Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 222 Luns, 21 de novembro de 2016 Páx. 52014

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

CÉDULA do 9 de novembro de 2016, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se notifica o acordo de inicio de reintegro de axudas concedidas ao abeiro do Programa de incentivos á contratación das persoas traballadoras, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, reguladas na Orde do 4 de maio de 2010 (Diario Oficial de Galicia número 86, do 7 de maio).

Intentada a notificación deste acordo, segundo o disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, e ao non ser posible a súa práctica por seren devoltas polo servizo de Correos, por medio desta cédula e segundo o disposto no número 5 do referido artigo e o establecido no artigo 61 do mesmo texto legal, notifícaselles ás persoas interesadas o contido das resolucións que figuran como anexo, para que poidan ter coñecemento destas.

Así mesmo, fáiselles saber o dereito que as asiste para que poidan realizar as alegacións e presentar a documentación que consideren oportuna, no prazo de quince (15) días hábiles, que comezará a contar a partir do día seguinte ao desta publicación.

Á vista das alegacións e da documentación presentada, ou transcorrido o prazo concedido para o efecto, ditarase a resolución que corresponda respecto ao reintegro da subvención concedida.

Lémbraselles o dereito a consultar o expediente, depositado nas dependencias desta xefatura territorial, sitas na avda. da Habana, 79-7ª planta en Ourense, e a obter, se é o caso, copia do acordo, segundo o previsto na letra a) do artigo 35 da Lei 30/1992, do 26 de novembro.

Ourense, 9 de novembro de 2016

Alfonso Tomás Paz Doniz
Xefe territorial de Ourense

ANEXO

Expediente: TR 348A 2010/3-3.

Nome: Dani&Gus, S.L.

NIF/CIF: B32398356.

Último enderezo coñecido: rúa Progreso, nº 155, 1º E, 32003 Ourense.

Feito imputado: non manter no seu cadro de persoal fixo a persoa traballadora subvencionada ao abeiro deste programa durante un período mínimo de 3 anos.

Precepto infrinxido: base sétima, anexo A, da Orde do 4 de maio de 2010.

Contido da resolución: inicio do procedemento de reintegro da axuda.

Expediente: TR 348A 2010/42-3.

Nome: Julio Alberto López Cadavid.

NIF/CIF: 44491157A.

Último enderezo coñecido: r/ Río Támega, 44 BX, 1º E, 32001 Ourense.

Feito imputado: non manter no seu cadro de persoal fixo a persoa traballadora subvencionada ao abeiro deste programa durante un período mínimo de 3 anos.

Precepto infrinxido: base sétima, anexo A, da Orde do 4 de maio de 2010.

Contido da resolución: inicio do procedemento de reintegro da axuda.

Expediente: TR 348A 2010/58-3.

Nome: Carpintería Vivian, S.L.

NIF/CIF: B32368433.

Último enderezo coñecido: avda. Luis Espada, 86, 4º B, 1º E, 32600 Verín (Ourense).

Feito imputado: non manter no seu cadro de persoal fixo a persoa traballadora subvencionada ao abeiro deste programa durante un período mínimo de 3 anos.

Precepto infrinxido: base sétima, anexo A, da Orde do 4 de maio de 2010.

Contido da resolución: inicio do procedemento de reintegro da axuda.

Expediente: TR 348A 2010/68-3.

Nome: O Barco Infraestructuras, S.L.

NIF/CIF: B32398976.

Último enderezo coñecido: rúa Academia Dequit, 8, 1º, 32300 O Barco de Valdeorras (Ourense).

Feito imputado: non manter no seu cadro de persoal fixo a persoa traballadora subvencionada ao abeiro deste programa durante un período mínimo de 3 anos.

Precepto infrinxido: base sétima, anexo A, da Orde do 4 de maio de 2010.

Contido da resolución: inicio do procedemento de reintegro da axuda.

Expediente: TR 348A 2010/77-3.

