Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 243 Xoves, 22 de decembro de 2016 Páx. 55447

III. Outras disposicións

Fondo Galego de Garantía Agraria

RESOLUCIÓN do 5 de decembro de 2016 pola que se dá publicidade á relación de solicitantes sen asignación de dereitos do réxime do pagamento básico de acordo coa Orde do 10 de marzo de 2015 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao sistema integrado de xestión e control.

Mediante a Orde do 10 de marzo de 2015 (DOG núm. 48, do 11 de marzo) pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao sistema integrado de xestión e control, establécese o pagamento básico como unha liña de axuda integrada nos pagamentos directos á agricultura e á gandaría establecidos no Regulamento (UE) nº 1307/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, e no Real decreto 1075/2014, do 19 de decembro.

En relación coa comunicación da asignación dos dereitos definitivos de pagamento básico, o artigo 25, número 10, do Regulamento (UE) nº 1307/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, polo que se establecen normas aplicables aos pagamentos directos aos agricultores en virtude dos réximes de axuda incluídos no marco da política agrícola común e polo que se derrogan os regulamentos (CE) nº 637/2008 e (CE) nº 73/2009 do Consello, establece que os Estados membros informarán os agricultores do valor dos seus dereitos de pagamento calculado de acordo co citado artigo e cos artigos 26 e 27, para cada ano do período a que se aplica o citado regulamento.

No entanto, con base nas dúas disposicións regulamentarias anteriores, o Real decreto 1076/2014, do 19 de decembro, sobre asignación de dereitos de réxime de pagamento básico da política agrícola común, engade, no seu artigo 20, número 3, que para realizar as comunicacións dos dereitos de pagamento básico, sinaladas no punto anterior, as comunidades autónomas, unha vez que o Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente remita os datos necesarios para tal fin, remitirán aos beneficiarios do réxime de pagamento básico por calquera das formas posibles que lles permita o coñecemento dos seus datos.

Por outra parte, mediante o Anuncio do 16 de marzo de 2016 (DOG núm. 58, do 28 de marzo) sobre a asignación definitiva dos dereitos de pagamento básico, comunicouse aos beneficiarios de pagamento básico, ademais da información mínima establecida nos regulamentos comunitarios, o importe de referencia dos importes percibidos en 2014 procedentes das axudas directas integradas no réxime de pagamento básico.

Base legal:

Orde do 10 de marzo de 2015 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao sistema integrado de xestión e control.

Anuncio do 16 de marzo de 2016 sobre a asignación definitiva dos dereitos de pagamento básico.

Real decreto 1076/2014, do 19 de decembro, sobre asignación de dereitos de réxime de pagamento básico da política agrícola común.

Regulamento (UE) nº 1307/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, polo que se establecen normas aplicables aos pagamentos directos aos agricultores en virtude dos réximes de axuda incluídos no marco da política agrícola común e polo que se derrogan os regulamentos (CE) nº 637/2008 e (CE) nº 73/2009 do Consello.

Logo do informe da Subdirección Xeral de Xestión da PAC e de acordo coa proposta de resolución da Dirección do Fondo Galego de Garantía Agraria da Consellería do Medio Rural,

RESOLVO:

Comunicar a non asignación de dereitos de pagamento básico aos solicitantes relacionados no anexo.

O dito anexo, xunto con esta resolución, publicarase na sede electrónica do Fondo Galego de Garantía Agraria: http://mediorural.xunta.gal/es/fogga/

Os interesados terán información detallada da asignación mediante a notificación para o efecto ou na sede electrónica do Fondo Español de Garantía Agraria (www.fega.es).

Contra esta resolución, que non esgota a vía administrativa, poderá interpoñerse recurso de alzada perante a presidenta do Fogga, no prazo dun mes de conformidade co disposto no artigo 5.2 do Decreto 7/2014, do 16 de xaneiro, e nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. A presentación do recurso poderá facerse en calquera dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Santiago de Compostela, 5 de decembro de 2016

Belén María do Campo Piñeiro
Directora do Fondo Galego de Garantía Agraria

ANEXO
Listaxe de solicitantes sen asignación de dereitos de pagamento básico

Provincia

NIF

Nome

Motivo

A Coruña

****0801M

Abel Mecías, Carmen

01, 02, 03

A Coruña

****8446V

Abelleira Vilariño, Aurelia

04

A Coruña

****7258W

Agra Carril, Eduardo

04

A Coruña

****5680Q

Agra Sánchez, María

01, 02, 03

A Coruña

****6115C

Aldao Rodríguez, María Elena

04

A Coruña

****1346Q

Aller Díaz, José Luis

02, 05

A Coruña

****9537R

Álvarez Amigo, Margarita

04

A Coruña

****5629A

Álvarez Lodeiro, María Rosa

05

A Coruña

****3688C

Álvarez Villar, Lourdes

02, 08

A Coruña

****5404N

Alvariño Carballeiro, Elisa

04

A Coruña

****2646Y

Alvariño Fernández, M. Mercedes

01, 02, 03

A Coruña

****2335A

Alvela Caamaño, Ventura

04

A Coruña

****3901H

Alvela Cernadas, María Ana

01, 03

A Coruña

****6789M

Alvite Caamaño, Marina

04

A Coruña

****8448R

Alvite Martínez, M. Manuela

04

A Coruña

****8327B

Ameijeiras Rojo, Josefina

01, 02, 03

A Coruña

****0816Q

Ameijenda Aldao, Teresa

01, 02, 03

A Coruña

****1733N

Andrade Gómez, Luis

01, 02, 03

A Coruña

****7587Z

Andujar Estévez, Filomena

04

A Coruña

****1795L

Aneiros Villar, María Remedios

05

A Coruña

****77689

Ángel Abad Santos y Otra, S.C.

01, 02, 03

A Coruña

****9020D

Anido Recarey, Preciosa

04

A Coruña

****5041Y

Antelo García, M. del Carmen

05

A Coruña

****8588P

Antelo Negreira, Dolores

04

A Coruña

****3218C

Antelo Tuñas, María Carmen

05

A Coruña

****7949J

Antonio Vilas, José

04

A Coruña

****5407V

Aran Vila, Mónica Belén

08

A Coruña

****8612C

Aranton García, María Luisa

01, 02, 03

A Coruña

****4197B

Arias Ríos, José

02, 08

A Coruña

****9108Z

Arman Cambeiro, María

02, 08

A Coruña

****0004K

Arnejo Pose, Manuel Antonio

01, 02, 03

A Coruña

****8118T

Arnoso Adega, María Sol

04

A Coruña

****3400G

Arnosos García, María Soraya

01, 02, 03

A Coruña

****0349D

Arrivi Nebril, José Manuel

01, 02, 03

A Coruña

****7378E

Baldomir Collazo, José Manuel

01, 03

A Coruña

****6453J

Baliña Martínez, Margarita

01, 02, 03

A Coruña

****6622A

Banzas Barca, Manuel José

04

A Coruña

****1603Q

Bao Vigo, Luis

08

A Coruña

****3239L

Barba Rivas, María Carmen

01, 02, 03, 04, 08

A Coruña

****3553T

Barca Blanco, Manuel Eduardo

08

A Coruña

****5258N

Barcia Breijo, Antonio

01, 02, 03

A Coruña

****4732G

Bargo Costa, Samuel

08

A Coruña

****6776D

Barreira Anido, María Pilar

01, 02, 03

A Coruña

****0162B

Barreiro López, Anunciación

01, 02, 03, 04

A Coruña

****1297H

Barreiro Senra, Carlos Manuel

01, 02, 03

A Coruña

****81404

Bascoy Sánchez, José Manuel y Otro, S.C.

02, 06

A Coruña

****6041T

Batalla Bargo, Carlos

01, 03

A Coruña

****9268M

Beade Rodríguez, Antonio

01, 02, 03

A Coruña

****2109H

Becerra García, Pilar

01, 02, 03

A Coruña

****6148B

Becerra González, Dolores

04

A Coruña

****9894Z

Becerra Prego, Pablo

01, 02, 03

A Coruña

****2023Z

Becerra Rodríguez, José Ramón

01, 02, 03

A Coruña

****0859A

Bellas Castro, Felisa

04

A Coruña

****4131M

Bello Iglesias, Manuel

01, 03

A Coruña

****1734N

Bellón García, Digna Isabel

05

A Coruña

****7830V

Bermúdez Fuentes, Fernando Luis

01, 02, 03

A Coruña

****1966C

Bermúdez Suárez, Bernardo

01, 03

A Coruña

****0356S

Bertoa Ríos, Manuela

01, 02, 03

A Coruña

****8981X

Blanco Aboy, Hirma

01, 02, 03, 08

A Coruña

****3982X

Blanco Filgueira, Teresa

04

A Coruña

****7723V

Blanco Gerpe, María Dolores

08

A Coruña

****8828T

Blanco González, Elena

02, 08

A Coruña

****8333K

Blanco Nimo, Filomena Rita

01, 02, 03

A Coruña

****0231G

Blanco Varela, Francisco Javier

08

A Coruña

****9023R

Blanco Vázquez, Socorro

01, 03, 05

A Coruña

****0244Y

Boado Cotos, María Sagrario

01, 02, 03, 04, 08

A Coruña

****7640N

Bouza Soto, José

04

A Coruña

****3616G

Bouzas Fraga, Jorge

01, 02, 03

A Coruña

****8476A

Brión Boo, Manuela

02, 05

A Coruña

****5028Y

Brión Piñeiro, Juan Manuel

01, 02, 03

A Coruña

****5321N

Budiño Souto, Luis

01, 02, 03

A Coruña

****6799L

Bugeiro Carnes, María del Carmen

01, 02, 03

A Coruña

****6734H

Bujeiro Rojo, María Carmen

01, 02, 03

A Coruña

****1624C

Bustelo Rey, Manuel

05

A Coruña

****6744Y

Caamaño Fuentes, María Dolores

04

A Coruña

****0437E

Caamaño Rama, María Manuela

04

A Coruña

****1549T

Caamaño Rama, María Tersa

01, 02, 03

A Coruña

****8297Q

Caamaño Villaverde, Sonia

01, 02, 03

A Coruña

****1371L

Cabaleiro Tosar, Manuel

01, 03

A Coruña

****0795S

Cabanas Río, Manuela

01, 02, 03

A Coruña

****68150

Cabanelas Inversiones, S.L.

01, 02, 03

A Coruña

****6418X

Cacharrón Carril, Agustín

04

A Coruña

****9486G

Cagide Cagide, Manuel

04

A Coruña

****3781T

Calo García, María Luisa

01, 02, 03

A Coruña

****4794Z

Calvelo Fernández, Manuela

05

A Coruña

****0127W

Calvo Miras, Josefina

01, 02, 03, 08

A Coruña

****3015W

Calzas Pereiro, María Esther

01, 03

A Coruña

****9322N

Camba Naveira, María Elvira

03

A Coruña

****1301E

Cambón Gerpe, María Anuncia

03

A Coruña

****64272

Campiñas Laíño, S.A.

01, 02, 03

A Coruña

****4493S

Campos Bolón, Jesusa

04

A Coruña

****6482X

Campos Toba, María Esther

04

A Coruña

****3740V

Caneiro Acea, María Isabel

03

A Coruña

****4218D

Canosa Valiña, María Encarnación

01, 02, 03

A Coruña

****6063S

Cantelar Pais, Isolino

08

A Coruña

****7835R

Cao Muíño, María del Carmen

03

A Coruña

****9260T

Carballal Pintor, María de los Ángeles

01, 03

A Coruña

****9493D

Carril Nieto, María Carmen

04

A Coruña

****5256Z

Carro Rioboo, Antonio

04

A Coruña

****30194

Casa Alonso, S.C.

01, 02, 03

A Coruña

****8057P

Casais Fernández, Rosa

05

A Coruña

****1607L

Casal Naveira, José Manuel

01, 02, 03

A Coruña

****1000R

Casal Salgado, María Teresa

01, 02, 03

A Coruña

****0622D

Casas Gil, José Manuel

01, 02, 03

A Coruña

****3091Q

Castaño Dosil, Celia

05

A Coruña

****0214R

Castiñeira Quintas, Matilde

01, 02, 03, 04

A Coruña

****3827P

Castro Abad, Jesús

01, 02, 03

A Coruña

****7173V

Castro Castro, María Teresa

01, 02, 03

A Coruña

****5713A

Castro Fernández, María Fe

02, 08

A Coruña

****8056C

Castro Pérez, María Luisa

01, 03

A Coruña

****0941P

Castro Regueira, María Elisa

01, 03

A Coruña

****1766K

Castro Taibo, Carmen

08

A Coruña

****6094K

Cea Couso, María Manuela

02, 04

A Coruña

****7895Y

Cebey Lourido, María

02, 08

A Coruña

****6764S

Cereijo Romero, Manuel

01, 02, 03

A Coruña

****9856C

Cernadas Sánchez, María Marta

01, 02, 03

A Coruña

****9869Z

Chouciño Calvo, Gloria

08

A Coruña

****6975B

Chouza Vila, Elena

02, 08

A Coruña

****98516

CMVMC de Baroña

01, 02, 03

A Coruña

****3902C

Collazo García, María Sol

01, 02, 03

A Coruña

****6392M

Conde Villar, Manuel

01, 02, 03

A Coruña

****5421S

Corral Platas, Alfonso

02, 03

A Coruña

****8804G

Corral Sanjurjo, Rocío

01, 02, 03

A Coruña

****4400Z

Cortés Aller, Antonio

04

A Coruña

****7573H

Corzón Pérez, María

04

A Coruña

****5106X

Costa Méndez, Mónica

05

A Coruña

****7489R

Costa Pérez, Manuela

01, 02, 03

A Coruña

****2361G

Couceiro Merelas, Francisco José

01, 02, 03

A Coruña

****9342B

Couceiro Naveira, Manuel Luis

02, 08

A Coruña

****6733B

Couso Álvarez, María

01, 02, 03

A Coruña

****9282S

Couto López, Roberto

01, 02, 03

A Coruña

****0301W

Curros Pulleiro, María Sonia

01, 02, 03

A Coruña

****3969Y

Dafonte Esmorís, Manuela

01, 02, 03

A Coruña

****9091B

Darriba Franqueira, Manuel

01, 03

A Coruña

****1240F

De Castro Gosnell, Andrés

01, 02, 03

A Coruña

****7244A

Díaz Álvarez, José Antonio

02, 03

A Coruña

****6256M

Díaz Piñon, Matilde

01, 02, 03

A Coruña

****5632N

Domínguez Domínguez, Carmen

05

A Coruña

****1915R

Domínguez Santos, M. Dolores

01, 02, 03, 08

A Coruña

****2889B

Don Don, María

08

A Coruña

****1108J

Doval Calo, Carmen

04

A Coruña

****6097F

Doval Rodríguez, Benito

01, 02, 03

A Coruña

****9014E

Dubra Liqares, Manuela

04

A Coruña

****7582W

Dubra Míguez, Emilia

04

A Coruña

****2270P

Dubra Silveira, Josefina

01, 02, 03

A Coruña

****3189F

Durán Dopico, María del Carmen

02, 03

A Coruña

****8623X

Durán Oliveira, María Fátima

01, 02, 03

A Coruña

****0598K

Durán Piñon, María de la Paz

01, 02, 03

A Coruña

****4277Z

Duro Botana, Banesa

04

A Coruña

****3851S

Esmorís Manso, Yésica Susana

01, 02, 03

A Coruña

****6178X

Espasandín Abelenda, Luis Manuel

01, 02, 03

A Coruña

****0112Z

Espasandín Casanova, Carmen

04

A Coruña

****1606Y

Esperante Calo, José Antonio

01, 02, 03

A Coruña

****8698V

Espiñeira Tojeiro, María Gloria

05

A Coruña

****8989R

Espiñeira Vázquez, Víctor

01, 02, 03

A Coruña

****35518

Explotación Campera Huevos de Oro

01, 02, 03

A Coruña

****82950

Explotaciones Porcinas Almagara, S.L.

04

A Coruña

****9303C

Fernández Carro, Celsa

05

A Coruña

****2546K

Fernández del Río, José Manuel

01, 02, 03

A Coruña

****5484S

Fernández Fernández, María del Carmen

01, 02, 03

A Coruña

****7132H

Fernández González, Juan

03

A Coruña

****1110X

Fernández López, María C.

01, 03

A Coruña

****1473G

Fernández Moret, Carmen

01, 03

A Coruña

****2129H

Fernández Pardo, María

02, 03

A Coruña

****1943L

Fernández Patiño, María del Pilar

04

A Coruña

****3576K

Fernández Sieira, Carmen

05

A Coruña

****8934W

Ferreiro Couso, Nieves

01, 02, 03

A Coruña

****4853J

Fiaño López, Manuel

04

A Coruña

****8691R

Figueira Martínez, José

01, 02, 03

A Coruña

****0475F

Filgueira Otero, Ramón

02, 08

A Coruña

****3941B

Filgueiras Fernández, María Teresa

01, 02, 03

A Coruña

****50427

Finca Piadela, S.L.

