Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 2 Martes, 3 de xaneiro de 2017 Páx. 263

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 4 de Reforzo da Coruña

EDICTO (PO 58/2014).

Marta Yanguas del Valle, letrada da Administración de xustiza do Xulgado do Social número 4 de reforzo da Coruña, fai saber que no procedemento ordinario 58/2014 deste xulgado do social, seguido por instancia de José Francisco López Vázquez contra a empresa Mercedes Benítez Vargas e Fogasa, sobre ordinario, se ditou a seguinte resolución, cuxo encabezamento e resolución son do teor literal seguinte:

Sentenza.

A Coruña, 2 de decembro de 2016.

Vistos por min, Patricia López Arranz, maxistrada xuíza do Xulgado Social de reforzo da Coruña, os presentes autos de procedemento ordinario 58/2014, seguidos ante este xulgado por instancia de José Francisco López Vázquez, asistido polo letrado David Pena Díaz, contra Mercedes Benítez Vargas, que non comparece, e contra Fogasa, que tampouco comparece, dito sentenza de conformidade cos seguintes,

Resolvo:

Que debo estimar e estimo a demanda presentada por José Francisco López Vázquez e condeno a Mercedes Benítez Vargas a lle aboar ao demandante a cantidade de 2.156,40 euros máis o 10% de xuro moratorio aplicado sobre os conceptos salariais.

Con intervención procesual do Fogasa.

Notifíquese a presente resolución ás partes e fágaselles saber que contra ela non cabe recurso.

Dedúzase testemuño literal desta sentenza, que quedará nestas actuacións, con inclusión da orixinal no libro de sentenzas.

Así, por esta a miña sentenza, pronúncioo, mándoo e asínoo.

Publicación. A anterior sentenza leuna e publicouna a maxistrada xuíza que a subscribe, no día da súa data, do que eu, letrada da Administración de xustiza, dou fe.

E para que sirva de notificación en legal forma á empresa Mercedes Benítez Vargas, en ignorado paradoiro, expido este edicto para a súa inserción no Diario Oficial de Galicia.

Advírtese o destinatario de que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, agás no suposto da comunicación das resolucións que sexan autos ou sentenzas, ou cando se trate de emprazamento.

A Coruña, 2 de decembro de 2016

A letrada da Administración de xustiza