Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 7 Mércores, 11 de xaneiro de 2017 Páx. 1304

III. Outras disposicións

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2016 pola que se acorda publicar o orzamento para o exercicio 2017.

Aprobado o orzamento para o exercicio 2017 polo Consello de Goberno o 16 de decembro de 2016 e polo Consello Social da Universidade de Vigo, reunido en Ourense o 27 de decembro de 2016, que figura no anexo desta resolución, remítese ao Diario Oficial de Galicia para a súa publicación.

Vigo, 29 de decembro de 2016

Salustiano Mato de la Iglesia
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO
Clasificación económica

INGRESOS

2017

Capítulo III. Taxas, prezos públicos e outros ingresos

16.871.500 €

Capítulo IV. Transferencias correntes

118.051.169 €

Capítulo V. Ingresos patrimoniais

330.400 €

Capítulo VII. Transferencias de capital

23.977.834 €

Capítulo VIII. Variación de activos financeiros

6.094.585 €

Capítulo IX. Variación de pasivos financeiros

- €

Total orzamento ingresos:

165.325.488 €

GASTOS

2017

Capítulo I. Gastos de persoal

97.498.500 €

Capítulo II. Gastos correntes en bens e servizos

26.498.211 €

Capítulo III. Gastos financeiros

370.270 €

Capítulo IV. Transferencias correntes

8.444.552 €

Capítulo V. Fondo de continxencia

200.000 €

Capítulo VI. Investimentos reais

30.173.955 €

Capítulo VIII. Activos financeiros

140.000 €

Capítulo IX. Pasivos financeiros

2.000.000 €

Total orzamento gastos:

165.325.488 €