Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 176 Xoves, 15 de setembro de 2016 Páx. 42406

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 24 de outubro de 2014 pola que se aproba a convocatoria de subvencións para o financiamento de plans de formación dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas, en aplicación da Orde TAS/718/2008, do 7 de marzo, pola que se desenvolve o Real decreto 395/2007, do 23 de marzo, polo que se regula o subsistema de formación profesional para o emprego en materia de formación de oferta e se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao seu financiamento.

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario ao que se imputen, o beneficiario, a contía concedida e a finalidade ou as finalidades da subvención.

Finalidade: financiar os plans de formación dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas, que ofrezan unha formación axustada ás necesidades do mercado de traballo que atenda aos requirimentos de produtividade e competitividade das empresas e as aspiracións de promoción profesional e desenvolvemento persoal dos traballadores.

Normas reguladoras:

– Orde do 24 de outubro de 2014 pola que se aproba a convocatoria de subvencións para o financiamento de plans de formación dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas, en aplicación da Orde TAS/718/2008, do 7 de marzo, pola que se desenvolve o Real decreto 395/2007, do 23 de marzo, polo que se regula o subsistema de formación profesional para o emprego en materia de formación de oferta e se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao seu financiamento (Diario Oficial de Galicia núm. 205, do 27 de outubro de 2014).

– Orde TAS/718/2008, do 7 de marzo, pola que se desenvolve o Real decreto 395/2007, do 23 de marzo, polo que se regula o subsistema de formación profesional para o emprego en materia de formación de oferta e se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao seu financiamento (BOE núm. 67, do 18 de marzo de 2008).

Aplicacións e créditos orzamentarios: 11.03.323b.471.0 (1.000.000 €)

11.03.323b.481.0 (5.500.000 €)

Santiago de Compostela, 29 de agosto de 2016

José Alfonso Marnotes González
Director xeral de Orientación e Promoción Laboral

ANEXO

CIF/NIF

Entidade

Especialidade

Subvención aprobada

Aplicación orzamentaria

A36953479

Centro de Estudios Profesionales de Galicia, S.A.U.

SSCE0110-MF1442_3-Programación didáctica de accións formativas para o emprego

8.058,00 €

11.03.323b.471.0

A36953479

Centro de Estudios Profesionales de Galicia, S.A.U.

SSCE0110-MF1443_3-Selección, elaboración, adaptación e utilización de materiais, medios e recursos didácticos en formación profesional para o emprego

11.118,00 €

11.03.323b.471.0

A36953479

Centro de Estudios Profesionales de Galicia, S.A.U.

SSCE0110-MF1444_3-Impartición e titorización de accións formativas para o emprego

12.138,00 €

11.03.323b.471.0

A36953479

Centro de Estudios Profesionales de Galicia, S.A.U.

SSCE0110-MF1445_3-Avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe en formación profesional para o emprego

8.058,00 €

11.03.323b.471.0

A36953479

Centro de Estudios Profesionales de Galicia, S.A.U.

SSCE0110-MF1446_3-Orientación laboral e promoción da calidade na formación profesional para o emprego

5.898,00 €

11.03.323b.471.0

B15612039

Siad 24 Galicia, S.L.

SSCS0208-MF1016_2-Apoio na organización de intervencións no ámbito institucional

12.331,50 €

11.03.323b.471.0

B15612039

Siad 24 Galicia, S.L.

SSCS0208-MF1017_2-Intervención na atención hixiénico-alimentaria en institucións

7.876,50 €

11.03.323b.471.0

B15612039

Siad 24 Galicia, S.L.

SSCS0208-MF1018_2-Intervención na atención sociosanitaria en institucións

7.876,50 €

11.03.323b.471.0

B15612039

Siad 24 Galicia, S.L.

SSCS0208-MF1019_2-Apoio psicosocial, atención relacional e comunicativa en institucións

13.186,50 €

11.03.323b.471.0

B15657406

Versa Asesores, S.L.

SSCS0208-MF1016_2-Apoio na organización de intervencións no ámbito institucional

9.817,50 €

11.03.323b.471.0

B15657406

Versa Asesores, S.L.

SSCS0208-MF1017_2-Intervención na atención hixiénico-alimentaria en institucións

7.342,50 €

11.03.323b.471.0

B15657406

Versa Asesores, S.L.

SSCS0208-MF1018_2-Intervención na atención sociosanitaria en institucións

7.342,50 €

11.03.323b.471.0

B15657406

Versa Asesores, S.L.

SSCS0208-MF1019_2-Apoio psicosocial, atención relacional e comunicativa en institucións

12.292,50 €

11.03.323b.471.0

B15657406

Versa Asesores, S.L.

SSCS0208-MF1019_2-Apoio psicosocial, atención relacional e comunicativa en institucións

14.092,50 €

11.03.323b.471.0

B15712193

Consultora de Estudios Económicos y Sociales, S.L.

SSCE0110-MF1442_3-Programación didáctica de accións formativas para o emprego

6.813,75 €

11.03.323b.471.0

B15712193

Consultora de Estudios Económicos y Sociales, S.L.

SSCE0110-MF1443_3-Selección, elaboración, adaptación e utilización de materiais, medios e recursos didácticos en formación profesional para o emprego

9.401,25 €

11.03.323b.471.0

B15712193

Consultora de Estudios Económicos y Sociales, S.L.

SSCE0110-MF1444_3-Impartición e titorización de accións formativas para o emprego

10.263,75 €

11.03.323b.471.0

B15712193

Consultora de Estudios Económicos y Sociales, S.L.

SSCE0110-MF1445_3-Avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe en formación profesional para o emprego

6.813,75 €

11.03.323b.471.0

B15712193

Consultora de Estudios Económicos y Sociales, S.L.

SSCE0110-MF1446_3-Orientación laboral e promoción da calidade na formación profesional para o emprego

5.126,25 €

11.03.323b.471.0

B15815442

División Gallega de Gestión Comercial, S.L.

SSCS0208-MF1016_2-Apoio na organización de intervencións no ámbito institucional

10.800,00 €

11.03.323b.471.0

B15815442

División Gallega de Gestión Comercial, S.L.

SSCS0208-MF1017_2-Intervención na atención hixiénico-alimentaria en institucións

8.100,00 €

11.03.323b.471.0

B15815442

División Gallega de Gestión Comercial, S.L.

SSCS0208-MF1018_2-Intervención na atención sociosanitaria en institucións

8.100,00 €

11.03.323b.471.0

B15815442

División Gallega de Gestión Comercial, S.L.

SSCS0208-MF1019_2-Apoio psicosocial, atención relacional e comunicativa en institucións

15.300,00 €

11.03.323b.471.0

B15908247

CIS Formación Especializada Seguridad Salud

SSCS0108-MF0249_2-Hixiene e atención sanitaria domiciliaria

15.660,00 €

11.03.323b.471.0

B15908247

CIS Formación Especializada Seguridad Salud

SSCS0108-MF0251_2-Apoio domiciliario e alimentación familiar

9.570,00 €

11.03.323b.471.0

B15908247

CIS Formación Especializada Seguridad Salud

SSCS0208-MF1016_2-Apoio na organización de intervencións no ámbito institucional

9.570,00 €

11.03.323b.471.0

B15908247

CIS Formación Especializada Seguridad Salud

SSCS0208-MF1017_2-Intervención na atención hixiénico-alimentaria en institucións

8.760,00 €

11.03.323b.471.0

B27346030

Nove Avecus, S.L.

