Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 205 Xoves, 27 de outubro de 2016 Páx. 47936

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a autorización de novas seccións bilingües no curso 2016/17 en centros sustentados con fondos públicos de ensino non universitario reguladas pola Orde do 12 de maio de 2011.

A Orde do 12 de maio de 2011 (DOG do 20 de maio) regula as seccións bilingües en centros sustentados con fondos públicos.

Finalizado o procedemento establecido na citada orde para a autorización de seccións bilingües, procédese a facer pública a relación de novas seccións bilingües autorizadas a partir do curso 2016/17, segundo o disposto no artigo 12.2.

En consecuencia, a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

RESOLVE:

Primeiro. Autorizar os centros con seccións bilingües que se relacionan no anexo desta resolución.

Segundo. Contra esta resolución as persoas interesadas poderán interpor recurso de alzada perante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 107.1, 116 e 117 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. De non considerar oportuna a interposición do citado recurso, poderán formular directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, conforme se establece nos artigos 10, 14 e 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 27 de setembro de 2016

Manuel Corredoira López
Director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

ANEXO
Relación de centros con novas seccións bilingües para o curso 2016/17

C. C.

Centro

Idioma

Materia

Curso

Ensino

15027125

IES de Viós

Inglés

Xeografía e Historia

3º ESO

Educación secundaria obrigatoria

15027125

IES de Viós

Inglés

Física e Química

3º ESO

Educación secundaria obrigatoria

15027125

IES de Viós

Inglés

Tecnoloxía

4º ESO

Educación secundaria obrigatoria

15027125

IES de Viós

Inglés

Matemáticas

1º ESO

Educación secundaria obrigatoria

15000363

CEIP Ponte dos Brozos

Inglés

Educación Artística-Plástica

2º Educación primaria

Educación primaria

15000363

CEIP Ponte dos Brozos

Inglés

Educación Artística-Plástica

2º Educación primaria

Educación primaria

15000363

CEIP Ponte dos Brozos

Inglés

Educación Artística-Plástica

2º Educación primaria

Educación primaria

15000363

CEIP Ponte dos Brozos

Inglés

Educación Artística-Plástica

2º Educación primaria

Educación primaria

15000363

CEIP Ponte dos Brozos

Inglés

Educación Artística-Plástica

2º Educación primaria

Educación primaria

15032145

IES de Pastoriza

Inglés

Tecnoloxía

4º ESO

Educación secundaria obrigatoria

15032145

IES de Pastoriza

Inglés

Física e Química

3º ESO

Educación secundaria obrigatoria

15027733

IES de Arzúa

Inglés

Música

3º ESO

Educación secundaria obrigatoria

15001070

CPI de Cruz do Sar

Inglés

Física e Química

3º ESO

Educación secundaria obrigatoria

15001239

CPI Armando Cotarelo Valledor

Inglés

Bioloxía e Xeoloxía

3º ESO

Educación secundaria obrigatoria

15023341

CEIP Santa María do Castro

Inglés

Educación Artística-Plástica

5º Educación primaria

Educación primaria

15027149

CEIP de Cespón

Inglés

Educación Artística-Plástica

4º Educación primaria

Educación primaria

15002086

CEIP de Ponte do Porto

Inglés

Educación Artística-Plástica

6º Educación primaria

Educación primaria

15002165

CEIP Wenceslao Fernández Flórez

Inglés

Matemáticas

1º Educación primaria

Educación primaria

15002165

CEIP Wenceslao Fernández Flórez

Inglés

Matemáticas

1º Educación primaria

Educación primaria

15002165

CEIP Wenceslao Fernández Flórez

Inglés

Educación Artística-Plástica

4º Educación primaria

Educación primaria

15023053

CEIP Portofaro

Inglés

Educación Artística-Plástica

2º Educación primaria

Educación primaria

15023053

CEIP Portofaro

Inglés

Educación Artística-Plástica

2º Educación primaria

Educación primaria

15026704

IES David Buján

Inglés

Física e Química

2º ESO

Educación secundaria obrigatoria

15027873

IES Afonso X O Sabio

Inglés

Educación Plástica, Visual e Audiovisual

1º ESO

Educación secundaria obrigatoria

