto Pablo Dosantos Suárez

16. Grisel Anyelina Ortiz Díaz

17. Altagracia M. Vásquez de los Santos

18. Juan Antonio Arias López

19. José Antonio Vázquez Carrero

20. Mary Hernández de León

21. María José Rey Medina

22. Mariano Iglesias Borjas

23. Estebanía Vásquez Vásquez

24. Manuel Villar Ares

25. Carlos Martínez Fernández

Candidatura núm.: 16. PARTIDO LIBERTARIO (P-LIB)

1. Daniel Formoso Rivera

2. Sergio Martínez Carollo

3. Fernando García Sane

4. Mónica Iglesias Lores

5. Tracia Valeiras Alonso

6. José Feliciano Fernández Pousa

7. Jorge Olivera González

8. Alejandro Valentín Solórzano Campos

9. Patricia Álvarez Carballo

10. Lorena Figueirido de la Concepção

11. Martín Muiños Rodríguez

12. Roberto Rodríguez Pintos

13. Manuel Barro Franco

14. Margarita Rivela Villaza

15. María Isabel Otero Landrove

16. Mario Vidal Martínez

17. Enrique Moncada Díaz

18. Francisco Javier Lago Alvariño

19. María Rosario Sane Salgado

20. Blanca María Teresa Lago Alvariño

21. Fernando Severino Valeiras Sotelo

22. Carlos Núñez García

23. José Ángel Martínez Marquina

24. María Lourdes Lago Alvariño

25. María Pilar Vilar Sancho

Candidatura núm.: 17. EM MARÉ (EM MARÉ)

1. Antón Sánchez García

2. Luca Chao Pérez

3. José Manuel Lago Peñas

4. Magdalena Barahona Martín

5. Francisco Casal Vidal

6. Flora María Miranda Pena

7. Xan Xosé Jove González

8. María Dores Fátima Candedo Gunturiz

9. Carlos José Palácios Suárez

10. Lorena Dapena Merlán

11. Daniel Alejandro Calvete Suárez

12. Iria Otero Romero

13. Gonzalo Rodríguez Rodríguez

14. María Antonia Trillo Blanco

15. Enrique Costas Bastero

16. Vanessa Vidal Freire

17. Borja São Ramón Tizón

18. Sara Torreiro Rodríguez

19. Miguel Ángel Costoya Rivera

20. María Dores Torrado Ares

21. Mariano Enrique Fernández Cabarcos

22. Pilar María Tembrás Amieiro

23. Jesús Pérez Balirac

24. Begoña Hermida Pérez

25. Rogelio Santos Queiruga

Suplentes

1. Anjos Paz García

2. Antonio Padua Pérez Casas

3. María Dores Patiño Iglesias

4. Luis Hernández Álvarez

5. Eva García Amador

Candidatura núm.: 18. GANEMOS GALIZA:Sí Se Puede

1. Begoña Boutureira López

2. Manuel Núñez Arias

3. Jesús García Rivera

4. Matilde García Rico

5. Miguel Ángel Méndez Martínez

6. Natalia de Unha García

7. Francisco Andrés Freire Mandayo

8. José Ricardo Rojo Méndez

9. Carolina Álvarez Caparrós

10. Victor Pinheiro Riveiro

11. Flavia Lorena Facal Macchi

12. José Luis Aneiros García

13. José Almansa Rueda

14. Carlos Manuel Pena Pena

15. Victoria Candame Pérez

16. Francisco Javier Painceira Maceira

17. Iñaki Hermo Catoira

18. Hugo Cabrera García

19. Laura de Unha García

20. Elena García Esteban

21. Pablo José Vara Loureiro

22. Ricardo Castro Naveira

23. Francisco José Padín Grandal

24. Juan Aurelio Fernández Farinha

25. María José Rodríguez Ramos

PROVÍNCIA DE LUGO

Que dentro do prazo que estabelecem os artigos 47.1 da Lei orgânica 5/1985, de 19 de junho, do regime eleitoral geral, e 21.4 da Lei orgânica 8/1985, de 13 de agosto, de eleições ao Parlamento da Galiza, foram apresentadas nesta circunscrição eleitoral de Lugo, às eleições ao Parlamento da Galiza convocadas pelo Decreto 92/2016, do 1.8.2016 (DOG nº 145, do 2.8.2016) as seguintes candidaturas:

Circunscrição eleitoral: Lugo

Candidatura núm.: 1. CONVERGÊNCIA VINTEÚN (C 21)

1. Garcilaso de la Vega López

2. Wenceslao Posada Bolañi

3. Duarte Fundo Quiroga

4. Izaskun Teijido Rios

5. María dele Carmen Rodríguez Gómez

6. Florentino Pinheiro Vazquez (Independiente)

7. María Eugenia Quintela Suárez

8. María Teresa Rodríguez Vicente

9. Félix Pernas Caruncho

10. María Jesús Rodríguez Losada

11. Juan Manuel López Losada

12. María Pilar Guadalupe López Arias

13. María Ángeles Freije Pinheiro

14. Ramón González González (Independiente)

Candidatura núm.: 2. BNG-NÓS CANDIDATURA GALEGA (BNG-NÓS)

