Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 173 Luns, 12 de setembro de 2016 Páx. 39741

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 21 de xaneiro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, das subvencións para o financiamento das bolsas ás persoas novas que realizan prácticas non laborais en empresas, con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil.

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, os órganos administrativos concedentes publicarán, no Diario Oficial de Galicia, as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade ou as finalidades da subvención.

Finalidade da axuda: incentivar a realización, na Comunidade Autónoma de Galicia, de prácticas non laborais por parte de persoas novas de acordo co establecido no Real decreto 1543/2011, do 31 de outubro, polo que se regulan as prácticas non laborais en empresas.

Norma reguladora: Orde do 21 de xaneiro de 2015 (Diario Oficial de Galicia nº 17, do 27 de xaneiro).

Aplicacións e créditos orzamentarios: 11.03.323A.471.0 (540.541 euros para o ano 2015 e 540.541 euros para o ano 2016).

Santiago de Compostela, 29 de agosto de 2016

José Alfonso Marnotes González
Director xeral de Orientación e Promoción Laboral

ANEXO

CIF/NIF

Entidades

Número expediente

Subvención aprobada

Aplicación orzamentaria

B27791599

Itera Técnica, S.L.

TR363A 2015/02-0

6.709,59

11.03.323A.471.0

76895903A

Andrea Vila González

TR363A 2015/08-0

13.419,18

11.03.323A.471.0

B36982742

Aceesca Emprego, S.L.

TR363A 2015/09-0

11.502,18

11.03.323A.471.0

B15657406

Versa Asesores, S.L.

TR363A 2015/10-0

19.170,27

11.03.323A.471.0

34257758V

José Manuel Pol González

TR363A 2015/14-0

4.473,07

11.03.323A.471.0

B15958481

Corporación Laber, Laboratorio y Consultoría, S.L.L.

TR363A 2015/17-0

13.419,18

11.03.323A.471.0

B27798008

Ledisson A&It, S.L.

TR363A 2015/18-0

6.709,59

11.03.323A.471.0

B15034093

Viajes Barraña, S.L.

TR363A 2015/19-0

6.709,59

11.03.323A.471.0

B15521990

Bodeguilla de San Lázaro, S.L.

TR363A 2015/20-0

6.709,59

11.03.323A.471.0

B70278411

Clínica Veterinaria Kavuré, S.L.

TR363A 2015/21-0

4.792,59

11.03.323A.471.0

36082538T

María José Alonso Plaza

TR363A 2015/22-0

6.709,59

11.03.323A.471.0

34991356F

Ricardo de la Fuente Cid

TR363A 2015/23-0

6.709,59

11.03.323A.471.0

B36628287

Oficina de Tratamiento de Plagas, S.L.

TR363A 2015/25-0

6.709,59

11.03.323A.471.0

A27014588

Policlínico Lucense, S.A.

TR363A 2015/26-0

4.473,06

11.03.323A.471.0

B15584436

Asesoría Barraña, S.L.

TR363A 2015/27-0

6.709,59

11.03.323A.471.0

B15830094

De Paz 2002, S.L.

TR363A 2015/29-0

11.502,18

11.03.323A.471.0

B36654598

Izmar, S.L.U.

TR363A 2015/30-0

12.460,68

11.03.323A.471.0

B94018348

Centro de Día Anduriña

TR363A 2015/31-0

5.964,08

11.03.323A.471.0

B70378591

Univers Gescobros, S.L.

TR363A 2015/32-0

5.271,84

11.03.323A.471.0

76989432Z

María Sonia Costas Lomba

TR363A 2015/35-0

6.709,59

11.03.323A.471.0

B15525611

De Paz Galicia, S.L.

TR363A 2015/37-0

11.502,18

11.03.323A.471.0

B94054137

Eduvia Xestión, Cultura e Lecer, S.L.

TR363A 2015/38-0

5.751,09

11.03.323A.471.0

53307573J

Alexandra Dubra Fernández

TR363A 2015/39-0

6.709,59

11.03.323A.471.0

B94105178

Talleres, Montajes y Servicios Recan, S.L.

TR363A 2015/41-0

6.709,59

11.03.323A.471.0

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

TR363A 2015/42-0

6.709,59

11.03.323A.471.0

B36217297

Tenderete, S.L.

TR363A 2015/44-0

6.709,59

11.03.323A.471.0

B36610525

Selmark, S.L.

TR363A 2015/45-0

11.928,16

11.03.323A.471.0

A80106842

Quavitae Servicios Asistenciales, S.A.U.

TR363A 2015/48-0

6.709,59

11.03.323A.471.0

B15855703

Mouse Distribución Santiago, S.L.

TR363A 2015/50-0

6.709,59

11.03.323A.471.0

B70050927

Autotaller Roel, S.L.

TR363A 2015/52-0

5.751,09

11.03.323A.471.0

A84433515

Levantina y Asociados de Minerales, S.A.

TR363A 2015/53-0

18.211,77

11.03.323A.471.0

A27812627

Enmacosa Consultoría Técnica, S.A.

TR363A 2015/54-0

12.460,68

11.03.323A.471.0

B36279008

Residencia Salvatierra, S.L.

TR363A 2015/56-0

13.419,18

11.03.323A.471.0

B70242177

Congelados Illa de Sálvora, S.L.

TR363A 2015/59-0

6.709,59

11.03.323A.471.0

B27702091

Affix Asesores Tributarios, S.L.

TR363A 2015/61-0

6.709,59

11.03.323A.471.0

B32382269

Pozo Otero Mª Belén, S.L.N.E.

TR363A 2015/62-0

6.709,59

11.03.323A.471.0

B27764612

Freshcut, S.L.

TR363A 2015/65-0

5.751,09

11.03.323A.471.0

B94062593

Silicon Desarrollos Tecnológicos, S.L.

TR363A 2015/66-0

5.751,09

11.03.323A.471.0

U27795400

UTE Consorcio Louro

TR363A 2015/67-0

6.709,59

11.03.323A.471.0