Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 232 Luns, 5 de decembro de 2016 Páx. 53636

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 22 de novembro de 2016, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se dá publicidade dos beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 28 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións destinadas á renovación total ou parcial de ascensores existentes pertencentes a comunidades de propietarios de edificios de vivendas en réxime de propiedade horizontal radicadas na Comunidade Autónoma de Galicia (Plan Renove de ascensores), e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 (código do procedemento IN532A).

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; no artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega; no artigo 19 da Orde do 28 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións destinadas á renovación total ou parcial de ascensores existentes pertencentes a comunidades de propietarios de edificios de vivendas en réxime de propiedade horizontal radicadas na Comunidade Autónoma de Galicia (Plan Renove de ascensores), e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 (código do procedemento IN532A), publícase por medio desta resolución o extracto das axudas outorgadas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria ao abeiro da dita orde.

a) Norma reguladora da convocatoria: Orde do 28 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións destinadas á renovación total ou parcial de ascensores existentes pertencentes a comunidades de propietarios de edificios de vivendas en réxime de propiedade horizontal radicadas na Comunidade Autónoma de Galicia (Plan Renove de ascensores), e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 (código do procedemento IN532A).

b) Aplicación orzamentaria: 09.20.732A.781.0.

c) Crédito orzamentario: 1.500.000,00 euros.

d) Destinatarios: comunidades de propietarios de edificios de vivendas en réxime de propiedade horizontal da Comunidade Autónoma de Galicia.

e) Beneficiarios, importe e finalidade das axudas: no anexo a esta resolución recóllense os beneficiarios, o importe e a finalidade das axudas. A listaxe inclúe os beneficiarios que renunciaron á subvención.

Santiago de Compostela, 22 de novembro de 2016

Ángel Bernardo Tahoces
Director xeral de Enerxía e Minas

ANEXO

Subvencións concedidas

Beneficiaria

NIF

Expediente

Finalidade

Axuda
concedida (€)

Comunidade de propietarios rúa Ourense, 11 de Lugo

H27130400

IN532A 2016/2

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios Alonso Ojeda 22

H36723138

IN532A 2016/3

Renovación total

7.653,25

Comunidade de propietarios Emilia Pardo Bazán 1

H32144362

IN532A 2016/5

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios de Manuel de Castro 10

H36686939

IN532A 2016/6

Renovación parcial

20.000,00

Comunidade de propietarios edif. rúa Aragón nº 234

H36781284

IN532A 2016/7

Renovación parcial

8.800,00

Comunidade de propietarios Travesía de Vigo 167

H36618593

IN532A 2016/8

Renovación parcial

9.106,24

Comunidade de propietarios Edificio Viana-Pontevedra

H36127470

IN532A 2016/9

Renovación parcial

10.000,00

Comunidade de propietarios de edificio números 7 e 9 da rúa General Mola Pontevedra

E36011856

IN532A 2016/10

Renovación parcial

20.000,00

Comunidade de propietarios avda. Fragoso 76

H36725174

IN532A 2016/11

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios edificio da avda. San Mauro, 4, Pontevedra

H36200244

IN532A 2016/12

Renovación parcial

16.368,94

Comunidade de propietarios Casiano Martínez 14

H36836708

IN532A 2016/13

Renovación parcial

7.562,50

Comunidade de propietarios r/ Troncoso 7

H36694982

IN532A 2016/15

Renovación parcial

9.361,00

Comunidade de propietarios Brasil 31

H36748408

IN532A 2016/16

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios edificio Las Palmeras cb. Pontevedra

E36100923

IN532A 2016/17

Renovación total

20.000,00

Comunidade de propietarios edificio A Ría 42, Poio

H36492650

IN532A 2016/18

Renovación total

8.525,00

Comunidade de propietarios edificio Buenavista II

H27162338

IN532A 2016/20

Renovación total

20.000,00

Comunidade de propietarios Casa Rosada 9B

H27135144

IN532A 2016/21

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios rúa Tornos 11-13, A Coruña

H15260193

IN532A 2016/22

Renovación total

20.000,00

Comunidade de propietarios r/ Gran Vía 4

H36719565

IN532A 2016/23

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios de avda. Florida 47

H36717676

IN532A 2016/24

Renovación parcial

10.000,00

Comunidade de propietarios Edificio Areíña 1 de Marín

H36444669

IN532A 2016/25

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios Eduardo Pondal 38, Pontevedra

H36063576

IN532A 2016/26

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios bloque 72, políg. Coia, avda. Castelao 67