Nome: Xuresruraltur, S.L.

NIF/CIF: B32403511.

Último enderezo coñecido: lg. Pazos, 28, 32870 Lobios (Ourense).

Feito imputado: non manter no seu cadro de persoal fixo a persoa traballadora subvencionada ao abeiro deste programa durante un período mínimo de 3 anos.

Precepto infrinxido: base sétima, anexo A, da Orde do 4 de maio de 2010.

Contido da resolución: inicio do procedemento de reintegro da axuda.

Expediente: TR 348A 2010/90-3.

Nome: Sistor, S.C.

NIF/CIF: J32396749.

Último enderezo coñecido: rúa Silvoso, 5, 32690 Taboadela (Ourense).

Feito imputado: non manter no seu cadro de persoal fixo a persoa traballadora subvencionada ao abeiro deste programa durante un período mínimo de 3 anos.

Precepto infrinxido: base sétima, anexo A, da Orde do 4 de maio de 2010.

Contido da resolución: inicio do procedemento de reintegro da axuda.

Expediente: TR 348A 2010/107-3.

Nome: Promociones Peña Redonda 2010, S.L.

NIF/CIF: B32400897.

Último enderezo coñecido: rúa Bedoya, 6, entrechán, 32004 Ourense.

Feito imputado: non manter no seu cadro de persoal fixo a persoa traballadora subvencionada ao abeiro deste programa durante un período mínimo de 3 anos.

Precepto infrinxido: base sétima, anexo A, da Orde do 4 de maio de 2010.

Contido da resolución: inicio do procedemento de reintegro da axuda.

Expediente: TR 348A 2010/136-3.

Nome: García y Bermello Servicios de Asesoría, S.L.

NIF/CIF: B32397044.

Último enderezo coñecido: rúa Progreso, 143, 2º A (Ases. Mas Laboral), 32003 Ourense.

Feito imputado: non manter no seu cadro de persoal fixo a persoa traballadora subvencionada ao abeiro deste programa durante un período mínimo de 3 anos.

Precepto infrinxido: base sétima, anexo A, da Orde do 4 de maio de 2010.

Contido da resolución: inicio do procedemento de reintegro da axuda.

Expediente: TR 348A 2010/142-3.

Nome: Granjas Santa Lucía, C.B.

NIF/CIF: E32315061.

Último enderezo coñecido: rúa Progreso, 143, 2º A (Ases. Mas Laboral), 32003 Ourense.

Feito imputado: non manter no seu cadro de persoal fixo a persoa traballadora subvencionada ao abeiro deste programa durante un período mínimo de 3 anos.

Precepto infrinxido: base sétima, anexo A, da Orde do 4 de maio de 2010.

Contido da resolución: inicio do procedemento de reintegro da axuda.

Expediente: TR 348A 2010/146-3.

Nome: Begastu Import Export, S.L.

NIF/CIF: B32399487.

Último enderezo coñecido: avda. de Celanova, 68, baixo, 32890 Barbadás (Ourense).

Feito imputado: non manter no seu cadro de persoal fixo as persoas traballadoras subvencionadas ao abeiro deste programa durante un período mínimo de 3 anos.

Precepto infrinxido: base sétima, anexo A, da Orde do 4 de maio de 2010.

Contido da resolución: inicio do procedemento de reintegro da axuda.

Expediente: TR 348A 2010/160-3.

Nome: Orenblue, S.L.

NIF/CIF: B32405250.

Último enderezo coñecido: St. Domingo, 41, 32003 Ourense.

Feito imputado: non manter no seu cadro de persoal fixo as persoas traballadoras subvencionadas ao abeiro deste programa durante un período mínimo de 3 anos.

Precepto infrinxido: base sétima, anexo A, da Orde do 4 de maio de 2010.

Contido da resolución: inicio do procedemento de reintegro da axuda.

Expediente: TR 348A 2010/162-3.

