Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 226 Venres, 25 de novembro de 2016 Páx. 52645

II. Autoridades e persoal

a) Cesamentos

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

DECRETO 157/2016, do 24 de novembro, polo que se dispón que cese Justo de Benito Basanta como secretario xeral de Calidade e Avaliación Ambiental.

En virtude do establecido nos artigos 4.13 e 34.2 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, e 26 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, por proposta da conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día vinte e catro de novembro de dous mil dezaseis,

DISPOÑO:

Que cese Justo de Benito Basanta como secretario xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, agradecéndolle os servizos prestados.

Santiago de Compostela, vinte e catro de novembro de dous mil dezaseis

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Beatriz Mato Otero
Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio