Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 13 Xoves, 19 de xaneiro de 2017 Páx. 3004

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

CÉDULA do 19 de decembro de 2016, da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña, pola que se lles notifican ás persoas relacionadas os prazos de ingreso en período voluntario e en período executivo polos servizos sanitarios prestados.

Mediante esta cédula e debido a que os debedores comprendidos na relación que a continuación se insire non puideron ser atopados nos enderezos que figuran nos rexistros deste centro, ou que se alegaron distintos motivos para non recibir as notificacións as persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas, comunícase que:

Deberán ingresar o importe da débeda na conta bancaria ES51 0081 5363 23 0001082610 do Banco Sabadell, nos prazos que se sinalan no artigo 62 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Transcorrido o prazo indicado no citado artigo sen que se produza o cobramento, iniciarase o período executivo.

Contra esta liquidación poderase interpoñer no prazo dun mes, contado desde o día seguinte a esta notificación, recurso potestativo de reposición ante o órgano emisor ou, no mesmo prazo, reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Xunta de Galicia).

Para que conste, sirva de notificación ao interesado e en cumprimento do disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, expido, asino e selo esta cédula e queda supeditada a eficacia desta notificación á súa publicación no taboeiro de edictos único (TEU) do BOE.

A Coruña, 19 de decembro de 2016

Francisco Vilanova Fraga
Xerente de Xestión Integrada da Coruña

ANEXO

Suxeito pasivo

DNI/NIF

Concepto

Período

Débeda

Soto --- Rubén

005942190002

Fra. 201506148

13.7.2015

401,94

Pineda Ceballos Luis Gonzalo

AR434466

Fra. 201601808

22.2.2016

69,24

Snoeck --- Anaelle Lulie A.

591464197242

Fra. 201602721

29.3.2016

361,59

Dumitru --- Georgeta-Fanuta

GG405288

Fra. 201602752

29.3.2016

723,18

Cojocaru --- Ana María

2940907225623

Fra. 201605019

8.6.2016

256,87

Rambacher --- Laura María Elisabet

LCHLZHR7J

Fra. 201606583

29.7.2016

256,87

Antón Díez Unai

045663569J

Fra. 201607148

12.8.2016

256,87

Espinosa Villareal Natalia

131903212654

Fra. 201607157

12.8.2016

268,34

Amadoune --- Wade

A00765324

Fra. 201607990

7.9.2016

256,87

Da Silva de Araújo Helena

FM783973

Fra. 201607991

7.9.2016

268,34

Castro Torreiro Ramón

032327344Q

Fra. 201607992

7.9.2016

1.116,31

Mariño Expósito Alberto

039461313Y

Fra. 201608482

19.9.2016

401,94

De Sousa Nascimento Lucilene

FF021334

Fra. 201610235

3.11.2016

361,59

Couto Díaz José Arsenio

032346908F

Fra. 201610597

10.11.2016

401,94

Ilhan --- Ayten

U12868515

Fra. 201611024

23.11.2016

256,87

Awanda --- Antoinette

Y04542623E

Fra. 201611115

28.11.2016

283,67