H36690014

IN532A 2016/27

Renovación total

20.000,00

Comunidade de propietarios da rúa José Baldomir 2, A Coruña

H15286552

IN532A 2016/28

Renovación parcial

7.417,30

Comunidade de propietarios edificación Apartamentos Playa de Lago, Perbes, Miño

E15149461

IN532A 2016/29

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios de Ramón y Cajal 5

H36685790

IN532A 2016/30

Renovación parcial

20.000,00

Comunidade de propietarios rúa Condesa Pardo Bazán, Pontevedra

H36141893

IN532A 2016/31

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios da rúa Fernando Macías, número 7, A Coruña

H15375470

IN532A 2016/33

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios Bedoya 1

H32246472

IN532A 2016/35

Renovación parcial

4.719,00

Comunidade de propietarios Maestro Chané 14

H36772572

IN532A 2016/37

Renovación parcial

9.886,25

Comunidade de propietarios edificio Junquera 19

H27132430

IN532A 2016/38

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios rúa María nº 183-185

H15786106

IN532A 2016/39

Renovación parcial

8.695,50

Comunidade de propietarios Nicomedes Pastor Díaz 40

H27034925

IN532A 2016/40

Renovación parcial

10.000,00

Comunidade de propietarios r/ Antonio Ríos 68-70-72 da Coruña

H15318918

IN532A 2016/41

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios de Juan Flórez 118 da Coruña

H15584543

IN532A 2016/42

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios r/ Pizarro 47

H36720084

IN532A 2016/43

Renovación parcial

18.997,00

Comunidade de propietarios avenida de Madrid números 11, 13, 15

H27101377

IN532A 2016/44

Renovación parcial

14.575,00

Comunidade de propietarios La Rosa 16, Santiago de Compostela

H15334444

IN532A 2016/45

Renovación total

20.000,00

Comunidade de propietarios Alba Galicia

H36696615

IN532A 2016/46

Renovación parcial

10.000,00

Comunidade de propietarios rúa Calvo Sotelo 2, Marín

H36138709

IN532A 2016/49

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios avda. de Navarra 7, A Coruña

H15280084

IN532A 2016/50

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios rúa García Barbón, 21

H36790301

IN532A 2016/51

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios rúa Gil nº 1

H36660504

IN532A 2016/52

Renovación parcial

8.046,50

Comunidade de propietarios edificio Bellomar 211

H27201896

IN532A 2016/53

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios edificio La Fuente nº 10, Marín

H36133445

IN532A 2016/54

Renovación total

20.000,00

Comunidade de propietarios r/ Caracas 1

H36726180

IN532A 2016/55

Renovación parcial

10.000,00

Comunidade de propietarios rúa Aragón 90

H36798593

IN532A 2016/56

Renovación parcial

9.982,50

Comunidade de propietarios r/ Barcelona 41

H36700011

IN532A 2016/57

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios Jardines Vista Alegre

H36888246

IN532A 2016/58

Renovación parcial

9.283,10

Comunidade de propietarios Edificio Airiños 22-24 e 26

H36700680

IN532A 2016/59

Renovación total

20.000,00

Comunidade de propietarios Benito Corbal, 34

H36120574

IN532A 2016/60

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios de Balaídos 61

H36731818

IN532A 2016/63

Renovación parcial

4.876,31

Comunidade de propietarios de r/ Fernando Conde 15

H36721777

IN532A 2016/65

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios de la avenida dos Caídos número 14 da Coruña

H15532971

IN532A 2016/69

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios r/ Rof Codina 3 e 5

H27042092

IN532A 2016/70

Renovación parcial

3.144,79

Comunidade de propietarios Camelias 120

H36814119

IN532A 2016/71

Renovación parcial

8.812,00

Comunidade de propietarios Bolivia 32 e Nicaragua 49

H27809854

IN532A 2016/73

Renovación parcial

10.000,00

Comunidade de propietarios r/ Miramar nº 3 da Coruña

H15208895

IN532A 2016/74

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios edificio Santa Ana, Pontevedra

H36136976

IN532A 2016/76

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios Conde de Torrecedeira nº 43

H27751098

IN532A 2016/77

Renovación parcial

10.000,00

Comunidade de propietarios nº 4 r/ Independencia

H15990195

IN532A 2016/78

Renovación parcial

9.042,33

Comunidade de propietarios edificio Basanto, avda. Compostela 40, esq. r/ Xuncal Sigüeiro, Oroso