01, 02, 03, 08

A Coruña

****4009S

Fojo Cheda, María Josefa

01, 02, 03

A Coruña

****7659W

Fondo Rial, Pilar

05

A Coruña

****4017R

Fontao Lampón, José Ventura

01, 03

A Coruña

****0044Q

Formoso Simil, Domingo Antonio

04

A Coruña

****0474V

Fornís Antelo, José

04

A Coruña

****5009P

Fornos Barro, Manuela

05, 08

A Coruña

****4120K

Frunza, María

01, 02, 03

A Coruña

****58213

Fundación Monte do Gozo

01, 02, 03

A Coruña

****2710V

Galdo Puentes, Julio

01, 02, 03

A Coruña

****49574

Ganadería Casaltres, S.C.

01, 02, 03

A Coruña

****05894

Ganadería La Paínza, S.L.

04, 08

A Coruña

****35894

Ganadería Parranda, S.C.

08

A Coruña

****51839

Ganadería Rúa, SAT núm. 972 Xuga

01, 02, 03

A Coruña

****64283

Ganados Lago, S.L.

01, 02, 03

A Coruña

****18215

Gandeiría O Xastre, S.C.

01, 02, 03

A Coruña

****2744A

García Calvo, María Esther

01, 02, 03

A Coruña

****2551M

García Capelo, Antonio

01, 02, 03

A Coruña

****7745P

García Carrillo, Laura

08

A Coruña

****1238L

García Couto, María Clarisa

01, 02, 03

A Coruña

****6028G

García Fuentes, Dosinda

01, 03

A Coruña

****7101H

García Fuentes, Pilar Peregrina

05

A Coruña

****3561L

García González, Isabel

01, 02, 03

A Coruña

****0289E

García Guillán, María Teresa

01, 02, 03, 08

A Coruña

****0355G

García Labandeira, Manuel

02, 03

A Coruña

****3484P

García Palleiro, Josefa Jesusa

08

A Coruña

****8408H

García Papín, Cristina

01, 02, 03

A Coruña

****1700W

García Priegue, Dorinda

01, 02, 03, 08

A Coruña

****7002V

García Ramos, Antonia

01, 02, 03

A Coruña

****1838H

García Rodríguez, Jesús

01, 02, 03

A Coruña

****3275W

García Rodríguez, María

01, 03

A Coruña

****5712W

García Rúa, María

02, 05

A Coruña

****1694T

García Seco, Eva María

04

A Coruña

****6412F

García Tembras, Adoración

04

A Coruña

****5690B

García Uzal, Jorge

01, 03

A Coruña

****1248J

García Varela, Ramón José

01, 02, 03

A Coruña

****6387K

García Vázquez, David

01, 02, 03

A Coruña

****7531Z

García Vilar, Celestino

01, 02, 03

A Coruña

****0836V

García Vilela, Luis Antonio

01, 02, 03

A Coruña

****6911K

Garrido Sánchez, María

01, 02, 03

A Coruña

****6866V

Garrote Fernández, Manuel Delfín

01, 03

A Coruña

****7948N

Gerpe Parajo, María Dolores

05

A Coruña

****2655N

Giao Giao, Higinio

03

A Coruña

****1431R

Gil Recarey, Lino

04

A Coruña

****2803W

Gilda Carbajales, Manuel

01, 02, 03

A Coruña

****4925B

Giz Paraños, Fidel

02, 03

A Coruña

****3580N

Gómez Calviño, José Antonio

04

A Coruña

****1300R

Gómez Fernández, María Luz

01, 02, 03

A Coruña

****5675A

Gómez Merelas, María Sagrario

04

A Coruña

****0447N

Gómez Pereira, Julián

02, 04, 08

A Coruña

****9045D

Gómez Picos, Carlos

05

A Coruña

****1419S

Gómez Piso, Manuela Rosa

01, 02, 03

A Coruña

****5359X

Gómez Pose, María Sabina

01, 02, 03

A Coruña

****2414P

Gómez Saavedra, Josefa

04

A Coruña

****5078J

Gómez Uzal, Manuela

01, 03

A Coruña

****0367F

González Bretal, Flora

01, 02, 03

A Coruña

****0432G

González Cerzón, M. Teresa

04

A Coruña

****1268N

González Peón, María Digna

04

A Coruña

****8557T

González Rodríguez, Francisco Daniel

01, 02, 03

A Coruña

****71116

Granja Riogar, S.L.

01, 02, 03

A Coruña

****3116K

Grela Becerra, Sabino

08

A Coruña

****9142X

Grela Suárez, Luciano

01, 02, 03

A Coruña

****6360D

Grueiro Grueiro, José

01, 02, 03

A Coruña

****76842

Horticina, S.A.

01, 02, 03

A Coruña

****4405K

Iglesias Berreiro, María Erundina

01, 02, 03

A Coruña

****5822E

Iglesias Calvelo, María Carmen

01, 02, 03

A Coruña

****6428N

Iglesias Liñares, M. del Carmen

01, 02, 03

A Coruña

****6651L

Iglesias Míguez, Gumersinda

08

A Coruña

****9760E

Iglesias Mouriño, Pilar

01, 02, 03

A Coruña

****8845E

Iglesias Rey, Concepción

04

A Coruña

****2905D

Iglesias Vázquez, Rosalía

08

A Coruña

****0668G

Insua Santos, María

05

A Coruña

****8551Y

Jaber Martínez, Iannis

01, 02, 03, 04

A Coruña

****3710E

Juncal Couselo, Jesús

01, 02, 03

A Coruña

****9993X

Lado Fernández, Hermosinda Clementina

02, 04

A Coruña

****2096T

Lage Ramos, Isabel

03

A Coruña

****1709B

Lago Lado, María Angelina

01, 02, 03, 08

A Coruña

****5550Z

Lale Candal, Fernando

01, 03

A Coruña

****2076J

Lamas Quintela, José Manuel

04, 08

A Coruña

****6975S

Landeira Brea, María Josefa

04

A Coruña

****9447E

Leal Fernández, Mónica

02, 03

A Coruña

****2185S

Leiras Dorado, Ramón

01, 02, 03

A Coruña

****3041M

Lema Canosa, Antonio

05

A Coruña

****5792V

Lens Muíño, Carmen

01, 02, 03

A Coruña

****7852W

Liñares Regueira, José

04

A Coruña

****4922E

Liñeira Casal, Santiago

01, 02, 03

A Coruña

****7206K

Lista Lamas, Jaime

01, 03

A Coruña

****1659A

Lodeiro Miragaya, Manuel

01, 02, 03

A Coruña

****2213Y

Lodeiro Rebolo, Virtudes

05

A Coruña

****0246V

López Barreiro, Manuel

01, 02, 03

A Coruña

****0289H

López Bertoa, María Magdalena

08

A Coruña

****9635T

López Corbelle, José

01, 02, 03, 08

A Coruña

****3064J

López Gómez, María Carmen

05

A Coruña

****9710R

López Lamigueiro, María Soledad

01, 02, 03

A Coruña

****1958T

López Naveira, Luis

04

A Coruña

****5816W

López Nieto, Soledad

04

A Coruña

****2715P

López Pérez, Gloria

04

A Coruña

****5465N

López Saavedra, Benigno

01, 02, 03

A Coruña

****0893Z

López Seedor, José

04

A Coruña

****4550G

López Seijas, María

01, 02, 03

A Coruña

****7664Y

López Sieira, María

04

A Coruña

****7570F

López Vázquez, Santiago

01, 02, 03

A Coruña

****1068D

Lourido Blanco, Manuel

02, 05

A Coruña

****1501K

Lozano Iglesias, Clarisa

04

A Coruña

****7867D

Lozano López, Laura

05

A Coruña

****79328

Lp Alves, S.C.

01, 02, 03

A Coruña

****1256N

Luaces Parapar, Raquel

01, 02, 03

A Coruña

****99698

Lúpulo Gallego, S.L.

01, 02, 03

A Coruña

****66905

Lúpulo Tecnología de Galicia, Soc.

01, 02, 03

A Coruña

****4674X

Maceira Pena, María Josefa

01, 02, 03, 04

A Coruña

****1380S

Mallo Fernández, María

01, 02, 03

A Coruña

****6225R

Mancebo Blanco, María Isabel

04, 08

A Coruña

****1414B

Maroño Castro, María Isabel

01, 03

A Coruña

****8004C

Martínez Castro, Alfonso

01, 02, 03

A Coruña

****2065T

Martínez Cupeiro, José Carlos

04

A Coruña

****2700P

Martínez Fandiño, Avelino

08

A Coruña

****5693C

Martínez Fernández, Magina

01, 03

A Coruña

****5575J

Martínez Franco, Manuela

01, 02, 03

A Coruña

****8039G

Martínez Martínez, Berta

01, 02, 03, 04

A Coruña

****0838S

Martínez Mato, María Rosa

01, 02, 03

A Coruña

****8800P

Martínez Pais, José Antonio

01, 02, 03

A Coruña

****1622L

Martínez Sánchez, Francisco Javier

02, 03

A Coruña

****5754N

Martínez Yáñez, Silvia

01, 02, 03

A Coruña

****2990X

Marzoa Blanco, Ana

01, 02, 03

A Coruña

****6653Z

Marzoa Villaverde, Jaime

01, 02, 03

A Coruña

****6046F

Maseda Paz, María Teresa

01, 02, 03

A Coruña

****7956H

Mata Barbeira, Florinda

04

A Coruña

****8291F

Mayo Lens, Manuel

05

A Coruña

****7990N

Meizoso Seco, María Pilar

04

A Coruña

****9888C

Mella Rama, Eufrasia

04

A Coruña

****2721D

Méndez Lavandeira, Consuelo

01, 02, 03

A Coruña

****31353

Méndez, SAT núm. 916 Xuga

08

A Coruña

****1160Z

Mera Carreira, Jesús

01, 02, 03

A Coruña

****5831W

Mera Mera, Andrés

04

A Coruña

****9801X

Millán Casal, María de la Cruz

01, 02, 03

A Coruña

****2778E

Miranda Liñares, Camilo

01, 02, 03

A Coruña

****4197Q

Moar Mira, Consuelo

01, 02, 03

A Coruña

****3403B

Moldes Pose, Braulio

03

A Coruña

****6466S

Montañés Gil, Jennifer

01, 02, 03

A Coruña

****6316R

Montero Ferrio, Martín

01, 02, 03

A Coruña

****1296F

Moreira Suárez, Fernando

03

A Coruña

****2427R

Moreiras Martínez, José Manuel

01, 02, 03

A Coruña

****4642B

Mosquera Garaboa, María Elisa

01, 02, 03

A Coruña

****0618S

Muíño García, María Carmen

04

A Coruña

****1797E

Munín Lesta, Rubén

01, 02, 03

A Coruña

****8485Q

Muñiz Muñiz, Juan Antonio

01, 02, 03

A Coruña

****8836X

Nande Reboredo, María del Carmen

01, 02, 03

A Coruña

****3980T

Neira Lareo, María Carmen

01, 02, 03

A Coruña

****6811B

Neira López, Mónica

01, 02, 03

A Coruña

****0477D

Neira Ramos, María Soledad

08

A Coruña

****1254S

Neiro Abelenda, Consuelo

08

A Coruña

****2936N

Noia Martínez, María

05

A Coruña

****6498N

Nouche Gómez, Hermosinda

04

A Coruña

****8683J

Novo López, Mercedes

04

A Coruña

****6472F

Novo Nieto, Carmen

01, 03

A Coruña

****3401E

Núñez Martínez, José Antonio

01, 02, 03

A Coruña

****9411A

Otero Barreiro, María

05

A Coruña

****0095Q

Otero Grueiro, Elena

03

A Coruña

****5932W

Otero Regueiro, Jesús

01, 02, 03

A Coruña

****8780V

Otero Roca, Ramón

01, 02, 03

A Coruña

****3873H

Pájaro Camba, José María

01, 02, 03

A Coruña

****3766W

Pardo Fernández, Carmen

04

A Coruña

****9102C

Paz Loureiro, María Montserrat

01, 02, 03

A Coruña

****4492E

Pazos Muíño, María

05

A Coruña

****5354T

Pedreira Castro, Ramón

01, 03

A Coruña

****8089X

Pedreira González, Carmen María

08

A Coruña

****4646J

Pena García, José Antonio

01, 02, 03

A Coruña

****7692F

Pena Varela, María Eva

01, 02, 03

A Coruña

****2900B

Penas Espiñeira, Mª Soledad

01, 02, 03

A Coruña

****4330M

Penas Taboada, Gutier Domingos

01, 02, 03

A Coruña

****2040H

Pereiro Romero, Jesús

01, 02, 03

A Coruña

****7750K

Pérez Ben, Álvaro Jesús

08

A Coruña

****3374P

Pérez Castro, Florinda

01, 02, 03

A Coruña

****4328D

Pérez Gómez, Josefa

01, 02, 03

A Coruña

****1181X

Pérez López, Felisa

01, 02, 03

A Coruña

****2851C

Pérez Parga, José

01, 03

A Coruña

****7638P

Pérez Penela, Ramona

02, 08

A Coruña

****0750D

Permuy Castro, Josefa

03

A Coruña

****1681X

Pico Franco, Edelmira

01, 02, 03

A Coruña

****9133Q

Pintor Carmen, Sande

01, 02, 03

A Coruña

****3403L

Piñeiro Serantes, María Remedios

03

A Coruña

****5631D

Pita Martínez, José Ramiro

01, 02, 03

A Coruña

****18360

Plantas de Piadela, S.L.

01, 02, 03, 08

A Coruña

****0014H

Plata Pais, Peregrina

04

A Coruña

****2199C

Pombo Cabañas, Lourdes

01, 02, 03

A Coruña

****5710J

Ponte Trigo, Manuel

04

A Coruña

****8126K

Pouso Pouso, María Carmen

05

A Coruña

****4893D

Prado Bermúdez, Antonio

01, 03

A Coruña

****8834P

Prado Corral, Manuel

04

A Coruña

****83026

Precebo de Vacuno, S.C.