SSCS0108-MF0249_2-Hixiene e atención sanitaria domiciliaria

14.310,00 €

11.03.323b.471.0

B27346030

Nove Avecus, S.L.

SSCS0108-MF0249_2-Hixiene e atención sanitaria domiciliaria

14.310,00 €

11.03.323b.471.0

B27346030

Nove Avecus, S.L.

SSCS0108-MF0250_2-Atención e apoio psicosocial domiciliario

18.205,50 €

11.03.323b.471.0

B27346030

Nove Avecus, S.L.

SSCS0108-MF0250_2-Atención e apoio psicosocial domiciliario

18.205,50 €

11.03.323b.471.0

B27346030

Nove Avecus, S.L.

SSCS0108-MF0251_2-Apoio domiciliario e alimentación familiar + MP0028 Módulo de prácticas profesionais non laborais de atención sociosanitaria a persoas no domicilio

12.240,00 €

11.03.323b.471.0

B32458135

Postal Escuela de Negocios, S.L.U.

SSCE0110-MF1442_3-Programación didáctica de accións formativas para o emprego

7.350,00 €

11.03.323b.471.0

B32458135

Postal Escuela de Negocios, S.L.U.

SSCE0110-MF1443_3-Selección, elaboración, adaptación e utilización de materiais, medios e recursos didácticos en formación profesional para o emprego

10.500,00 €

11.03.323b.471.0

B32458135

Postal Escuela de Negocios, S.L.U.

SSCE0110-MF1444_3-Impartición e titorización de accións formativas para o emprego

11.550,00 €

11.03.323b.471.0

B32458135

Postal Escuela de Negocios, S.L.U.

SSCE0110-MF1445_3-Avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe en formación profesional para o emprego

7.350,00 €

11.03.323b.471.0

B32458135

Postal Escuela de Negocios, S.L.U.

SSCE0110-MF1446_3-Orientación laboral e promoción da calidade na formación profesional para o emprego

5.100,00 €

11.03.323b.471.0

B36043073

Centro de Orientación de Estudios Comerciales, S.L.

SSCS0108-MF0249_2-Hixiene e atención sanitaria domiciliaria

13.500,00 €

11.03.323b.471.0

B36043073

Centro de Orientación de Estudios Comerciales, S.L.

SSCS0108-MF0250_2-Atención e apoio psicosocial domiciliario

16.500,00 €

11.03.323b.471.0

B36043073

Centro de Orientación de Estudios Comerciales, S.L.

SSCS0108-MF0251_2-Apoio domiciliario e alimentación familiar

10.950,00 €

11.03.323b.471.0

B36043073

Centro de Orientación de Estudios Comerciales, S.L.

SSCS0208-MF1017_2-Intervención na atención hixiénico-alimentaria en institucións

6.000,00 €

11.03.323b.471.0

B36043073

Centro de Orientación de Estudios Comerciales, S.L.

SSCS0208-MF1018_2-Intervención na atención sociosanitaria en institucións

6.000,00 €

11.03.323b.471.0

B36176188

Autoescuela Deza, S.L.

SSCE0110-MF1442_3-Programación didáctica de accións formativas para o emprego

6.300,00 €

11.03.323b.471.0

B36176188

Autoescuela Deza, S.L.

SSCE0110-MF1443_3-Selección, elaboración, adaptación e utilización de materiais, medios e recursos didácticos en formación profesional para o emprego

9.810,00 €

11.03.323b.471.0

B36176188

Autoescuela Deza, S.L.

SSCE0110-MF1444_3-Impartición e titorización de accións formativas para o emprego

10.800,00 €

11.03.323b.471.0

B36176188

Autoescuela Deza, S.L.

SSCE0110-MF1445_3-Avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe en formación profesional para o emprego

6.300,00 €

11.03.323b.471.0

B36176188

Autoescuela Deza, S.L.

SSCE0110-MF1446_3: Orientación laboral e promoción da calidade na formación profesional para o emprego + MP0353-Módulo de prácticas profesionais non laborais de docencia na formación para o emprego

4.500,00 €

11.03.323b.471.0

B36477677

Formagal Formación y Servicios, S.L.

SSCE0110-MF1442_3-Programación didáctica de accións formativas para o emprego

7.350,00 €

11.03.323b.471.0

B36477677

Formagal Formación y Servicios, S.L.

SSCE0110-MF1443_3-Selección, elaboración, adaptación e utilización de materiais, medios e recursos didácticos en formación profesional para o emprego

10.500,00 €

11.03.323b.471.0

B36477677

Formagal Formación y Servicios, S.L.

SSCE0110-MF1444_3-Impartición e titorización de accións formativas para o emprego

11.550,00 €

11.03.323b.471.0

B36477677

Formagal Formación y Servicios, S.L.

SSCE0110-MF1445_3-Avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe en formación profesional para o emprego

7.350,00 €

11.03.323b.471.0

B36477677

Formagal Formación y Servicios, S.L.

SSCE0110-MF1446_3-Orientación laboral e promoción da calidade na formación profesional para o emprego

5.100,00 €

11.03.323b.471.0

B36512903

Informática San Benito, S.L.

SSCE0110-MF1442_3-Programación didáctica de accións formativas para o emprego

4.725,00 €

11.03.323b.471.0

B36512903

Informática San Benito, S.L.

SSCE0110-MF1443_3-Selección, elaboración, adaptación e utilización de materiais, medios e recursos didácticos en formación profesional para o emprego

6.750,00 €

11.03.323b.471.0

B36512903

Informática San Benito, S.L.

SSCE0110-MF1444_3-Impartición e titorización de accións formativas para o emprego

7.425,00 €

11.03.323b.471.0

B36512903

Informática San Benito, S.L.

SSCE0110-MF1445_3-Avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe en formación profesional para o emprego

4.725,00 €

11.03.323b.471.0

B36512903

Informática San Benito, S.L.

SSCE0110-MF1446_3-Orientación laboral e promoción da calidade na formación profesional para o emprego

3.600,00 €

11.03.323b.471.0

B36565679

Magnafor Qualitas, S.L.

SSCS0208-MF1016_2-Apoio na organización de intervencións no ámbito institucional

8.400,00 €

11.03.323b.471.0

B36565679

Magnafor Qualitas, S.L.

SSCS0208-MF1018_2-Intervención na atención sociosanitaria en institucións

6.037,50 €

11.03.323b.471.0

B36565679

Magnafor Qualitas, S.L.

SSCS0208-MF1019_2-Apoio psicosocial, atención relacional e comunicativa en institucións

10.762,50 €

11.03.323b.471.0

B36795565

Academia Postal 3 Vigo, S.L.