15021524

CEIP A Cristina

Inglés

Educación Artística-Plástica

6º Educación primaria

Educación primaria

15011661

CEIP Manuel Fraga Iribarne

Inglés

Educación Artística-Plástica

6º Educación primaria

Educación primaria

15011661

CEIP Manuel Fraga Iribarne

Inglés

Educación Artística-Plástica

6º Educación primaria

Educación primaria

15003881

CPI Alcalde Xosé Pichel

Inglés

Educación Artística-Música

2º Educación primaria

Educación primaria

15003881

CPI Alcalde Xosé Pichel

Inglés

Xeografía e Historia

4º ESO

Educación secundaria obrigatoria

15003881

CPI Alcalde Xosé Pichel

Inglés

Relixión

4º ESO

Educación secundaria obrigatoria

15004538

CPR Plurilingüe Salesiano San Juan Bosco

Inglés

LCA: Oratoria

2º ESO

Educación secundaria obrigatoria

15004654

CPR Plurilingüe Santo Domingo

Inglés

Ciencias da Natureza

6º Educación primaria

Educación primaria

15004654

CPR Plurilingüe Santo Domingo

Inglés

Ciencias da Natureza

6º Educación primaria

Educación primaria

15004794

CPR Plurilingüe Fogar de Santa Margarida

Inglés

Educación Artística-Plástica

6º Educación primaria

Educación primaria

15004794

CPR Plurilingüe Fogar de Santa Margarida

Inglés

Educación Artística-Plástica

6º Educación primaria

Educación primaria

15004794

CPR Plurilingüe Fogar de Santa Margarida

Inglés

Educación Artística-Plástica

6º Educación primaria

Educación primaria

15005233

IES Agra do Orzán

Inglés

Linguaxe e Práctica Musical

1º Bacharelato

Bacharelato

15005233

IES Agra do Orzán

Inglés

Tecnoloxías da Información e da Comunicación I

1º Bacharelato

Bacharelato

15005300

IES Rafael Puga Ramón

Inglés

Matemáticas

2º ESO

Educación secundaria obrigatoria

15005300

IES Rafael Puga Ramón

Inglés

Valores Éticos

4º ESO

Educación secundaria obrigatoria

15005397

IES Fernando Wirtz Suárez

Inglés

Física e Química

2º ESO

Educación secundaria obrigatoria

15005397

IES Fernando Wirtz Suárez

Inglés

Formación e Orientación Laboral

1º Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma

Ciclo superior

15005397

IES Fernando Wirtz Suárez

Inglés

Formación e Orientación Laboral

1º Administración de Sistemas Informáticos en Rede

Ciclo superior

15005397

IES Fernando Wirtz Suárez

Inglés

Formación e Orientación Laboral

1º Asistencia á Dirección

Ciclo superior

15005518

CEIP María Pita

Inglés

Educación Física

2º Educación primaria

Educación primaria

15005518

CEIP María Pita

Inglés

Educación Física

2º Educación primaria

Educación primaria

15005518

CEIP María Pita

Inglés

Educación Física

2º Educación primaria

Educación primaria

15005749

IES Universidade Laboral

Inglés

LCC: Laboratorio de Prácticas de Física e Química

1º Bacharelato

Bacharelato

15027708

CEIP Ría do Burgo

Inglés

Educación Física

2º Educación primaria

Educación primaria

15023399

CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón

Inglés

Ciencias da Natureza

2º Educación primaria

Educación primaria

15021810

CEIP Santa Eulalia de Dumbría

Inglés

Educación Artística-Plástica

2º Educación primaria-mixto

Educación primaria

15023405

CPI A Xunqueira

Inglés

Educación Plástica, Visual e Audiovisual

1º ESO

Educación secundaria obrigatoria

15006390

CPR Plurilingüe Jesús Maestro

Inglés

Tecnoloxía

2º ESO

Educación secundaria obrigatoria

15006511

CPR Plurilingüe Santa Juana de Lestonnac

Inglés

LCA: Oratoria

1º ESO

Educación secundaria obrigatoria

15006602

CPR Belén

Inglés

Educación Artística-Plástica

6º Educación primaria

Educación primaria

15006687

IES de Catabois

Inglés

Educación Física

1º ESO

Educación secundaria obrigatoria

15006687

IES de Catabois

Inglés

Educación Física

1º ESO

Educación secundaria obrigatoria

15021469

IES Leixa

Inglés

LCC: Oratoria e Dialéctica

2º Bacharelato

Bacharelato

15021469

IES Leixa

Inglés

Deseño Estrutural de Envase e Embalaxe

2º Deseño e Edición de Publicacións Impresas e Multimedia

Ciclo superior

15021470

IES Canido

Inglés

Tecnoloxía

2º ESO

Educación secundaria obrigatoria