01, 02, 03

A Coruña

****14153

Promocin Agropecuaria e Industrial

08

A Coruña

****2189J

Puga Mella, María del Carmen

01, 02, 03

A Coruña

****4891Z

Queiruga Blanco, María Luisa

01, 02, 03

A Coruña

****3903S

Quintáns Negreira, María Herminia

01, 02, 03

A Coruña

****9614D

Quintas Fernández, Carmen

01, 03

A Coruña

****9220E

Rama Añón, María Carmen

04, 08

A Coruña

****7786G

Rama Barreiro, Dolores

06

A Coruña

****3763Y

Rama Conde, Manuel

03

A Coruña

****9472M

Rama Mosquera, Jesús

01, 02, 03

A Coruña

****5422V

Rama Varela, María Luz

01, 02, 03

A Coruña

****0896X

Ramos Alvite, Paulino

01, 03

A Coruña

****3819L

Ramos Morandeira, José

04

A Coruña

****2365Y

Ramos Negreira, María Carmen

01, 03

A Coruña

****9311J

Raposo Regueiro, Jesús Carlos

02, 03

A Coruña

****9059Y

Reboiras Rodríguez, Carmen

01, 02, 03

A Coruña

****5683X

Reboredo Regueiro, Beatriz

02, 05

A Coruña

****8495D

Redondo Pena, Josefa

04

A Coruña

****2049F

Rego Busto, Mara Teresa

04

A Coruña

****9829B

Rego Rego, Bernardino

05

A Coruña

****7165Z

Regueira Queijeiro, Manuela

05

A Coruña

****2220D

Rendal Caramés, M. Esther

04

A Coruña

****8229F

Rey Botana, Concepción

03

A Coruña

****4004B

Rey Cortés, María José

01, 02, 03

A Coruña

****5764L

Rey Leis, Dorinda

01, 02, 03, 08

A Coruña

****4828A

Rey Pombo, Elena

01, 03

A Coruña

****4337Q

Rey Rico, Josefa Luisa

04

A Coruña

****1337N

Rey Triáns, Manuela

04

A Coruña

****2691M

Reyes Taibo, María del Carmen

01, 02, 03

A Coruña

****7360Y

Rial Domínguez, Braulio

01, 02, 03

A Coruña

****3874S

Rico Canosa, Estrella

04

A Coruña

****6056X

Rico Cortizas, María José

03

A Coruña

****2139N

Rico Rodríguez, José Juan

01, 02, 03

A Coruña

****2208A

Riola Nebril, María Carmen Cipriana

05

A Coruña

****5780E

Ríos Fustes, José Feliciano

02, 03

A Coruña

****0524V

Rivas García, Carlos Manuel

01, 03

A Coruña

****2310R

Riveiro López, María Estrella

04, 08

A Coruña

****6178M

Roca Acción, Adelina

02, 08

A Coruña

****1416Q

Roca Uriz, María Teresa

04

A Coruña

****8686V

Rodríguez Blanco, María del Carmen

08

A Coruña

****7514H

Rodríguez Fernández, Josefina

01, 02, 03

A Coruña

****9955Z

Rodríguez Gómez, Hortensia

05

A Coruña

****8361A

Rodríguez Pardo, José María

01, 02, 03

A Coruña

****0572N

Rodríguez Ponte, José

01, 03

A Coruña

****4632B

Rodríguez Rodríguez, Alfonso

05

A Coruña

****5850W

Rodríguez Rodríguez, José

01, 02, 03

A Coruña

****3342K

Rodríguez Souto, José María

04, 08

A Coruña

****0727R

Rodríguez Vázquez, María Remedios

01, 02, 03

A Coruña

****6694J

Roel Bao, José Manuel

08

A Coruña

****9929P

Roel Orgueira, José

01, 02, 03

A Coruña

****8341W

Rojo Castiñeira, Jesús

01, 03

A Coruña

****8555K

Romar Mouro, Josefina

04

A Coruña

****3896L

Romero Rivera, María José

01, 02, 03

A Coruña

****7702C

Rosende Juncal, Dolores

01, 02, 03

A Coruña

****4252R

Rouco Vaamonde, María Carmen

01, 02, 03

A Coruña

****4658F

Sabugueiro Bouzas, José Santos

01, 03

A Coruña

****1384G

Salgado Ponte, María Oliva

01, 02, 03

A Coruña

****2837E

San Martín Malvárez, Teresa

04

A Coruña

****7931R

Sánchez García, María

01, 03

A Coruña

****1529Q

Sánchez Gómez, Pilar

01, 03

A Coruña

****3420W

Sánchez Loureiro, Ramón

01, 02, 03

A Coruña

****2858S

Sánchez Mejuto, Amalia

05

A Coruña

****9604K

Sánchez Miras, Manuel

02, 05

A Coruña

****6036C

Sánchez Pernas, Álvaro

01, 02, 03, 04

A Coruña

****4135T

Sánchez Prado, José Antonio

01, 03, 04, 06

A Coruña

****8810Q

Sánchez Quindimil, Josefa

01, 02, 03

A Coruña

****3545S

Sánchez Sánchez, José Luis

01, 02, 03

A Coruña

****1340X

Sánchez Sanmartín, Fernando

01, 02, 03

A Coruña

****2206S

Sánchez Tome, Carmen

01, 03

A Coruña

****7906B

Sánchez Vigo, Élida

03

A Coruña

****3392R

Santalla Pérez, Patricia

01, 02, 03

A Coruña

****3371Y

Santiago Álvarez, José Ángel

04

A Coruña

****2677C

Santiago López, María Doradita

01, 02, 03, 06, 08

A Coruña

****1803T

Santiago Pais, Carmen Dolores

04

A Coruña

****5128H

Santiso Vaamonde, Gumersindo

04

A Coruña

****14163

SAT Miras núm. 1124 Xuga

01, 02, 03

A Coruña

****4521X

Seijido Santaballa, María Inés

01, 02, 03, 04

A Coruña

****0846R

Sendón García, Manuel

04

A Coruña

****0472B

Sendón López, Manuel

01, 02, 03

A Coruña

****2954R

Sendón Ruiz, Pedro

08

A Coruña

****2164R

Seoane Mosteiro, Manuel

04

A Coruña

****6203W

Seoane Seoane, José Luis

01, 03

A Coruña

****5691T

Sexto Otero, Antonio

04

A Coruña

****4582F

Sierra Fraga, Hermesinda Cándida

01, 02, 03

A Coruña

****3853K

Silveira García, Balbina

01, 02, 03

A Coruña

****1498N

Simón Peteiro, María Luisa

01, 02, 03

A Coruña

****0858F

Soto López, Margarita

01, 02, 03

A Coruña

****0485K

Soto Suárez, María Mercedes

04

A Coruña

****5566E

Souto Lema, Balbina

05

A Coruña

****4880D

Souto Pombo, Dolores

08

A Coruña

****9663S

Suárez Blanco, Manuel

01, 02, 03, 08

A Coruña

****4006N

Suárez Cambeiro, Dolores

04

A Coruña

****7432J

Suárez Caneda, Felipe

01, 02, 03

A Coruña

****2638Q

Suárez Carballo, Juan Manuel

01, 02, 03

A Coruña

****6585G

Suárez Gómez, María José

02, 04

A Coruña

****7829R

Suárez Liste, David

08

A Coruña

****8766G

Suárez Martínez, Evangelina

04

A Coruña

****6404Z

Suárez Neira, Carlos

01, 02, 03

A Coruña

****1589K

Suárez Pardiñas, José

01, 03

A Coruña

****4560M

Suárez Pérez, Jesús

01, 02, 03

A Coruña

****5939D

Taboada Barral, Victorio María

01, 02, 03

A Coruña

****56781

Taboada Integral, S.L.

01, 02, 03

A Coruña

****1562P

Teijeiro González, Sandra

01, 03

A Coruña

****4585N

Tojo Lea, Jesús

01, 02, 03

A Coruña

****3427H

Tojo Senín, Dosinda

04

A Coruña

****4881P

Trasancos Núñez, María Pilar

01, 02, 03

A Coruña

****1186F

Tubío Castro, María Serafina

01, 02, 03

A Coruña

****0607G

Tuimil Tuimil, María Inés

05

A Coruña

****0032H

Tuñas Agra, Esther

04

A Coruña

****3979N

Tuset Ramos, Ramiro

08

A Coruña

****7466Y

Varela Brao, Ramón

01, 02, 03

A Coruña

****4113M

Varela Cagide, Gema

01, 02, 03

A Coruña

****3655A

Varela Figueiras, Elegina

02, 08

A Coruña

****4608T

Varela García, Jorge

03

A Coruña

****8761B

Varela García, Manuel

02, 08

A Coruña

****9373J

Varela Gesto, Gelasio

01, 02, 03

A Coruña

****6330W

Varela Ramos, Antonio

08

A Coruña

****8527K

Varela Rey, Joaquín

05

A Coruña

****5155H

Varela Rumbo, María

01, 02, 03

A Coruña

****1925X

Varela Sánchez, María del Carmen

01, 02, 03

A Coruña

****2515F

Varela Varela, María Soledad

01, 02, 03

A Coruña

****2099Y

Varela Villar, María Dolores

01, 02, 03

A Coruña

****0686P

Vázquez Bello, Eduardo

01, 03

A Coruña

****2102A

Vázquez Labandeira, Manuel

01, 02, 03

A Coruña

****3198X

Vázquez Lancel, Dorinda

02, 08

A Coruña

****5161F

Vázquez Martínez, Roberto

01, 02, 03

A Coruña

****8493Y

Vázquez Moledo, José

01, 02, 03

A Coruña

****5981N

Vázquez Sánchez, Cristina

01, 02, 03

A Coruña

****9239X

Vázquez Sánchez, Julia

01, 02, 03

A Coruña

****9105N

Vidal Mallo, Leontina

01, 02, 03

A Coruña

****8622W

Vidal Orgeira, María Luz

01, 02, 03

A Coruña

****3354P

Vidal Río, Manuel

03

A Coruña

****2558S

Vila Couto, César

04, 08

A Coruña

****0281R

Vila García, José

01, 02, 03

A Coruña

****1780J

Vilasante Fuentes, Rosa María

01, 02, 03

A Coruña

****2818X

Vilela Pita, Zaira María

01, 02, 03

A Coruña

****7363P

Villamor Álvarez, Marcos

01, 02, 03

A Coruña

****5186N

Villar Mera, Gloria

08

A Coruña

****1335V

Villarnovo García, Ester

01, 02, 03

A Coruña

****2264T

Villasuso Méndez, María Carmen

01, 02, 03

A Coruña

****2400S

Villaverde Vázquez, José Antonio

04

A Coruña

****8940W

Viturro Rodríguez, María Carmen

05

A Coruña

****6134J

Zas Vilas, María Begoña

01, 02, 03

Lugo

****2072W

Abad Blanco, José Luis

04

Lugo

****2176Y

Abel Liz, Domingo Antonio

01, 02, 03

Lugo

****1740S

Abel Rodríguez, José Manuel

04

Lugo

****5327H

Adrio Docal, Fátima

01, 03

Lugo

****4249P

Alvaredo Osorio, Antonio

04

Lugo

****4174W

Alvaredo Sánchez, Antonio

04, 08

Lugo

****8275F

Álvarez Fernández, Amadeo

04

Lugo

****1047G

Álvarez Fernández, Enrique

01, 03, 06

Lugo

****1014F

Álvarez González, Marcelino

01, 02, 03

Lugo

****6698V

Álvarez González, Sergio

01, 02, 03

Lugo

****9670V

Álvarez Lage, Luciano

01, 02, 03

Lugo

****3863Q

Álvarez Lage, Miguel

01, 02, 03

Lugo

****8550Y

Álvarez López, Fernando

01, 02, 03

Lugo

****0005F

Álvarez López, Josefa

01, 02, 03, 04, 08

Lugo

****5052W

Álvarez Macía, Manuel

01, 02, 03

Lugo

****5120Q

Álvarez Rodríguez, Luciano

01, 02, 03

Lugo

****9474P

Alvariño Miragaya, José

02, 03

Lugo

****4944L

Alvariño Rego, José Luis

04, 08

Lugo

****7331V

Amado Ares, Mariter

01, 02, 03, 04, 08

Lugo

****4639Y

Amigo González, José

01, 03

Lugo

****5991W

Amor Fernández, Marta

01, 02, 03

Lugo

****7945J

Ardao Ledo, Cándida Marina

03

Lugo

****2789N

Ares Ramos, José

01, 02, 03

Lugo

****2077V

Ares Rodríguez, Ignacio

01, 02, 03

Lugo

****3834H

Argiz Mazaira, Dolores

04

Lugo

****61326

Argoma Sacra, S.L.

01, 02, 03

Lugo

****9979X

Arias López, Luisa

01, 02, 03

Lugo

****4997R

Arias Mejuto, Carmen

04

Lugo

****0867N

Arias Pol, Rubén

01, 02, 03

Lugo

****8039G

Arias Suárez, Carmen

01, 02, 03

Lugo

****8107C

Arias Valdés, Manuela

05

Lugo

****3397H

Arnejo Hermida, Mirta

01, 02, 03

Lugo

****4193N

Ascariz Espiñeira, Sandra

01, 02, 03

Lugo

****00995

Auto-Taxis Litos, S.L.

01, 02, 03

Lugo

****2550L

Baamonde Álvarez, Eduviges

04

Lugo

****6570F

Barrera Fernández, Antonio

01, 02, 03

Lugo

****2739L

Basanta Borrajo, Ramón Andrés

01, 02, 03

Lugo

****9707A

Becerra Rey, Amparo

01, 03

Lugo

****8509N

Berea Guitián, María Ángeles

01, 02, 03

Lugo

****1296J

Bergantiños Miraz, María Ángeles

05

Lugo

****8431H

Besteiro Ozores, Benigno

01, 02, 03

Lugo

****3178K

Bimbiela Moure, Gumersindo

04, 08

Lugo

****9606C

Blanco López, Daniel

01, 02, 03

Lugo

****8897Y

Blanco Paz, Isabel

01, 02, 03

Lugo

****1553E

Boizan Ramil, Pablo

01, 02, 03

Lugo

****2881P

Boo Debasa, María Carmen

01, 02, 03

Lugo

****8207B

Buján Roca, Estrella

01, 02, 03

Lugo

****4127F

Cabana Fernández, José

01, 02, 03

Lugo

****5199A

Cabanas Arias, Alberto

01, 02, 03

Lugo

****8103C

Cadahía Fernández, José Manuel

04

Lugo

****5403A

Camino Castro, Olalla

01, 02, 03

Lugo

****3800C

Campello Bermúdez, María Teresa

01, 02, 03

Lugo

****6615G

Campo Veiga, Elva

04

Lugo

****9270S

Candia Quende, José

04

Lugo

****1339E

Cao Hermida, José Ramón

04

Lugo

****3863Z

Cao Orosa, Montserrat

02, 03

Lugo

****5643M

Carballeira Muíña, María

03

Lugo

****5902A

Carballeira Ramil, Benito

05

Lugo

****4884H

Carballeira Rivas, María Isabel

02, 03

Lugo

****8099Q

Carballo Casal, José

01, 02, 03

Lugo

****8353R

Carballo Losada, María del Pilar

01, 02, 03

Lugo

****7588M

Carracedo Otero, Celia

04

Lugo

****1286Q

Carregal Barreiro, Constantino

01, 02, 03

Lugo

****59627

Casa Cadatan, S.C.

01, 02, 03

Lugo

****56047

Casa Grande de Remesedo, S.L.

01, 02, 03

Lugo

****0307Q

Casanova Domínguez, José

01, 02, 03

Lugo

****7483N

Casavella López, Noelia

01, 02, 03

Lugo

****1882Q

Castro Resco, Manuel

04

Lugo

****4350T

Castro Román, Josefa

04

Lugo

****5527G

Castro Sandamil, Enedina

04

Lugo

****59009

Cebaderos Castro y Piñeiro, C.B.

04

Lugo

****8920B

Cedrón Ferreiro, Isabel

01, 02, 03

Lugo

****5541T

Cela Franco, María del Pilar

04

Lugo

****0337W

Celeiro Pereira, Luis

01, 03

Lugo

****4685A

Cendán Regueiro, Carlos

01, 02, 03

Lugo

****4073W

Chao López, María Ofelia

01, 02, 03

Lugo

****6074S

Chao Míguez, Miguel

06

Lugo

****5652F

Chousa López, Avelino

03

Lugo

****3400K

Cillero González, María Hortensia

01, 02, 03

Lugo

****06988

CMVMC de Laxamoura

01, 02, 03

Lugo

****5535F

Cobas Vidal, José Luis

01, 02, 03

Lugo

****7642X

Cobo Chao, José Ramón

04

Lugo

****3868Z

Conde Blanco, José Ángel

01, 02, 03

Lugo

****99264

Coop. Caprina Galega, S. Coop. Galega

01, 02, 03

Lugo

****2287C

Cordero Souto, Miguel

01, 02, 03

Lugo

****51826

Corral de Arriba, C.B.

04

Lugo

****8232H

Correa Piñeiro, Concepción

01, 02, 03

Lugo

****8977E

Cortiñas Fernández, Jaime

01, 02, 03

Lugo

****28661

Couto Ramudo, C.B.

04

Lugo

****34458

Covaqui, S.L.