SSCE0109-MF1874_3-Organización e xestión de servizos de información de interese para a xuventude

14.400,00 €

11.03.323b.471.0

B36795565

Academia Postal 3 Vigo, S.L.

SSCE0109-MF1875_3-Organización e xestión de dinamización da información para mozos

9.900,00 €

11.03.323b.471.0

B36795565

Academia Postal 3 Vigo, S.L.

SSCE0110-MF1442_3-Programación didáctica de accións formativas para o emprego

7.200,00 €

11.03.323b.471.0

B36795565

Academia Postal 3 Vigo, S.L.

SSCE0110-MF1443_3-Selección, elaboración, adaptación e utilización de materiais, medios e recursos didácticos en formación profesional para o emprego

9.900,00 €

11.03.323b.471.0

B36795565

Academia Postal 3 Vigo, S.L.

SSCE0110-MF1444_3-Impartición e titorización de accións formativas para o emprego

11.700,00 €

11.03.323b.471.0

B36833721

Estudios Alfa Ingeniería de Proyectos, S.L.

IMAR108-MF0114_2-Montar instalacións de refrixeración comercial e industrial

31.080,00 €

11.03.323b.471.0

B36833721

Estudios Alfa Ingeniería de Proyectos, S.L.

IMAR108-MF0115_2-Montar instalacións de refrixeración comercial e industrial

33.780,00 €

11.03.323b.471.0

B36833721

Estudios Alfa Ingeniería de Proyectos, S.L.

IMAR208-MF1158_2-Montar instalacións de climatización e

ventilación-extracción

28.680,00 €

11.03.323b.471.0

B36833721

Estudios Alfa Ingeniería de Proyectos, S.L.

IMAR208-MF1159_2-Montar instalacións de climatización e

ventilación-extracción

28.680,00 €

11.03.323b.471.0

B36836880

Instituto Gallego de Formación y Desarrollo Empresarial, S.L.

SSCE0109-MF1874_3-Organización e xestión de servizos de información de interese para a xuventude

15.264,00 €

11.03.323b.471.0

B36836880

Instituto Gallego de Formación y Desarrollo Empresarial, S.L.

SSCE0110-MF1442_3-Programación didáctica de accións formativas para o emprego

7.584,00 €

11.03.323b.471.0

B36836880

Instituto Gallego de Formación y Desarrollo Empresarial, S.L.

SSCE0110-MF1443_3-Selección, elaboración, adaptación e utilización de materiais, medios e recursos didácticos en formación profesional para o emprego

10.464,00 €

11.03.323b.471.0

B36836880

Instituto Gallego de Formación y Desarrollo Empresarial, S.L.

SSCE0110-MF1444_3-Impartición e titorización de accións formativas para o emprego

12.324,00 €

11.03.323b.471.0

B36897239

Educatic Gap Pue, S.L.

SSCS0108-MF0250_2-Atención e apoio psicosocial domiciliario

20.610,00 €

11.03.323b.471.0

B36897239

Educatic Gap Pue, S.L.

SSCS0208-MF1016_2-Apoio na organización de intervencións no ámbito institucional

10.710,00 €

11.03.323b.471.0

B36897239

Educatic Gap Pue, S.L.

SSCS0208-MF1017_2-Intervención na atención hixiénico-alimentaria en institucións

8.010,00 €

11.03.323b.471.0

B36897239

Educatic Gap Pue, S.L.

SSCS0208-MF1018_2-Intervención na atención sociosanitaria en institucións

8.010,00 €

11.03.323b.471.0

B36897239

Educatic Gap Pue, S.L.

SSCS0208-MF1019_2-Apoio psicosocial, atención relacional e comunicativa en institucións

15.210,00 €

11.03.323b.471.0

B36993509

G12 Grupo Empresarial de Servicios, S.L.

SSCE0110-MF1442_3-Programación didáctica de accións formativas para o emprego

7.200,00 €

11.03.323b.471.0

B36993509

G12 Grupo Empresarial de Servicios, S.L.

SSCE0110-MF1443_3-Selección, elaboración, adaptación e utilización de materiais, medios e recursos didácticos en formación profesional para o emprego

9.900,00 €

11.03.323b.471.0

B36993509

G12 Grupo Empresarial de Servicios, S.L.

SSCE0110-MF1444_3-Impartición e titorización de accións formativas para o emprego

10.800,00 €

11.03.323b.471.0

B36993509

G12 Grupo Empresarial de Servicios, S.L.

SSCE0110-MF1445_3-Avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe en formación profesional para o emprego

7.200,00 €

11.03.323b.471.0

B36993509

G12 Grupo Empresarial de Servicios, S.L.

SSCE0110-MF1446_3-Orientación laboral e promoción da calidade na formación profesional para o emprego + MP053-Módulo de prácticas profesionais non laborais

5.400,00 €

11.03.323b.471.0

B86588084

Smartmind, S.L.

SSCS0208-MF1016_2-Apoio na organización de intervencións no ámbito institucional

9.900,00 €

11.03.323b.471.0

B86588084

Smartmind, S.L.

SSCS0208-MF1017_2-Intervención na atención hixiénico-alimentaria en institucións

7.200,00 €

11.03.323b.471.0

B86588084

Smartmind, S.L.

SSCS0208-MF1018_2-Intervención na atención sociosanitaria en institucións

7.200,00 €

11.03.323b.471.0

B86588084

Smartmind, S.L.

SSCS0208-MF1019_2-Apoio psicosocial, atención relacional e comunicativa en institucións

14.400,00 €

11.03.323b.471.0

F15156557

Unión de Cooperativas «Asociación Galega de Cooperativas Agrarias» Agaca

AF-2014/000465-Incorporación á empresa agraria. Vacún de leite

54.876,00 €

11.03.323b.481.0

F15156557

Unión de Cooperativas «Asociación Galega de Cooperativas Agrarias» Agaca

AF-2014/000472-Aplicador/manipulador de produtos fitosanitarios. Nivel básico

26.676,00 €

11.03.323b.481.0

F15243579

Unión de Cooperativas de Traballo Asociado-Ugacota

AF-2014/000210-Introdución á Lei orgánica de protección de datos

4.940,00 €

11.03.323b.481.0

F15243579

Unión de Cooperativas de Traballo Asociado-Ugacota

AF-2014/000212-Dirección e xestión de proxectos

7.200,00 €

11.03.323b.481.0

F15243579

Unión de Cooperativas de Traballo Asociado-Ugacota

AF-2014/000213-Cultura financeira e finanzas éticas para o emprendemento

3.200,00 €

11.03.323b.481.0

F15243579

Unión de Cooperativas de Traballo Asociado-Ugacota

AF-2014/000214-Aprender a emprender. Formación para o emprendemento cooperativo

5.320,00 €

11.03.323b.481.0

F15243579

Unión de Cooperativas de Traballo Asociado-Ugacota

AF-2014/000215-Como elaborar un plan de empresa cooperativa

6.000,00 €

11.03.323b.481.0

F15243579

Unión de Cooperativas de Traballo Asociado-Ugacota

AF-2014/000216-Habilidades ofimáticas para follas de cálculo: Calc

3.740,00 €

11.03.323b.481.0

F15243579

Unión de Cooperativas de Traballo Asociado-Ugacota

AF-2014/000217-Creación de textos e presentacións en software libre

4.760,00 €

11.03.323b.481.0

F15243579

Unión de Cooperativas de Traballo Asociado-Ugacota

AF-2014/000218-Deseño e edición de imaxe e vídeo en software libre

5.400,00 €

11.03.323b.481.0

F15243579

Unión de Cooperativas de Traballo Asociado-Ugacota

AF-2014/000219-Elaboración do regulamento de réxime interno

2.880,00 €

11.03.323b.481.0

F70299300

Ucogatra, U. de Coop.