15008301

IES Urbano Lugrís

Inglés

Bioloxía e Xeoloxía

3º ESO

Educación secundaria obrigatoria

15008301

IES Urbano Lugrís

Inglés

Bioloxía e Xeoloxía

4º ESO

Educación secundaria obrigatoria

15008817

IES de Melide

Inglés

Tecnoloxías da Información e a Comunicación

4º ESO

Educación secundaria obrigatoria

15008817

IES de Melide

Inglés

Física e Química

4º ESO

Educación secundaria obrigatoria

15009998

CEIP Ramón de Artaza y Malvárez

Inglés

Educación Física

1º Educación primaria

Educación primaria

15009998

CEIP Ramón de Artaza y Malvárez

Inglés

Educación Artística-Plástica

6º Educación primaria

Educación primaria

15010162

CEIP Ponte de Xubia

Inglés

Educación Artística-Plástica

5º Educación primaria

Educación primaria

15010162

CEIP Ponte de Xubia

Inglés

Educación Artística-Plástica

6º Educación primaria

Educación primaria

15010162

CEIP Ponte de Xubia

Inglés

Educación Artística-Plástica

5º Educación primaria

Educación primaria

15010162

CEIP Ponte de Xubia

Inglés

Educación Artística-Plástica

6º Educación primaria

Educación primaria

15010204

CPR Santiago Apóstol

Inglés

Educación Artística-Plástica

4º Educación primaria

Educación primaria

15010204

CPR Santiago Apóstol

Inglés

Educación Artística-Plástica

4º Educación primaria

Educación primaria

15025268

IES As Telleiras

Inglés

Valores Éticos

4º ESO

Educación secundaria obrigatoria

15027216

IES Fernando Esquío

Inglés

Educación Física

4º ESO

Educación secundaria obrigatoria

15027216

IES Fernando Esquío

Inglés

Educación Física

1º Bacharelato

Bacharelato

15026731

IES Campo de San Alberto

Inglés

Filosofía

4º ESO

Educación secundaria obrigatoria

15026731

IES Campo de San Alberto

Inglés

Historia da Filosofía

2º Bacharelato

Bacharelato

15026731

IES Campo de San Alberto

Inglés

Psicoloxía

2º Bacharelato

Bacharelato

15026731

IES Campo de San Alberto

Inglés

Valores Éticos

2º ESO

Educación secundaria obrigatoria

15026731

IES Campo de San Alberto

Inglés

Valores Éticos

4º ESO

Educación secundaria obrigatoria

15023089

CEIP Luís Seoane

Inglés

Educación Artística-Plástica

5º Educación primaria

Educación primaria

15023089

CEIP Luís Seoane

Inglés

Educación Artística-Plástica

5º Educación primaria

Educación primaria

15026121

IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas

Inglés

Física e Química

2º ESO

Educación secundaria obrigatoria

15027228

IES María Casares

Francés

Valores Éticos

4º ESO

Educación secundaria obrigatoria

15011567

CEIP de Sigüeiro

Inglés

Educación Artística-Plástica

1º Educación primaria

Educación primaria

15011567

CEIP de Sigüeiro

Inglés

Educación Artística-Plástica

1º Educación primaria

Educación primaria

15027976

IES Poeta Añón

Inglés

Música

3º ESO

Educación secundaria obrigatoria

15012730

IES Camilo José Cela

Inglés

Tecnoloxía

3º ESO

Educación secundaria obrigatoria

15025530

IES da Pobra do Caramiñal

Inglés

Física e Química

2º ESO

Educación secundaria obrigatoria

15013461

CPR San José

Inglés

Educación Artística-Plástica

6º Educación primaria

Educación primaria

15023429

CPI Monte Caxado

Inglés

Tecnoloxía

2º ESO

Educación secundaria obrigatoria

15023430

CEP Xosé María Brea Segade

Inglés

Educación Artística-Plástica

6º Educación primaria

Educación primaria

15014349

CPR Sagrado Corazón de Jesús

Inglés

Educación Artística-Plástica

5º Educación primaria

Educación primaria

15016292

CEIP Mestre Rodríguez Xixirei

Inglés

Educación Artística-Plástica

1º Educación primaria

Educación primaria

15016292

CEIP Mestre Rodríguez Xixirei

Inglés

Educación Artística-Plástica

2º Educación primaria

Educación primaria

15015597

CPR La Milagrosa

Inglés

Educación Artística-Plástica

4º Educación primaria

Educación primaria

15015597

CPR La Milagrosa

Inglés

Educación Artística-Música

4º Educación primaria

Educación primaria

15015597

CPR La Milagrosa

Inglés

Educación Artística-Plástica

5º Educación primaria

Educación primaria

15015597