01, 02, 03

Lugo

****6380R

Cruz López, Mónica

01, 02, 03

Lugo

****5503X

Cuadrado Oural, José

01, 02, 03

Lugo

****6455F

Cuba Cuba, Prudencio

01, 02, 03

Lugo

****6927V

Cuñarro Besteiro, José

01, 02, 03

Lugo

****1190G

De la Fuente Rodríguez, David

01, 02, 03

Lugo

****8579S

De Vicente Pardo, Teodoro

03

Lugo

****2206J

Debasa Cendán, M. Teresa

01, 02, 03

Lugo

****2044F

Del Pont Díaz, María Isabel

01, 02, 03

Lugo

****4768W

Díaz Arias, Jesús Cándido

01, 02, 03

Lugo

****8623H

Díaz Cabado, Martín

01, 03, 06

Lugo

****3830E

Díaz Cendán, María Josefa

01, 02, 03

Lugo

****0880K

Díaz de la Fuente, Antonio

01, 02, 03

Lugo

****4324M

Díaz Fernández, Eduardo

01, 02, 03

Lugo

****2755P

Díaz Fernández, José Antonio

05

Lugo

****9165R

Díaz García, María Genma

05

Lugo

****7732R

Díaz González, Carlos

01, 02, 03

Lugo

****8028L

Díaz López, Florinda

01, 03

Lugo

****2183T

Díaz Otero, José Antonio

04

Lugo

****8170H

Díaz Pallares, José

01, 02, 03

Lugo

****9178Z

Díaz Pérez, Héctor

06

Lugo

****3376S

Díaz Quintela, María Purificación

01, 02, 03

Lugo

****7710W

Díaz Real, María Belén

01, 02, 03

Lugo

****0353Z

Do Sio López, Josefa

04

Lugo

****5993Y

Dorado Seijo, Armanda

01, 02, 03, 04, 08

Lugo

****7261P

Doral Núñez, María

01, 03

Lugo

****8712S

Edrosa Monteavaro, María Carmen

04, 08

Lugo

****0831M

Eire Poyan, Dolores

02, 03

Lugo

****0211V

Eiriz Fernández, Antonio José

01, 03

Lugo

****7171T

Eiriz López, José Antonio

01, 02, 03

Lugo

****7922T

Eiriz Lovelle, Elva

01, 02, 03

Lugo

****4419H

Eiriz Machado, María Luisa

04

Lugo

****6002Z

Eiroa Marrube, Esther

03

Lugo

****4593H

Español Chapeta, Elvira

01, 02, 03

Lugo

****1711Z

Estrada Trabado, Amparo

01, 02, 03

Lugo

****9955Q

Expósito Fernández, Antonio

01, 02, 03

Lugo

****5610H

Falcon Leivas, María del Carmen

01, 02, 03

Lugo

****9393L

Feijoo Folgueira, Raquel

01, 02, 03, 06

Lugo

****0573L

Fente Meilán, Jesús

01, 02, 03

Lugo

****9203J

Fente Rodríguez, Mónica

01, 02, 03

Lugo

****5002A

Fernández Balsa, María Dolores

01, 02, 03

Lugo

****2418T

Fernández Darriba, José Antonio

04

Lugo

****6282J

Fernández Díaz, Javier

01, 02, 03

Lugo

****4537N

Fernández Díaz, José Manuel

01, 02, 03

Lugo

****4967Z

Fernández Díaz, María Inés

01, 02, 03

Lugo

****4099V

Fernández Fernández, José

05

Lugo

****8445D

Fernández Fernández, María Carmen

06

Lugo

****9039J

Fernández Ferrín, Manuel

01, 02, 03

Lugo

****4108Y

Fernández Fra, Angelina

01, 02, 03

Lugo

****6926H

Fernández Freitas, María Esther

01, 02, 03

Lugo

****2255M

Fernández González, Álvaro

04

Lugo

****2621D

Fernández González, Javier

01, 02, 03

Lugo

****2446M

Fernández González, María Rosa

01, 03, 04, 06

Lugo

****3253C

Fernández Guitián, Luis

01, 02, 03

Lugo

****2355S

Fernández Hermida, María Isolina

01, 02, 03

Lugo

****2074Y

Fernández Hermida, María Obdulia

04

Lugo

****9880M

Fernández López, Mª Consuelo

01, 02, 03

Lugo

****7075C

Fernández López, Sonia

01, 02, 03

Lugo

****9211R

Fernández Montes, Marcos Antonio

01, 02, 03

Lugo

****2282B

Fernández Moreda, Manuel Francisco

01, 02, 03

Lugo

****8738T

Fernández Pedreira, Estrella

04

Lugo

****0397R

Fernández Pereira, Albino

01, 02, 03

Lugo

****9518Q

Fernández Picos, Flora

01, 02, 03

Lugo

****7774S

Fernández Pin, José

04

Lugo

****9709P

Fernández Prado, Antonio

01, 02, 03

Lugo

****4629B

Fernández Prado, Isabel

01, 02, 03

Lugo

****6796P

Fernández Quintana, María Sol

01, 03

Lugo

****8894F

Fernández Rancaño, Alfredo

01, 02, 03

Lugo

****5764J

Fernández Riposo, Benito

05

Lugo

****2058A

Fernández Rodríguez, Andrés

01, 02, 03

Lugo

****5004M

Fernández Rodríguez, José Luis

01, 02, 03

Lugo

****2292K

Fernández Rodríguez, María Dolores

01, 03

Lugo

****4766X

Fernández Rodríguez, Sonia

01, 02, 03

Lugo

****4553R

Fernández Sánchez, Ana María

01, 03

Lugo

****0994M

Fernández Sarceda, Jorge

06

Lugo

****0447C

Fernández Teijo, Blanca

01, 02, 03

Lugo

****2284S

Fernández Torre, Ana María

01, 02, 03

Lugo

****5466X

Fernández Varela, Mª Consuelo Lidia

01, 02, 03

Lugo

****6722Q

Fernández Vega, Plácido

01, 02, 03

Lugo

****1769H

Fernández Villaverde, Elsa Salomé

05

Lugo

****7409T

Fernández Viña, José Luis

02, 03

Lugo

****1081A

Fernández Yebra, María Cruz

01, 02, 03

Lugo

****8068S

Ferreira Paz, Beatriz

01, 02, 03

Lugo

****9384W

Ferreiro Bodenlle, Olga

01, 02, 03

Lugo

****9667G

Ferreiro Cillero, Videlina

01, 02, 03

Lugo

****4136M

Ferreiro Diéguez, Julio

01, 02, 03

Lugo

****2386D

Ferreiro Rodríguez, Luis

01, 03, 06

Lugo

****0184M

Fidalgo Fernández, José Luis

01, 02, 03

Lugo

****9313A

Figueroa Rodríguez, Pablo

01, 02, 03

Lugo

****57969

Finca de la Vega, S.C.

01, 02, 03

Lugo

****1357X

Flores Obarrio, Pablo

01, 03, 04, 06

Lugo

****62134

Folgueira Ferreiros, C.B.

01, 02, 03

Lugo

****0963V

Fontal Fernández, Carmen

01, 02, 03

Lugo

****55732

Fontefría, S. Coop. Galega

01, 02, 03

Lugo

****2162C

Fontela Vidal, Iván

01, 02, 03

Lugo

****3346R

Freitas Pérez, Jesús

04, 08

Lugo

****2696X

Gacio Soaz, Miguel Ángel

01, 02, 03

Lugo

****49834

Ganados Basanta Fernández, S.C.

01, 03

Lugo

****7142V

Gandoy Fonteboa, Roberto

01, 02, 03

Lugo

****0576X

Ganzedo Fernández, Herminia

05

Lugo

****1152M

García Ansede, Silvina

02, 03

Lugo

****2793N

García Barreiro, Carmen

01, 02, 03

Lugo

****5061Y

García Eiriz, María

04, 08

Lugo

****1084J

García Fernández, Alfredo

01, 02, 03

Lugo

****1406T

García Fernández, Ovidio

02, 03

Lugo

****9923S

García García, María Carolina

05

Lugo

****0145W

García Geada, Manuel

01, 02, 03

Lugo

****7665Y

García López, Manuel

05

Lugo

****4960N

García López, Manuel

01, 02, 03

Lugo

****3535A

García Otero, María Elva

04, 08

Lugo

****8073A

García Seijas, José María

04

Lugo

****3546G

García Sobrado, Sonia

01, 02, 03

Lugo

****1838A

García Teijeiro, José Antonio

01, 03

Lugo

****61854

Garrido Outeiro de Rei, S.C.

01, 02, 03

Lugo

****1781F

Gayoso Fernández, Antonio

04, 08

Lugo

****8907K

Gayoso Lourido, Celia

01, 02, 03

Lugo

****5720J

Gayoso Rivas, Manuel

04, 08

Lugo

****5276Y

Geada Vigo, Luz

04

Lugo

****7098Z

Gerboles Gutiérrez, Hortensio

05

Lugo

****5002P

Gómez Fernández, Javier

01, 02, 03

Lugo

****1579X

Gómez Fernández, María Amalia

04

Lugo

****7421G

Gómez López, Fermín

01, 03

Lugo

****9514F

Gómez Mariño, José Manuel

01, 02, 03

Lugo

****0763G

Gómez Méndez, Isaac

01, 02, 03

Lugo

****2354P

González Arza, Yelco

01, 02, 03

Lugo

****0649X

González Blanco, Isabel

01, 02, 03

Lugo

****1816R

González Cajete, M. Carmen

04

Lugo

****8900D

González Díaz, José Luis

01, 02, 03

Lugo

****0340T

González Díaz, Manuel Eduardo

01, 02, 03

Lugo

****1901F

González Díaz, María Elisa

04, 08

Lugo

****5111X

González Fernández, Carlos

01, 02, 03

Lugo

****1026C

González Fernández, Jaime

05

Lugo

****9680F

González Fernández, Roberto

01, 02, 03

Lugo

****4526C

González González, José

01, 02, 03

Lugo

****6443D

González González, Pedro

01, 02, 03

Lugo

****4142X

González José Luis, López

01, 02, 03

Lugo

****9776B

González Lagos, Ana Isabel

07

Lugo

****7562X

González López, Carmen

05

Lugo

****8006G

González López, María José

01, 02, 03

Lugo

****0880Q

González Losada, Evangelina

04

Lugo

****9891Y

González Montouto, José Luis

01, 02, 03

Lugo

****9124T

González Mourelo, Elías

01, 02, 03

Lugo

****1213W

González Pérez, María José

05

Lugo

****8043Q

González Pico, María Carmen

05

Lugo

****1879A

González Rodríguez, Jesús

01, 02, 03

Lugo

****0971X

González Rodríguez, Manuela

01, 03, 06

Lugo

****8407G

González Rodríguez, María del Carmen

01, 02, 03

Lugo

****7247E

González Rouco, Jimena

01, 02, 03

Lugo

****6443H

González Sáez, Olga

01, 02, 03

Lugo

****1184L

González Sánchez, Sonia

01, 02, 03

Lugo

****1605M

González Vázquez, Miguel

02, 03

Lugo

****0593A

González Vázquez, Pegerto

01, 02, 03

Lugo

****5427R

González Villar, Fermín

01, 02, 03

Lugo

****9767E

González Zamuz, Luis

01, 02, 03

Lugo

****2015Y

Grandío González, Matilde

01, 03

Lugo

****3362P

Guerreiro Monserda, José

01, 02, 03

Lugo

****6711A

Herbón Armada, Ángel Manuel

01, 02, 03

Lugo

****5483C

Hermida Fernández, José

01, 02, 03

Lugo

****6428A

Hermida Insua, Efigenia

01, 02, 03

Lugo

****4394Q

Iglesias Varela, Abel

01, 02, 03

Lugo

****8834M

Insua Martínez, José

03

Lugo

****8451P

Jamardo Torrado, Pablo

01, 02, 03

Lugo

****5253L

Jartin Salgado, María Elba

01, 02, 03

Lugo

****2745V

Jiménez Horwitz, María Teresa

01, 02, 03

Lugo

****8623H

Junqueira Díaz, José Manuel

04

Lugo

****9081Y

Labandeira Abad, Sandra

01, 02, 03

Lugo

****4292B

Lamas López, Andrés

04

Lugo

****7734R

Lanzos Iglesias, Jorge

01, 02, 03

Lugo

****1448G

Lareu López, Manuel Primitivo

01, 02, 03

Lugo

****1500X

Ledo Fernández, Manuel

01, 02, 03

Lugo

****4374V

Lemos Eire, María del Carmen Emilia

01, 02, 03

Lugo

****1722M

Lemos Vázquez, Segunda

01, 02, 03

Lugo

****9441P

Lenza Seijo, Almudena

01, 02, 03

Lugo

****0116R

Lodeiro Ares, Emilio Sandro

01, 02, 03

Lugo

****5412C

Lodos Ónega, Constantino

04

Lugo

****7014L

Lombardía Cendán, José Gonzalo

04, 08

Lugo

****7134G

López Amigo, Armando

01, 02, 03

Lugo

****0354D

López Arias, Ángel

01, 02, 03

Lugo

****5196G

López Bouza, María Belén

01, 02, 03

Lugo

****7114N

López Burgué, Miguel Ángel

01, 03

Lugo

****5890S

López Capón, Josefina

03

Lugo

****8341W

López Currás, Eva

01, 03, 06

Lugo

****9394C

López Díaz, José Manuel

01, 02, 03

Lugo

****7040N

López Díaz, Manuel

01, 02, 03

Lugo

****0623N

López Díaz, Manuel

01, 03

Lugo

****8410J

López Fernández, Antonio

01, 02, 03

Lugo

****6105W

López Fernández, Fernando

01, 02, 03

Lugo

****7068D

López Fernández, Manuel

04

Lugo

****6713N

López Fernández, Martín

01, 03

Lugo

****8067K

López Ferreiro, Roberto

01, 02, 03

Lugo

****9718L

López Gancedo, José

04

Lugo

****7807R

López García, Darío

02, 03

Lugo

****5028L

López García, Javier

01, 02, 03

Lugo

****7029R

López Gómez, María Cristina

01, 02, 03

Lugo

****6875T

López González, José Juan

04, 08

Lugo

****3843S

López Grandío, María Nélida

03

Lugo

****9898L

López Guedella, Josefa

01, 03

Lugo

****4829M

López Gutiérrez, Montserrat

01, 02, 03

Lugo

****2761Q

López Lagoa, Josefa

04

Lugo

****6627A

López Ledo, Ana Paula

01, 02, 03

Lugo

****5691F

López Liz, Felipe

01, 02, 03

Lugo

****1615X

López López, Begoña

01, 02, 03

Lugo

****9435S

López López, Manuel

03

Lugo

****3110M

López López, María

01, 02, 03

Lugo

****2288V

López López, María

04

Lugo

****2516Y

López López, María Julia

04, 08

Lugo

****4444X

López López, María Pilar

04

Lugo

****7377Z

López López, Matías

01, 02, 03

Lugo

****6251H

López López, Walter

01, 03

Lugo

****1550R

López Mazas, Manuel

01, 02, 03

Lugo

****1099M

López Murias, José María

01, 02, 03

Lugo

****0203Y

López Pallares, José Manuel

01, 02, 03

Lugo

****8645V

López Pérez, José

01, 02, 03

Lugo

****3878E

López Rodríguez, Miguel

01, 02, 03

Lugo

****1455B

López Salgado, María Luisa

01, 02, 03

Lugo

****8862F

López Seijas, Camilo

01, 02, 03

Lugo

****6125E

López Suárez, María Sara

04

Lugo

****4256Y

López Vázquez, Diego

01, 02, 03

Lugo

****0551N

López Vidal, Julio

04, 08

Lugo

****3848C

López Vila, José

01, 02, 03

Lugo

****2962T

Lorigados Lozano, Bernardo

01, 02, 03

Lugo

****5303C

Losada Fernández, Aurelio

01, 02, 03

Lugo

****7419A

Loureiro Martins, Dora

01, 03

Lugo

****4026X

Luaces Ferreiro, Basilia

04

Lugo

****9867W

Marcos Núñez, Gemma Estefanía

01, 02, 03

Lugo

****2272X

Martínez Álvarez, Milagros

01, 02, 03

Lugo

****9347Y

Martínez Blanco, Celia María

01, 02, 03

Lugo

****7022E

Martínez Fernández, María Jesús

01, 03

Lugo

****4585Z

Martínez Jesusa, Rodríguez

01, 02, 03

Lugo

****1795B

Martínez Martínez, José Luis

01, 02, 03

Lugo

****4610S

Martínez Rodríguez, César Hugo

01, 02, 03

Lugo

****1719G

Maseda Fraga, Carlos

04

Lugo

****3049L

Maseda Iglesias, Mª del Mar

01, 02, 03

Lugo

****3488W

Meilán Domínguez, Carlos

01, 02, 03

Lugo

****33798

Melisanto, S.C.G.

04

Lugo

****3359L

Méndez Díaz, Segunda Genoveva

05

Lugo

****2396N

Méndez Fernández, Emilia

01, 03

Lugo

****1672A

Méndez Fraga, Abel

05

Lugo

****0692N

Méndez López, Isabel

04, 08

Lugo

****0081V

Méndez Rivas, Fernando

01, 02, 03

Lugo

****0427K

Mendoza Macía, Luis

01, 02, 03

Lugo

****8520V

Mera Torres, José

01, 02, 03, 04, 08

Lugo

****9731S

Míguez Lorenzo, Emilio

01, 02, 03

Lugo

****8722P

Míguez Salgueiro, María Elena

05

Lugo

****5199A

Moirón Rodríguez, Manuel

04

Lugo

****0073L

Mondelo Rodríguez, Manuel

01, 02, 03

Lugo

****5158P

Montaña López, César

01, 02, 03, 04, 08

Lugo

****1467M

Morais Rodríguez, María de los Ángeles

04

Lugo

****5826D

Mosquera Núñez, Juan Carlos

01, 03

Lugo

****7294X

Mota Guerrero, María Teresa

02, 03

Lugo

****9636N

Moure Fernández, Emilia

04

Lugo

****2864Q

Moure González, Daniel Benjamín

04, 08

Lugo

****9476J

Moure Saa, Luis

01, 02, 03

Lugo

****2664R

Mourelle Andión, Luis Miguel

04

Lugo

****4268W

Muíña López, Otilia

04, 08

Lugo

****5705K

Neira Carreira, Antonio

01, 02, 03

Lugo

****7159X

Noceda Lobera, José

01, 02, 03

Lugo

****0768D

Novoa Grande, Manuel

01, 02, 03

Lugo

****7820L

Novoa Vázquez, Elisa

01, 02, 03

Lugo

****1151D

Novoa Vázquez, Rafael

01, 02, 03

Lugo

****5145Q

Núñez Becerra, Agustín

05

Lugo

****6742Q

Núñez Díaz, Amalia

01, 02, 03

Lugo

****6741S

Núñez Díaz, Josefa

01, 02, 03

Lugo

****3697F

Núñez López, José Antonio

04, 08

Lugo

****8049R

Orol Palmeiro, Antonia

01, 02, 03

Lugo

****7614Q

Osorio Mon, Magdalena

09

Lugo

****1425E

Otero Conde, Antonio

01, 02, 03, 04, 08

Lugo

****0502G

Otero Díaz, Milagros Josefa

01, 02, 03

Lugo

****6791H

Otero Fernández, María Ofelia

01, 02, 03

Lugo

****5027T

Otero Folgueira, Antonio Orestes

01, 02, 03

Lugo

****5832V

Otero Navarro, Montserrat

01, 02, 03

Lugo

****9063A

Otero Pedreira, Manuel

04

Lugo

****4187K

Otero Rivas, María Julia

05

Lugo

****0871C

Otero Torneiro, Rubén

02, 06

Lugo

****4371A

Paleo Rejes, Pedro

01, 02, 03

Lugo

****6532M

Pallín López, Carmen

04

Lugo

****8823K

Pallín Trashorras, José

01, 02, 03

Lugo

****3424X

Palmeiro Díaz, Elvira

04

Lugo

****2923P

Palmeiro Legaspi, María Josefa

01, 02, 03

Lugo

****6143S

Parada Pombo, María del Carmen

01, 02, 03

Lugo

****3131Q

Parada Rodríguez, Armando Luis

01, 02, 03

Lugo

****3895K

Parga López, María Carmen

04

Lugo

****2989R

Paz Goyos, Corsina

04

Lugo

****8778V

Pazos Andrade, Susana

06

Lugo

****7173N

Peláez Álvarez, Carmen

01, 02, 03

Lugo

****0422Q

Pena Carreiras, Armando

01, 02, 03

Lugo

****1158H

Pena Iglesias, Javier

01, 02, 03

Lugo

****1199K

Penas Pernas, M. Elvira

04

Lugo

****7742Q

Penelo Fernández, Manuel Ángel

04

Lugo

****7213L

Penín Souto, Mercedes

04

Lugo

****9775C

Peña Carreira, Jaime

01, 02, 03

Lugo

****1689T

Pereira Cereijo, Inés

04

Lugo

****0688L

Pérez Álava, Raúl

01, 02, 03

Lugo

****9024H

Pérez Corral, Abel

01, 02, 03

Lugo

****3037K

Pérez Cudeiro, María

01, 02, 03

Lugo

****4581Z

Pérez Díaz, María Esperanza

04

Lugo

****5082D

Pérez Fernández, Lino

01, 03

Lugo

****8188M

Pérez Fernández, Pilar

01, 02, 03

Lugo

****0537J

Pérez Gómez, María Clelia

01, 02, 03

Lugo

****9805F

Pérez López, David

01, 02, 03

Lugo

****0325H

Pérez López, Edelmiro

01, 02, 03

Lugo

****0918Y

Pérez López, María Olga

01, 02, 03

Lugo

****3183Y

Pérez Martínez, Juan

01, 02, 03

Lugo

****8274D

Pérez Núñez, Ana Mabel

01, 02, 03

Lugo

****5754Y

Pérez Otero, Áurea

01, 02, 03

Lugo

****1698W

Pérez Pérez, Francisco

05

Lugo

****2422F

Pérez Pérez, Saturno

02, 03

Lugo

****7692W

Pérez Pin, María Paz

01, 02, 03

Lugo

****0012G

Pérez Rodríguez, Amanda

01, 02, 03

Lugo

****9703N

Pérez Rodríguez, María Ángela

01, 02, 03

Lugo

****9227L

Pernas Carballal, Antonio

04

Lugo

****3228K

Pernas Fernández, Antonio

01, 02, 03

Lugo

****8874K

Picoaga Pardeiro, Enrique

01, 02, 03

Lugo

****7249Y

Piedra López, Raúl

01, 02, 03

Lugo

****2920D

Pin Fernández, Antonio

01, 02, 03

Lugo

****08881

Pino, C.B.

