Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 2 Martes, 3 de xaneiro de 2017 Páx. 201

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 15 de decembro de 2016 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2015 pola que se convocan para o ano 2016 as axudas para apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para os agricultores mozos e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020.

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17, punto b) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario ao que se imputen, a finalidade da subvención, o beneficiario e cantidade concedida.

Na súa virtude, a Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, por delegación da conselleira,

RESOLVE:

Publicar no Diario Oficial de Galicia as axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2015 pola que se convocan para o ano 2016 as axudas para apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para os agricultores mozos e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020.

Santiago de Compostela, 15 de decembro de 2016

A conselleira do Medio Rural
P.D. (Orde 17.11.2015; DOG núm. 223, do 23 de novembro)
Belén María do Campo Piñeiro
Directora xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

ANEXO

Convocatoria: Orde do 23 de decembro de 2015 pola que se convocan para o ano 2016 as axudas para apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para os agricultores mozos e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (DOG núm. 247, do 29 de decembro).

Aplicación orzamentaria: 13.03.712B.772.0 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia, dotada cun crédito total de 2.000.000 euros, para o ano 2016, 1.000.000 euros, para o ano 2017 e 500.000 de euros, para o ano 2018. En total 3.500.000 de euros.

Finalidade: desenvolvemento de pequenas explotacións.

Beneficiarios/as e subvención:

Expediente

DNI

Nome

Axuda

27/00906/16

76567433L

Alba Alonso, María Olga

15.000

27/00390/16

77592716P

Amiero López, Ramona

15.000

15/00246/16

76347384B

Boquete Grela, Francisca

15.000

15/00241/16

76332533H

Collazo García, Consuelo

15.000

15/00458/16

78801645B

Espasandín Freire, Rocío

15.000

27/00388/16

J27361682

Gandeiría Muíño Comendeiro S.C.

15.000

15/00405/16

32640907C

García González, Antonio Luis

15.000

27/00385/16

33320072H

Gómez Comendeiro, Milagros

15.000

15/00362/16

J70161336

Hortícolas Garrido S.C.

15.000

27/00922/16

33342033Z

López Díaz, Ana

15.000

15/00238/16

76364991T

Lorenzo Lantes, María Lucía

15.000

15/00242/16

52434056J

Loureiro Varela, Jesusa

15.000

36/00188/16

76893644K

Martínez Covelo, María José

15.000

36/00197/16

76894265K

Mera Pazos, Lourdes

15.000

36/00036/16

76891778H

Otero Alonso, María Isabel

15.000

15/00088/16

52455326P

Paz Vizcaya, María Jesús

15.000

27/00389/16

76565712T

Pedreira Ron, María Ángeles

15.000

15/00245/16

32426170B

Pérez Vázquez, Dolores

15.000

27/00387/16

76565738A

Piñeiro Varela, Visitación

15.000

27/01124/16

33834168H

Requeijo Pita, María Elita

15.000

15/00374/16

32711980T

Rivera Blanco, Bárbara

15.000

32/00226/16

34993098R

Rodríguez Cid, Santiago

15.000

15/00239/16

76366907F

Rodríguez Cures, Mª Dolores

15.000

36/00231/16

76868063Q

Romero Outeda, Ana Abel

15.000

27/01048/16

33837540D

Sanjurjo Peña, María Josefa

15.000

27/00386/16

33992109H

Seijo Otero, María del Carmen

15.000

15/00237/16

47357613S

Souto García, Ana Belén

15.000

27/01129/16

J27336908

Teixoeiras S.C.

15.000

15/00234/16

52433263W

Varela Chouciño, María Isabel

15.000

15/00236/16

76340685M

Varela García, Carmen

15.000

27/00397/16

76558945H

Varela Varela, María Liriana

15.000

15/00244/16

76357547P

Villar Rodríguez, Consuelo

15.000