Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 247 Mércores, 28 de decembro de 2016 Páx. 56145

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 21 de decembro de 2016, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade das listas de aspirantes declarados aptos nas probas de aptitude para a obtención do título de xestor administrativo.

De conformidade co disposto na base décima da Resolución do 1 de xuño de 2016 pola que se convocan as probas de aptitude para a obtención do título de xestor administrativo (DOG núm. 110, do 10 de xuño), concluídas as citadas probas e por proposta da Presidenta do Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia, esta secretaría xeral técnica

resolve:

Dar publicidade ás listas de aspirantes declarados aptos nas probas de aptitude para o acceso á profesión de xestor administrativo que figura como anexo, de conformidade coa Resolución do tribunal, do 12 de decembro de 2016.

Contra a dita resolución poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición, ante o Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia, no prazo dun mes desde o día seguinte ao da publicación desta resolución. Transcorrido o citado prazo sen resolución expresa, o recurso poderase entender desestimado. A resolución expresa ou presunta do recurso pon fin á vía corporativa e poderá ser impugnada na orde xurisdicional contencioso-administrativa, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 21 de decembro de 2016

Beatriz Cuiña Barja
Secretaria xeral técnica da Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza

ANEXO
Relación de aspirantes declarados aptos nas probas de aptitude para o acceso á profesión de xestor administrativo

Apelidos e nome

DNI

Aenlle González, Emma

33347140S

Aenlle González, Sonia

33347139Z

Alonso Díaz, Jorge Juan

32660389K

Álvarez Romero, Enrique

32426690W

Andrade Rodríguez, María Luz

76720415M

Arochena Romero, Mª Encarnación

32784813S

Balladares Loaisiga, Damaris Patricia

34281325D

Blanco Cuña, Marta

47363353M

Bocija Fuentes, Ana María

79338848A

Borrajo Toimil, Celso

44447677Q

Castelo Caride, Isabel

36171430C

Cruz López, Alicia

32691304R

Dequidt Álvarez, Marcos

54125792F

Dequidt Álvarez, Óscar

53303817Y

Díaz Álvarez, Ana

76623822N

Díaz Irajo, Nuria

46919334R

Díaz Regueiro, Cristina

33552617X

Dorgambide Pérez, Gloria

52454515W

Fernández Dacosta, Artai

36156761W

Fernández Gutiérrez, Marta

32820251X

Fernández Placin, Eric

76729513H

Fernández Quintairos, Ana Begoña

36055063X

Ferradas Cao, Iris

77408085K

Flores Méndez, Manuel

33544947E

Franco Español, Mª Dolores

76901840Y

Franco Pena, José Manuel

45905470T

García Cobas, José Manuel

33338373B

García Loureiro, Lucía

46916970Y

García Varela, Carmen

44843274J

Gomez Lois, Mónica

33348554A

González Fernández, Félix

34876455Z

González Fontenla, Noelia

35472796B

Güimil López, Natalia

36170418C

Gulías Lamas, Vicente

36097618S

Iglesias Pais, Margarita

33274371H

Laíño Carbia, Marina

52482120F

Lamas Domínguez, Xela

53175692Z

Lavandeira Rodríguez, Jessica

79332372J

Lede Martínez, Joaquín

76866015S

Ledo Fernández, Lorena

44491381C

Liñares Cambón, Marta

78802885D

Longueira Vallo, Alfonso José

77008726B

López Alvariño, José Miguel

33999688F

López Castro, Beatriz

33326998K

López Couto, Inés

34883817Q

López Fernández, Jeanett

36144917A

López López, José Antonio

34265299Z

López Souto, María del Carmen

47356626V

Lorenzo González, Cristina

34970670K

Loureiro Rivas, Raquel

33546020Z

Mahia Martínez, Felipe

32689977P

Mareque Martínez, Isabel

44832906H

Martínez Álvarez, Natalia

35573617T

Martínez Ferreira, Ángel

35570378G

Martínez Ferreira, Rosalía

35576237K

Millara Carbajales, Malva

45142116Q

Neira Rodríguez, Jorge Lorenzo

33318067Z

Novo Alonso, María Adela

34637549D

Oroña González, Lidia Daisy

44821702S

Pallín Arias, Óscar

34282191R

Paradela García, Juan Manuel

34895499Z

Pardo Alonso, Antonio

32648326X

Pastoriza Piñeiro, María del Pilar

52494853K

Pérez Arias, José Aurelio

22754281J

Pérez Gulin, Jacobo

76925725V

Ponte Montero, María Esther

32716049K

Real Veira, Nuria

47376900M

Recouso Regueira, María

46909862M

Rey Fernández, Patricia

44840999S

Río Carrera, Lucía

78805080L

Rivas Trigo, Teresa

33332253D

Rodríguez Ferreiros, Silvia

77596129V

Rodríguez García, Martín

34267861T

Rodríguez Iriarte, Miren Amaya

36106440M

Rodríguez López, David

47402949H

Rodríguez Millares, Alfredo

36037632J

Romero Cardoso, Lucía

44810823S

Rozas Neira, Juan Jesús

33536785W

Saavedra Sobrado, José

44479885R

Sánchez Pintos, Ana

45862835F

Sanmartín Ferreira, Noa

53175839T

Santamaría Villanueva, Álvaro

13123584Z

Santana Camiña, María Dolores

53197331X

Santomé Seijas, Jacobo

77013066G

Serralle Mallo, Carlos

44830303Z

Sieira Pérez, Andrés

52458964N

Sixto Rodríguez, Rafael

32675690G

Suárez Agrasar, Teresa

32446209V

Tomé Vázquez, María Salomé

76578505M

Torres Moreno, Antonio

45589906L

Valado Gregorio, Natalia

39460433T

Valín Bermúdez Ángel

33329689K

Vallenilla Lira, Vanesa Carolina

Y2220307Q

Vázquez Domínguez, Sandra

33548191T

Vega Pérez, María Encarnación

76729497W

Vidal Pérez, Adriana

34272476S

Vila López, María do Mar

44088968S

Vilasuso Fernández, Juan

76415809B

Zapata Vázquez, Irma

34893620K