02, 06

Lugo

****1668N

Piñeiro López, Carlos

01, 02, 03

Lugo

****5188S

Plaza Arias, Juan Antonio

01, 02, 03

Lugo

****7758V

Pol González, José Manuel

01, 02, 03

Lugo

****7472E

Posada Díaz, Ricardo

03

Lugo

****7416C

Prado Lamelo, Manuel

04, 08

Lugo

****7203V

Prieto Cruz, María Jesús

04

Lugo

****3984E

Quiñones Canabal, Estrella

05

Lugo

****8995E

Quiroga Figueiroa, Luis Roberto

01, 02, 03

Lugo

****1780L

Quiroga González, María Teresa

01, 02, 03

Lugo

****9247R

Quiroga Olmo, Antonio

01, 03

Lugo

****7510C

Quiroga Pardo, Jesús

01, 02, 03

Lugo

****0168M

Ramos González, María del Carmen

01, 02, 03

Lugo

****9911S

Rancayo Fernández, Emilia

04

Lugo

****9076G

Raposo Barreiro, Francisco Javier

04

Lugo

****4040R

Ratoeira Balseiro, José María

04

Lugo

****6962Y

Ratón Ratón, María Carmen

01, 02, 03

Lugo

****4932F

Rebolo García, María Carmen

03

Lugo

****8618J

Rego Méndez, Justa

04

Lugo

****4180Z

Rey Castelo, Javier

01, 02, 03

Lugo

****9855T

Rey Novo, María

01, 02, 03

Lugo

****2059A

Rico López, José Ramón

04

Lugo

****4215Q

Rifón Varela, Julia

01, 02, 03

Lugo

****1880E

Rivada Rodríguez, Juan Carlos

01, 02, 03

Lugo

****9370T

Rivas García, Jesús

04

Lugo

****3178E

Rivera Doval, Francisco

03

Lugo

****2925L

Rivera Fernández, Magdalena

01, 02, 03

Lugo

****3492Q

Roca López, Julia

01, 02, 03

Lugo

****0151S

Roca Miragaya, María Carmen

01, 02, 03

Lugo

****4592C

Rodríguez Balboa, José

01, 02, 03

Lugo

****1280W

Rodríguez Blanco, Ramón

01, 02, 03

Lugo

****3338H

Rodríguez Cruz, Óscar

01, 02, 03

Lugo

****1155S

Rodríguez Díaz, José Luis

01, 02, 03

Lugo

****8026Z

Rodríguez Díaz, María Carmen

04, 08

Lugo

****2858L

Rodríguez Fernández, Carmen

01, 02, 03

Lugo

****0203B

Rodríguez Fernández, Gloria

01, 02, 03

Lugo

****3152B

Rodríguez Fernández, Rosario

04

Lugo

****8521R

Rodríguez Gil, José Luis

01, 02, 03

Lugo

****7280E

Rodríguez Gómez, Gumersindo

01, 02, 03

Lugo

****0255F

Rodríguez González, Álvaro

01, 02, 03

Lugo

****2121R

Rodríguez González, Tomás

01, 02, 03

Lugo

****4165C

Rodríguez Paz, María Carmen

01, 02, 03

Lugo

****6489M

Rodríguez Pérez, Manuel

03

Lugo

****3324F

Rodríguez Piñeiro, Julia

03

Lugo

****1387V

Rodríguez Pombo, Hortensia

01, 02, 03

Lugo

****6198K

Rodríguez Rey, Alberto

01, 02, 03

Lugo

****1069A

Rodríguez Rodríguez, José Ángel

05

Lugo

****6384A

Rodríguez Rodríguez, María Carmen

01, 02, 03

Lugo

****1247S

Rodríguez Sánchez, Antonio

01, 02, 03

Lugo

****2156S

Rodríguez Sanjurjo, José Manuel

01, 02, 03, 04

Lugo

****5452K

Rodríguez Soengas, M. Ángeles

01, 02, 03

Lugo

****6912W

Rodríguez Vázquez, Dimas

01, 02, 03, 04, 08

Lugo

****0629Q

Rogel Argiz, Antonio

03

Lugo

****6322A

Romero Coldeira, María Jesús

01, 02, 03

Lugo

****4974K

Romero Souto, Ana María

01, 02, 03

Lugo

****7784N

Romero Ventoso, Lito

01, 02, 03

Lugo

****7793Y

Rosende Fernández, Ana

04

Lugo

****3043E

Rubal Sixto, M. Mercedes

01, 03, 06

Lugo

****3026F

Rubal Soto, Francisco José

02, 03

Lugo

****8321P

Rubianes Bolaño, Camilo

01, 02, 03

Lugo

****4221W

Saa Vázquez, Lourdes

03

Lugo

****9021C

Sacido Río, Cándido

01, 03

Lugo

****7760E

Salgado Rey, Manuel

01, 02, 03

Lugo

****7808Y

Sánchez Ledo, Antonio

01, 02, 03

Lugo

****4902T

Sánchez López, David

01, 02, 03

Lugo

****3755P

Sánchez Pigueiras, María de los Reyes

01, 02, 03

Lugo

****5935Q

Sánchez Rozas, María Antonia

04

Lugo

****6932M

Sánchez Sordo, Margarita

01, 02, 03

Lugo

****1536S

Santín Castro, Carlos

01, 02, 03

Lugo

****9110X

Santín González, José-Antonio

01, 03, 06

Lugo

****08642

SAT Folgueira

04

Lugo

****7364F

Seijo Aguiar, Isabel

01, 02, 03

Lugo

****2109H

Seijo Otero, María del Carmen

01, 02, 03

Lugo

****7114V

Seijo Ramos, Jesús

01, 02, 03

Lugo

****8206S

Seoane Pernas, María

01, 02, 03

Lugo

****1558D

Silvosa Gómez, Lidia

04, 08

Lugo

****72176

S.L.U. Ganado de Lemos

01, 02, 03

Lugo

****0002M

Sobrado Castro, Arturo

04

Lugo

****48547

Sociedade Coop. Galega Galihemp

01, 02, 03

Lugo

****0987H

Somoza López, Manuel

05

Lugo

****3914B

Somoza Varela, Antonio

01, 02, 03

Lugo

****7147R

Souto Carballeira, María Edita

03

Lugo

****9568C

Souto Fernández, Jaime

01, 02, 03

Lugo

****3936S

Tato Pardo, Laureano

01, 02, 03

Lugo

****9728Y

Teijeira Rodríguez, Jesús

05

Lugo

****3102C

Tellado Castro, José Ramón

04, 08

Lugo

****1031D

Tome Trebolle, Carmen

04

Lugo

****6306R

Torre Santiso, Antonio

01, 02, 03

Lugo

****3138F

Torres Fernández, José

01, 02, 03

Lugo

****9489C

Touzón Campo, Margarita

04

Lugo

****7575Z

Trelles Neira, Juan José

01, 02, 03

Lugo

****2719F

Trigo Basanta, Edelmira

04, 08

Lugo

****12893

Val de Quiroga, S.L.

01, 02, 03, 04, 08

Lugo

****1690C

Val García, Beatriz

04

Lugo

****3107F

Valcarce Losada, Juan Manuel Jerusa

01, 02, 03

Lugo

****1550Y

Vale Fernández, Ramón

04

Lugo

****3742P

Varela Castro, María Concepción

01, 02, 03

Lugo

****5731L

Varela Díaz, María Flores

01, 02, 03

Lugo

****6611W

Varela Reimondo, Tomás

01, 02, 03

Lugo

****1532N

Vázquez Caruncho, Alberto

02, 03

Lugo

****2894Q

Vázquez Comba, María Luz

01, 02, 03

Lugo

****1929W

Vázquez Fernández, Ramón

01, 03

Lugo

****5320J

Vázquez García, José

01, 02, 03

Lugo

****7695S

Vázquez Gavieiro, Camilo

04, 08

Lugo

****9249T

Vázquez González, Elena

01, 02, 03

Lugo

****8512S

Vázquez López, Beatriz

01, 02, 03

Lugo

****2111P

Vázquez López, Celsa

04

Lugo

****5582E

Vázquez López, Marco

01, 02, 03

Lugo

****1238Y

Vázquez Manuel Enrique, Santos

01, 02, 03

Lugo

****0291W

Vázquez Martínez, Consuelo

01, 02, 03

Lugo

****3459R

Vázquez Pena, María Josefa

01, 02, 03

Lugo

****2002P

Vázquez Rodríguez, Daniel

04

Lugo

****6056J

Vázquez Rodríguez, María Olga

01, 02, 03

Lugo

****3871E

Vázquez Salgueiro, Josefa

05

Lugo

****5910R

Vázquez Senra, Purificación

02, 04, 08

Lugo

****9168G

Vázquez Silva, Higinio

01, 02, 03

Lugo

****0689D

Vázquez Taboada, Ana María

04, 08

Lugo

****0791F

Vázquez Vigo, María Esther

04

Lugo

****0646N

Vázquez Vilares, Francisco Javier

01, 02, 03

Lugo

****0601J

Vázquez Vilares, José María

01, 02, 03

Lugo

****6648H

Vázquez Vivero, Francisco

01, 02, 03

Lugo

****4594E

Veiga Fernández, María Remedios

01, 02, 03

Lugo

****5618A

Veiga Valiño, Inés

04

Lugo

****2505T

Veiga Veiga, Luis

04

Lugo

****9367C

Vidal Quende, Mercedes

04

Lugo

****8314A

Vigo Veiga, Ramón

01, 02, 03

Lugo

****0945V

Vila Díaz, Mercedes

05

Lugo

****6514C

Villapol Bustelo, Carlota

04

Lugo

****4722E

Villar Seren, María

01, 03, 06

Lugo

****20076

Villar Sociedad Civil

04, 08

Lugo

****7184H

Vizcaíno González, Ana María

01, 02, 03

Lugo

****6477A

Yáñez Arias, María Remedios

05

Ourense

****15657

A.Y.S.V. Menasa, S.L.

01, 02, 03

Ourense

****81263

Adega A Coroa, SAT

01, 02, 03

Ourense

****3461K

Aguiar Pérez, Nair

01, 02, 03

Ourense

****6141X

Alfonso Seara, María Luisa

04

Ourense

****9352J

Alonso Estravís, José

04, 08

Ourense

****0995P

Alonso García, Leopoldo

01, 02, 03

Ourense

****4598L

Alonso Otero, Rudesinda

04, 08

Ourense

****20632

Alonso Ramos y Abadín Pérez, S.C.

01, 02, 03

Ourense

****0927D

Alonso Rodríguez, Rosa

05

Ourense

****2033L

Alvar Carnero, María

02, 04, 08

Ourense

****3672K

Álvarez Álvarez, Óscar

01, 02, 03

Ourense

****3084D

Álvarez Álvarez, Rosa

04

Ourense

****1393H

Álvarez Barreira, Avelina

02, 04, 08

Ourense

****5107X

Álvarez Blanco, Manuel

01, 02, 03

Ourense

****2797Y

Álvarez Brosse, Sara María

01, 02, 03

Ourense

****4575N

Álvarez Cao, María del Rosario

01, 02, 03

Ourense

****3341Y

Álvarez Escuredo, Pascual

01, 02, 03

Ourense

****7196Y

Álvarez Fernández, José Luis

01, 02, 03

Ourense

****1689B

Álvarez Gabriel, Celia

04

Ourense

****5960A

Álvarez González, Josefina

02, 04, 08

Ourense

****4845V

Álvarez Martínez, Ludivina

01, 02, 03

Ourense

****0955L

Álvarez Rodríguez, Flores Carmen

04, 08

Ourense

****5294W

Álvarez Rodríguez, Gumersinda

01, 02, 03

Ourense

****5604W

Álvarez Rodríguez, Serafín

01, 02, 03

Ourense

****7015X

Álvarez Sánchez, José Luis

04, 08

Ourense

****6886W

Álvarez Seoane, Amador

04

Ourense

****3170M

Álvarez Vázquez, Dolores

05

Ourense

****0466V

Alves Ramos, Teresa

05

Ourense

****5799N

Amorin Fernández, María Virginia

05

Ourense

****7245V

Andrés Cortés, Domingo

04

Ourense

****8037V

Anta Fernández, Lucinda

04

Ourense

****36077

Antonio Rodríguez Novoa y Otros, S.C.

01, 03

Ourense

****3633T

Añel Seara, Lidia

01, 02, 03

Ourense

****6875E

Araújo Rodríguez, Regina

05

Ourense

****8243M

Arce Vega, Mercedes

01, 02, 03

Ourense

****2409T

Arias Arias, Joaquín

01, 02, 03

Ourense

****4881Q

Arias Fernández, Diego

01, 02, 03

Ourense

****0086P

Arias Núñez, Antonio

01, 02, 03

Ourense

****1876T

Atanes Álvarez, Evaristo

04, 08

Ourense

****9395Q

Bailón Sueiro, Carmen

04, 08

Ourense

****4862A

Baqueiro Gabian, Arturo

01, 02, 03, 04

Ourense

****7145D

Barbosa Moreira, Pureza Paula

01, 03

Ourense

****7852T

Barja Barja, María del Mar

01, 02, 03

Ourense

****3777D

Barja Blanco, Javier

01, 02, 03

Ourense

****4097G

Barradas Borges, José Manuel

01, 02, 03

Ourense

****8949B

Barreira González, Antonia

01, 02, 03

Ourense

****0717L

Barreira González, Salvador

01, 02, 03

Ourense

****9380B

Barreira Paulos, Francisco

01, 02, 03

Ourense

****9455B

Barrio Regueira, Purificación

01, 02, 03

Ourense

****2128A

Basalo Álvarez, Dolores

02, 04, 08

Ourense

****3909H

Basalo Barge, Elisa

05

Ourense

****2925D

Basteiro Rodríguez, Benigno

01, 02, 03

Ourense

****6579T

Benítez Franza, José Antonio

02, 04

Ourense

****5528L

Biempica Rodríguez, José Luis

01, 02, 03

Ourense

****1493T

Blanco Barata, Manuel

01, 03

Ourense

****0315R

Blanco Blanco, José Miguel

01, 02, 03

Ourense

****0441X

Blanco Casares, Manuel

04

Ourense

****7739S

Blanco Dijkhoff, Alexandro Ramón

01, 02, 03

Ourense

****7738Z

Blanco Dijkhoff, Bianca Isabel

01, 02, 03

Ourense

****6299G

Blanco Martínez, Antonio

04, 08

Ourense

****1035K

Blanco Rodríguez, Benjamín

01, 02, 03

Ourense

****80638

Bodega Testeiro, SAT

01, 02, 03

Ourense

****80396

Bodegas Tabu, S.L.N.E.

01, 02, 03

Ourense

****66855

Bodegas Valdesil, S.L.