1. Olalla Rodil Fernández

2. Mario Colina Iglesias

3. María Montserrat Porteiro Sánchez

4. José Manuel Peña Abeijón

5. Mónica Rodríguez Vázquez

6. Emilio José Sánchez Iglesias

7. María Do Mar Pérez Fra

8. Roberto Bouza Orosa

9. Mónica López Rodríguez

10. Xosé Antón Ledo Pan

11. Isabel Pernas Bermúdez

12. Andrés Sánchez Labandeira

13. Andrea Martíns Fernández

14. Cosme Eladio Pombo Rodríguez

Suplentes

1. Natalia Cabana Rancaño

2. Severino Salgueiro Rodríguez

3. María Do Mar Hermida Bico

4. Luís Alberto Blanco Rivadulla

5. José Ricardo Otero López

Candidatura núm.: 3. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA ELE MALTRATO ANIMAL (PACMA)

1. Noelia Pena Ramos

2. Sergio Rodríguez García

3. Milena Villar Varela

4. Brais Pena Gandoy

5. Alexandra González Ferreiro

6. Laura Otero Fuentes

7. Diego Rois Graña

8. Raquel Nores Rodríguez

9. Benito Ángel Cuñarro Outón

10. María Filomena Garrido Blanco

11. María Estela Schkulnik Gauna

12. Faustino Muíños Ricón

13. Irene Añón Regueira

14. Néstor Fernández Quintero

Candidatura núm.: 4. PARTIDO DOS SOCIALISTAS DA GALIZA-PSOE (PSdeG-PSOE)

1. Luis Manuel Álvarez Martínez

2. María de la Concepção Burgo López

3. José Antonio Quiroga Díaz

4. Patricia Otero Rodríguez

5. Rodrigo Pavón Prieto

6. Raquel López Rodríguez

7. Raúl García Martínez

8. Cristina Losas Soria

9. Iván Castro Díaz

10. Marina María Doutón Rajo

11. Pablo Núñez González

12. María Sol Morandeira Morandeira

13. Roi Rigueira Agromartín

14. Carmen Álvarez Álvarez

Suplentes

1. Miguel Ángel Crende López

2. María José Vales Garaloces

3. Jesús Miguel Ares Fraga

4. Lorena Barreira Sáa

5. Ramón Campos Rodríguez

Candidatura núm.: 5. PARTIDO POPULAR (PP)

1. Francisco José Conde López

2. María Encarnación Amigo Díaz

3. Raquel Arias Rodríguez

4. José Manuel Balseiro Orol

5. Sandra Vázquez Domínguez

6. Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna

7. María Susana López Abella

8. Jaime Castiñeira Broz

9. Daniel Vega Pérez

10. María Julia Rodríguez Barreira

11. Rosa María Arza Rodríguez

12. Miguel Angel Zela González

13. Manuel López Fernández

14. María Teresa López Rego

Suplentes

1. Manuel Antonio Fernández Pinheiro

2. Javier Vázquez Prado

3. María Pilar Rivas Fraga

4. Sonia López Méndez

5. María Begoña Seco Varela

Candidatura núm.: 6. COMPROMISSO POR GALIZA (CxG)

1. Juan Carlos Pinheiro Docampo

2. Melina Paz Lopez Castro

3. Saul Sanchez Freire

4. Carmen Nuñez Bruzos

5. Agustin Prado Lopez

6. Zeltia Martinez Lopez

7. Antonio Diaz Alvarez

8. Ana Maria Vega Gonzalez

9. Jose Luis Rubal Garcia

10. Marcelina Lopez Fernandez

11. Xose Anton Quando Rancaño

12. Maria Reyes Fernandez Vazquez

13. Oscar Lopez Gonzalez

14. Alicia Canel Perez

Suplentes

1. Enrique Jose Geada Arca

Candidatura núm.: 7. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (C's)

1. Isabel-Ángela Cendán Fernández-Peinado

2. Agustín Reymóndez Gancedo

3. Santiago Pereiras Adán

4. Yolanda Villar García

5. Óscar Regueiro Díaz

6. María de los Ángeles Arias Alvaredo

7. José-Manuel Vázquez Morán

8. Almudena Blanco Lourés

9. Marta María Saiz García

10. Manuel Vicente Gonzalez

11. María Victoria García Vázquez

12. Jesús Pérez Prada

13. María-Olga Louzao Aldariz

14. Victor González García

Candidatura núm.: 8. RECORTES ZERO-GRUPO VERDE

1. Rosa Estefania Perez Fernandez

2. Iñaki Barinaga Lopez

3. Estrella Me o Alvarez

4. Consuelo Bouzon Besteiro

5. Jesus Puga Fraga

6. Marcos Mouriño Lopez

7. Alva Perez Castro

8. Bernardo Mendez Castro

9. Belisandra de la Asuncion Menendez Gomez

10. Rodrigo Enriquez Pereiro

11. Esther Emilia Pardo Nuñez

12. Cristina Rodil Marzabal

13. Vicente Galvez Frias

14. Elias Vicente Mendez

Suplentes

1. Mercedes Amparo Palácios Gomez

2. Gaspar Payan Diaz

3. Isaac Vicente Mendez

4. Emilia Gonzalez Lopez

Candidatura núm.: 9. GANEMOS GALIZA:Sí Se Puede (GANHEMOS)

