Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 243 Xoves, 22 de decembro de 2016 Páx. 55518

V. Administración de xustiza

Xulgado de Primeira Instancia número 2 de Ferrol

EDICTO (JVB 336/2015).

Cédula de citación.

No procedemento de referencia ditouse a resolución do teor literal seguinte:

«Sentenza.

Ferrol, 19 de xuño de 2015

Vistos por Elvira Méndez Ibias, maxistrada xuíza do Xulgado de Primeira Instancia número 2 de Ferrol, os presentes autos de xuízo verbal sobre reclamación de cantidade, seguidos neste xulgado co número 336/2015, por instancia da comunidade de propietarios da rúa Chantado nº 38 de Narón, representada pola procuradora Sra. Vidal Castiñeira e asistida do letrado Sr. Cardona Cid, contra Manuel Vilela Pazos, en rebeldía; dítase a presente sentenza.

Resolución:

Estímase integramente a demanda presentada pola procuradora Sra. Vidal Castiñeira, en representación da comunidade de propietarios da rúa Chantado nº 38 de Narón, contra Manuel Vilela Pazos, cos seguintes pronunciamentos:

– Condénase o demandado a aboar á comunidade de propietarios demandante a cantidade de 2.468,42 euros, máis os xuros legais desde a presentación da demanda (14 de abril de 2015) ata a sentenza e, desde esta, os xuros procesuais.

– Condénase o demandado ao pagamento das custas.

Notifíquese esta sentenza ás partes e fágaselles saber que contra ela non cabe recurso.

Así o acordo, mando e asino».

E como consecuencia do ignorado paradoiro de Manuel Vilela Pazos, expídese este edicto para que sirva de cédula de notificación.

Ferrol, 21 de setembro de 2015

O/a secretario/a xudicial