Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 5 Luns, 9 de xaneiro de 2017 Páx. 972

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

ANUNCIO do 14 de decembro de 2016, do Servizo de Mobilidade de Lugo, polo que se notifican os acordos de incoación de expedientes sancionadores en materia de transportes terrestres devoltos polo servizo de Correos porque, intentada a notificación, non se puido efectuar (expediente LU-01698-O-2016 e dez máis).

A persoa titular do Servizo de Mobilidade de Lugo acordou a incoación dos expedientes sancionadores número LU-01698-O-2016 e dez máis por infracción da normativa sobre transporte terrestre.

Intentada a notificación do acordo de incoación por correo certificado con xustificante de recepción no domicilio que consta no correspondente expediente sancionador, esta foi devolta polo servizo de Correos. Por este motivo e de conformidade co artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, a notificación efectúase por medio dun anuncio publicado no Boletín Oficial del Estado (BOE), que previamente se publica no Diario Oficial de Galicia. En consecuencia, mediante este anuncio notifícanse os acordos de incoación ditados ás persoas interesadas.

Infórmase de que os expedientes sancionadores se atopan á súa disposición nas oficinas do Servizo de Mobilidade de Lugo.

Outorgáselles un prazo quince días hábiles contado desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE para alegar o que consideren conveniente, presentando ou propoñendo as probas que consideren oportunas.

No suposto de que decidan voluntariamente pagar a sanción antes de que transcorran trinta días contados desde o seguinte ao da publicación do presente anuncio no BOE, a súa contía reducirase nun 30 % na forma prevista no artigo 146.3 da Lei 16/1987, do 30 de xullo, de ordenación dos transportes terrestres. A realización do dito pagamento implica a conformidade cos feitos denunciados, a renuncia a formular alegacións por parte da persoa interesada e a terminación do procedemento sancionador.

Lugo, 14 de decembro de 2016

Mª del Pilar Represa Fernández
Xefa do Servizo de Movilidade de Lugo

ANEXO

Expediente

Matrícula

Denunciado

DNI/CIF

Infracción denunciada

Data-hora-estrada-p.q.

Precepto

cualificador

Precepto sancionador

Sanción proposta

LU-01698-O-2016

5363-HRT

Jorge Bello Vidal

46902779Y

A carencia, falla de datos esenciais, ocultación ou falla de conservación da documentación de control.

2.9.2016; 19.29.00; A6; 517,0

Art. 141.17 LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

401 euros

LU-01715-O-2016

5363-HRT

Jorge Bello Vidal

46902779Y

Exceso nos tempos máximos de condución diaria (sobre 9 horas). Máis de 9 horas ata 10 horas

2.9.2016; 19.24.00; A6; 517,0

Art. 142.17 LOTT

Art. 143.1.a) LOTT

100 euros

LU-01808-O-2016

0724-GWG

Bf Nueva Era XXI, S.L.

B27441500

Diminución do descanso diario reducido (sobre 9 horas). Igual ou superior a 8 horas e inferior a 9 horas

14.9.2016; 17.26.00; N642; 34,5

Art. 142.17 LOTT

Art. 143.1.a) LOTT

100 euros

LU-01809-O-2016

0724-GWG

Bf Nueva Era XXI, S.L.

B27441500

Diminución do descanso diario fraccionado (sobre 3+9 horas). Igual ou superior a 8 horas e inferior a 9 horas

14.9.2016; 17.26.00; N642; 34,5

Art. 142.17 LOTT

Art. 143.1.a) LOTT

100 euros

LU-01844-O-2016

0412-FLB

Dahlia Nerine, S.L.

B66154683

O exceso igual ou superior ao 2,5 por cento e inferior ao 10 por cento sobre a MMA total en vehículos con MMA superior a 12 toneladas. Exceso de peso igual ou superior ao 7 %

21.9.2016; 11.29.00; NVI 543,8

Art. 142.2 LOTT

Art. 143.1.c) LOTT

366 euros

LU-01851-O-2016

7840-JHH

Ángel Barral Mel

47375356W

O exceso igual ou superior ao 5 por cento e inferior ao 15 por cento sobre a MMA total en vehículos con MMA ata 12 toneladas.

22.9.2016; 8.00.00; A6; 485,0

Art. 142.2 LOTT

Art. 143.1.c) LOTT

301 euros

LU-01867-O-2016

7840-JHH

Ángel Barral Mel

47375356W

Atenuante-Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de título habilitante.

22.9.2016; 8.00.00; A6; 485,0

Art. 141.25 en relación co Art. 140.1 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT Art. 143.1.f) LOTT

801 euros

LU-01890-O-2016

7840-JHH

Ángel Barral Mel

47375356W

A carencia, falla de datos esenciais, ocultación ou falla de conservación da documentación de control.

22.9.2016; 8.00.00; A6; 485,0

Art. 141.17 LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

401 euros

LU-01927-O-2016

0590-JLJ

Albemar Pex, S.L.

B94130648

Exceso nos tempos máximos de condución diaria (sobre 10 horas). Máis de 10 horas ata 11 horas.

29.9.2016; 16.57.00; A6; 529,0

Art. 142.17 LOTT

Art. 143.1.a) LOTT

100 euros

LU-02026-O-2016

O-4318-CJ

Sabina Roua

Y0595368G

Atenuante-Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, sen título habilitante.

19.9.2016; 9.20.00; LU-170; 1,8

Art. 141.25 en relación co Art. 140.1 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT Art. 143.1.f) LOTT

801 euros

LU-02112-O-2016

1560-HGC

Albemar Pex, S.L.

B94130648

A realización de transportes de mercadorías incumprindo as condicións establecidas no artigo 54 da LOTT.

26.8.2016; 1.30.00; A6; 507,0

Art. 140.32 LOTT

Art. 143.1.g) LOTT

1.001 euros