H15394158

IN532A 2016/80

Renovación parcial

9.293,08

Comunidade de propietarios r/ Montero Ríos nº 73

H27130137

IN532A 2016/81

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios de r/ Bolivia 16

H36725265

IN532A 2016/82

Renovación parcial

8.549,86

Comunidade de propietarios da rúa Matadero números 68-70-72 e rúa Cantábrico número 1 e garaxes da Coruña

H15379472

IN532A 2016/83

Renovación total

20.000,00

Comunidade de propietarios edificio Pimasa A e B, Pontevedra

H36131407

IN532A 2016/85

Renovación parcial

17.033,44

Comunidade de propietarios avda. Castelao 71

H36693216

IN532A 2016/86

Renovación parcial

18.761,50

Comunidade de propietarios r/ La Guardia, blq. 9

H36689263

IN532A 2016/87

Renovación parcial

20.000,00

Comunidade de propietarios Edificio Silva portal 4, Pontevedra

H36107613

IN532A 2016/89

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios rúa Paterira, 9

H36799328

IN532A 2016/90

Renovación parcial

10.000,00

Comunidade de propietarios rúa Rui Sil, 44-46

H27022268

IN532A 2016/91

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios edificio Nueva de Caranza 152-154, Ferrol

H15275274

IN532A 2016/92

Renovación parcial

10.000,00

Comunidade de propietarios r/ García Barbón 30

H36657526

IN532A 2016/93

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios rúa Mestre Piquero, 1

H27159391

IN532A 2016/94

Renovación parcial

8.924,00

Comunidade de propietarios da Cr. Castilla nº 124-126 de Narón

H15467046

IN532A 2016/95

Renovación parcial

9.817,50

Comunidade de propietarios da rúa número un, número 1, edificio Lugar de Maceiras

H15365109

IN532A 2016/96

Renovación parcial

9.303,41

Comunidade de propietarios da avda. de Zamora nº 16

H32023996

IN532A 2016/97

Renovación parcial

9.900,00

Comunidade de propietarios Camiño Caneiro 27

H32126666

IN532A 2016/99

Renovación parcial

8.520,56

Comunidade de propietarios Oporto 17

H36692267

IN532A 2016/101

Renovación parcial

10.000,00

Comunidade de propietarios Edificio Marcos, r/ Eduardo Pondal nº 13

H27151588

IN532A 2016/102

Renovación parcial

9.356,51 

Comunidade de propietarios Armaña 15

H27114537

IN532A 2016/103

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios r/ General Mola 11, 13 CB Pontevedra

H36059657

IN532A 2016/104

Renovación parcial

20.000,00

Comunidade de propietarios r/ Concello Barreiros 2, Edificio Coral

H27217041

IN532A 2016/106

Renovación parcial

4.803,70

Comunidade de propietarios avda. Naturales 49, edificio Cadavo Fene

H15253693

IN532A 2016/107

Renovación parcial

4.696,01

Comunidade de propietarios avda. Camelias 54

H36706703

IN532A 2016/109

Renovación parcial

15.607,90

Comunidade de propietarios de Nta. Sra. de la Franqueira de la r/ Conde de Torrecedeira 54-58

H36703692

IN532A 2016/110

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios do edif. Os Piñeiros da r/ Ponte da Veiga 13

H36718567

IN532A 2016/111

Renovación parcial

20.000,00

Comunidade de propietarios de López Mora 92

H36728350

IN532A 2016/112

Renovación parcial

7.987,00

Comunidade de propietarios Vista Alegre, Vilagarcía

H36136745

IN532A 2016/114

Renovación total

20.000,00

Comunidade de propietarios rúa do Paseo 22

H32111338

IN532A 2016/115

Renovación total

20.000,00

Comunidade de propietarios Habana, 14

H32132177

IN532A 2016/117

Renovación parcial

10.000,00

Comunidade de propietarios o edif. Don Bosco de r/ Venezuela 34 e Simón Bolívar 11

H36715175

IN532A 2016/118

Renovación parcial

8.800,00

Comunidade de propietarios Ramón Puga, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43