CPR La Milagrosa

Inglés

Educación Artística-Música

5º Educación primaria

Educación primaria

15015597

CPR La Milagrosa

Inglés

Educación Artística-Plástica

6º Educación primaria

Educación primaria

15015597

CPR La Milagrosa

Inglés

Educación Artística-Música

6º Educación primaria

Educación primaria

15015779

CPR Plurilingüe Ntra. Sra. de los Remedios

Inglés

Música

2º ESO

Educación secundaria obrigatoria

15015779

CPR Plurilingüe Ntra. Sra. de los Remedios

Inglés

Música

2º ESO

Educación secundaria obrigatoria

15015779

CPR Plurilingüe Ntra. Sra. de los Remedios

Inglés

Educación Plástica, Visual e Audiovisual

1º ESO

Educación secundaria obrigatoria

15015779

CPR Plurilingüe Ntra. Sra. de los Remedios

Inglés

Educación Plástica, Visual e Audiovisual

1º ESO

Educación secundaria obrigatoria

15016292

CEIP Mestre Rodríguez Xixirei

Inglés

Educación Artística-Plástica

1º Educación primaria

Educación primaria

15016292

CEIP Mestre Rodríguez Xixirei

Inglés

Educación Artística-Plástica

2º Educación primaria

Educación primaria

15021482

IES San Clemente

Inglés

Acceso a Datos

2º Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma

Ciclo superior

15023466

IES Lamas de Abade

Inglés

Física e Química

2º ESO

Educación secundaria obrigatoria

15023466

IES Lamas de Abade

Inglés

Física e Química

1º Bacharelato

Bacharelato

15027332

CEIP das Fontiñas

Inglés

Educación Artística-Plástica

6º Educación primaria

Educación primaria

27007958

CPI Luís Díaz Moreno

Inglés

Educación Artística-Plástica

2º Educación primaria

Educación primaria

27003151

IES Lama das Quendas

Inglés

Economía

1º Bacharelato

Bacharelato

27006231

CPR Plurilingüe Divina Pastora

Inglés

Educación Artística-Plástica

4º Educación primaria

Educación primaria

27006255

CPR Plurilingüe Divino Maestro

Inglés

Educación Física

3º Educación primaria

Educación primaria

27006255

CPR Plurilingüe Divino Maestro

Inglés

Educación Física

4º Educación primaria

Educación primaria

27006255

CPR Plurilingüe Divino Maestro

Inglés

Cultura Clásica

4º ESO

Educación secundaria obrigatoria

27006322

CPR La Inmaculada

Inglés

Educación Artística-Plástica

1º Educación primaria

Educación primaria

27006322

CPR La Inmaculada

Inglés

Educación Artística-Plástica

2º Educación primaria

Educación primaria

27006322

CPR La Inmaculada

Inglés

Educación Artística-Plástica

5º Educación primaria

Educación primaria

27006322

CPR La Inmaculada

Inglés

Educación Artística-Plástica

6º Educación primaria

Educación primaria

27006541

IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

Inglés

Economía

4º ESO

Educación secundaria obrigatoria

27015761

IES Ánxel Fole

Inglés

Física e Química

4º ESO

Educación secundaria obrigatoria

27015761

IES Ánxel Fole

Inglés

Física e Química

4º ESO

Educación secundaria obrigatoria

27016467

CEIP Menéndez Pelayo

Inglés

Educación Artística-Plástica

5º Educación primaria

Educación primaria

27016467

CEIP Menéndez Pelayo

Inglés

Educación Artística-Plástica

5º Educación primaria

Educación primaria

27014860

CEIP A Gándara

Inglés

Educación Artística-Plástica

2º Educación primaria

Educación primaria

27014860

CEIP A Gándara

Inglés

Educación Artística-Plástica

3º Educación primaria

Educación primaria

27012036

IES Gregorio Fernández

Inglés

Tecnoloxía

2º ESO

Educación secundaria obrigatoria

27012036

IES Gregorio Fernández

Inglés

Tecnoloxía

2º ESO

Educación secundaria obrigatoria

27012048

IES Xograr Afonso Gómez de Sarria

Inglés

Bioloxía e Xeoloxía

1º ESO

Educación secundaria obrigatoria

32016789

CEIP Filomena Dato

Inglés

Educación Artística-Plástica

6º Educación primaria

Educación primaria

32016789

CEIP Filomena Dato

Inglés

Educación Artística-Plástica

6º Educación primaria

Educación primaria

32015906

CEIP Pena Corneira

Inglés

Educación Física

3º Educación primaria-mixto

Educación primaria

32003643

CPI Virxe dos Remedios

Inglés

Bioloxía e Xeoloxía

4º ESO

Educación secundaria obrigatoria

