Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 194 Martes, 11 de outubro de 2016 Páx. 46533

III. Outras disposicións

Xunta Electoral de Galicia

ACORDO do 10 de outubro de 2016 polo que se fan públicos os resultados xerais e por circunscricións e a relación de deputados e deputadas proclamados electos nas eleccións ao Parlamento de Galicia celebradas o día 25 de setembro de 2016.

Vistas as actas de proclamación das xuntas electorais provinciais e en cumprimento do disposto no artigo 108.6º da Lei orgánica 5/1985, do 19 de xuño, acórdase facer públicos:

– Os resultados xerais e por circunscricións provinciais das eleccións ao Parlamento de Galicia, que tiveron lugar o día 25 de setembro de 2016, segundo os datos que figuran nas actas remitidas polas xuntas electorais provinciais.

– A relación de deputados e deputadas proclamados electos por cada unha delas.

I

Resultados xerais

Censo de electores

2.701.932

Participación

1.448.962

Abstención

1.252.970

Votos a candidaturas

1.420.381

Votos en branco

14.037

Votos válidos

1.434.418

Votos nulos

14.544

 

PARTIDO POPULAR

682.150

EN MAREA

273.523

PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE

256.381

BNG-NÓS CANDIDATURA GALEGA

119.446

CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANÍA

48.553

PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL

15.135

DEMOCRACIA OURENSANA

7.723

COMPROMISO POR GALICIA

4.109

PARTIDO ANTICORRUPCIÓN Y JUSTICIA

2.535

GANEMOS GALICIA: Sí Se Puede

2.344

RECORTES CERO-GRUPO VERDE

2.276

CIDADÁNS-CENTRUM

1.534

PARTIDO COMUNISTA DOS POBOS DE ESPAÑA-COMUNISTAS DA GALIZA

1.263

ESCAÑOS EN BLANCO

1.111

ACCIÓN DEMOCRÁTICA CIUDADANOS DE GALICIA

651

CONVERXENCIA VINTEÚN

493

ALTERNATIVA INDEPENDIENTE DE GALICIA

367

UNIDOS POR EL FUTURO!

296

VÍA NOVA GALICIA

281

PARTIDO LIBERTARIO

210

II

Resultados por circunscricións electorais

1. POLA PROVINCIA DA CORUÑA

Censo de electores

1.087.293

Participación

587.633

Abstención

499.660

Votos a candidaturas

575.442

Votos en branco

6.656

Votos válidos

582.098

Votos nulos

5.535

 

 

PARTIDO POPULAR

278.295

EN MAREA

112.893

PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE

99.934

BNG-NÓS CANDIDATURA GALEGA

51.246

CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANÍA

19.419

PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL

6.198

COMPROMISO POR GALICIA

1.898

PARTIDO ANTICORRUPCIÓN Y JUSTICIA

848

GANEMOS GALICIA: Sí Se Puede

875

RECORTES CERO-GRUPO VERDE

883

CIDADÁNS-CENTRUM

840

PARTIDO COMUNISTA DOS POBOS DE ESPAÑA-COMUNISTAS DA GALIZA

629

ACCIÓN DEMOCRÁTICA CIUDADANOS DE GALICIA

289

CONVERXENCIA VINTEÚN

193

ALTERNATIVA INDEPENDIENTE DE GALICIA

367

UNIDOS POR EL FUTURO!

296

VÍA NOVA GALICIA

129

PARTIDO LIBERTARIO

210

2. POLA PROVINCIA DE LUGO

Censo de electores

348.244

Participación

186.488

Abstención

161.756

Votos a candidaturas

182.520

Votos en branco

1.770

Votos válidos

184.290

Votos nulos

2.198

 

 

PARTIDO POPULAR

97.323

EN MAREA

28.285

PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE

35.099

BNG-NÓS CANDIDATURA GALEGA

13.579

CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANÍA

5.117

PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL

1.491

COMPROMISO POR GALICIA

439

PARTIDO ANTICORRUPCIÓN Y JUSTICIA

466

GANEMOS GALICIA: Sí Se Puede

311

RECORTES CERO-GRUPO VERDE

338

CONVERXENCIA VINTEÚN

72

3. POLA PROVINCIA DE OURENSE

Censo de electores

364.398

Participación

177.468

Abstención

186.930

Votos a candidaturas

174.609

Votos en branco

1.335

Votos válidos

175.944

Votos nulos

1.524

 

 

PARTIDO POPULAR

93.487

EN MAREA

24.222

PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE

31.006

BNG-NÓS CANDIDATURA GALEGA

10.558

CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANÍA

4.864

PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL

1.375

DEMOCRACIA OURENSANA

7.723

COMPROMISO POR GALICIA

529

PARTIDO ANTICORRUPCIÓN Y JUSTICIA

202

GANEMOS GALICIA: Sí Se Puede

187

RECORTES CERO-GRUPO VERDE

190

PARTIDO COMUNISTA DOS POBOS DE ESPAÑA-COMUNISTAS DA GALIZA

114

VÍA NOVA GALICIA

152

4. POLA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

Censo de electores

901.997

Participación

497.373

Abstención

404.624

Votos a candidaturas

487.810

Votos en branco

4.276

Votos válidos

492.086

Votos nulos

5.287

 

