Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 184 Martes, 27 de setembro de 2016 Páx. 44184

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 21 de setembro de 2016 pola que se anuncia a licitación, por procedemento aberto e trámite ordinario, do expediente 2016/CSEA1/000006 e catro máis.

Servizos:

Expediente nº: 2016/CSEA1/000006.

Obxecto: servizo de cafetaría na Facultade de Ciencias no Campus de Lugo.

Localidade: Lugo.

Provincia: Lugo.

Canon mínimo: 1.000,00 €/ano, IVE non incluído.

Garantía provisional: non se exixe.

Prazo de execución: ofertarao o licitador en función do investimento realizado, cun máximo de 25 anos.

Criterios de valoración: véxase o prego de cláusulas administrativas particulares.

Expediente nº: 2016/CSEA1/000007.

Obxecto: servizo de cafetaría-comedor na Facultade de Veterinaria no Campus de Lugo.

Localidade: Lugo.

Provincia: Lugo.

Canon mínimo: 4.118,00 €/ano, IVE non incluído.

Garantía provisional: non se exixe.

Prazo de execución: ofertarao o licitador en función do investimento realizado, cun máximo de 25 anos.

Criterios de valoración: véxase o prego de cláusulas administrativas particulares.

Expediente nº: 2016/CSEA1/000008.

Obxecto: servizo de cafetaría na residencia universitaria Jesús de Bal y Gay no Campus de Lugo.

Localidade: Lugo.

Provincia: Lugo.

Canon mínimo: 1.000,00 €/ano, IVE non incluído.

Garantía provisional: non se exixe.

Prazo de execución: ofertarao o licitador en función do investimento realizado, cun máximo de 25 anos.

Criterios de valoración: véxase o prego de cláusulas administrativas particulares.

Expediente nº: 2016/CSEA1/000012.

Obxecto: servizo de cafetaría-comedor na residencia universitaria Monte da Condesa no Campus Vida de Santiago de Compostela.

Localidade: Santiago de Compostela.

Provincia: A Coruña.

Canon mínimo: 25.000,00 €/ano, IVE non incluído.

Garantía provisional: non se exixe.

Prazo de execución: ofertarao o licitador en función do investimento que se comprometa a realizar, cun máximo de 25 anos.

Criterios de valoración: véxase o prego de cláusulas administrativas particulares.

Expediente nº: 2016/CSEA1/000013.

Obxecto: realización da auditoría financeira e de legalidade da Universidade de Santiago de Compostela (USC) e das sociedades mercantís nas cales a USC ten participación única ou maioritaria no seu capital social (Unixest, S.L., Uninova, S.L., Unirisco e Cursos Internacionais da USC, S.L.).

Localidade: Santiago de Compostela.

Provincia: A Coruña.

Importe de licitación: 123.966,93 euros, IVE non incluído.

Garantía provisional: non se exixe.

Prazo de execución: tres anos.

Criterios de valoración: véxase o prego de cláusulas administrativas particulares.

Para este expediente non será necesario presentar o sobre B.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Universidade de Santiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita os expedientes: Servizo de Xestión Económica.

c) Número dos expedientes: os arriba indicados.

2. Obxecto do contrato.

a) Descrición do obxecto: os arriba indicados.

b) Número de unidades que hai que entregar/executar: o especificado no prego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de entrega/execución: os citados anteriormente.

d) Prazo de entrega/execución: os mencionados anteriormente.

3. Tramitación e procedemento de adxudicación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

4. Orzamento de licitación.

Importe total: os indicados anteriormente.

5. Garantía.

Provisional: non se exixe.

6. Obtención de documentación.

A documentación para participar no procedemento aberto poderá ser consultada ou descargada na páxina web www.usc.es/contratacion, correo electrónico mailto:contratacion@usc.es.

7. Obtención de información.

a) Entidade: Universidade de Santiago de Compostela, Casa da Balconada, Servizo de Xestión Económica.

b) Domicilio: Rúa Nova, 6.

c) Código postal e localidade: 15782 Santiago de Compostela.

d) Teléfonos: 881 81 12 60, 881 81 12 61, 881 81 12 63.

e) Fax: 881 81 13 66.

f) Enderezo web: www.usc.es/contratacion

g) Data límite de obtención de documentos e información: 14.00 horas do 13 de outubro de 2016.

8. Requisitos específicos dos contratistas.

Clasificación: non se exixe.

9. Presentación das ofertas.

a) Data límite de presentación: 14.00 horas do 13 de outubro de 2016.

b) Documentación que hai que presentar: a citada no prego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: entidade: Universidade de Santiago de Compostela, Rexistro Xeral (Reitoría).

Domicilio: praza do Obradoiro s/n.

Código postal e localidade: 15782 Santiago de Compostela.

Ou en:

Entidade: Universidade de Santiago de Compostela, Rexistro Xeral (Edificio Servizos Administrativos-Biblioteca Intercentros, polígono de Fingoi s/n).

Domicilio: Campus Universitario.

Código postal e localidade: 27002 Lugo.

d) Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a manter a súa oferta: dous meses.

e) Admisión de variantes: non.

10. Apertura das ofertas.

a) Entidade: Universidade de Santiago de Compostela. Casa da Balconada.

b) Domicilio: Rúa Nova, 6.

c) Localidade: Santiago de Compostela.

d) Data e hora:

– 2016/CSEA1/000006, 2016/CSEA1/000007, 2016/CSEA1/000008 e 2016/CSEA1/000012: sobre B: 13.00 horas do 25 de outubro de 2016; sobre C: 13.00 horas do 8 de novembro de 2016.

– 2016/CSEA1/000013: sobre C: 13 horas do 25 de outubro de 2016.

11. Gastos de anuncios: serán por conta dos adxudicatarios a rateo.

Santiago de Compostela, 21 de setembro de 2016

O reitor da Universidade de Santiago de Compostela
P.D. (Resolución do 22.9.2015, DOG do 5 de outubro)
José Manuel Villanueva Prieto
Xerente da Universidade de Santiago de Compostela