AF-2014/000308-CAP

7.440,00 €

11.03.323b.481.0

F70299300

Ucogatra, U. de Coop.

AF-2014/000309-Manexo seguro de carretas elevadoras

1.920,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000608-Análise práctico do dereito laboral para non laboralistas

6.800,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000609-Bpm. Business Process Modeling

8.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000610-Business Intelligence en pemes-Administración e creación de coñecemento empresarial

14.500,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000611-Coaching de equipos para a xestión de conflitos na empresa

10.400,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000612-Coaching executivo

16.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000616-Curso superior en seguridade social e dereito laboral

24.800,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000617-Community manager: xestor de redes sociais e comunidades virtuais

13.600,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000618-Curso de tributación práctica

21.200,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000620-Curso de auditoría xurídico-laboral

19.200,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000621-Compensación e beneficios

3.600,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000622-Sistemas de xestión da calidade ISO 9001:2008

24.800,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000623-Curso superior en xestoría fiscal, laboral e contable

20.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000625-Xestores en liña para o desenvolvemento web e Ecommerce: práctica profesional

35.200,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000626-Comunicación empresarial cos medios

3.420,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000627-Innovación no proceso de venda: E-Commerce e Community Management

27.200,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000628-Oxford english. Nivel 4

23.800,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000629-Oxford english. Nivel 8

23.800,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000631-Bpm. Business Process Modeling

12.800,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000632-Inglés A2

16.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000634-Community manager

11.200,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000635-Comunicación, relacións públicas e protocolo empresarial

4.180,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000636-Certificacións Internacionais de Project Management. Ciclo I

19.200,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000638-Certificacións internacionais de Project Management. Ciclo II

15.600,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000639-Programa de dirección empresarial para emprendedores

35.200,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000640-Administración de Linux-Certificación Lpi Nivel I (LPIC1)

15.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000641-Java EE avanzado

15.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000642-Programación para dispositivos móbiles Android

17.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000644-Contabilidade práctica, contas anuais e análise de balances

15.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000645-Novas tecnoloxías aplicadas ao deseño de páxinas web

12.600,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000646-Loxística integral e xestión de stock

7.800,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000648-Creación de tendas virtuais

39.600,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000649-Técnico en eficiencia enerxética

5.100,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000650-Creatividade e innovación. Claves para potenciar a competitividade organizativa

7.800,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000651-Comercio internacional

7.800,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000652-Creatividade: unha actitude

5.400,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000653-Solidworks avanzado

7.800,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000654-Creación dunha tenda en liña: vender con éxito en internet

15.300,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000655-Curso de auditoría xurídico-laboral

16.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000656-Curso CAP Formación continua

9.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000657-Programa de actualización xerencial III

22.600,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000658-Formación básica en seguridade no sector

marítimo-pesqueiro

9.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000659-Diagnose de avarías en sistemas ABS, ASR, ESP e SAFE

2.940,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000660-Curso de escaparatismo e visualmerchandising

20.400,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000662-Electromecánica de vehículos híbridos avanzado

2.940,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000663-Cociña internacional

10.200,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000664-Operacións de almacenaxe e xestión de stocks

5.100,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000665-Xestión contable

10.200,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

Af-2014/000666-As redes sociais no ámbito da pequena empresa

5.100,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000669-Curso práctico de prestacións da Seguridade Social

5.200,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000672-Tecnoloxía Bim con Revit

13.800,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000673-Xestión contable de auditoría

11.400,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000674-Xestión operativa do comercio internacional

15.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000676-Community manager

5.100,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000677-O reclutamento profesional: identifica as capacidades e cualidades dos teus candidatos

6.300,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000678-Programación para dispositivos móbiles Android

13.800,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000680-Aplicacións informáticas de contabilidade

3.900,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000681-Introdución á xestión empresarial mediante o software libre openerp (ODOO)

13.800,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000683-Xestión da forza de vendas e equipos comerciais

12.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000684-Experto comercial e vendas

12.240,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000686-Curso superior de tributación práctica

14.800,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000688-Imaxe corporativa de empresa con photoshop

5.100,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000692-Dbp-Dixital Business Program

21.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000693-Administración e xestión dun establecemento comercial

5.100,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000700-Publicidade no punto de venda

5.100,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000704-O titor/formador nun proceso formativo E-learning

4.840,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000710-Excel avanzado

3.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000712-Formación continua CAP

18.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000715-Formación de nivel básico de prevención na construción

24.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000717-Nivel básico de prevención de riscos laborais na construción

7.200,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000718-Fotomontaxe 3D: infografía e photoshop

10.400,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000720-Operador de carretas elevadoras

19.440,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000721-Soldadura

14.400,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000723-TMVE-22-Manipulación de sistemas frigoríficos que empreguen refrixerantes fluorados destinados a confort térmico de persoas instalados en vehículos

10.800,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000724-Inglés: atención ao cliente

10.080,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000726-Xestión contable

14.400,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000727-Xestión fiscal

14.400,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000729-Contratación laboral e cálculo de prestación da Seguridade Social

14.400,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000730-Retribucións salariais, cotización e recadación

14.400,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000731-Hixiene alimentaria para manipulador de alimentos

8.640,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000733-Ofimática básica

12.960,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000734-Inglés básico

25.920,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000735-Inglés. Nivel intermedio

11.520,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000736-Habilidades directivas

15.300,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000739-Habilidades para a xestión e resolución de problemas

8.400,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000741-Xestión de organizacións empresariais e entidades non lucrativas

10.400,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000743-Xestión da calidade: normas ISO

10.080,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000744-Programa de desenvolvemento directivo

14.400,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000745-Emprendemento e estratexia

17.400,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000746-Creación de tendas virtuais

13.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000747-Ferramentas de comunicación

15.300,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000748-Especialización en operacións internacionais

10.800,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000749-Wordpress: como elaborar páxinas web para pequenas e medianas empresas

10.200,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000750-Ferramentas Lean para a eficiencia e competitividade

3.600,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000751-Experto en loxística

30.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000752-Iniciación a Linux

3.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000753-Iniciación ao deseño gráfico

3.900,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000754-Habilidades directivas: da eficacia á excelencia

16.200,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000755-Lean Office

5.500,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000756-Novos estándares para o desenvolvemento web: Html 5, Css3 e Jqery

10.200,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000757-Licitacións internacionais

7.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000758-Experto en redes sociais: estratexia en liña

8.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000759-Plan de márketing empresarial

8.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000761-Community manager

12.600,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000762-Como mellorar a túa empregabilidade: Soft Skills