1. Francisco Javier Martín García (Ganhemos)

2. María Aguirre Pereiro (Ganhemos)

3. Carlos Javier Soutullo Sanchez

4. Juan Ramón Rios Aguiar (Ganhemos)

5. Paula Suárez Cortegoso (Ganhemos)

6. Jose Antonio de Di-los/Dí-los Silva (Ganhemos)

7. Juan José Comesaña Goicoa (Ganhemos)

8. Jose Adán Pilhado (Ganhemos)

9. Almudena Santiago Casado (Ganhemos)

10. Encarnación Tilve Alonso (Ganhemos)

11. Benito Gil Ferreira (Ganhemos)

12. Francisco Andrés Freire Mandayo (Ganhemos)

13. Jose Antonio Lamoso Mendez (Ganhemos)

14. Eva Rodríguez Iglesias (Ganhemos)

Suplentes

1. María Fontaiña Carames (Ganhemos)

Candidatura núm.: 10. PARTIDO ANTICORRUPCIÓN Y JUSTICIA (PAYJ)

1. Marcos Garcia Dieguez

2. Virginia Carmen Rogero Ayllon

3. Marta Pasarin Rodriguez

4. Natalia Loureiro Otero

5. Jose Antonio Vicente Castro

6. Modesta Folgueira Gesto

7. Maria Paz Vilariño Peiteado

8. Jose Gayoso Casabella

9. Paz Valin Penas

10. Jose Ramon Gayoso Casabella

11. Saskya Vicente Vilariño

12. Jennyfer Vicente Vilariño

13. Adolfo Fernandez Fernandez

14. Jose Luis Fernandez Fernandez

Suplentes

1. Uxia Recimil Fuentes

Candidatura núm.: 11. EM MARÉ (EM MARÉ)

1. Luis Villares Naveira

2. Paula Vazquez Vê-lo-á

3. Victor Andres Alvarez Arias

4. María Isabel García Diaz

5. Jose Manuel Perez Afonso

6. María Victoria Esteban Riesco

7. Bernardo Jose Fraga Galdo

8. Natalia Prieto Fernández

9. Marcos Besada Alvarez

10. Carmen Maria Fernandez Alarcon

11. Luis Manuel Daporta Rodriguez

12. Nery Diaz Prieto

13. Ignacio Javier Garcia Gomez

14. Maria Patricia de la Fuente Vila

Suplentes

1. Luis Diaz Allegue

2. Maria Lourdes Sylla Garcia

3. Xesus Feias Sanchez

4. Paula Santiago Fernandez

5. Elias Benigno Perez Sanchez

PROVÍNCIA DE OURENSE

Que dentro do prazo que estabelecem os artigos 47.1 da Lei orgânica 5/1985, de 19 de junho, do regime eleitoral geral, e 21.4 da Lei orgânica 8/1985, de 13 de agosto, de eleições ao Parlamento da Galiza, foram apresentadas nesta circunscrição eleitoral de Ourense, às eleições ao Parlamento da Galiza convocadas pelo Decreto 92/2016, do 1.8.2016 (DOG nº 145, do 2.8.2016), as seguintes candidaturas:

Circunscrição eleitoral: Ourense

Candidatura número: 1. BNG-NÓS CANDIDATURA GALEGA (BNG-NÓS)

1. Noa Presas Bergantiños

2. José Jesús Vilasánchez Feijóo

3. María Isabel Poisa Rey

4. Ángel Manuel Amaro Quintas

5. Jesús Ramón González Boán

6. Diego Lourenzo Moura

7. Sofía García Hermida

8. Luis Pérez Estévez

9. Sofía Faixa Calvo

10. Xosé Lois Freire Domínguez

11. Ximena Mariel González Ataide

12. Purificación Caldelas Rodríguez

13. Marcos Fernández Rodríguez

14. José Rodríguez Cid

Suplentes

1. Xosé Diego Pérez Fontes

2. Raquel Vázquez López

3. Manuel Ferro Rodríguez

4. María dele Carmen Armesto Soto

5. Xosé Manoel Firvida Plaza

Candidatura número: 2. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (C's)

1. Carlos Vázquez Espiérrez

2. Alberto Rodríguez Rodríguez

3. Mercedes Marcos Fernández

4. Laureano Bermejo Anseia

5. Samanta Ferreiro González

6. Marcos Chao Amaro

7. Luis Garayzábal Pedrosa

8. Teresa Fernández Pérez

9. Antonio Vázquez Darriba

10. Neus Canadell Bruguera (Independente)

11. Pablo Samuel Novoa Carvalho

12. Eva Fernández Prieto (Independente)

13. Ernesto Jesús Rodríguez Cuervo

14. Laura María Sebio Lago (Independente)

Candidatura número: 3. VIA NOVA GALIZA (VN)

1. Eladio Fernández Vázquez

2. Manuela Montero López

3. Jaime José Folgoso Cuquejo

4. Roberto Carlos Poço Madureira

5. María Rosa Bolaño Fernández

6. Pablo Fernández Díaz

7. Ana Belém Zúñiga González

8. Alva Rodríguez Sarmiento

9. María Rosa Fernández Blanco

10. Antonio Álvarez Estévez

11. Natalia Rodríguez González

12. Adrián Fernández Durán

13. Milagros Vázquez Corral

14. Francisco Castro Lorenzo

Candidatura número: 4. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA ELE MALTRATO ANIMAL (PACMA)