 

PARTIDO POPULAR

213.045

EN MAREA

108.123

PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE

90.342

BNG-NÓS CANDIDATURA GALEGA

44.063

CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANÍA

19.153

PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL

6.071

COMPROMISO POR GALICIA

1.243

PARTIDO ANTICORRUPCIÓN Y JUSTICIA

1.019

GANEMOS GALICIA: Sí Se Puede

971

RECORTES CERO-GRUPO VERDE

865

CIDADÁNS-CENTRUM

694

PARTIDO COMUNISTA DOS POBOS DE ESPAÑA-COMUNISTAS DA GALIZA

520

ESCAÑOS EN BLANCO

1.111

ACCIÓN DEMOCRÁTICA CIUDADANOS DE GALICIA

362

CONVERXENCIA VINTEÚN

228

III

Relación de deputados e deputadas proclamados electos por cada circunscrición

Provincia da Coruña

– Polo PARTIDO POPULAR (P.P.):

1. –Diego Calvo Pouso

2. –Beatriz Mato Otero

3. –María Ángeles Vázquez Mejuto

4. –José Manuel Rey Varela

5. –Pedro Puy Fraga

6. –Miguel Ángel Tellado Filgueira

7. –Paula Prado del Río

8. –Rosa María Quintana Carballo

9. –Ethel María Vázquez Mourelle

10. –Álvaro Pérez López

11. –Carlos Enrique López Crespo

12. –Martín Fernández Prado

13. –Aurelio Alfonso Núñez Centeno

– Por EN MAREA (EN MAREA):

1. –Antón Sánchez García

2. –Luca Chao Pérez

3. –José Manuel Lago Peñas

4. –Magdalena Barahona Martín

5. –Francisco Casal Vidal

– Polo PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE (PSdeG-PSOE):

1. –Xoaquín María Fernández Leiceaga

2. –Matilde Begoña Rodríguez Rumbo

3. –Juan Manuel Díaz Villoslada

4. –María Dolores Toja Suárez

5. –José Manuel Pérez Seco

– Por BNG-NÓS CANDIDATURA GALEGA (BNG-NÓS):

1. –Ana Pontón Mondelo

2. –Xosé Luis Rivas Cruz “Mini”

Provincia de Lugo

– Polo PARTIDO POPULAR (P.P.):

1. –Francisco José Conde López

2. –María Encarnación Amigo Díaz

3. –Raquel Arias Rodríguez

4. –José Manuel Balseiro Orol

5. –Sandra Vázquez Domínguez

6. –Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna

7. –María Susana López Abella

8. –Jaime Castiñeira Broz

– Por EN MAREA (EN MAREA):

1. –Luis Villares Naveira

2. –Paula Vázquez Verao

– Polo PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE (PSdeG-PSOE):

1. –Luis Manuel Álvarez Martínez

2. –María de la Concepción Burgo López

3. –José Antonio Quiroga Díaz

– Por BNG-NÓS CANDIDATURA GALEGA (BNG-NÓS):

1. –Olalla Rodil Fernández

Provincia de Ourense

– Polo PARTIDO POPULAR (P.P.):

1. –María Sol Díaz Mouteira

2. –Miguel Ángel Santalices Vieira

3. –José González Vázquez

4. –Antonio Rodríguez Miranda

5. –Cristina Isabel Romero Fernández

6. –Marta Nóvoa Iglesias

7. –César Manuel Fernández Gil

8. –Moisés Blanco Paradelo

9. –Marta María Rodríguez Vispo Rodríguez

– Por EN MAREA (EN MAREA):

1. –María de los Ángeles Cuña Bóveda

2. –David Rodríguez Estévez

– Polo PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE (PSdeG-PSOE):

1. –Noela Blanco Rodríguez

2. –Raúl Fernández Fernández

– Por BNG-NÓS CANDIDATURA GALEGA (BNG-NÓS):

1. –Noa Presas Bergantiños

Provincia de Pontevedra

– Polo PARTIDO POPULAR (P.P.):

1. –Alberto Núñez Feijóo

2. –Alfonso Rueda Valenzuela

3. –Teresa Egerique Mosquera

4. –Jesús Vázquez Almuíña

5. –María Guadalupe Murillo Solís

6. –Román Rodríguez González

7. –Valeriano Martínez García

8. –José Manuel Cores Tourís

9. –María Nava Castro Domínguez

10. –Marta Rodríguez Arias

11. –Ignacio Javier López Chaves Castro

– Por EN MAREA (EN MAREA):

1. –Carmen Santos Queiruga

2. –Marcos Cal Ogando

3. –Eva Solla Fernández

4. –Juan José Merlo Lorenzo

5. –Paula Quinteiro Araújo

– Polo PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE (PSdeG-PSOE):

1. –Abel Fermín Losada Álvarez

2. –Patricia Vilán Lorenzo

3. –Julio Torrado Quintela

4. –María Luisa Pierres López

– Por BNG-NÓS CANDIDATURA GALEGA (BNG-NÓS):

1. –Xosé Luis Bará Torres

2. –María Montserrat Prado Cores

A Coruña, 10 de outubro de 2016

Miguel Ángel Cadenas Sobreira
Presidente da Xunta Electoral de Galicia