32003783

CPR Plurilingüe Sagrado Corazón

Inglés

Educación Física

1º Educación primaria

Educación primaria

32004118

CPI Antonio Faílde

Inglés

Educación Física

2º ESO

Educación secundaria obrigatoria

32008392

CEIP Inmaculada

Inglés

Educación Artística-Plástica

5º Educación primaria

Educación primaria

32008392

CEIP Inmaculada

Inglés

Educación Artística-Plástica

6º Educación primaria

Educación primaria

32008604

CPR Plurilingüe Santa María

Inglés

Educación Plástica, Visual e Audiovisual

3º ESO

Educación secundaria obrigatoria

32008604

CPR Plurilingüe Santa María

Inglés

Educación Plástica, Visual e Audiovisual

3º ESO

Educación secundaria obrigatoria

32008604

CPR Plurilingüe Santa María

Inglés

Educación Plástica, Visual e Audiovisual

3º ESO

Educación secundaria obrigatoria

32008665

CPR Plurilingüe Divino Maestro

Inglés

Educación Física

5º Educación primaria

Educación primaria

32008665

CPR Plurilingüe Divino Maestro

Inglés

Educación Física

6º Educación primaria

Educación primaria

32008707

CPR Plurilingüe La Purísima

Inglés

Ciencias da Natureza

6º Educación primaria

Educación primaria

32008707

CPR Plurilingüe La Purísima

Inglés

Ciencias Sociais

6º Educación primaria

Educación primaria

32008771

CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB

Inglés

Educación Artística-Plástica

4º Educación primaria

Educación primaria

32008771

CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB

Inglés

Educación Artística-Plástica

4º Educación primaria

Educación primaria

32008771

CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB

Inglés

Educación Artística-Plástica

4º Educación primaria

Educación primaria

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

Inglés

Primeiros Auxilios

2º Hixiene Bucodental

Ciclos formativos

32008951

IES Ramón Otero Pedrayo

Inglés

Bioloxía e Xeoloxía

1º ESO

Educación secundaria obrigatoria

32009116

IES 12 de Outubro

Inglés

Tecnoloxías da Información e da Comunicación

4º ESO

Educación secundaria obrigatoria

32009190

IES As Lagoas

Inglés

Filosofía

4º ESO

Educación secundaria obrigatoria

32009190

IES As Lagoas

Inglés

Linguaxe e Práctica Musical

1º Bacharelato

Bacharelato

32009190

IES As Lagoas

Inglés

Valores Éticos

1º ESO

Educación secundaria obrigatoria

32009190

IES As Lagoas

Inglés

Valores Éticos

2º ESO

Educación secundaria obrigatoria

32009190

IES As Lagoas

Inglés

Valores Éticos

3º ESO

Educación secundaria obrigatoria

32009190

IES As Lagoas

Inglés

Valores Éticos

4º ESO

Educación secundaria obrigatoria

32009360

CPI José García García

Inglés

Educación Física

2º ESO

Educación secundaria obrigatoria

32016029

CEIP Ben-Cho-Shey

Inglés

Educación Artística-Plástica

2º Educación primaria

Educación primaria

32020631

CPR Pablo VI-Fátima

Inglés

Educación Artística-Plástica

6º Educación primaria

Educación primaria

32020631

CPR Pablo VI Fátima

Inglés

Educación Artística-Plástica

6º Educación primaria

Educación primaria

32016777

IES Carlos Casares

Inglés

Tecnoloxía

2º ESO

Educación secundaria obrigatoria

32014501

CEIP Rodolfo Núñez Rodríguez

Inglés

Educación Artística-Plástica

5º Educación primaria

Educación primaria

32014501

CEIP Rodolfo Núñez Rodríguez

Inglés

Educación Artística-Plástica

6º Educación primaria

Educación primaria

32004830

CEIP Carlos Casares

Inglés

Educación Artística-Plástica

4º Educación primaria

Educación primaria

32004830

CEIP Carlos Casares

Inglés

Educación Artística-Plástica

4º Educación primaria

Educación primaria

32004830

CEIP Carlos Casares

Inglés

Educación Artística-Plástica

5º Educación primaria

Educación primaria

32004830

CEIP Carlos Casares

Inglés

Educación Artística-Plástica

5º Educación primaria

Educación primaria

32014801

IES Cidade de Antioquía

Francés

Economía

4º ESO

Educación secundaria obrigatoria

36002347

CEIP Pérez Viondi

Inglés

Educación Artística-Plástica

3º Educación primaria

Educación primaria

36002347

CEIP Pérez Viondi

Inglés