1. Paula Rodríguez Méndez

2. Iván Losada Vidal

3. Noelia Díaz Lemos

4. Alberto Rodríguez Vázquez

5. María dele Carmen Alves Pereira

6. Rubén Mesa Feijoo

7. Aurora dele Pilar Prada Martínez

8. Guillermo Fernández Limoes

9. Julia Enriqueta Cadavid Rodríguez

10. Juan Manuel Vilarchao Gallego

11. María Aranzazu Díaz Chao

12. José Manuel dele Floresta Rodríguez

13. Naama Bao López

14. Constantino Barreiro Carreira

Candidatura número: 5. PARTIDO COMUNISTA DOS POVOS DE ESPANHA-COMUNISTAS DA GALIZA (PCPE)

1. Emilio de Miguel Campos

2. Amelia Rosa Sebio Peña

3. Jorge Campos Fernández

4. Sandra Morales Carrera

5. Daniel Luis Otero

6. Antón Otero Pedrouzo

7. María Jesús Fernández Fernández

8. Pablo Mendizábal Recuna

9. María Dizem-na Brenlla Colina

10. Ernesto Quintillán Núñez

11. Raúl Luis Vázquez Miragaya

12. Manuela Rodríguez Espiñeira

13. Yago Rodríguez Cacharrón

14. María Teresa Tarrio Gómez

Candidatura número: 6. PARTIDO DOS SOCIALISTAS DA GALIZA-PSOE (PSdeG-PSOE)

1. Noela Blanco Rodríguez

2. Raúl Fernández Fernández

3. María dele Carmen Rodríguez Dacosta

4. Marcos Blanco Jorge

5. María Remédios Quintas Álvarez

6. Juan Carlos Francisco Rivera

7. Zaida Auxiliadora Rodríguez Camba

8. Luis Fernández Gudiña

9. Erika Paz Rodríguez

10. Miguel Angel Rodríguez Ojea

11. Rosario Rodríguez Magro

12. Álvaro Vila Araujo

13. María dele Carmen Oppici Rodríguez

14. Manuel Rodríguez Vázquez

Suplentes

1. José Antonio Pérez Domínguez

2. María Cándida Pérez Gonzalves

3. Francisco Rodríguez Rodríguez

4. María Jesús López Carrasco

5. Rosa Domínguez Rodríguez

Candidatura número: 7. PARTIDO POPULAR (PP)

1. María Sol Díaz Mouteira

2. Miguel Ángel Santalices Vieira

3. José González Vázquez

4. Antonio Rodríguez Miranda

5. Cristina Isabel Romero Fernández

6. Marta Nóvoa Iglesias

7. César Manuel Fernández Gil

8. Moisés Blanco Paradelo

9. Marta María Rodríguez Vispo Rodríguez

10. Antonio Mouriño Villar

11. Carlos Gómez Salgado

12. Jackeline Elizabeth Fernández Macías

13. Marta Pena Fraga

14. José Antonio Parente Camino

Suplentes

1. Manuel Ángel Fernández Quintas

2. Roberto Bermúdez Piedra

3. Ana María Oliveira Ferreira

4. Ana Patricia Torres Madureira

5. María Gabriela Doallo López

Candidatura número: 8. DEMOCRACIA OURENSANA (DE O)

1. José Miguel Caride Domínguez

2. Laura Nóvoa García

3. José Manuel Fernández González

4. Ana Isabel Rebanales Rodríguez

5. Silvana Fernández Fernández

6. Francisco González Conde

7. Eduardo Cruz Lorenzo

8. María dele Mar Fernández Dibuja

9. María Belém Jácome Pérez

10. Miguel Sequeiros Muñíz

11. Ana Fernández Iglesias

12. María Teresa Rodríguez Garrido

13. Mario González Sánchez

14. Armando Ojea Bouzo

Suplentes

1. Gonzalo Pérez Jácome

Candidatura número: 9. PARTIDO ANTICORRUPCIÓN Y JUSTICIA (PAYJ)

1. Jorge Carreira Fernández

2. Antonia Iglesias Farinha

3. Alfredo Pinto Robles

4. Alejandro Araujo Losada

5. Julia Calvo Vilariño

6. Cristina González González

7. María Dobarro Muradás

8. Francisco Javier Diéguez Calvo

9. Olalla Viéitez Fernández

10. José Carlos Martínez González

11. Vanesa Viéitez Fernández

12. Severino Díaz Araujo

13. Silvia Dacosta Grande

14. Erico Iglesias Castro

Suplentes

1. Yolanda López Lorenzo

2. Miguel Ángel Casal Otero

Candidatura número: 10. COMPROMISSO POR GALIZA (CxG)