01, 02, 03

Ourense

****0797E

Bolaño Vences, Teresa

01, 02, 03

Ourense

****4564L

Borges Vieira, María Belén

01, 02, 03

Ourense

****8653K

Borrajo Pérez, Eulalia

04

Ourense

****3207T

Borrajo Tesouro, Serafina

01, 02, 03

Ourense

****7869E

Brito Bernardo, Isabelina

05

Ourense

****8258S

Cabana Ferreiro, María Elisa

05

Ourense

****4404E

Cabrera Fernández, Fernando

04, 08

Ourense

****7607A

Cabrera López, Eladio

01, 02, 03

Ourense

****5485D

Cabrera Quelle, Isabel

04

Ourense

****3211Y

Cajete Piñeira, Ramón

02, 04, 08

Ourense

****8987S

Calle Bernárdez, José

01, 02, 03, 04

Ourense

****6092X

Calle González, Manuel

01, 03

Ourense

****1548X

Carballedo Nieto, Luisa

01, 02, 03

Ourense

****8123X

Carballo González, Fernando

01, 02, 03

Ourense

****5324C

Carballo Losada, María del Carmen

01, 02, 03

Ourense

****2974V

Carnero Blanco, Manuela

01, 02, 03

Ourense

****15246

Cárnicas Bolesas Álvarez, S.L.

01, 02, 03

Ourense

****7321L

Carracedo García, Milagros

04

Ourense

****52773

Carrebar, S.C.

01, 02, 03

Ourense

****1381P

Carreiro Fernández, Carmen

04

Ourense

****7914W

Casado Simon, Tomasa

04, 08

Ourense

****7362Y

Castro Rodríguez, Juan Manuel

01, 02, 03, 04

Ourense

****4944G

Cerdeiriña García, Eladia

01, 02, 03

Ourense

****2189B

Cid Álvarez, Manuel

01, 03

Ourense

****4906C

Cid Quintas, Serafín

05

Ourense

****5150Z

Cid Rodríguez, Francisco

04, 08

Ourense

****08320

CMVMC Quintela e Buscalque

01, 02, 03

Ourense

****8700J

Conde Caneiro, Estrella

04, 08

Ourense

****5388S

Conde Fernández, Herminio

04

Ourense

****9436L

Conde José Manuel, Salgado

01, 02, 03

Ourense

****1636R

Conde Martínez, María Luz

04, 08

Ourense

****72348

Coop. Alta Pedra, Sdad. Coop. Galega

04

Ourense

****2853Q

Corbillón Gándara, Emilio

02, 04

Ourense

****6132C

Cougil Atrio, Julio Alberto

01, 02, 03

Ourense

****2993D

Covela Pérez, Marisa

01, 02, 03

Ourense

****08355

Crego e Monagillo, S.L.

01, 02, 03

Ourense

****6057D

Crespo Vázquez, César

01, 02, 03, 04

Ourense

****40250

Culteco, S.C.

01, 02, 03

Ourense

****9618X

Cuquejo Martínez, Palmira

04

Ourense

****9617S

Dacal Cid, José

04

Ourense

****1344Q

Dacal Cid, Pilar

02, 04

Ourense

****0494H

Dacal Morgade, María

04, 08

Ourense

****7322P

Dacosta Padreda, José

04, 08

Ourense

****6048V

Decabo González, Manuel

05

Ourense

****4452L

Del Campo Villar, Adrián

01, 02, 03, 04

Ourense

****6631R

Del Río Vidal, Cándida

05

Ourense

****4160A

Diéguez García, Laura

01, 02, 03

Ourense

****5489R

Docampo Núñez, Gonzalo

05

Ourense

****8672M

Domínguez Álvarez, Sandra

05

Ourense

****5962A

Domínguez Bejarano, Inés

01, 02, 03, 04

Ourense

****3963Q

Domínguez Couso, Roberto

01, 02, 03

Ourense

****9419E

Domínguez Domínguez, Aurelio

01, 02, 03

Ourense

****2359L

Domínguez Domínguez, Carmen

05

Ourense

****0927Q

Domínguez Fernández, Áurea

02, 04, 08

Ourense

****3963B

Domínguez Franco, Isabel

01, 02, 03

Ourense

****1308D

Domínguez Lorenzo, Camila

04, 08

Ourense

****2044B

Domínguez Rodríguez, Rosa

01, 02, 03

Ourense

****2529G

Domínguez Vaz, Benita

01, 02, 03

Ourense

****88722

Dominio do Bibei, S.L.

01, 02, 03

Ourense

****39762

Ecovianesa, S.L.

01, 02, 03

Ourense

****0854M

Egaña Manterola, María Aránzazu

04, 08

Ourense

****3442Y

Enrique Rodríguez, Gumersinda

01, 02, 03

Ourense

****6647Z

Enríquez Labora, Rosa

01, 02, 03

Ourense

****3314G

Escuredo Méndez, José Luis

05

Ourense

****6052Z

Estévez Díaz, Placer

05

Ourense

****2717M

Estévez Iglesias, María

01, 02, 03

Ourense

****3772A

Estravís Salgado, Rosa

04, 08

Ourense

****5425S

Expósito Acerbo, María Carmen

01, 02, 03

Ourense

****0916H

Fariñas Sabin, Daniel

01, 02, 03

Ourense

****9877D

Feijoo Castro, José

02, 04, 08

Ourense

****8080N

Feijoo Gándara, María del Carmen

04, 08

Ourense

****3615Y

Fernández Couso, Balbina

01, 02, 03

Ourense

****6376L

Fernández Domínguez, Emilia

01, 02, 03

Ourense

****2596W

Fernández Domínguez, María Dolores

01, 03

Ourense

****7887G

Fernández Enríquez, José Manuel

01, 02, 03

Ourense

****0730A

Fernández Fernández, Manuel

01, 03

Ourense

****8778Q

Fernández Fernández, Venerando

05

Ourense

****9920B

Fernández García, José Luis

01, 02, 03

Ourense

****7652C

Fernández Jardón, Daniel

01, 02, 03

Ourense

****8710Y

Fernández Martínez, Jaime Luis

01, 02, 03

Ourense

****2225L

Fernández Martínez, Pilar

01, 02, 03

Ourense

****9921L

Fernández Martínez, Roberto

01, 02, 03

Ourense

****0515Z

Fernández Mociño, Elisa

01, 02, 03

Ourense

****2281M

Fernández Mondelo, Isolina

01, 02, 03

Ourense

****5642Z

Fernández Moure, Rosa

04, 08

Ourense

****5319H

Fernández Pérez, Antonio

01, 02, 03

Ourense

****7628N

Fernández Pérez, Mercedes

04, 08

Ourense

****3585V

Fernández Prieto, María Antonia

01, 02, 03

Ourense

****3110B

Fernández Quintairos, Carmen

04, 08

Ourense

****2073E

Fernández Quintas, Flora

04, 08

Ourense

****4304K

Fernández Rodríguez, María Josefa

01, 02, 03

Ourense

****8910M

Fernández Rodríguez, María Milagros

01, 02, 03

Ourense

****8184F

Fernández Seijo, Ángela María

04

Ourense

****4384C

Fernández Sousa, Cristalina

04

Ourense

****2603D

Fernández Vázquez, Benito

05

Ourense

****8754X

Fernández Vega, Elvira

05

Ourense

****2652V

Ferreiro Garrido, Antonia

04

Ourense

****8257G

Fidalgo Fernández, María del Pilar

05

Ourense

****7104B

Fidalgo Martínez, Rogelio

01, 02, 03, 04

Ourense

****6152P

Fidalgo Vázquez, Josefa

01, 02, 03

Ourense

****7702C

Formoso Arcos, Francisco

01, 02, 03

Ourense

****4724D

Formoso Formoso, María Manuela

04, 08

Ourense

****6639M

Fornos González, María del Carmen

01, 02, 03, 04

Ourense

****1894J

Francisco Gómez, Felisa

01, 02, 03

Ourense

****8318W

Francisco Vázquez, María

05

Ourense

****8465K

Freitas Valencia, Nazario

05

Ourense

****8512K

Froufe González, María Teresa

01, 02, 03

Ourense

****4847M

Fuentes Fernández, Purificación

04, 08

Ourense

****9075T

Gago Álvarez, Castor

01, 02, 03

Ourense

****9505H

Galante Salgado, Otilia

01, 02, 03

Ourense

****5192E

Gamote Gamote, M. Isabel

02, 04, 08

Ourense

****59968

Ganadería Galmex, S.C.

01, 02, 03

Ourense

****36826

Ganados A Ferreira, S.L.

01, 03, 06

Ourense

****5429E

García Cabrera, Carmen

04, 08

Ourense

****5430T

García Cabrera, Pura

04, 08

Ourense

****7153G

García Díaz, Elena

01, 02, 03

Ourense

****2219C

García Fernández, Elena

01, 02, 03

Ourense

****4397D

García Fernández, Emilio

01, 02, 03

Ourense

****9642N

García Folgoso, María

04, 08

Ourense

****8213G

García Freire, Manuel

04

Ourense

****6750W

García Pérez, Concepción

02, 04, 08

Ourense

****1188Y

García Pousa, Antonio

01, 02, 03

Ourense

****6375D

García Prieto, Juvita

05

Ourense

****1419R

García Rey, Manuel Ovidio

03

Ourense

****0521C

Garrido Parada, Ángel

01, 02, 03

Ourense

****6146Z

Gil Fernández, Purificación

01, 02, 03

Ourense

****0091X

Gómez Blanco, Gumersinda

05

Ourense

****0540V

Gómez Fernández, Elías

01, 03

Ourense

****0539Q

Gómez Fernández, José Juan

01, 03

Ourense

****4089R

Gómez Gómez, José Carlos

01, 02, 03, 04

Ourense

****8005E

Gómez López, María

05

Ourense

****0661H

Gómez Lorenzo, María del Carmen

04

Ourense

****4333W

Gómez Novoa, Vicente

04

Ourense

****7851X

Gómez Rodríguez, Domingos

01, 02, 03

Ourense

****0677F

Gómez Rodríguez, Josefa

01, 02, 03

Ourense

****5975F

Gómez Rodríguez, Luis

01, 02, 03

Ourense

****9216J

Gómez Rodríguez, María José

04, 08

Ourense

****6240C

González Alonso, Basilio

03, 05

Ourense

****7015X

González Alonso, Isabel

02, 04, 08

Ourense

****8292T

González Berrio, Ángela

04, 08

Ourense

****5006N

González Domínguez, Concepción

01, 02, 03

Ourense

****3091L

González Fernández, Amparo

04

Ourense

****3115R

González Fernández, María Pilar

01, 02, 03

Ourense

****6777S

González García, María Isabel

01, 02, 03

Ourense

****2237F

González Garrido, Carmen

05

Ourense

****5149C

González Garza, José Antonio

01, 02, 03

Ourense

****6102E

González González, Antonio

04

Ourense

****3662Q

González González, Benito

04

Ourense

****2933H

González González, Isabel

01, 03

Ourense

****4372K

González López, Otilia

05

Ourense

****3259K

González Rivero, Senén

01, 02, 03

Ourense

****3548T

González Rodríguez, Ángela

04, 08

Ourense

****7450E

González Rodríguez, Jaime

05

Ourense

****2180G

González Rodríguez, José Ramón

01, 02, 03

Ourense

****4864Q

González Vázquez, Eloy

01, 02, 03

Ourense

****7085G

González Vázquez, Germán

02, 04, 08

Ourense

****29581

Granxas Losada, S.C.

01, 02, 03

Ourense

****7974Q

Graña Cortés, Juan Manuel

01, 03

Ourense

****6656M

Graña Vázquez, Herminia

01, 02, 03

Ourense

****7577Y

Gregorio Domínguez, Dolores

05

Ourense

****9667G

Guerra Ares, Marino

04

Ourense

****8758W

Guerra Fernández, Secundino

04, 08

Ourense

****1691R

Guitian López, Agustín

01, 02, 03

Ourense

****73250

Guitian y Álvarez, S.C.

01, 02, 03

Ourense

****9174X

Gulin Pernas, Florencio

01, 03

Ourense

****2720Z

Guzmán Pérez, Francisca

05

Ourense

****78721

Hermanos Peral López, C.B.

01, 02, 03

Ourense

****2794V

Hermida Covelo, Aurora

04

Ourense

****8189K

Janeiro Rivas, Juan Francisco

04

Ourense

****9507M

Justo Veloso, Reinaldo

01, 02, 03

Ourense

****91511

Lagar de Sabariz, S.L.

