Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 1 Luns, 2 de xaneiro de 2017 Páx. 89

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 1 de Santiago de Compostela

EDICTO (165/2013).

Eu, María Teresa Vázquez Abades, letrada da Administración de xustiza do Xulgado do Social número 1 de Santiago de Compostela, fago saber que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido por instancia de Francisco Vázquez Sieira contra Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo, Antonio Toucedo Torrado, Copedra Canarias, S.L., Constructora Emar y Ordóñez, S.L., Jardín-Plan, S.A., Afonso Marrero Samuel, Construcures, S.L., Fuercoyre, S.L., Stella Canaris, S.A., Covaial, S.L., Estructuras Insulares, S.L., Cubiertas y Mzov, S.A., Pesado Silva, S.L., Construcciones Infuer, S.L., Salfuer España, S.L., Construcciones Coedo, S.A., José Rey Rodríguez, Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS), Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TXSS), en reclamación por seguridade social, rexistrado co nº seguridade social 165/2013, se acordou, en cumprimento do que dispón o artigo 59 da LXS, citar a Copedra Canarias, S.L., Constructora Emar y Ordóñez, S.L., Jardín-Plan S.A., Afonso Marrero Samuel, Construcures, S.L., Fuercoyre, S.L., Stella Canaris, S.A., Estructuras Insulares, S.L., Pesado Silva, S.L., Construcciones Infuer, S.L., Construcciones Coedo, S.A., José Rey Rodríguez, en ignorado paradoiro, co fin de que comparezan o día 10 de xaneiro de 2017, ás 11.30 horas, na planta baixa, sala 1, Edificio Rúa Berlín, para a celebración dos actos de conciliación e, de ser o caso, xuízo. Poderán comparecer persoalmente ou mediante persoa legalmente apoderada e deberán acudir con todos os medios de proba de que se intente valer, coa advertencia de que é única convocatoria e de que os actos non se suspenderán por falta inxustificada de asistencia.

Advírtese o destinatario de que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, agás no suposto da comunicación das resolucións que sexan autos ou sentenzas, ou cando se trate de emprazamento.

En caso de que pretenda comparecer no acto de xuízo asistido de avogado ou representado tecnicamente por graduado social colexiado, ou representado por procurador, porá esta circunstancia en coñecemento do xulgado ou tribunal por escrito, dentro dos dous días seguintes ao da súa citación para o xuízo co obxecto de que, unha vez trasladada esta intención ao demandante, poida este estar representado tecnicamente por graduado social colexiado, ou representado por procurador, designar avogado noutro prazo igual ou solicitar a súa designación a través da quenda de oficio. A falta de cumprimento destes requisitos supón a renuncia da parte ao dereito de se valer no acto de xuízo de avogado, procurador ou graduado social colexiado.

E para que sirva de citación a Copedra Canarias S.L., Constructora Emar y Ordóñez, S.L., Jardín-Plan, S.A., Afonso Marrero Samuel, Construcures, S.L., Fuercoyre, S.L., Stella Canaris, S.A., Estructuras Insulares, S.L., Pesado Silva, S.L., Construcciones Infuer, S.L., Salfuer España, S.L., Construcciones Coedo, S.A., José Rey Rodríguez, expídese esta cédula para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia e colocación no taboleiro de anuncios deste xulgado.

Santiago de Compostela, 13 de decembro de 2016

A letrada da Administración de xustiza