1. José Mosquera Casero

2. Luzia Nespereira Gómez

3. Roberto Fernández Añel

4. Aldara Nieves Suárez

5. Iván González Decabo

6. Concepção Rodríguez Madrid

7. Manuel Vázquez López

8. Raquel Rincón Rodríguez

9. José Luis Castro Firvida

10. Luis Martínez-Risco Daviña

11. Ana Isabel Boveda Novoa

12. David Cid Díaz

13. Amelia Doralice Belisandra Pinheiro López

14. José Luis Doval Conde

Suplentes

1. María Victoria Martiña Rodríguez

2. Marcial Javier Vázquez Ferreiro

Candidatura número: 11. RECORTES ZERO-GRUPO VERDE

1. Sergio Pérez Miguel

2. Juan Diego Conde Eguileta

3. Celia Rodríguez Rodríguez

4. Catuxa Villar Martínez

5. Oscar Puga Rey

6. Enrique Rodríguez Portabales

7. Efrén Gómez Docampo

8. María Freije Botana

9. Nuno Troitiño Bibian

10. María Ramos Suárez

11. Arturo Alves Santiago

12. Cristian Vallejo Domínguez

13. Pilar García Ordóñez

14. Silvia Barros García

Suplentes

1. Daniel Fumega González

2. María Sol Vázquez Seijas

3. Alfredo Domínguez Méndez

4. Lia González Álvarez

Candidatura número: 12. EM MARÉ (EM MARÉ)

1. María de los Ángeles Cuña Bóveda

2. David Rodríguez Estévez

3. María Eva Gutiérrez Fernández

4. Xosé Manuel Pérez Bouza

5. Manuela Pérez Pérez

6. Ares Jiménez Soria

7. María Rita González Pérez

8. Carlos Jesús Miguélez Soto

9. Alva Menor Doval

10. Jorge Lorenzo Vila

11. María Sofía Díaz Gómez

12. Alejandro Hermida Prada

13. María José Conde Segui

14. Brais Fidalgo Martínez

Suplentes

1. Silvia Cuesta González

2. Alfonso Grande Pérez

3. Carmen Docampo Paradelo

4. Óscar Fernández Abad

5. María de los Ángeles Faraldo Vallés

Candidatura número: 13. GANEMOS GALIZA:Sí Se Puede

1. Rubén Duruelo Cuerdo

2. Luis Suárez Villa

3. José Ramón Souto López

4. Matilde García Rico

5. Patricia Gómez Andre

6. Jesús García Rivera

7. Franco Javier Painceira Maceira

8. Victor Pinheiro Riveiro

9. Luz María Varela Juan

10. Samuel Villar Pérez

11. Carlos Manuel Pena Peña

12. Juan Aurelio Fernández Farinha

13. Vanesa Gómez Andre

14. Susana Mulher Blanco

PROVÍNCIA DE PONTEVEDRA

Que dentro do prazo que estabelecem os artigos 47.1 da Lei orgânica 5/1985, de 19 de junho, do regime eleitoral geral, e 21.4 da Lei orgânica 8/1985, de 13 de agosto, de eleições ao Parlamento da Galiza, foram apresentadas nesta circunscrição eleitoral de Pontevedra, às eleições ao Parlamento da Galiza convocadas pelo Decreto 92/2016, do 1.8.2016 (DOG nº 145, do 2.8.2016), as seguintes candidaturas:

Circunscrição eleitoral: Pontevedra

Candidatura número: 1. COMUNISTAS DA GALIZA (PCPE)

1. Laura Quintillán Núñez

2. Manuel Rodríguez Nandín

3. Mario Bastero Prieto

4. María Isabel Serrapio Amil

5. Antón Rodríguez Recuna

6. Martín Mascato Galiñanes

7. Lois Rodríguez Recuna

8. Ana María Rodríguez Iglesias

9. María Azucena Núñez Rodríguez

10. José Feliciano Gallego López

11. Eva González Carreira

12. Pablo Martínez Latorre

13. José Antonio Santos Martínez

14. María Teresa Fernández Fernández

15. Eduardo Da Silva Otero

16. Eva Pedreira Otero

17. Alejandro Barreiro Franco

18. David Moure Bargo

19. José Jesús Ramos Martínez

20. María dele Carmen Cores Grela

21. Olalla Martínez Iglesias

22. Alfonso Iglesias Zamar

Candidatura número: 2. CONVERGÊNCIA VINTEÚN (C 21)

1. Antonio Pérez González

2. Eduardo Adán Caminha

3. Sonia Santos Ferreira

4. Juan Carlos Rodríguez Constantino

5. Adriana Vázquez Chinea

6. Javier Pérez Rodriguez

7. Lucia Prieto Barbarín

8. Valentín Bernárdez Dele Palácio

9. María Rosario González Dacosta

10. Hugo de la Vega López

11. Laura Bóveda Mattos

12. José Ramón Abades López

13. María Cristina Ricoy Álvarez

14. Enrique Pedroso Suárez

15. David Casalderrey Louzao

16. Gonzalo Adán Caminha

17. Elvira Diz Rodríguez

18. Fernando Enrique Quintero Prieto-Puga

19. Ángela Seoane Ferreiro

20. Eduardo Freiría Martínez

21. María Jesús Guinde Martínez

22. Carlos Vázquez Padín

Candidatura número: 3. ACCION DEMOCRATICA CIUDADANOS DA GALIZA (ADCG)