Nome: Eduardo’s Inversiones, S.L.

NIF/CIF: B32379661.

Último enderezo coñecido: rúa Marcelo Macías, 38, 1º A, 32002 Ourense.

Feito imputado: non manter no seu cadro de persoal fixo a persoa traballadora subvencionada ao abeiro deste programa durante un período mínimo de 3 anos.

Precepto infrinxido: base sétima, anexo A, da Orde do 4 de maio de 2010.

Contido da resolución: inicio do procedemento de reintegro da axuda.

Expediente: TR 348A 2010/163-3.

Nome: Central de Compras Miño, S.L.

NIF/CIF: B32405722.

Último enderezo coñecido: P.I.S. Cibrao, 2ª fase, sector C, parc. 84, 32911 S. Cibrao das Viñas (Ourense).

Feito imputado: non manter no seu cadro de persoal fixo a persoa traballadora subvencionada ao abeiro deste programa durante un período mínimo de 3 anos.

Precepto infrinxido: base sétima, anexo A, da Orde do 4 de maio de 2010.

Contido da resolución: inicio do procedemento de reintegro da axuda.

Expediente: TR 348A 2010/168-3.

Nome: Creaciones Elen P.V., S.L.

NIF/CIF: B32167132.

Último enderezo coñecido: rúa Progreso, 155, 1º E, 32003 Ourense.

Feito imputado: non manter no seu cadro de persoal fixo as persoas traballadoras subvencionadas ao abeiro deste programa durante un período mínimo de 3 anos.

Precepto infrinxido: base sétima, anexo A, da Orde do 4 de maio de 2010.

Contido da resolución: inicio do procedemento de reintegro da axuda.

Expediente: TR 348A 2010/169-3.

Nome: Cerramentos Arenteiro, S.L.

NIF/CIF: B32320285.

Último enderezo coñecido: rúa Venezuela, 17, baixo, 32500 Ourense.

Feito imputado: non manter no seu cadro de persoal fixo as persoas traballadoras subvencionadas ao abeiro deste programa durante un período mínimo de 3 anos.

Precepto infrinxido: base sétima, anexo A, da Orde do 4 de maio de 2010.

Contido da resolución: inicio do procedemento de reintegro da axuda.

Expediente: TR 348A 2010/188-3.

Nome: Juan Feijoo González.

NIF/CIF:44487327Z.

Último enderezo coñecido: r/ Principal, 1, Reboredo, 32911 S. Cibrao das Viñas (Ourense).

Feito imputado: non manter no seu cadro de persoal fixo a persoa traballadora subvencionada ao abeiro deste programa durante un período mínimo de 3 anos.

Precepto infrinxido: base sétima, anexo A, da Orde do 4 de maio de 2010.

Contido da resolución: inicio do procedemento de reintegro da axuda.

Expediente: TR 348A 2010/195-3.

Nome: Juan Rodríguez González.

NIF/CIF:71548034W.

Último enderezo coñecido: rúa Progreso, 8, baixo, 32350 A Rúa (Ourense).

Feito imputado: non manter no seu cadro de persoal fixo as persoas traballadoras subvencionadas ao abeiro deste programa durante un período mínimo de 3 anos.

Precepto infrinxido: base sétima, anexo A, da Orde do 4 de maio de 2010.

Contido da resolución: inicio do procedemento de reintegro da axuda.

Expediente: TR 348A 2010/218-3.

Nome: Estética Dental López, S.L.

NIF/CIF:B32338899.

Último enderezo coñecido: r/ Ervedelo, 31, entrechán 3-Acio Asesoría, 32002 Ourense.

Feito imputado: non manter no seu cadro de persoal fixo a persoa traballadora subvencionada ao abeiro deste programa durante un período mínimo de 3 anos.

Precepto infrinxido: base sétima, anexo A, da Orde do 4 de maio de 2010.

Contido da resolución: inicio do procedemento de reintegro da axuda.