01, 02, 03

Ourense

****1584E

Lama Penín, José

04, 08

Ourense

****2488T

Lamas Fernández, Ermitas

04

Ourense

****7663V

Lamas Martínez, Bernardino

01, 02, 03

Ourense

****8231V

Lameiras Quintas, Corona

02, 04, 08

Ourense

****3480Z

Limia Cabido, Manuel

01, 02, 03

Ourense

****1149F

Lois Romero, Concepción

01, 02, 03

Ourense

****0012H

López Álvarez, Alejandro

01, 02, 03

Ourense

****4681V

López Cid, Francisco

01, 02, 03

Ourense

****7799Q

López Domínguez, Anuncia

04, 08

Ourense

****2029H

López González, María del Carmen

04

Ourense

****9031Q

López Pérez, María Rosa

01, 02, 03

Ourense

****6644R

López Vázquez, Borja

01, 02, 03

Ourense

****1145T

Lorenzo Coello, Concepción

01, 03

Ourense

****4628T

Macedo Dasilva, Manuel Joaquín

01, 02, 03

Ourense

****3669Z

Marques Martins, Carla Suzana

01, 02, 03

Ourense

****1648M

Martínez Alonso, Josefa

05

Ourense

****9927N

Martínez Ferreiro, María

04, 08

Ourense

****7209C

Martínez Muradas, Rosa María

01, 02, 03

Ourense

****9360Y

Martínez Ricoy, Julio

03

Ourense

****2672J

Martínez Salgado, Francisco Javier

01, 02, 03

Ourense

****8837S

Medeiros Pardo, Ángeles

01, 02, 03

Ourense

****2112K

Medela Molina, María

05

Ourense

****5505L

Méndez Alonso, Margarita

05

Ourense

****7755R

Méndez Arias, José Enrique

01, 02, 03

Ourense

****6500T

Méndez Atanes, Antonio Ángel

01, 02, 03

Ourense

****3687G

Méndez Dacal, Julia

02, 04, 08

Ourense

****8484Q

Moa Calvo, Marcelina

04

Ourense

****3669X

Mojón López, Concepción

05

Ourense

****7181B

Molinos Rodríguez, Argimiro

04, 08

Ourense

****0029A

Monasterio Cisterciense de Oseira

01, 02, 03

Ourense

****7083Q

Montero Martínez, Rosa María

01, 03

Ourense

****7878K

Morales Campos, Francisco

04, 08

Ourense

****8867P

Muradas Cerdeira, Celia

04

Ourense

****2673T

Nieto Carballeda, Manuel

01, 02, 03, 04

Ourense

****3504S

Nieves García, Manuel

04

Ourense

****3764Y

Nogueira Diniz, Emilia

04

Ourense

****6549H

Novoa González, José

01, 02, 03

Ourense

****1175P

Novoa Souto, Margarita

01, 02, 03

Ourense

****8883M

Novoa Tesouro, Teofilo

04, 08

Ourense

****6072N

Núñez García, Julia

01, 02, 03

Ourense

****4383D

Ocampo Figueiras, Francisca

05

Ourense

****0222K

Orgueira Martínez, José Manuel

01, 02, 03

Ourense

****3593Z

Ortega Puente, María Dolores

04

Ourense

****6191E

Otero Civeira, Manuel

04

Ourense

****2882H

Otero Garrido, Susana

01, 02, 03

Ourense

****9539E

Otero Laurenz, Elena

02, 03

Ourense

****1990H

Otero Parente, María Carmen

05

Ourense

****3470P

Otero Pérez, Manuel

04, 08

Ourense

****6213P

Palacios Muro, Rafael

01, 02, 03

Ourense

****2564W

Pallares Fernández, Emilia

05

Ourense

****0369M

Palomanes Capas, Rosa María

04, 08

Ourense

****4267V

Palomanes Caramés, Dolores

02, 04, 08

Ourense

****4054J

Pardo Lamas, Manuel

01, 02, 03

Ourense

****5274T

Parente Lorenzo, Mónica

01, 02, 03

Ourense

****1962G

Payo Cibeira, Manuel

01, 02, 03

Ourense

****1661Q

Paz Hermida, Ernesto

02, 04, 08

Ourense

****2227B

Paz Paz, José

04, 08

Ourense

****0708S

Pedras Rúa, Encarnación

04, 08

Ourense

****7702A

Penin Rodríguez, Aurora

01, 03

Ourense

****5233Z

Pequeño Vences, Josefa

01, 02, 03

Ourense

****0772K

Perdiz Bello, Josefina

05

Ourense

****3796F

Pérez Álvarez, María Isabel

01, 02, 03

Ourense

****2414R

Pérez Álvarez, María Purificación

05

Ourense

****9223G

Pérez Añel, Diego

01, 03, 04, 06, 08

Ourense

****0742N

Pérez Barreira, José Ramón

01, 02, 03

Ourense

****3216R

Pérez Conde, José Antonio

01, 02, 03

Ourense

****0093V

Pérez González, Antonio

01, 02, 03

Ourense

****8007E

Pérez González, Juan Manuel

04

Ourense

****3884A

Pérez González, Virginia

02, 04, 08

Ourense

****7458S

Pérez Iglesias, Pilar

01, 03

Ourense

****3649L

Pérez Marra, Juan Carlos

01, 02, 03

Ourense

****4822E

Pérez Pérez, David

01, 02, 03

Ourense

****1433T

Pérez Rodríguez, Josefa Carmen

01, 02, 03

Ourense

****0668F

Pérez Valiñas, Nonita

05

Ourense

****8955J

Pia Sueiro, María Salomé

01, 02, 03

Ourense

****0958K

Pombar González, Hipólito

05

Ourense

****9811R

Portela Ordóñez, Antonio

04

Ourense

****9720D

Prieto Rodríguez, Joaquín Bautista

01, 02, 03

Ourense

****3518Y

Prol Rodríguez, Antonio

02, 04

Ourense

****2108V

Quintas Nieto, Dolores

01, 03, 05, 06

Ourense

****8175Y

Quintela Rodríguez, Carmen

01, 02, 03

Ourense

****9672V

Ratón Guerra, Miguel Ángel

01, 02, 03

Ourense

****6887N

Real Blanco, Alfredo

05

Ourense

****0007T

Rios Velasco, Marizza Susana

01, 02, 03

Ourense

****2787Z

Rivero González, Emilia

01, 02, 03

Ourense

****9827B

Rivero Vilaboa, Manuel

01, 02, 03

Ourense

****9747E

Rodríguez Alvar, Eduardo

04, 08

Ourense

****0567A

Rodríguez Alves, Rosa Mari

01, 03

Ourense

****9904B

Rodríguez Diéguez, Antonio

01, 03

Ourense

****1999G

Rodríguez Fernández, Domingo

04, 08

Ourense

****6836L

Rodríguez Fernández, Fernando José

01, 02, 03

Ourense

****0639D

Rodríguez Fernández, Gerardo

01, 02, 03

Ourense

****3523A

Rodríguez Fernández, Iago

01, 02, 03

Ourense

****2984Q

Rodríguez Fernández, Luis

01, 02, 03

Ourense

****1310R

Rodríguez Ferreiro, Rosa

04, 08

Ourense

****9412N

Rodríguez Ferrer, José Luis

01, 02, 03

Ourense

****4774M

Rodríguez González, Carmen

01, 02, 03

Ourense

****3294L

Rodríguez González, Manuel

05

Ourense

****7187L

Rodríguez Hervella, Alfonso

02, 04

Ourense

****9815G

Rodríguez Iglesias, Ana María

01, 02, 03

Ourense

****6344Z

Rodríguez Parente, Juan

05

Ourense

****4256K

Rodríguez Pérez, Gloria

04

Ourense

****0955G

Rodríguez Rodríguez, Lidia

01, 02, 03

Ourense

****5788F

Rodríguez Rúa, José Ater

04, 08

Ourense

****1421J

Rodríguez Rúa, Manuel

04, 08

Ourense

****7819K

Rodríguez Sabin, Bartolomé

05

Ourense

****2968A

Rodríguez Valencia, María Carmen

02, 04, 08

Ourense

****6767G

Rodríguez Vázquez, Marcial

05

Ourense

****7182S

Rodríguez Yáñez, Ángel

01, 02, 03

Ourense

****1477K

Rojas Casadiego, Katherine

01, 02, 03

Ourense

****73071

Ronsel do Sil, S.L.

01, 02, 03

Ourense

****5219T

Rúa Dorado, Carmen

04, 08

Ourense

****5143F

Rúa Ferreiro, Celso

04, 08

Ourense

****6104Q

Rúa Seoane, Antonia

01, 03

Ourense

****4050X

Sabin Iglesias, Miguel Ángel

01, 02, 03

Ourense

****1568Y

Saeta Rodríguez, José

04, 08

Ourense

****7974R

Salgado Rodríguez, Antonio

05

Ourense

****6404G

Salgado Villamarín, Rosa

04

Ourense

****5932F

Sánchez Moral, María Nieves

01, 02, 03

Ourense

****5897C

Santalla Paradelo, Eladio

01, 02, 03

Ourense

****8884D

Santeiro Rancel, Ramón

05

Ourense

****3097V

Santos Veloso, Estrella

02, 04, 08

Ourense

****5248M

Seguin Domínguez, Alberto

01, 02, 03, 04

Ourense

****3611Y

Seguin Domínguez, Rosa María

01, 02, 03, 04

Ourense

****7618W

Simón Taboada, Josefina

05

Ourense

****0275H

Soalleiro Gómez, Hortensia

04

Ourense

****5971A

Sobrado Álvarez, Manuel

04

Ourense

****3302P

Suárez García, Mª Carmen

01, 02, 03

Ourense

****6494F

Suárez López, Josefa

01, 02, 03

Ourense

****7467N

Teijeiro García, María Carmen

01, 03

Ourense

****0179X

Torres Unzueta, Pilar

01, 02, 03

Ourense

****4807L

Touza Feijoo, Rosa

05

Ourense

****1240P

Touza Satos, María Carmen

05

Ourense

****0126W

Trincado Vicente, María Ángeles

01, 02, 03

Ourense

****0466M

Vázquez Caneda, Pablo

01, 02, 03

Ourense

****7334W

Vázquez Fernández, Inés

01, 02, 03

Ourense

****0399G

Vázquez Fernández, Óscar

01, 02, 03

Ourense

****3544X

Vázquez Francisco, Argimiro

04

Ourense

****4941A

Vázquez Francisco, Áurea

03, 04

Ourense

****2937H

Vázquez Rodríguez, María Carmen

02, 04, 08

Ourense

****4722E

Vázquez Tarrazo, Vicente

05

Ourense

****3706M

Vázquez Vizcaya, Luciano

04

Ourense

****6123F

Vicente Fernández, Manuela

01, 02, 03

Ourense

****3459L

Vidueira Basteiro, Benigno

01, 02, 03

Ourense

****8517G

Vilachá Quintas, Elvira

01, 03

Ourense

****2714L

Villanueva Nogueira, Sofía

01, 02, 03, 04, 08

Ourense

****02230

Viña Costeira, S.C.G.

01, 02, 03

Ourense

****4863N

Yáñez Vicente, María

01, 02, 03

Ourense

****9001P

Yravedra Soriano, María José

01, 02, 03, 04, 08

Pontevedra

****87525

A Cova, S.C.

01, 02, 03

Pontevedra

****64508

A Pedriña, S.C.

01, 02, 03

Pontevedra

****3231T

Abal Castro, José Miguel

01, 02, 03, 04

Pontevedra

****9769G

Abeledo Rodríguez, Amparo

01, 02, 03

Pontevedra

****89141

Acha e Paz, C.B.

01, 02, 03

Pontevedra

****30960

Agromiño, S.L.

01, 02, 03

Pontevedra

****5721W

Aldir Portela, Jaime

04

Pontevedra

****2921V

Alfaya Abril, Concepción

02, 04

Pontevedra

****7710J

Alfaya Vila, Ángel Manuel

01, 02, 03

Pontevedra

****8896G

Alonso Franco, Mercedes

01, 02, 03

Pontevedra

****7518Y

Alonso Martínez, Mª Enma

01, 02, 03

Pontevedra

****7035Y

Álvarez Cal, María de las Mercedes

01, 02, 03

Pontevedra

****8257E

Álvarez Costas, Sandra

01, 02, 03

Pontevedra

****8068V

Álvarez Fernández, Camilo

04

Pontevedra

****6897Z

Álvarez Martínez, María Carmen

01, 02, 03

Pontevedra

****9009F

Álvarez Troitiño, Victoria

01, 03

Pontevedra

****9586H

Amarante Madriñán, Ana Belén

01, 02, 03

Pontevedra

****7001S

Amaro Mariño, Miguel

01, 02, 03

Pontevedra

****8701G

Amoedo Tourón, Rosalía Nieves

05

Pontevedra

****6358W

Andon Senra, Elisa

04, 08

Pontevedra

****8893T

Andujar Vilar, María Isabel

01, 03

Pontevedra

****1804H

Antelo Iglesias, Dolores Concepción

01, 02, 03

Pontevedra

****0559P

Anton Ferreiro, Jaime

04

Pontevedra

****9770M

Areán Diéguez, María Luisa

04

Pontevedra

****2903Z

Arias Nodar, Manuel

01, 03

Pontevedra

****8474N

Barcia Cousiño, Santiago

04

Pontevedra

****0769S

Barreiro Cabada, Juan Antonio

01, 02, 03

Pontevedra

****7268X

Barreiro Louzao, Pilar

07

Pontevedra

****4345F

Bello Bello, María Arcendina

04

Pontevedra

****8883H

Bemposta Vila, Carmen

01, 02, 03

Pontevedra

****5962L

Blanco Blanco, José María

04

Pontevedra

****2920P

Blanco Conde, Sonia

01, 02, 03

Pontevedra

****3116P

Blanco Domínguez, María Isabel

03

Pontevedra

****0514J

Blanco Sarandeses, María Soledad

04, 08

Pontevedra

****04982

Bodegas Pablo Padín

01, 02, 03

Pontevedra

****5237L

Borrageiros Chaves, José

01, 02, 03

Pontevedra

****2153H

Bouzada Varela, José Benito

01, 02, 03

Pontevedra

****5987E

Brandido Otero, Aurora

04, 08

Pontevedra

****1252T

Buceta Gontad, Avelina

02, 03

Pontevedra

****7249E

Budiño Rosende, María Elena

04, 08

Pontevedra

****7768A

Bugallo Rivas, Odilio

04

Pontevedra

****9291C

Burgos Luna, Mª Esclavitud

01, 02, 03

Pontevedra

****4742G

Cacabelos Basdedios, Manuel

01, 02, 03

Pontevedra

****1504F

Cachafeiro Moa, María Inés

05

Pontevedra

****7055Q

Cal Amorín, José

01, 02, 03

Pontevedra

****2043F

Calvar Rosales, Evaristo

04

Pontevedra

****4774T

Calviño Diéguez, Arsenia

04

Pontevedra

****9183Y

Calvo Vilariño, Carlos

01, 02, 03

Pontevedra

****8700A

Cambeses Moreira, Esmeralda

04

Pontevedra

****2174E

Camino Colmeiro, M. Carmen

04

Pontevedra

****98470

Camping Puebla, S.L.

01, 02, 03

Pontevedra

****6248M

Carballal González, Ana María

01, 02, 03

Pontevedra

****6400D

Carracedo Fraiz, José Manuel

01, 02, 03

Pontevedra

****2217N

Carral González, Concepción

01, 02, 03

Pontevedra

****5605F

Carvalhal Ribeiro, Esmeralda

01, 02, 03

Pontevedra

****6757Y

Casado Penedo, Amantino

01, 02, 03

Pontevedra

****0528H

Casal Fernández, Elisa

01, 02, 03

Pontevedra

****1694T

Castelao Cobas, Rosario

01, 02, 03

Pontevedra

****7294H

Castillo Estévez, José Luis

04

Pontevedra

****0574V

Castro Argibay, José Manuel

05

Pontevedra

****8057V

Castro Barcala, María Mercedes Digna

01, 02, 03

Pontevedra

****7130A

Castro Conde, Ana Belén

01, 02, 03

Pontevedra

****7732J

Castro Fontán, Rubén

01, 02, 03

Pontevedra

****2229P

Castro Fraga, María

01, 02, 03

Pontevedra

****7293L

Castro Iglesias, José Manuel

01, 03, 06

Pontevedra

****9278L

Castro Pazos, Ángela Bernarda

01, 02, 03, 04

Pontevedra

****7116E

Castro Vales, Hermindo

04

Pontevedra

****2314L

Chorén Belay, Mª Fe

01, 02, 03

Pontevedra

****91906

CMVMC de Cabeiras-Arbo

02, 03

Pontevedra

****1960P

Cobas García, Lucita

01, 02, 03

Pontevedra

****6157K

Coego Méndez, Fernando

04, 08

Pontevedra

****31817

CMVMC Asorei

04

Pontevedra

****7596L

Conde Diéguez, José Antonio

03

Pontevedra

****5065R

Conde Souto, Nieves

04

Pontevedra

****5800E

Constenla Pego, José

02, 03

Pontevedra

****5149X

Cortizo Gestoso, Manuel Idalsino

04

Pontevedra

****2632Q

Costal Cendón, José

02, 04

Pontevedra

****7551L

Costas Alonso, Julio

01, 02, 03, 04

Pontevedra

****7357H

Cousiño Perdiz, Manuel Moisés

02, 04, 08

Pontevedra

****3412R

Couto Valle, Manuel

01, 03

Pontevedra

****9083K

Covelo García, María Carmen

02, 04

Pontevedra

****7176E

Da Cruz Oliveira, Jaime Manuel

01, 02, 03

Pontevedra

****3087P

De Castro Puente, Jesús Plácido

01, 03

Pontevedra

****8919N

De Sola Repetto, María Elvira

02, 03

Pontevedra

****0180P

Diéguez Recioy, Sandra

01, 03, 06

Pontevedra

****3667X

Diz López, María

04

Pontevedra

****0568H

Diz Rivera, Digna

04

Pontevedra

****6306F

Dobarco Álvarez, Hermitas

04

Pontevedra

****5525Y

Domínguez Alejandro, Avelina

04

Pontevedra

****7690R

Domínguez Barcia, Salvino

04

Pontevedra

****5829Y

Domínguez Carlos, Rey

01, 02, 03

Pontevedra

****9663L

Domínguez Cendón, José

04

Pontevedra

****9262E

Domínguez Cendón, Paz

04

Pontevedra

****1544Q

Domínguez Reboredo, Mari Carmen

01, 02, 03

Pontevedra

****5094H

Domínguez Rodríguez, Germán

04

Pontevedra

****4185Z

Dopazo Matos, María del Carmen

05

Pontevedra

****6957Q

Eirin Fernández, Pablo

01, 02, 03

Pontevedra

****2974X

Enríquez Fernández, Manuel

01, 03

Pontevedra

****1166V

Estévez Doval, Isaura

04

Pontevedra

****8206V

Estévez Pérez, Víctor Manuel

03

Pontevedra

****7250E

Estévez Rivero, Orlando

01, 02, 03

Pontevedra

****5550D

Estraviz Durán, Yago

01, 02, 03

Pontevedra

****2014K

Failde Brea, Elías

01, 02, 03

Pontevedra

****1139R

Fariña Fernández, Sofía

03

Pontevedra

****1116Y

Faro Cabirta, Jaime

04

Pontevedra

****9771R

Fernández Cacabelos, Ana María

01, 02, 03

Pontevedra

****0477P

Fernández Calvo, Manuel

01, 02, 03

Pontevedra

****0089F

Fernández Caramés, María

04

Pontevedra

****5313M

Fernández Couto, Juan José

01, 02, 03

Pontevedra

****4131P

Fernández Expósito, Carmen

03, 04

Pontevedra

****8622J

Fernández Fernández, Angelino

01, 02, 03

Pontevedra

****4601L

Fernández Gil, Rosa María

04

Pontevedra

****5686N

Fernández González, Modesto

01, 02, 03

Pontevedra

****0954S

Fernández Marino, María Milagros

05

Pontevedra

****6510H

Fernández Miranda, Adelaida

04

Pontevedra

****5675H

Fernández Mojón, Consuelo

04

Pontevedra

****1148B

Fernández Moure, M. Carmen

01, 02, 03

Pontevedra

****2305L

Fernández Novoa, Julio

04

Pontevedra

****3670N

Fernández Ojea, Juan Luis

05

Pontevedra

****5774Y

Fernández Penedo, Isabel

04, 08

Pontevedra

****1090T

Fernández Pérez, José

04

Pontevedra

****5183G

Fernández Pérez, Manuel

01, 02, 03, 04, 08

Pontevedra

****2719S

Fernández Pichel, M. Gloria

03

Pontevedra

****5707A

Fernández Portela, Patricia

01, 02, 03

Pontevedra

****9042L

Fernández Soto, Constante

04

Pontevedra

****6018Z

Fernández Vázquez, Jesusa

04

Pontevedra

****0204T

Fernández Vázquez, Sofía

01, 02, 03

Pontevedra

****2710E

Ferreiro Pérez, María Carmen

01, 03

Pontevedra

****4264H

Ferreiro Soto, Julio

04, 08

Pontevedra

****5657G

Ferro Mesego, Manuel

01, 02, 03

Pontevedra

****5475B

Fiuza González, Luisa Consuelo

04

Pontevedra

****7839F

Flores Conde, Beatriz

02, 04, 08

Pontevedra

****9720H

Fontán Eiro, Mercedes

01, 03

Pontevedra

****0237C

Fraiz Rajoy, M. Elena

05

Pontevedra

****1186T

Fuciños Quiñoy, Inés

01, 02, 03

Pontevedra

****9821X

Fuentes Camba, Fina

04, 08

Pontevedra

****0535Z

Fuentes Sexto, Camilo

01, 02, 03

Pontevedra

****0175F

Gabian Domínguez, Ángela Natalia

04

Pontevedra

****8153A

Galego García, Celsa

05

Pontevedra

****85958

Ganadería Caselas, S.C.

01, 02, 03

Pontevedra

****95304

Ganadería Muíño do Gaio, S.C.

01, 02, 03

Pontevedra

****85990

Ganadería Pucho, S.C.

