Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 8 Xoves, 12 de xaneiro de 2017 Páx. 1781

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

ANUNCIO do 20 de decembro de 2016, da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela, polo que se publica a resolución da mesma data, pola que se convoca o procedemento de mobilidade voluntaria en categorías de persoal sanitario non facultativo do persoal fixo no cadro de persoal do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.

Conforme aos criterios reitores das bases de mobilidade voluntaria do persoal estatutario fixo, correspondentes ás categorías de persoal sanitario diplomado e de formación profesional e de persoal de xestión e servizos das institucións sanitarias de atención especializada do Servizo Galego de Saúde aprobadas pola mesa sectorial o 23 de decembro de 2009, a Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela, tras un proceso de negociación coa representación legal dos traballadores deste centro sanitario, e con base nas competencias atribuídas polo Decreto 168/2010, do 7 de outubro, polo que se regula a estrutura organizativa de xestión integrada do Servizo Galego de Saúde, e a Orde do 5 de xullo de 2012, sobre delegación de competencias en órganos centrais e periféricos do Servizo Galego de Saúde, o xerente de Xestión Integrada de Santiago de Compostela

RESOLVE:

Primeiro. Anunciar a convocatoria de mobilidade voluntaria do persoal estatutario fixo do cadro de persoal do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela en categorías de persoal sanitario non facultativo, a relación de prazas para a categoría de técnico especialista en laboratorio, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta e matrón/a que se poden solicitar (anexo I), así como as bases que rexerán a convocatoria (anexo II).

A formalización das solicitudes de participación, así como o rexistro dos méritos para a súa posterior valoración, efectuarana as persoas concursantes a través do currículo do profesional habilitado electronicamente (Fides expediente-e), ao cal se accederá na forma que se indica no anexo III.

Segundo. Ordenar a súa publicación nos taboleiros de anuncios do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.

Contra a presente resolución, poderá interpoñerse recurso de alzada perante a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación nos termos dos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 20 de decembro de 2016

Luis Verde Remeseiro
Xerente de Xestión Integrada de Santiago de Compostela