10.800,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000763-Programa de actualización xerencial III

22.600,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000764-Emprendedores e creación de empresas

18.200,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000765-Máster oficial universitario en prevención de riscos laborais II

39.200,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000766-Orientación comercial e atención eficaz ao cliente

19.800,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000768-Mellora da organización persoal no traballo

2.400,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000770-Mellora da produtividade comercial con Linkedin

1.800,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000774-Mellora da produtividade persoal para contornos complexos (GTD) I

3.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000775-Mellora da produtividade persoal para contornos complexos (GTD) II

1.500,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000784-Experto en loxística

26.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000787-Excel aplicado á xestión comercial

10.800,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000789-Prevención de riscos laborais

18.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000792-Branding dixital: xestión da túa marca na rede

19.360,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000794-Dietética e manipulación de alimentos

18.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000796-Xestión de recursos humanos

53.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000801-Xestión administrativa das relacións laborais

27.500,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000802-My Oxford English (nivel A2)

36.400,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000803-My Oxford English (nivel B1)

36.400,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000804-My Oxford English (nivel B1)

36.400,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000806-My Oxford English (nivel B2)

36.400,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000807-Comercialización de produtos e servizos en pequenos negocios ou microempresas

15.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000811-Modelo EFQM de excelencia

11.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000813-Phonegap: desenvolvemento para móbiles

11.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000814-Plans de evacuación e emerxencias

9.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000815-Practitioner: en programación neurolingüística

22.400,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000816-Programa avanzado en certificacións internacionais de Project Management. Pmp

18.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000819-Programa de actualización xerencial III

22.600,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000820-Selección e motivación de persoal

16.800,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000821-Titor/formador nun proceso formativo E-Learning

15.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000822-Programa de certificación de coaching executivo Aecop-Emcc

26.400,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000823-Wordpress. Como elaborar páxinas web para pequenas e medianas empresas

17.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000824-Windows 8

18.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000826-Habilidades de coaching

12.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000829-Análise e control de campañas. Google Adwords

9.600,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000831-Xestión de eventos

9.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000833-Deseño e desenvolvemento para móbiles de produtos de innovación

16.200,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000835-Pegada de carbono. Eficiencia enerxética

14.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000839-Estratexias de internacionalización na empresa

14.400,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000840-Representación visual da información: infografías

3.900,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000842-Posicionamento web en márketing e buscadores SEO e SEM

15.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000843-Selección de mercados internacionais e formas de entrada

3.900,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000844-Taller sobre internacionalización dixital

3.600,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000845-Tratamento da fotografía dixital

9.600,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000846-Xestión contable, fiscal e laboral en microempresas

12.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000847-Técnicas de recursos humanos por competencias

42.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000848-Xestión de persoal. Nóminas

11.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000850-Técnicas de análise de datos para a investigación de mercados

33.800,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000853-Inglés empresarial: reunións e negociacións

19.800,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000855-Alemán iniciación

17.600,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000856-Técnicas de venda en liña

10.200,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000857-Contratos, nóminas e S.S. con A3 NOM

9.600,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000859-Técnicas de vendas

20.400,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000860-Seguridade da información e protección de datos

11.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000861-Técnicas eficaces de coaching

5.400,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000862-Transporte internacional e documentación de comercio exterior

5.100,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000863-Office 365. Ferramentas ofimáticas na nube

10.400,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000865-Comercialización e márketing de produtos agroalimentarios

12.300,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000866-CAP Continua

9.600,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000867-Deseño asistido por ordenador: ferramentas CAD en 2D e 3D

12.900,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000868-Software de xestión loxística aplicado á biomasa

12.900,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000881-Habilidades para a xestión e resolución de problemas: a toxicidade nas relacións laborais

5.700,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000884-Programación de Scadas Simatic Wincc 7.0

12.600,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000917-Novidades na contratación pública

3.900,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2014/000943-Prevención de riscos laborais

12.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

IMAR1-IMAR1-Manipulación equipos con sistemas frigoríficos de calquera carga de refrixerantes fluorados. Básico

10.800,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

SSCE0110-MF1442_3-Programación didáctica de accións formativas para o emprego

7.800,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

SSCE0110-MF1443_3-Selección, elaboración, adaptación e utilización de materiais, medios e recursos didácticos en formación profesional para o emprego

11.400,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

SSCE0110-MF1444_3-Impartición e titorización de accións formativas para o emprego

12.600,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

SSCE0110-MF1445_3-Avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe en formación profesional para o emprego

7.800,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

SSCE0110-MF1446_3-Orientación laboral e promoción da calidade na formación profesional para o emprego

3.900,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

SSCE0110-SSCE0110-Docencia da formación profesional para o emprego

46.800,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

SSCS0208-MF1018_2-Intervención na atención sociosanitaria en institucións

9.600,00 €

11.03.323b.481.0

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

SSCS0208-MF1019_2-Apoio psicosocial, atención relacional e comunicativa en institucións

16.800,00 €

11.03.323b.481.0

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2014/000289-Contratos, nóminas e seguros sociais

20.160,00 €

11.03.323b.481.0

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2014/000290-Contabilidade básica

16.200,00 €

11.03.323b.481.0

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2014/000292-Creación e xestión de microempresas

7.800,00 €

11.03.323b.481.0

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2014/000293-Responsabilidade social empresarial: guías de implantación de sistemas de xestión

7.800,00 €

11.03.323b.481.0

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2014/000294-Inglés básico

15.930,00 €

11.03.323b.481.0

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2014/000295-Inglés medio

8.100,00 €

11.03.323b.481.0

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2014/000298-Márketing dixital: Community Management, Seo, Sem e Analítica web

7.800,00 €

11.03.323b.481.0

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2014/000300-Estratexia en márketing e plan comercial para emprendedores

7.800,00 €

11.03.323b.481.0

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2014/000324-Autoemprego. Apoio a peme

7.200,00 €

11.03.323b.481.0

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2014/000326-Carreteiro

71.120,00 €

11.03.323b.481.0

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2014/000327-Autómatas programables: iniciación

34.720,00 €

11.03.323b.481.0

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2014/000328-Habilidades de atención ao cliente e de xestión administrativa no proceso comercial

6.300,00 €

11.03.323b.481.0

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2014/000329-Loxística da produción industrial

10.200,00 €

11.03.323b.481.0

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2014/000330-Soldadura Mig Tig

31.680,00 €

11.03.323b.481.0

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2014/000331-Soldadura ao arco eléctrico con eléctrodo revestido

21.600,00 €

11.03.323b.481.0

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2014/000332-Primeiros auxilios

9.450,00 €

11.03.323b.481.0

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2014/000340-Ecoturismo e desenvolvemento para móbiles rural

5.400,00 €

11.03.323b.481.0

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2014/000341-Manipulador de alimentos

7.440,00 €

11.03.323b.481.0

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2014/000342-Cociña avanzada

33.600,00 €

11.03.323b.481.0

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2014/000344-Cociña

18.880,00 €

11.03.323b.481.0

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2014/000347-Repostaría

24.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2014/000351-Word + Excel básico

