Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 232 Luns, 5 de decembro de 2016 Páx. 53627

II. Autoridades e persoal

b) Nomeamentos

Consellería de Economía, Emprego e Industria

DECRETO 167/2016, do 2 de decembro, polo que se nomea directora da Axencia Galega de Innovación a Patricia Argerey Vilar.

En virtude do establecido no artigo 17.2 dos estatutos da Axencia Galega de Innovación, aprobados polo Decreto 50/2012, do 12 de xaneiro, e nos artigos 4.13 e 34.2 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, e 65 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, por proposta do conselleiro de Economía, Emprego e Industria, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día dous de decembro de dous mil dezaseis,

Nomeo directora da Axencia Galega de Innovación a Patricia Argerey Vilar.

Santiago de Compostela, dous de decembro de dous mil dezaseis

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Francisco José Conde López
Conselleiro de Economía, Emprego e Industria