1. Gerardo Barciela Lago

2. José Luis Gallego Italiani

3. Catalina Freire Romero

4. Antonio José Collazo Villar

5. Carina Vilariño Rubianes

6. Roberto Quintal Gutiérrez

7. Orlando Wilson Simón

8. María dele Carmen Soliño Cosque

9. Daniel Montero Piñeirol

10. Rosa María Gallego Italiani

11. Mercedes Hermida Comesaña

12. Marcos Ricardo Pérez Argibay

13. Diana Rodríguez Pereira

14. Bienvenida Antonio Marcelo

15. José González Gil

16. Eva Rodríguez Castro

17. José Manuel Vales Lorenzo

18. Delfín Caramés Ruzo

19. Naomí Durán Campos

20. Amíl Rodríguez Soliño

21. Isabel Gil Soto

22. Secundino Diz Rivero

Suplentes

1. María Luisa González Areal

2. Andrés González Novoa

Candidatura número: 4. BNG-NÓS CANDIDATURA GALEGA (BNG-NÓS)

1. Xosé Luis Bará Torres

2. María Montserrat Prado Cores

3. Marta Dacosta Alonso

4. Silvia Carballo González

5. Alberte Mera García

6. Susana Camba Castro

7. Diego Santorio Moscoso

8. Segundo González González

9. Olalla Obelleiro Hermida

10. Vitor Vaqueiro Foxo

11. Guillerme Ignacio Costa

12. Yésica García Cruz

13. Xosé Manuel Méndez Díaz

14. Luzia César Veloso

15. Xosé Manuel Atanes Limia

16. Ana Belém Crespo Bastos

17. Xosé Antón Colina González

18. Elena Ví-las Vinhas

19. Xavier Rodríguez Fernández

20. Anabel Gulías Torreiro

21. Rocío Barreiro Rodríguez

22. Daniel Rodas Chapela

Suplentes

1. María Cristina Hermida Moinelo

2. Francisco Javier Rodríguez Paz

3. Francisco Xavier Vilariño Taboada

4. Raquel López Doce

5. Uxío Zabala Igleisas

Candidatura número: 5. COMPROMISSO POR GALIZA (CxG)

1. Andrés Núñez Rajoy

2. María Cruz Sánchez Blázquez

3. Alvaro Rodríguez Núñez

4. María Sandra Araujo Carballido

5. Ibo Vence Blanco

6. Rebeca Costas Magro

7. Orlando Villamayor Torres

8. Natalia Costas Alonso

9. Javier Hermida Porto

10. María Pilar Dopazo Leirós

11. Cristobal Andrés Mora Lorenzo

12. María Amparo Fernández Reboredo

13. Juán Carlos Rey Folgar

14. María Sueiro Portela

15. Javier Bendaña Pinheiro

16. María José Gómez Lozoya

17. Raimundo Sanmartín Abreu

18. Eva María Iglesias González

19. Jesús Vidal Gil

20. María Peregrina José Janeiro García

21. Jorge Gregorio Vaqueiro

22. María dele Pilar Viso Alonso

Suplentes

1. Juán José Martínez Villaverde

2. Luzia Franco Ferreira

3. Igor Barros Feteira

4. Marcia Domínguez Pinheiro

5. Juán Manuel Pérez Nartallo

Candidatura número: 6. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA O MALTRATO ANIMAL (PACMA)

1. Sheila García Núñez

2. Fernando Torres Núñez

3. Ana Isabel Paz Calvo

4. Francisco Antonio González-Moro Rodríguez

5. Iria Montenegro García

6. Diego Raúl Cordero Santamaría

7. Patricia Fernández Fernández

8. Francisco Adolfo Castro Nieto

9. Lorena Daponte Campos

10. Héctor Pájaro Ruza

11. Lorena Estévez Abreu

12. Sergio González Fernández

13. Noemí Coelho Villafines

14. Genaro Bouzós Barros

15. Ana Martina Varela Vê-lo

16. Samuel Fernández Vieites

17. Patricia Álvarez Consalves

18. Juan Ramón Soliño Álvarez

19. Andrea Iglesias Vieira

20. Norberto Acuña Domínguez

21. Marina Romero Floriano

22. Carlos Gómez Cerviño

Candidatura número: 7. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (C's)

1. Antonio Lara Fernández-Villamrín

2. Javier Alonso Seoane

3. Josefa Casado González

4. María de Fátima Iglesias Ferreira

5. Aquilino Casalderrey Ramírez

6. Andrés Qual Malleiro

7. Natalia Valado Gregorio

8. Cintia Solla Besada

9. Manuel López Fernández

10. Breogán Rey Souto

11. María Lourdes Moreno Carrera

12. Antonio Rosales García

13. Gael González Alonso

14. María Glória Prieto Pérez

15. María Ángeles Eva Medina Canalejo

16. José Manuel Canabal Franco

17. Pablo Sixto Gulín

18. Juan Tevar Descalzo

19. Raquel Álvarez Mera

20. Carmen María Álvarez González

21. Roberto Recamán Lagos

22. Raquel Piñón Casado

Suplentes

1. Sandra Gil Alonso

2. Miguel Blanco González

3. María de los Milagros Veiga Leiros

4. Marco Antonio Varela Amoedo

5. María Isabel Álvarez Moreira

Candidatura número: 8. CIDADÃOS-CENTRUM (C-C)

1. José Antonio Bibián Somoza (Cidadãos da Galiza)

2. Luzia Maneiro Santamaría (Via Centrum Partido Democrata)

3. Manuel Iglesias Fuentes (Cidadãos da Galiza)

4. María José Gallego Alfonso (Via Centrum Partido Democrata)

5. Emilio Froján Fernández (Cidadãos da Galiza)

6. Elena Rodríguez Carracedo (Independiente)

7. María Mercedes Touriño Fernández (Cidadãos da Galiza)

8. Pedro María Larrauri Puebla (Via Centrum Partido Democrata)

9. Josefa Varela Cuiña (Cidadãos da Galiza)

10. Manuel Rodríguez González (Via Centrum Partido Democrata)

11. Carmen Manuela Martínez Otero (Cidadãos da Galiza)

12. José Manuel Hortelano Guisado (Independiente)

13. Javier Nemesio Lamas Varela (Cidadãos da Galiza)

14. María dele Carmen Alleres Troncoso (Independiente)

15. Florentino Vázquez García (Cidadãos da Galiza)

16. Javier Martínez Cardalda (Independiente)

17. María Jesús García Carreira (Cidadãos da Galiza)

18. María Aurora Gayarre Surio (Independiente)

19. María Josefa Cespón Vidal (Cidadãos da Galiza)

20. Miguel Antonio Senac Sánchez-Anaut (Independiente)

21. María dele Carmen Rey Basteiro (Cidadãos da Galiza)

22. Juan Bautista Miguel Aranda Catala (Independiente)

Suplentes

1. Concepção León Camino (Cidadãos da Galiza)

2. Agustín Gallego Vigo (Via Centrum Partido Democrata)

3. María dele Carmen Méndez Pacheco (Cidadãos da Galiza)

4. Alejandro Rogue López (Via Centrum Partido Democrata)

5. Pedro Montanha Louzao (Cidadãos da Galiza)

Candidatura número: 9. PARTIDO ANTICORRUPCIÓN Y JUSTICIA (PAYJ)

1. Luis Calvo Miguélez

2. Josefa Marina Ferreiro Rodríguez

3. Cristian Cibeira Moure

4. Sandra Frojan Villar

5. Iván Areán Liñares

6. Imaculada Gómez Méndez

7. Fernando García Vázquez

8. Monserrat Areán Soengas

9. José Manuel Dopazo Soto

10. María José Núñez González

11. María Maite García Fernández

12. Rosa María García Rri-os

13. Sofia Martínez Turnes

14. Sebastián Sarandeses Rodríguez

15. David Soengas Blanc

16. Tamara García Mella

17. Felicidad Do Reis Domínguez

18. Eva María Álvarez Araujo

19. Jesús Calvo Miguélez

20. José Preto Armas

21. Mercedes Villar Carral

22. Antonio Rodríguez Gutiérrez

Suplentes

1. Inés García Iglesias

Candidatura número: 10. GANEMOS GALIZA:Sí Se Puede (GANHEMOS)

1. Manuel Suárez Pérez

2. Damian Fernández Gómez

3. Francisco Morgade Fentanes

4. Patricia Gómez Andre

5. Luz María Varela Juan

6. Arturo Cortes Díaz

7. Samuel Villar Pérez

8. Gregorio Hernanz López

9. Vanesa Gómez Andre

10. Susana Müller Blanco

11. José Antonio Lamoso Méndez

12. Ángel Amestoy Coejo

13. Francisco Javier Hermida Castiñeira

14. Paula Suárez Cortegoso

15. Almudena dele Pilar Santiago Casado

16. Javier Gesteira Touriño

17. Victor Manuel Ambroa Magariños

18. José Manuel Cobas Solla

19. Encarnación Tilve Alonso

20. Eva Rodríguez Iglesias

21. José Antonio Doval Sieiro

22. María Fontaiña Carames

Suplentes

1. José Ojea Graña

Candidatura número: 11. RECORTES ZERO-GRUPO VERDE (RECORTES ZERO-GRUPO VERDE)

1. Divina Pastora Fernández García

2. José Carlos Vázquez González

3. Concepção Martínez Martí

4. María Dores López Meléndez

5. Iñaki Barinaga Olano

6. María Luisa Martínez Martí

7. María Luisa Prado López

8. José Francisco Vicente Rodríguez

9. José Camilo Cores Cobas

10. María Jesús Fernández Costas

11. Sara Ruiz Martínez

12. Teresa González Castiñeira

13. María Elena Piedad Agras Suárez

14. José Ángel Castro Vázquez

15. Pablo Rodríguez García

16. María Rita Velasco Graña

17. María Dores Estévez Díaz

18. Rosa María Amil Martínez

19. Xabier Agras Garrido

20. Manuel Ángel Sánchez Durán

21. Josefa Costas Padín

22. Francisco Pereira Pereira

Suplentes

1. María Cristina Pinheiro Soliño

2. Rebeca Conde Costas

3. José Alonso González

4. Pablo González Janeiro

5. Concepção Martí Grela

Candidatura número: 12. ESCANOS EM BRANCO (EB)