30.240,00 €

11.03.323b.481.0

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2014/000379-Configuración e mantemento de equipos informáticos

6.300,00 €

11.03.323b.481.0

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2014/000381-Access

6.300,00 €

11.03.323b.481.0

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2014/000382-Word + Excel avanzado

27.040,00 €

11.03.323b.481.0

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2014/000384-Informática básica + Internet

19.380,00 €

11.03.323b.481.0

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2014/000385-Photoshop Cs5: tratamento de imaxes

12.600,00 €

11.03.323b.481.0

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2014/000386-Internet, correo electrónico e redes sociais

15.300,00 €

11.03.323b.481.0

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2014/000388-Electricidade I

16.800,00 €

11.03.323b.481.0

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2014/000398-CAP Formación continua

105.600,00 €

11.03.323b.481.0

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2014/000399-ADR: Obtención mercadorías perigosas, básico e cisternas

38.080,00 €

11.03.323b.481.0

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2014/000400-Mantemento de instalacións frío/calor avanzado

5.400,00 €

11.03.323b.481.0

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2014/000401-Renovación mercadorías perigosas, básico e cisternas

6.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2014/000402-Seguridade operativa (nivel 3)

16.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2014/000403-Formación básica en protección marítima

4.624,00 €

11.03.323b.481.0

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2014/000404-Prevención de riscos laborais. Nivel básico

5.880,00 €

11.03.323b.481.0

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2014/000405-Prevención de riscos laborais

11.760,00 €

11.03.323b.481.0

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2014/000406-Risco biolóxico en centros sanitarios

8.800,00 €

11.03.323b.481.0

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2014/000407-Agresións en centros sanitarios. Plans de actuación

8.800,00 €

11.03.323b.481.0

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2014/000464-Certificado de aptitude profesional para o transporte

18.880,00 €

11.03.323b.481.0

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

SSCS0108-MF0249_2-Hixiene e atención sanitaria domiciliaria

21.600,00 €

11.03.323b.481.0

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

SSCS0108-MF0250_2-Atención e apoio psicosocial domiciliario

26.400,00 €

11.03.323b.481.0

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

SSCS0108-MF0251_2-Apoio domiciliario e alimentación familiar

26.400,00 €

11.03.323b.481.0

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

SSCS0208-MF1016_2-Apoio na organización de intervencións no eido institucional

13.200,00 €

11.03.323b.481.0

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

SSCS0208-MF1017_2-Intervención na atención hixiénico-alimentaria en institucións

9.600,00 €

11.03.323b.481.0

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

SSCS0208-MF1018_2-Intervención na atención sociosanitaria en institucións

9.600,00 €

11.03.323b.481.0

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

SSCS0208-MF1019_2-Apoio psicosocial, atención relacional e comunicativa en institucións

16.800,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

ADGD0308-MF0980_2-Xestión auxiliar de persoal

12.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

ADGG0408-UF0517-Organización empresarial e de recursos humanos

4.200,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

ADGG0408-UF0518-Xestión auxiliar da correspondencia e paquetaría na empresa

4.200,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

ADGG0408-UF0519-Xestión auxiliar de documentación económico, administrativa e comercial

12.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

AF-2014/000969-Básico de xestión de prevención de riscos laborais

8.800,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

AF-2014/000971-Contratos, nóminas e seguridade social

12.800,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

AF-2014/000972-Creación de blogs e redes sociais

11.200,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

AF-2014/000973-Dirección e xestión de RRHH

8.800,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

AF-2014/000993-Actividades de animación na terceira idade

8.400,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

AF-2014/000994-Animación e presentación do produto no punto de venda

7.800,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

AF-2014/000997-Aprovisionamento e almacenaxe na venda

5.400,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

AF-2014/000998-Atención e coidados a persoas enfermas de alzheimer

6.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

AF-2014/001001-Carretilleiro

25.200,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

AF-2014/001002-Circuíto pechado de TV e vixilancia dinámica: aerovixilancia

8.100,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

AF-2014/001003-Community Management

12.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

AF-2014/001005-Deseño de páxinas web

30.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

AF-2014/001007-Informática básica

9.600,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

AF-2014/001008-Internet e correo electrónico

7.200,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

AF-2014/001009-Prevención de riscos laborais. Sector naval

9.360,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

AF-2014/001012-Ofimática básica

30.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

AF-2014/001013-Ofimática avanzada

6.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

AF-2014/001014-Presentacións gráficas. Powerpoint

9.600,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

AF-2014/001015-Prevención de riscos laborais. Nivel básico

33.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

AF-2014/001072-Protección contra axentes: radioactivos, biolóxicos e químicos

8.100,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

AF-2014/001074-Prevención e control do estrés no traballo

4.200,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

AF-2014/001078-Emprego do desfibrilador semiautomático

16.200,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

AF-2014/001081-Folla de cálculo

10.800,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

AF-2014/001084-Manipulador de alimentos

3.840,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

AF-2014/001085-Práctica laboral: nóminas, contratos e seguridade social

12.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

AF-2014/001088-Nutrición e dietética

10.800,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

AF-2014/001099-CAP

14.400,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

AF-2014/001100-Instalador electricista

25.200,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

AF-2014/001104-Inglés. Nivel I

16.280,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

AF-2014/001105-Inglés. Nivel II

15.400,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

AF-2014/001106-Inglés. Nivel III

15.400,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

AF-2014/001107-Alemán básico

8.400,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

AF-2014/001109-Inglés. Nivel básico

58.800,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

AF-2014/001110-Inglés. Nivel medio

33.600,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

AF-2014/001112-Inglés. Nivel avanzado

16.800,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

AF-2014/001113-Prevención de riscos laborais no sector sanitario

6.600,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

AF-2014/001115-Primeiros auxilios

10.800,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

AF-2014/001116-Transporte de mercadorías perigosas

10.800,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

AF-2014/001126-Francés. Nivel básico

8.400,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

AF-2014/001127-Animación estimulativa

5.400,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

AF-2014/001128-Celador sanitario

8.400,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

AF-2014/001130-Soldadura Tig

28.800,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

AF-2014/001131-Procedemento de pagamento e cobramento nas operacións de venda

4.200,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

AF-2014/001134-Exercicios prácticos de inglés oral

4.200,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

AF-2014/001135-Inglés (preparación nivel A2)

19.200,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

AF-2014/001140-Xestión documental de residuos

4.200,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

AF-2014/001141-Prevención e seguridade na xestión de residuos

4.200,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

AF-2014/001144-Comunicación en lingua castelá. N2

15.600,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

AF-2014/001145-Competencia matemática. N2

15.600,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

AF-2014/001150-Lexislación e normativa económica (en educación)