01, 03

Pontevedra

****2008C

García Carmuega, Gilberto Luis

04, 08

Pontevedra

****1632X

García Castro, Olivia

04

Pontevedra

****0384Z

García Fernández, Mari Sol

01, 02, 03

Pontevedra

****1637C

García García, M. Luisa

04

Pontevedra

****1488S

García Nogueira, Miguel

01, 02, 03

Pontevedra

****8319Q

García Pena, Julio César

01, 02, 03

Pontevedra

****6378V

García Rosende, Sofía

01, 02, 03

Pontevedra

****2117G

Garrido Lois, Inés

05

Pontevedra

****1392P

Garrido Silva, Alcira

03

Pontevedra

****4064C

Gayoso Seves, María Carmen

01, 02, 03

Pontevedra

****4071M

Gestoso Bello, Eulalia

01, 03

Pontevedra

****4033F

Gil Fernández, Rosa

01, 02, 03

Pontevedra

****7006W

Gil Otero, María Milagros

04

Pontevedra

****9217R

Giráldez González, José Manuel

01, 02, 03, 04

Pontevedra

****4210X

Giráldez Miniño, José

04

Pontevedra

****0339Z

Golmar Penido, Digna

04

Pontevedra

****1881D

Gómez Iglesias, Hipólito

04

Pontevedra

****4927T

Gómez Remesar, Antonio

01, 02, 03

Pontevedra

****5034Y

González Dopeso, José Luis

04

Pontevedra

****3731G

González Fernández, María del Pilar

02, 03

Pontevedra

****7455Z

González Gabian, José Antonio

04

Pontevedra

****0874Y

González Gabian, Modesto

02, 04

Pontevedra

****2849T

González García, Teresa

01, 02, 03

Pontevedra

****2985T

González González, Fidelina

01, 02, 03

Pontevedra

****4752Q

González González, Gerónimo

04

Pontevedra

****5209B

González López, Celestino

01, 02, 03

Pontevedra

****9070P

González Martínez, Miguel

01, 02, 03

Pontevedra

****8425B

González Pereira, Carmen

02, 04, 08

Pontevedra

****2599B

González Pérez, María Rosa

04

Pontevedra

****8768F

González Portela, David

03

Pontevedra

****6103E

González Quintas, Elena

01, 02, 03

Pontevedra

****4612A

González Rial, Irene

01, 02, 03

Pontevedra

****9322Y

González Seoane, Soraya

04

Pontevedra

****8974A

González Teixeira, David

01, 02, 03

Pontevedra

****7304S

Gradín Bouzón, María Laura

01, 03

Pontevedra

****0825D

Gutiérrez Vázquez, Gonzalo

01, 02, 03

Pontevedra

****6401A

Iglesias Fragoso, José Manuel

02, 03

Pontevedra

****9364G

Iglesias García, María del Carmen

01, 02, 03

Pontevedra

****3458Q

Jamardo Arca, Carmen

01, 02, 03

Pontevedra

****1560Z

Jorge Carballo, Marcelino

04

Pontevedra

****3946J

Jorge Rogel, José Manuel

01, 02, 03

Pontevedra

****66658

José Luis López Producción Animal, S.L.

01, 02, 03

Pontevedra

****0353B

Josenge Valladares, María Cruz

01, 02, 03

Pontevedra

****2690M

Justo Domínguez, Ana María

04

Pontevedra

****52941

Lagar de Ribela, S.L.

01, 02, 03

Pontevedra

****9954M

Lage López, María Victoria

01, 02, 03

Pontevedra

****1623S

Lamas Fernandes, Daniel

01, 02, 03

Pontevedra

****4426S

Lamas González, Juan Antonio

04, 08

Pontevedra

****1332R

Lamas Pereiro, Carlos

01, 02, 03

Pontevedra

****0543S

Lamela Conde, José

04

Pontevedra

****8653Q

Lamosa Blanco, Mauricio

04

Pontevedra

****1811E

Leiro Oubiña, Ana María

01, 02, 03

Pontevedra

****8154J

Lois Faria, Juan Francisco

04

Pontevedra

****9727S

López Cordido, Pablo

01, 02, 03

Pontevedra

****4765Z

López Failde, Adelina

04

Pontevedra

****1703Z

López Mouriño, Alfonso Antonio

01, 02, 03

Pontevedra

****1107G

López Sánchez, Mercedes

04

Pontevedra

****5134X

López Soto, Ramón

03

Pontevedra

****1279R

López Vidal, Maximino

02, 03

Pontevedra

****4422C

Lorenzo Casal, Elías

04

Pontevedra

****5801G

Lorenzo Rodríguez, Francisco

04

Pontevedra

****5563K

Lorenzo Sendín, Leonor

04

Pontevedra

****1169C

Loureiro Tielas, José

05

Pontevedra

****3932J

Louzán Alonso, Roberto

01, 02, 03

Pontevedra

****4593Q

Lugo Lareo, Carmen

01, 02, 03, 04, 08

Pontevedra

****3804H

Magariños Canabal, Mª del Carmen

01, 02, 03

Pontevedra

****3787N

Malta Correia, Rui Manuel

01, 02, 03

Pontevedra

****0200H

Mariño Pichel, Alicia

05

Pontevedra

****9922E

Mariño Varela, Dosinda

01, 02, 03, 04, 08

Pontevedra

****0273X

Marque Fares, Antonio

02, 03

Pontevedra

****0229B

Martínez Acevedo, Felicidad

01, 02, 03

Pontevedra

****3361E

Martínez Loño, Olga

01, 02, 03

Pontevedra

****7247Y

Martínez Márquez, Apolinaria

01, 02, 03

Pontevedra

****0276R

Martínez Martínez, Belarmino

04

Pontevedra

****4948G

Martínez Nogueira, Manuel

01, 02, 03, 04

Pontevedra

****7057G

Martínez Pérez, Carmen

01, 02, 03

Pontevedra

****5476A

Martínez Rodríguez, M. Carmen

04

Pontevedra

****2928T

Martínez Vilas, Antonio

05

Pontevedra

****9355B

Martins Passos, Maximino

04

Pontevedra

****5124L

Mato Vilariño, María

01, 02, 03

Pontevedra

****3854W

Mejuto Carballal, José

01, 03, 06

Pontevedra

****8919F

Méndez Domínguez, M. Dolores

04

Pontevedra

****5832N

Miguélez Alfonso, Ana Rosa

02, 04

Pontevedra

****1049S

Miguélez Santiso, Jesusa

01, 02, 03

Pontevedra

****5147F

Misa Martínez, José Antonio

04

Pontevedra

****1078F

Montoto Dopazo, Carmen

04

Pontevedra

****5760G

Mosquera Sánchez, María José

01, 02, 03

Pontevedra

****8030B

Mosteiro Bodaño, María

01, 02, 03

Pontevedra

****5896F

Moure Arias, María Luz

02, 04

Pontevedra

****6080F

Moure Gómez, Antonio

04

Pontevedra

****4557G

Muñiz Fernández, Mª Esperanza

01, 02, 03

Pontevedra

****2723L

Muras Valiñas, María

05

Pontevedra

****5264N

Navaza Vila, María Oliva

04

Pontevedra

****8734V

Neira Louzao, Carlos

01, 02, 03

Pontevedra

****7110B

Neira Rodríguez, Gloria

01, 02, 03

Pontevedra

****0395F

Otero Acebedo, Mari Sol

01, 02, 03

Pontevedra

****3003Q

Otero Balo, Marta

01, 02, 03

Pontevedra

****8707H

Otero Bello, María Elisa

01, 02, 03

Pontevedra

****0500D

Otero Fernández, Herminia Domitila

02, 04, 08

Pontevedra

****9719A

Otero Moreira, Herminia

05

Pontevedra

****4560B

Panadeiros Blanco, Manuel

01, 02, 03

Pontevedra

****2104R

Parama Renda, Jesús

01, 02, 03

Pontevedra

****0758T

Parames Conde, Domingo

04

Pontevedra

****7349T

Pardellas Cousiño, José

01, 03, 04

Pontevedra

****7887F

Pardellas Sánchez, José

04

Pontevedra

****8373P

Paredes Cardoso, Santos

02, 04

Pontevedra

****4420D

Paz Paz, Carmen

01, 02, 03

Pontevedra

****0955H

Pazos Casal, Alfonso

01, 02, 03

Pontevedra

****3396B

Peleteiro García, Isidro

01, 02, 03

Pontevedra

****3635G

Penido Paz, José

04

Pontevedra

****3781N

Peña González, José

01, 02, 03

Pontevedra

****8763Q

Pereira Carballude, María Teresa

04

Pontevedra

****2251K

Pereira González, José Manuel

04

Pontevedra

****8559G

Pereira Souto, Dalmacio

01, 03

Pontevedra

****5672S

Pérez Domínguez, César

01, 02, 03

Pontevedra

****3256Z

Pérez Rivas, Marcos

05

Pontevedra

****3179Y

Pintos Fernández, Fernando

01, 02, 03

Pontevedra

****1565S

Piñeiro Rodríguez, María Carmen

04

Pontevedra

****9656N

Portela Fernández, María Carmen

04

Pontevedra

****6147T

Portela Pérez, Eugenio

01, 02, 03

Pontevedra

****1409R

Porto Castro, M. Carmen

01, 03, 06

Pontevedra

****0541N

Porto García, Cándido

01, 02, 03

Pontevedra

****7127L

Portugués Suariz, María Teresa

05

Pontevedra

****2318K

Pousada Framiñán, María Victoria

01, 02, 03

Pontevedra

****7482C

Puente Moreira, Dolores Pilar

05

Pontevedra

****9226Y

Quinteiro Diéguez, Cándido

05

Pontevedra

****1668E

Requeijo Costoyas, Milagros

01, 03

Pontevedra

****4391K

Rey Álvarez, Jorge Ignacio

01, 02, 03

Pontevedra

****7471B

Rey Otero, Jesusa

02, 04, 08

Pontevedra

****0822V

Rey Remeseiro, Mª Carmen

03

Pontevedra

****7157Z

Riaguas Domínguez, María Julia

02, 04

Pontevedra

****5659E

Rivas López, Julio

04

Pontevedra

****4018L

Rivas Reboredo, Roberto

01, 02, 03

Pontevedra

****8681L

Rivas Troitiño, Jesús

02, 04

Pontevedra

****5368T

Rivero Núñez, José Manuel

04

Pontevedra

****5395G

Rodríguez Álvarez, Hermindo

04

Pontevedra

****7852A

Rodríguez Álvarez, Vicente

04, 08

Pontevedra

****6883K

Rodríguez Balsa, Luis

01, 02, 03

Pontevedra

****8179H

Rodríguez Barbosa, Preciosa

04

Pontevedra

****1697D

Rodríguez Blanco, Hilda

04

Pontevedra

****6739D

Rodríguez Calveiro, Antonio

01, 02, 03

Pontevedra

****9155M

Rodríguez Dacosta, Alberto

04

Pontevedra

****7675W

Rodríguez Espiñeira, María Dolores

04

Pontevedra

****3704X

Rodríguez Hermida, María Isabel

01, 02, 03

Pontevedra

****6461J

Rodríguez Rey, María Carmen

01, 02, 03

Pontevedra

****0463G

Rodríguez Rodríguez, Emilio

02, 04

Pontevedra

****6908F

Rodríguez Rodríguez, Ginete Isabel

01, 02, 03

Pontevedra

****9632R

Rodríguez Sánchez, Hermelinda

05

Pontevedra

****2316Y

Rodríguez Silva, María Esther

01, 02, 03

Pontevedra

****6447W

Rodríguez Vázquez, Hortensia

01, 02, 03

Pontevedra

****1327X

Rosendo García, Juan Carlos

01, 02, 03

Pontevedra

****1228L

Rouco Fernández, María Paz

04, 08

Pontevedra

****8384G

Rozados Fernández, Engracia

05

Pontevedra

****5014M

Saa Aznar, Susana

02, 04

Pontevedra

****8077X

Saborida Lois, Vanessa

01, 02, 03

Pontevedra

****1395K

Salgueiro Álvarez, Santiago

01, 02, 03

Pontevedra

****3088B

Salgueiro Prieto, Carmen

01, 02, 03

Pontevedra

****5141J

Salgueiro Rozados, Gertrudis

01, 02, 03

Pontevedra

****1736Z

Sánchez García, José

04, 08

Pontevedra

****3051C

Sánchez Mato, Luisa

01, 03

Pontevedra

****3722L

Sanmartín Soto, María Aranza

04, 08

Pontevedra

****0939Y

Sanmiguel Pedreira, Leonor

03

Pontevedra

****9307W

Santoandre Montoto, María

01, 02, 03

Pontevedra

****9889X

Santomé Collazo, Luis

04

Pontevedra

****3836X

Santomé Lalín, Francisca

04

Pontevedra

****8545R

Santos Lea, María Inés

01, 03, 04, 06

Pontevedra

****5128G

Sartal Casal, Jaime

01, 02, 03

Pontevedra

****97002

SAT Cardadoiro núm. 877 Xuga

04

Pontevedra

****9717M

Sayáns Pego, Rubén

01, 02, 03

Pontevedra

****9126R

Sebastián Muñoz, José Manuel

04

Pontevedra

****2521G

Senín Senín, María del Carmen

01, 02, 03, 04, 08

Pontevedra

****3646Q

Senra Malvar, Manuel

01, 03

Pontevedra

****0749A

Serantes Vázquez, Gerónimo

05

Pontevedra

****2761W

Soares Pérez, Benjamín

01, 02, 03

Pontevedra

****5848M

Solla Alejandro, Alberto

02, 04

Pontevedra

****3131J

Taboada Fernández, María Carmen

01, 02, 03

Pontevedra

****9219J

Taboada Silva, Ana María

01, 02, 03

Pontevedra

****2626Q

Torres Gómez, Diego

01, 02, 03

Pontevedra

****0101N

Torres Madriñán, María Jesús

03

Pontevedra

****7829Z

Touceda Renda, Mónica

01, 02, 03

Pontevedra

****4017V

Treinta González, José Ignacio

01, 02, 03

Pontevedra

****8702D

Troitiño Martínez, María Mercedes

01, 02, 03

Pontevedra

****9735C

Valcarcel Fernández, Ángel

01, 02, 03

Pontevedra

****4616D

Valladares Gil, Edita

02, 03

Pontevedra

****0324P

Vaquero Pereira, Florentino

01, 02, 03

Pontevedra

****7358C

Vaquero Troncoso, Jorge Manuel

01, 02, 03

Pontevedra

****9155C

Varela Calviño, Raquel

01, 02, 03

Pontevedra

****1912Y

Varela Sesto, Gustavo

05

Pontevedra

****7703L

Vázquez Abuín, Ramiro

01, 02, 03

Pontevedra

****1010D

Vázquez Francisco, Laura

01, 03, 04, 06

Pontevedra

****3930Y

Vázquez García, Luis

04, 08

Pontevedra

****6631Y

Vázquez Sebastián, Graciano

04

Pontevedra

****5775A

Vázquez Vieitez, Eugenia

04

Pontevedra

****8243V

Vázquez Viñas, María Isabel

01, 02, 03

Pontevedra

****5576Y

Verde Cancela, Florinda

01, 02, 03

Pontevedra

****0698D

Vidal María Dolores, González

01, 02, 03

Pontevedra

****9758H

Vilaboa Rivas, Emilia

04

Pontevedra

****5464N

Vilariño Ferreiro, Cristina

01, 02, 03

Pontevedra

****15248

Vilgar, S.C.

01, 02, 03

Pontevedra

****7462W

Villar Ferreiro, M. Luisa

04

Pontevedra

****6593X

Villar Villar, Elvira Palmira

04

Motivo:

01. O solicitante non tiña dereito a recibir pagamentos dunha solicitude de axuda de pagamentos directos en 2013 segundo o artigo 10.1.b) do Real decreto 1076/2014, do 19 de decembro.

02. O produtor non percibiu importes dos réximes de axuda de pagamentos directos no ano 2014 segundo o indicado no artigo 13 do Real decreto 1076/2014, do 19 de decembro.

03. O solicitante non ten hectáreas admisibles determinadas declaradas na solicitude única 2013, polo que non se asigna ningún dereito segundo o artigo 12 do do Real decreto 1076/2014, do 19 de decembro.

04. O solicitante non ten hectáreas admisibles na campaña 2015, non se asigna ningún dereito segundo o artigo 12 do Real decreto 1076/2014, do 19 de decembro.

05. O solicitante ten menos de 0,2 hectáreas admisibles na campaña 2015, non se asigna ningún dereito segundo o artigo 10.6 do Real decreto 1076/2014, do 19 de decembro.

06. O solicitante cedeu superficie no ano 2014 e perdeu o dereito de acceso ao réxime de pagamento básico segundo o artigo 10 do Real decreto 1076/2014, do 19 de decembro.

07. O solicitante transmite toda a asignación de pagamento básico por alegacións en 2015 segundo o artigo 19 do Real decreto 1076/2014, do 19 de decembro.

08. O solicitante non é agricultor activo polo que non se asigna ningún dereito segundo o artigo 10.1 do Real decreto 1076/2014, do 19 de decembro.

09. O solicitante presentou renuncia á solicitude única da campaña 2015 en Galicia.