1. David Alonso Abad

2. Paula García Rodríguez

3. Anibal Emilio López Rodríguez

4. Manuela González Seoane

5. Yago Vila Parra

6. Lara Estévez Díaz

7. David Troncoso Casal

8. María Guadalupe Fontán Rivas

9. Javier Vila Pumares

10. María Mercedes Bello Rodríguez

11. Francisco Javier Gaiteiro Vieitez

12. María Rosa Álvarez Mascato

13. Reynold Doforno Ballón

14. Esther Durán Martínez

15. Antonio García Gasamans

16. María Dores Varela Castro

17. Jesús Manuel Arnoso Barro

18. Jennifer Prieto Iglesias

19. Javier Míguez Bello

20. José Fernando Míguez Besada

21. Mara González Fernández

22. Manuel Ogando Fernández

Candidatura número: 13. PARTIDO DOS SOCIALISTAS DA GALIZA-PSOE (PSdeG-PSOE)

1. Abel Fermín Losada Álvarez

2. Patricia Vilán Lorenzo

3. Julio Torrado Quintela

4. María Luisa Pierres López

5. Gonzalo Caballero Míguez

6. Marta Giraldez Barral

7. Luis Antonio Gómez Piña

8. Alexandra Martínez Gómez

9. Pablo García García

10. María Yolanda Rodríguez Rodríguez

11. José Antonio Dono López

12. María Luz Santiago Suárez

13. José Armando Cristobal Fernández Vázquez

14. María Ferreirós Magariños

15. José Antonio García Lores

16. Mónica Isabel Hermida Fernández

17. Ezequiel Fernández Cancelas

18. Violeta Lois Fortes

19. Óscar Serantes Pupín

20. Rosa Fernández González

21. Jorge Luis María López

22. María Dores Cavaleiro González

Suplentes

1. Javier Estévez Paragem

2. María Ángeles Montero López

3. Digna Lia Rodríguez Barros

Candidatura número: 14. PARTIDO POPULAR (PP)

1. Alberto Núñez Feijoo

2. Alfonso Rueda Valenzuela

3. Teresa Egerique Mosquera

4. Jesús Vázquez Almuiña

5. María Guadalupe Murillo Solís

6. Roman Rodríguez González

7. Valeriano Martínez García

8. José Manuel Cores Tourís

9. María Nava Castro Domínguez

10. Marta Rodríguez Arias

11. Ignacio Javier López Chaves Castro

12. Silvestre José Balseiros Guinarte

13. José Alberto Pazos Couñago

14. María Ángeles García Míguez

15. María Isabel Novo Farinha

16. Javier Dorado Soto

17. Moises Rodríguez Pérez

18. Jacobo Moreira Ferro

19. Rosa Oubiña Solla

20. Marta María Fernández-Tapias Núñez

21. Pablo Carollo Ramos

22. María de la Concepção Ortega Martínez

Suplentes

1. Manuel Santos Costa

2. Gerardo Ramón Pérez Puga

3. María José Pino Fernández

4. Paula Bouzós Barros

5. María Deza Martínez

Candidatura número: 15. EM MARÉ (EM MARÉ)

1. Carmen Santos Queiruga

2. Marcos Qual Ogando

3. Eva Solla Fernández

4. Juan José Merlo Lorenzo

5. Paula Quintal Araujo

6. Xoán Hermida González

7. Julia Torregrosa Sañudo

8. Mariano Abalo Costa

9. Noemí Martínez González

10. Juan Manuel Fajardo Recouso

11. María dele Mar Blanco Casais

12. Marcelo Armendáriz Gil

13. María Consuelo Martínez García

14. Constantino Cordal Rodriguez

15. Sandra Pesqueira Pérez

16. Manuel González Moreira

17. Alhambra Gadea Martínez Cubillo

18. Alberte García Álvarez

19. María Luisa Lores Aguín

20. David Crespo Pardo

21. María Josefa Rodriguez Rosales

22. Carlos Meixome Quintal

Suplentes

1. Ana Rozados Gómez

2. Ramón Bueno Pinheiro

3. Silvia Díaz Iglesias

4. Josué Villar Ballesteros

5. María dele Rosario Romero Bahamonde

Candidatura número: 16. UNIDOS POR ELE FUTURO! (UNIDOS SIM-DEF)

1. Ramón González Moreira

2. José Migueiz Fernández

3. Isabel Yenes Villarreal Vera

4. Ángel Luis García Martínez

5. Lourdes Tabasco Organista

6. Carmen Sofía Cano Molina

7. Ana María Alcubierre Baras

8. Fernando Castillo González

9. Cristóbal Pérez Martínez

10. Francisco Javier Jurado López

11. Dores María “Loli” García Hernández

12. Dylan Ontiveros Aguado

13. Eduardo-Jorge García Ungil

14. Nuria Pérez Abellán

15. Isidoro Sevilha Sanz

16. María de la Sierra Valbuena López-Coca

17. Valentina Herrero Vicario

18. Franklin Bolivar Ramírez Bazán

19. Ángel Velasco Fernández

20. Miguel Bautista Ferreiro

21. Alicia Bautista Ferreiro

22. Enrique Martínez Herrera

Suplentes

1. Juan Antonio Villanueva Jiménez

2. Angela Herrero Vicario