4.200,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

AF-2014/001156-Animación social a persoas dependentes en institucións

6.000,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

AF-2014/001160-Formador E-Learning

13.200,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

AF-2014/001164-Novas tecnoloxías aplicadas á xestión laboral e fiscal

13.200,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

AF-2014/001166-Opcións laborais: emprendemento ou autoemprego

7.800,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

AF-2014/001171-Certificado de aptitude para condutores profesionais

19.840,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

SSCS0208-MF1016_2-Apoio na organización de intervencións no ámbito institucional

39.600,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

SSCS0208-MF1017_2-Intervención na atención hixiénico-alimentaria en institucións

28.800,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

SSCS0208-MF1018_2-Intervención na atención sociosanitaria en institucións

28.800,00 €

11.03.323b.481.0

G15383011

UGT Galicia

SSCS0208-MF1019_2-Apoio psicosocial, atención relacional e comunicativa en institucións

33.600,00 €

11.03.323b.481.0

G15428287

Fundación Formación e Emprego de Galicia

SSCS0208-MF1016_2-Apoio na organización de intervencións no ámbito institucional

8.745,00 €

11.03.323b.481.0

G15428287

Fundación Formación e Emprego de Galicia

SSCS0208-MF1016_2-Apoio na organización de intervencións no ámbito institucional

8.745,00 €

11.03.323b.481.0

G15428287

Fundación Formación e Emprego de Galicia

SSCS0208-MF1017_2-Intervención na atención hixiénico-alimentaria en institucións

7.075,50 €

11.03.323b.481.0

G15428287

Fundación Formación e Emprego de Galicia

SSCS0208-MF1018_2-Intervención na atención sociosanitaria en institucións

7.155,00 €

11.03.323b.481.0

G15428287

Fundación Formación e Emprego de Galicia

SSCS0208-MF1019_2-Apoio psicosocial, atención relacional e comunicativa en institucións + MP0029 Módulo de prácticas profesionais non laborais de atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións

12.930,00 €

11.03.323b.481.0

G15616287

Asociación Empresarial Galega de Centros Especiais de Emprego Sen Ánimo de Lucro-Cegasal

AF-2014/001034-A dirección motivadora

5.920,00 €

11.03.323b.481.0

G15616287

Asociación Empresarial Galega de Centros Especiais de Emprego Sen Ánimo de Lucro-Cegasal

AF-2014/001040-Introdución concepto Inn (integración neurodinámica en neurorrehabilitación)

2.448,00 €

11.03.323b.481.0

G15798465

Autónomos de Galicia (AUGA)

AF-2014/000970-E-Business/E-Commerce

4.400,00 €

11.03.323b.481.0

G15798465

Autónomos de Galicia (AUGA)

AF-2014/001045-Community manager

5.600,00 €

11.03.323b.481.0

G15798465

Autónomos de Galicia (AUGA)

AF-2014/001048-Inglés A2

12.800,00 €

11.03.323b.481.0

G15798465

Autónomos de Galicia (AUGA)

AF-2014/001060-Inglés B1

12.800,00 €

11.03.323b.481.0

G15798465

Autónomos de Galicia (AUGA)

AF-2014/001065-Certificado de aptitude profesional (CAP)

35.840,00 €

11.03.323b.481.0

G15812811

Asociación de Traballadores por Conta Propia (ATA-Galicia)

ADGD0308-UF0319-Sistema operativo, búsqueda da información.

Internet/Intranet e correo electrónico

3.150,00 €

11.03.323b.481.0

G15812811

Asociación de Traballadores por Conta Propia (ATA-Galicia)

ADGD0308-UF0320- Aplicacións Informáticas de tratamento de textos

3.150,00 €

11.03.323b.481.0

G15812811

Asociación de Traballadores por Conta Propia (ATA-Galicia)

ADGD0308-UF0321-Aplicacións informáticas de follas de cálculo

4.950,00 €

11.03.323b.481.0

G15812811

Asociación de Traballadores por Conta Propia (ATA-Galicia)

ADGD0308-UF0322-Aplicacións informáticas de base de datos relacionais

4.950,00 €

11.03.323b.481.0

G15812811

Asociación de Traballadores por Conta Propia (ATA-Galicia)

ADGD0308-UF0349- Atención ao cliente no proceso comercial

5.400,00 €

11.03.323b.481.0

G15812811

Asociación de Traballadores por Conta Propia (ATA-Galicia)

ADGD0308-UF0350- Xestión administrativa do proceso comercial

10.800,00 €

11.03.323b.481.0

G15812811

Asociación de Traballadores por Conta Propia (ATA-Galicia)

ADGD0308-UF0351-Aplicacións informáticas de xestión comercial

5.400,00 €

11.03.323b.481.0

G15812811

Asociación de Traballadores por Conta Propia (ATA-Galicia)

AF-2014/000916-Redes sociais

5.780,00 €

11.03.323b.481.0

G15812811

Asociación de Traballadores por Conta Propia (ATA-Galicia)

AF-2014/000938-Blogger

9.072,00 €

11.03.323b.481.0

G15812811

Asociación de Traballadores por Conta Propia (ATA-Galicia)

AF-2014/000983-Community manager

5.760,00 €

11.03.323b.481.0

G15812811

Asociación de Traballadores por Conta Propia (ATA-Galicia)

AF-2014/000985-Facebook na empresa

7.208,00 €

11.03.323b.481.0

G15812811

Asociación de Traballadores por Conta Propia (ATA-Galicia)

AF-2014/000987-Inglés básico

5.780,00 €

11.03.323b.481.0

G15812811

Asociación de Traballadores por Conta Propia (ATA-Galicia)

AF-2014/000988-Prevención de riscos laborais básico

5.400,00 €

11.03.323b.481.0

G15864663

Fundación Galega do Metal para a Formación, Cualificación e Emprego

ELEE0109-MF0820_2-Montar e manter instalacións eléctricas de baixa tensión en edificios destinados principalmente a vivendas

18.852,75 €

11.03.323b.481.0

G15864663

Fundación Galega do Metal para a Formación, Cualificación e Emprego

ELEE0109-MF0825_2-Montar e manter máquinas eléctricas

20.752,50 €

11.03.323b.481.0

G36060788

Unión de Cooperativas de Ensino de Traballo Asociado de Galicia-UCETAG

AF-2014/000563-Especialización materiais didácticos: recursos para PDI

6.160,00 €

11.03.323b.481.0

G36060788

Unión de Cooperativas de Ensino de Traballo Asociado de Galicia-UCETAG

AF-2014/000565-Inglés B1. Parte I

2.640,00 €

11.03.323b.481.0

G36060788

Unión de Cooperativas de Ensino de Traballo Asociado de Galicia-UCETAG

AF-2014/000568-Inglés B1. Parte II

2.420,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

ADGD0208-UF0044-Función do mando intermedio na prevención de riscos laborais

4.200,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

ADGD0208-UF0345-Apoio administrativo á xestión de recursos humanos

8.400,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

ADGD0208-UF0346-Comunicación efectiva e traballo en equipo

8.400,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000081-Base de datos (Access)

13.200,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000082-Community manager

13.580,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000083-Folla de cálculo (Excel)

13.200,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000084-Habilidades sociais e de comunicación

13.440,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000085-Introdución á informática: internet e correo electrónico

1.120,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000086-Introdución ao Exelearning

6.000,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000087-Lopd. Curso básico

11.200,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000088-Manipulación de alimentos

7.500,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000089-Presentación de diapositivas (Powerpoint)