H32129017

IN532A 2016/119

Renovación total

20.000,00

Comunidade de propietarios de Cruz Gallastegui 8, Pontevedra

H36140531

IN532A 2016/120

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios avda. García Barbón 89

H36967511

IN532A 2016/121

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios r/ Barcelona 42

H36702785

IN532A 2016/122

Renovación parcial

10.000,00

Comunidade de propietarios Pío XII, 17, A Coruña

H15282924

IN532A 2016/123

Renovación parcial

9.078,63

Comunidade de propietarios Camiño Caneiro 11

H32194912

IN532A 2016/124

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios edificio Grovesol Grove

H36169589

IN532A 2016/125

Renovación parcial

3.905,00

Comunidade de propietarios Ronda Mercedes nº 31-35

H27125657

IN532A 2016/126

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios Los Pazos

H36657831

IN532A 2016/127

Renovación parcial

17.424,00

Comunidade de propietarios rúa Paseo 36

H32153819

IN532A 2016/129

Renovación parcial

10.000,00

Comunidade de propietarios Torre San Cibrán 159

H36374049

IN532A 2016/131

Renovación parcial

16.479,94

Comunidade de propietarios Canceleiro 12

H36696169

IN532A 2016/132

Renovación parcial

8.470,00

Comunidade de propietarios r/ Nicaragua 48

H36706166

IN532A 2016/134

Renovación total

17.128,00

Comunidade de propietarios Gerona, 15

H36793578

IN532A 2016/135

Renovación parcial

9.411,98

Comunidade de propietarios de Ecuador 69

H36723179

IN532A 2016/136

Renovación parcial

9.588,88

Comunidade de propietarios del Edificio Reyjosa

H15467624

IN532A 2016/137

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios “Edificio Arcos 2. Fase”

H15473192

IN532A 2016/138

Renovación parcial

17.930,00

Comunidade de propietarios avda. López Ballesteros 16 Vilagarcía

H36162873

IN532A 2016/139

Renovación parcial

10.000,00

Comunidade de propietarios edificio Casablanca, r/ Monasterio de Caaveiro

H15221625

IN532A 2016/140

Renovación total

20.000,00

Comunidade de propietarios Río Sor 19

H70244041

IN532A 2016/142

Renovación parcial

9.872,50

Comunidade de propietarios Edificio San Telmo, Tui

H36141489

IN532A 2016/144

Renovación parcial

7.761,50

Comunidade de propietarios da casa número 68 de la rúa San Salvador en Ferrol

H15598402

IN532A 2016/145

Renovación parcial

9.899,15

Comunidade de propietarios da casa núm. 57 da rúa Posse y Fuente 36, excepto garaxes da Coruña

H15568918

IN532A 2016/146

Renovación parcial

19.375,68

Comunidade de propietarios avda. de Zamora, 25

H32125866

IN532A 2016/147

Renovación parcial

8.880,00

Comunidade de propietarios avda. de Fragoso 62

H36711034

IN532A 2016/148

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios de Esc. Gregorio Fdez. 12

H36717155

IN532A 2016/149

Renovación parcial

9.106,00

Comunidade de propietarios rúa do Campo, 7, Sigüeiro, Oroso

H15707367

IN532A 2016/150

Renovación parcial

10.000,00

Comunidade de propietarios C. López Mora, nº 33

H36619351

IN532A 2016/151

Renovación parcial

11.605,00

Comunidade de propietarios Uruguay 2

H36761682

IN532A 2016/152

Renovación total

14.680,00

Comunidade de propietarios r/ Teixeira de Pascoaes nº 9, A Coruña

H15260698

IN532A 2016/153

Renovación parcial

8.874,35

Comunidade de propietarios edificio Torre Centro, avda. Fernando Blanco 65, Cee

H15259732

IN532A 2016/154

Renovación parcial

9.817,50

Comunidade de propietarios edificio “El Son” de Cee

H15660590

IN532A 2016/155

Renovación parcial

4.840,00

Comunidade de propietarios Residencial García Barbón 63

H36747145

IN532A 2016/158

Renovación parcial

18.095,00

Comunidade de propietarios avda. Buenos Aires, 60

H32126732

IN532A 2016/159

Renovación parcial

9.466,12

Comunidade de propietarios Edificio Magister, Pontevedra

H36132165

IN532A 2016/160

Renovación parcial

20.000,00

Comunidade de propietarios r/ General Franco nº 29

H27128081

IN532A 2016/162

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios da r/ Marín 10

H36690964

IN532A 2016/163

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios edificio Domingo Bueno 4, O Porriño

H36046662

IN532A 2016/165

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios edif. Rifer I, O Barco avda. de Sarria, nº 18

H27125079

IN532A 2016/166

Renovación total

2.101,79 

Comunidade de propietarios Julio Rodríguez Yordy nº 20 A Coruña

H15321441

IN532A 2016/169

Renovación parcial

10.000,00

Comunidade de propietarios r/ Monforte, 18

H27106137

IN532A 2016/170

Renovación total

8.875,60