Educación Artística-Plástica

5º Educación primaria

Educación primaria

36003996

CPR Plurilingüe San José

Inglés

Educación Artística-Plástica

6º Educación primaria

Educación primaria

36003996

CPR Plurilingüe San José

Inglés

Educación Física

4º Educación primaria

Educación primaria

36003996

CPR Plurilingüe San José

Inglés

Educación Física

5º Educación primaria

Educación primaria

36003996

CPR Plurilingüe San José

Inglés

Educación Física

6º Educación primaria

Educación primaria

36003996

CPR Plurilingüe San José

Inglés

Música

4º Educación primaria

Educación primaria

36003996

CPR Plurilingüe San José

Inglés

Música

5º Educación primaria

Educación primaria

36003996

CPR Plurilingüe San José

Inglés

Música

6º Educación primaria

Educación primaria

36019657

IES Primeiro de Marzo

Inglés

LCA: Paisaxe e Sustentabilidade

2º ESO

Educación secundaria obrigatoria

36000375

CEIP da Torre-Cela

Inglés

Ciencias Sociais

1º Educación primaria

Educación primaria

36000375

CEIP da Torre-Cela

Inglés

Ciencias Sociais

2º Educación primaria

Educación primaria

36000405

CPI Alfonso VII

Inglés

Educación Artística-Plástica

3º Educación primaria

Educación primaria

36000405

CPI Alfonso VII

Inglés

Educación Artística-Plástica

3º Educación primaria

Educación primaria

36000417

CPR Plurilingüe San Fermín

Inglés

Educación Artística-Plástica

5º Educación primaria

Educación primaria

36000417

CPR Plurilingüe San Fermín

Inglés

Educación Artística-Plástica

6º Educación primaria

Educación primaria

36000648

CEIP Enrique Barreiro Piñeiro

Inglés

Educación Artística-Plástica

2º Educación primaria

Educación primaria

36000648

CEIP Enrique Barreiro Piñeiro

Inglés

Educación Artística-Plástica

2º Educación primaria

Educación primaria

36018501

IES Monte Carrasco

Inglés

Bioloxía e Xeoloxía

4º ESO

Educación secundaria obrigatoria

36014866

CEIP Manuel Villar Paramá

Inglés

Educación Artística-Plástica

1º Educación primaria

Educación primaria

36020271

IES Plurilingüe As Bizocas

Inglés

LCA: Oratoria

1º ESO

Educación secundaria obrigatoria

36013011

CEIP da Torre-Illa

Inglés

Educación Artística-Plástica

5º Educación primaria

Educación primaria

36013011

CEIP da Torre-Illa

Inglés

Educación Artística-Plástica

5º Educación primaria

Educación primaria

36004472

CEIP do Carballal

Inglés

Educación Artística-Plástica

4º Educación primaria

Educación primaria

36004472

CEIP do Carballal

Inglés

Educación Artística-Plástica

4º Educación primaria

Educación primaria

36004514

CPR Plurilingüe La Inmaculada

Inglés

Tecnoloxías da Información e da Comunicación

4º ESO

Educación secundaria obrigatoria

36004514

CPR Plurilingüe La Inmaculada

Inglés

Valores Éticos

2º ESO

Educación secundaria obrigatoria

36004733

CEIP de Reibón

Inglés

Educación Artística-Plástica

3º Educación primaria

Educación primaria

36004733

CEIP de Reibón

Inglés

Educación Artística-Plástica

5º Educación primaria

Educación primaria

36018999

IES As Barxas

Inglés

Matemáticas

2º ESO

Educación secundaria obrigatoria

36004927

CPI de Mondariz

Inglés

Educación Artística-Plástica

5º Educación primaria

Educación primaria

36004927

CPI de Mondariz

Inglés

Educación Artística-Plástica

6º Educación primaria

Educación primaria

36005865

CPI de Panxón

Inglés

LCA: Oratoria

1º ESO

Educación secundaria obrigatoria

36020313

IES de Ponte Caldelas

Inglés

Bioloxía e Xeoloxía

1º ESO

Educación secundaria obrigatoria

36007539

CEIP Fermín Bouza Brey

Inglés

Educación Artística-Plástica

4º Educación primaria

Educación primaria

36007539

CEIP Fermín Bouza Brey

Inglés

Educación Artística-Plástica

4º Educación primaria

Educación primaria

36007539

CEIP Fermín Bouza Brey

Inglés

Educación Artística-Plástica

4º Educación primaria

Educación primaria

36007621

CPI de Pontecesures

Inglés

Educación Artística-Plástica

2º Educación primaria

Educación primaria

36007621

CPI de Pontecesures

Inglés

Educación Artística-Plástica

2º Educación primaria