8.400,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000090-Prevención riscos laborais. Nivel básico

42.000,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000091-Procesador de textos (Word)

8.400,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000092-Realización de titorías E-Learning

16.800,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000093-Recursos humanos: o apoio administrativo e a súa xestión

16.800,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000094-Técnicas de arquivo e clasificación documental

8.400,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000095-Inglés: iniciación

17.100,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000096-Alemán: iniciación

14.400,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000097-Educación para a saúde

8.400,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000098-Relacións humanas e clima laboral

10.800,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000100-Ferramentas de produtividade para Google

12.600,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000101-Introdución ao control de xestión financeira

19.200,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000102-Responsabilidade social corporativa e xestión do coñecemento

13.200,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000103-Metodoloxía E-Learning para Moodle

13.200,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000104-Marca persoal e innovación para o emprendemento

12.600,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000105-Sistemas de xestión da calidade e mellora continua

15.400,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000106-O proceso comercial: as xestións administrativas

7.000,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000110-Francés: iniciación

17.100,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000111-Curso básico de propiedade intelectual

7.560,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000112-Os servizos de atención ao cliente

1.440,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000113-Intelixencia emocional

8.400,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000114-Portugués: iniciación

18.000,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000115-Xestión e cociña para a familia de persoas dependentes

2.240,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000116-Deseño páxinas web

14.400,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000117-Deseño gráfico vectorial

14.400,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000118-Deseño asistido por ordenador

14.400,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000119-Retoque e montaxe de imaxes

14.400,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000278-Introdución aos dereitos no traballo

10.800,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000279-Interpretación e cálculo de nóminas

10.800,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000280-Cálculo de liquidacións-2015

8.100,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000333-Alemán. Básico

8.100,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000334-Atención ao/á cliente e calidade do servizo

4.200,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000336-Base de datos. Access

3.780,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000337-Cociña económica de tempada e creativa

4.200,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000338-Cociña económica e dieta saudable

9.600,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000339-Cociña galega

6.600,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000346-Folla de cálculo. Excel

3.780,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000348-Informática aplicada á xestión

4.050,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000350-Informática de usuario/a

4.230,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000352-Inglés atención ao público

5.400,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000354-Inglés. Nivel básico

4.050,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000355-Internet

3.780,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000356-Internet: seguridade na rede

3.600,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000358-Manipulador/a de alimentos

4.590,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000360-Microsoft Word

3.780,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000363-Nóminas e seguridade social

3.780,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000369-Operador/a de carretas elevadoras

32.400,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000371-Portugués. Nivel básico

4.050,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000374-Prevención de riscos laborais. Nivel básico

25.200,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000375-Redes locais

5.400,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000376-Sinatura electrónica

5.040,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000377-Técnicas de xestión e mellora da eficacia do traballo en equipo

1.600,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000387-Resolución de conflitos e prevención da violencia na aula

3.000,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000390-TPC Metal-Instalacións, reparacións, montaxes, estruturas metálicas, ferrallaría e carpintaría metálica

1.200,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000467-Configuración de redes

5.400,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000470-Mantemento de equipos informáticos

3.520,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000471-Metodoloxía da análise do traballo

3.520,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2014/000473-Recursos sociais e integración social

3.200,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

HOTR0108-UF0053-Aplicación de normas e condicións hixiénico-sanitarias en restauración

4.200,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

HOTR0108-UF0054-Aprovisionamento de materias primas en cociña

8.400,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

HOTR0108-UF0055-Preelaboración e conservación culinarias

8.400,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

HOTR0108-UF0056-Realización de elaboracións básicas e elementais de cociña e asistir na elaboración culinaria

8.000,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

HOTR0109-UF0821-Presentación e decoración de produtos de repostaría e pastelaría

2.800,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

SSCS0108-UF0120-Administración de alimentos e tratamentos a persoas dependentes no domicilio

4.400,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

SSCS0108-UF0122-Mantemento e rehabilitación psicosocial das persoas dependentes no domicilio

10.800,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

SSCS0108-UF0125-Xestión, aprovisionamento e cociña na unidade familiar de persoas dependentes

5.600,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

SSCS0108-UF0126-Mantemento, limpeza e organización do domicilio de persoas dependentes

5.400,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

SSCS0208-MF1017-Intervención na atención hixiénico-alimentaria en institucións

9.600,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

SSCS0208-MF1018-Intervención na atención sociosanitaria en institucións

9.600,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

SSCS0208-UF0127-Apoio na recepción e acollida en institucións de persoas dependentes

12.600,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

SSCS0208-UF0128-Apoio na organización de actividades para persoas dependentes en institucións

19.200,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

SSCS0208-UF0129-Animación social de persoas dependentes en institucións

4.200,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

SSCS0208-UF0130-Mantemento e mellora das actividades diarias de persoas dependentes en institucións

6.600,00 €

11.03.323b.481.0

G36706927

Confederación Intersindical Galega

SSCS0208-UF0131-Técnicas de comunicación con persoas dependentes en institucións

6.600,00 €

11.03.323b.481.0

G36818367

Forga

SSCS0108-MF0250_2-Atención e apoio psicosocial domiciliario

17.490,00 €

11.03.323b.481.0

G36818367

Forga

SSCS0108-MF0251_2-Apoio domiciliario e alimentación familiar

8.745,00 €

11.03.323b.481.0

G70220439

Agrupación Empresarial de Sociedades Laborais de Galicia

AF-2014/000442-Organización de procesos de venda

3.920,00 €

11.03.323b.481.0

G70220439

Agrupación Empresarial de Sociedades Laborais de Galicia

AF-2014/000447-Coñece as sociedades laborais. O modelo de sociedade laboral como iniciativa de emprendemento laboral, empresarial e social

2.100,00 €

11.03.323b.481.0

G70220439

Agrupación Empresarial de Sociedades Laborais de Galicia

AF-2014/000497-Creación de textos e presentacións en software libre

2.240,00 €

11.03.323b.481.0

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales

ELEE0109-MF0820_2-Instalacións eléctricas en edificios de vivendas

21.600,00 €

11.03.323b.481.0

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales

SSCE0110-MF1442_3-Programación didáctica de accións formativas para o emprego

7.350,00 €

11.03.323b.481.0

33842098J

Cacumen-José Ángel Castro Expósito

SEAG0110-MF0075_2-Seguridade e saúde

6.600,00 €

11.03.323b.471.0

33842098J

Cacumen-José Ángel Castro Expósito

SEAG0110-MF0075_2-Seguridade e saúde

6.600,00 €

11.03.323b.471.0

33842098J

Cacumen-José Ángel Castro Expósito

SEAG0110-MF0078_2-Preparación de produtos biocidas e fitosanitarios

13.200,00 €

11.03.323b.471.0

33842098J

Cacumen-José Ángel Castro Expósito

SEAG0110-MF0079_2-Aplicación de medios e produtos para o control de pragas

18.000,00 €

11.03.323b.471.0

33842098J

Cacumen-José Ángel Castro Expósito

SEAG0110-MF0079_2-Aplicación de medios e produtos para o control de pragas

19.800,00 €

11.03.323b.471.0