Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 219 Mércores, 16 de novembro de 2016 Páx. 51243

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 7 de novembro de 2016, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas ao abeiro da Resolución do 14 de xullo de 2016, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 (Diario Oficial de Galicia número 142, do 28 de xullo).

De conformidade co disposto no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17.1 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, procédese á publicación das subvencións concedidas ao abeiro da Resolución do 14 de xullo de 2016, da Secretaría Xeral da Igualdade, con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario, a entidade beneficiaria, a contía e a finalidade.

Mediante a Resolución do 14 de xullo de 2016, da Secretaría Xeral da Igualdade, establecéronse as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2016 das axudas dirixidas ás asociacións de mulleres e ás súas Federacións, co obxecto de fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres.

Finalidade da axuda: fortalecer e consolidar o movemento asociativo e potenciar a participación social e a calidade de vida das mulleres galegas a través das seguintes liñas:

a) Liña 1: consolidación do movemento asociativo, destinada a compensar gastos correntes que orixinen o mantemento e funcionamento das asociacións de mulleres e as súas Federacións.

b) Liña 2: promoción de actuacións e actividades singularizadas en materia de igualdade, relativas á sensibilización e concienciación social, información ou formación en materia de igualdade e de prevención da violencia de xénero, ou dirixidas a potenciar e facilitar a mellora da calidade de vida e a participación das mulleres en todos os ámbitos.

Crédito orzamentario: a contía das axudas é de sesenta e nove mil douscentos euros (69.200,00 €), que se imputan á aplicación orzamentaria 05.11.313B.480.0, código de proxecto 2016 00020 do orzamento vixente deste departamento.

Entidades beneficiarias da subvención e importe concedido a cada unha delas: véxase anexo.

Ourense, 7 de novembro de 2016

Manuel Pardo Cid
Xefe territorial de Ourense

ANEXO
Axudas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres (SI437A)

Subvencións concedidas ao abeiro da convocatoria de 2016:

CIF

Entidade beneficiaria

Liña

Importe concedido (€)

G32213704

Asociación Mulleres Rurais e Consumo Tres de Maio

Liña 1

625,28

G32368227

Asociación Mulleres Rurais Monterrei

Liña 1

268,72

G32354227

Asociación Mulleres Algueirada

Liña 1

3.000,00

G32014334

Asociación Viúvas María Andrea

Liña 1

3.000,00

G32237869

Federación Provincial Mulleres Rurais de Ourense

Liña 1

3.000,00

G32207516

Asociación Mulleres Anel

Liña 1

3.000,00

G32362279

Federación de Asociación de Mulleres Anaral

Liña 1

2.900,00

G32233017

Asociación Mulleres Rurais de Santa María de Macendo

Liña 1

585,00

G32179715

Asociación Mulleres Rurais Santa Águeda

Liña 1

2.000,00

G32369696

Asociación Amigos da Cultura e do Ocio Aires Nosos

Liña 1

3.000,00

G32375909

Asociación Mulleres Rurais San Pedro

Liña 2

1.010,00

G32362741

Asociación Mulleres Rurais Santa María de Tamagos

Liña 2

600,00

G32411670

Asociación Mulleres Rurais O Patio de Melo

Liña 2

499,80

G32282949

Asociación Mulleres Rurais 25 de Xullo

Liña 2

2.904,00

G32298168

Asociación Mulleres Rurais As Candelas

Liña 2

765,00

G32204307

Asociación Mulleres Rurais Portas Abertas

Liña 2

2.060,00

G32278756

Asociación Mulleres Rurais de Sarreaus

Liña 2

1.850,00

G32163461

Asociación Mulleres Rurais Nosa Señora do Portal

Liña 2

1.500,00

G32369605

Asociación Mulleres Rurais As Abelairas

Liña 2

1.010,00

G32292435

Asociación Mulleres Rurais San Miguel Espiñoso

Liña 2

306,00

G32181703

Asociación Mulleres Rurais Arnoia

Liña 2

408,00

G32284747

Asociación Mulleres Rurais e de Consumo País do Riós

Liña 2

1.600,00

G32236648

Asociación Mulleres Rurais Abelenda das Penas

Liña 2

900,00

G32233512

Asociación Mulleres Rurais Entre Nós

Liña 2

1.147,50

G32387698

Asociación de Mulleres Rurais Fonte do Sapo

Liña 2

255,00

G32369951

Asociación Mulleres Rurais A Esperanza

Liña 2

330,00

G32399792

Asociación Mulleres Rurais O Toural

Liña 2

816,00

G32321358

Asociación Mulleres Rurais As Chás de Oímbra

Liña 2

510,00

G32287336

Asociación Mulleres Rurais O Recuncho

Liña 2

1.200,00

G32292807

Asociación Mulleres Rurais San Salvador da Roza

Liña 2

159,00

G32378911

Asociación Mulleres Rurais Santa Eulalia de Montes

Liña 2

1.428,00

G32258881

Asociación Mulleres Rurais e de Consumo O Cruceiro

Liña 2

1.734,00

G32305377

Asociación Mulleres Arracada

Liña 2

306,00

G32354177

AsociaciónMulleres Rurais Florecer

Liña 2

800,00

G32170532

Asociación Mulleres Rurais Santa María

Liña 2

1.200,00

G32302614

Asociación Mulleres Rurais Lumieira

Liña 2

1.200,00

G32287229

Asociación Mulleres Rurais de Córgomo

Liña 2

1.377,00

G32349813

Asociación de Mulleres A Carballa

Liña 2

1.500,00

G32140741

Asociación de Mulleres Rurais Adiante

Liña 2

1.359,00

G32220139

Asociación Cultural Recreativa Mulleres Progresistas

Liña 2

750,00

G32302168

Asociación Mulleres Rurais de Maceda

Liña 2

1.100,00

G32345274

Asociación Cultural Os Tres Reinos

Liña 2

3.000,00

V32218612

C.A.R. de Mulleres A Veiga

Liña 2

1.920,00

G32255580

Asociación Mulleres Rurais Rubideira

Liña 2

800,00

G32247207

Asociación Mulleres Rurais A Carballeira

Liña 2

306,00

G32288953

Asociación Mulleres Rurais As Xeitosiñas

Liña 2

1.500,00

G32245342

Asociación Mulleres Rurais Xestas e Toxos

Liña 2

3.000,00

G32261679

Asociación Mulleres Arandeira

Liña 2

2.663,00

G32367542

Asociación Mulleres Rurais As Temoeiras

Liña2

2.000,00