Educación primaria

36007621

CPI de Pontecesures

Inglés

Educación Artística-Plástica

6º Educación primaria

Educación primaria

36007621

CPI de Pontecesures

Inglés

Educación Artística-Plástica

6º Educación primaria

Educación primaria

36006390

CEIP Manuel Vidal Portela

Inglés

Educación Artística-Plástica

6º Educación primaria

Educación primaria

36006390

CEIP Manuel Vidal Portela

Inglés

Educación Artística-Plástica

6º Educación primaria

Educación primaria

36006729

IES Valle-Inclán

Inglés

Música

2º ESO

Educación secundaria obrigatoria

36006729

IES Valle-Inclán

Inglés

Música

2º ESO

Educación secundaria obrigatoria

36013761

IES A Xunqueira I

Inglés

Bioloxía e Xeoloxía

3º ESO

Educación secundaria obrigatoria

36017661

CEIP Praza de Barcelos

Inglés

Educación Artística-Plástica

3º Educación primaria

Educación primaria

36018677

IES Luís Seoane

Francés

LCA: Promoción de Estilos de Vida Saudables

2º ESO

Educación secundaria obrigatoria

36016644

CEIP de Laredo

Francés

Educación Artística-Plástica

5º Educación primaria

Educación primaria

36016656

IES Pedro Floriani

Inglés

Filosofía

4º ESO

Educación secundaria obrigatoria

36018033

CPR Plurilingüe Vigo

Inglés

Educación Física

1º ESO

Educación secundaria obrigatoria

36018033

CPR Plurilingüe Vigo

Inglés

Educación Física

4º ESO

Educación secundaria obrigatoria

36009123

CPR Plurilingüe María Inmaculada

Inglés

Tecnoloxías da Información e da Comunicación I

1º Bacharelato

Bacharelato

36009123

CPR Plurilingüe María Inmaculada

Inglés

Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional

4º ESO

Educación secundaria obrigatoria

36009123

CPR Plurilingüe María Inmaculada

Inglés

Tecnoloxías da Información e da Comunicación

4º ESO

Educación secundaria obrigatoria

36009123

CPR Plurilingüe María Inmaculada

Inglés

Tecnoloxías da Información e da Comunicación II

2º Bacharelato

Bacharelato

36010204

CEIP Párroco Don Camilo

Inglés

Educación Artística-Plástica

3º Educación primaria

Educación primaria

36010204

CEIP Párroco Don Camilo

Inglés

Educación Artística-Plástica

3º Educación primaria

Educación primaria

36010216

CPR Plurilingüe Divino Salvador

Inglés

Educación Plástica, Visual e Audiovisual

1º ESO

Educación secundaria obrigatoria

36010460

CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Inglés

Educación Artística-Plástica

6º Educación primaria

Educación primaria

36010484

CEIP Eduardo Pondal

Inglés

Educación Artística-Plástica

2º Educación primaria

Educación primaria

36010800

CPR Plurilingüe Niño Jesús de Praga

Inglés

Educación Física

1º ESO

Educación secundaria obrigatoria

36010800

CPR Plurilingüe Niño Jesús de Praga

Inglés

Educación Física

2º ESO

Educación secundaria obrigatoria

36010903

CPR Plurilingüe Apóstol Santiago

Inglés

Xeografía e Historia

1º ESO

Educación secundaria obrigatoria

36010976

CPR Plurilingüe Compañía de María

Inglés

Bioloxía e Xeoloxía

1º Bacharelato

Bacharelato

36011142

CPR Plurilingüe María Auxiliadora

Inglés

LCA: Paisaxe e Sustentabilidade

1º ESO

Educación secundaria obrigatoria

36011142

CPR Plurilingüe María Auxiliadora

Inglés

LCA: Paisaxe e Sustentabilidade

1º ESO

Educación secundaria obrigatoria

36011178

CPR Plurilingüe Miralba

Inglés

Matemáticas

2º ESO

Educación secundaria obrigatoria

36011178

CPR Plurilingüe Miralba

Inglés

Matemáticas

2º ESO

Educación secundaria obrigatoria

36011178

CPR Plurilingüe Miralba

Inglés

Matemáticas

2º ESO

Educación secundaria obrigatoria

36011257

CPR El Pilar

Inglés

Ciencias da Natureza

4º Educación primaria

Educación primaria

36011257

CPR El Pilar

Inglés

Educación Física

4º Educación primaria

Educación primaria

36011257

CPR El Pilar

Inglés

Ciencias da Natureza

5º Educación primaria

Educación primaria

36011257

CPR El Pilar

Inglés

Educación Física

5º Educación primaria

Educación primaria

36011257

CPR El Pilar

Inglés

Ciencias da Natureza

6º Educación primaria

Educación primaria

36011257

CPR El Pilar

Inglés

Educación Física

6º Educación primaria

Educación primaria

36011351

CPR San José de Cluny

Inglés

Xeografía e Historia

1º ESO

Educación secundaria obrigatoria

36011351

CPR San José de Cluny

Inglés

Xeografía e Historia

1º ESO

Educación secundaria obrigatoria

36011518

CPR Plurilingüe Mercantil

Inglés

Bioloxía e Xeoloxía

4º ESO

Educación secundaria obrigatoria

36011567

IES Castelao

Francés

Bioloxía e Xeoloxía

3º ESO

Educación secundaria obrigatoria

36011579

IES A Guía

Portugués

Técnicas de Venda e Negociación

2º Xestión de Vendas e Espazos Comerciais

Ciclo superior

36011592

IES Santa Irene

Francés

Literatura Universal

1º Bacharelato

Bacharelato

36011853

CPR Daniel Castelao

Inglés

Formación e Orientación Laboral

1º Xestión Administrativa

Ciclo medio

36011853

CPR Daniel Castelao

Inglés

Formación e Orientación Laboral

1º Instalacións Eléctricas e Automáticas

Ciclo medio

36011853

CPR Daniel Castelao

Inglés

Formación e Orientación Laboral

1º Administración e Finanzas

Ciclo superior

36011853

CPR Daniel Castelao

Inglés

Formación e Orientación Laboral

1º Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma

Ciclo superior

36011853

CPR Daniel Castelao

Inglés

Formación e Orientación Laboral

1º Administración de Sistemas Informáticos en Rede

Ciclo superior

36011865

CPR Quiñones de León

Inglés

Ciencias da Natureza

6º Educación primaria

Educación primaria

36014234

CPR Atalaya-Cantabria

Inglés

Educación Artística-Plástica

5º Educación primaria

Educación primaria

36014234

CPR Atalaya-Cantabria

Inglés

Educación Artística-Plástica

6º Educación primaria

Educación primaria

36014234

CPR Atalaya-Cantabria

Inglés

Educación Física

1º Educación primaria

Educación primaria

36014234

CPR Atalaya-Cantabria

Inglés

Educación Física

2º Educación primaria

Educación primaria

36014234

CPR Atalaya-Cantabria

Inglés

Educación Física

3º Educación primaria

Educación primaria

36014234

CPR Atalaya-Cantabria

Inglés

Educación Física

4º Educación primaria

Educación primaria

36014234

CPR Atalaya-Cantabria

Inglés

Educación Física

5º Educación primaria

Educación primaria

36014234

CPR Atalaya-Cantabria

Inglés

Educación Física

6º Educación primaria

Educación primaria

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

Inglés

Operación e Mantemento de Parques Eólicos

2º Enerxías Renovables

Ciclos formativos

36015627

CEIP García Barbón

Inglés

Educación Física

1º Educación primaria

Educación primaria

36015627

CEIP García Barbón

Inglés

Educación Física

1º Educación primaria

Educación primaria

36016051

CEIP Seis do Nadal

Inglés

Educación Artística-Plástica

1º Educación primaria

Educación primaria

36016051

CEIP Seis do Nadal

Inglés

Educación Artística-Plástica

1º Educación primaria

Educación primaria

36016051

CEIP Seis do Nadal

Inglés

Educación Artística-Plástica

1º Educación primaria

Educación primaria

36019050

IES de Beade

Inglés

LCA: Investigación e Tratamento da Información

2º ESO

Educación secundaria obrigatoria

36020386

IES Marco do Camballón

Inglés

Matemáticas

2º ESO

Educación secundaria obrigatoria

36013588

CPI do Toural

Inglés

LCA: Investigación e Tratamento da Información

2º ESO

Educación secundaria obrigatoria

36015263

CEIP de Rubiáns

Inglés

Educación Artística-Plástica

1º Educación primaria

Educación primaria

36015263

CEIP de Rubiáns

Inglés

Educación Artística-Plástica

2º Educación primaria

Educación primaria

36015652

CEIP O Piñeiriño

Inglés

Educación Artística-Plástica

2º Educación primaria

Educación primaria

36015652

CEIP O Piñeiriño

Inglés

Educación Artística-Plástica

2º Educación primaria

Educación primaria

36019669

IES Armando Cotarelo Valledor

Inglés

Tecnoloxía

3º ESO

Educación secundaria obrigatoria

36015792

CEIP Xulio Camba

Inglés

Educación Artística-Plástica

4º Educación primaria

Educación primaria

36015792

CEIP Xulio Camba

Inglés

Educación Artística-Plástica

4º Educación primaria

Educación primaria