Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 16 Martes, 24 de xaneiro de 2017 Páx. 3618

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2016 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2015 pola que se convocan para o ano 2016 as axudas para apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para os agricultores mozos e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020.

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17, punto b) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, a finalidade da subvención, o beneficiario e a cantidade concedida.

Na súa virtude, a Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, por delegación da conselleira,

RESOLVE:

Publicar no Diario Oficial de Galicia as axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2015 pola que se convocan para o ano 2016 as axudas para apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para os agricultores mozos e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020.

Santiago de Compostela, 30 de decembro de 2016

A conselleira do Medio Rural
P.D. (Orde do 17.11.2015; DOG núm. 223, do 23 de novembro)
Belén María do Campo Piñeiro
Directora xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

ANEXO

Sección primeira.

Convocatoria: Orde do 23 de decembro de 2015 pola que se convocan para o ano 2016 as axudas para apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para os agricultores mozos e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (DOG núm. 247, do 29 de decembro).

Aplicación orzamentaria: 13.03.712B.772.0 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia, dotada cun crédito total de 2.672.000,24 euros, para o ano 2016, 14.616.571,28 euros, para o ano 2017 e 9.431.428,48 euros, para o ano 2018. En total 26.720.000 euros.

Finalidade: creación de empresas para agricultores mozos.

Beneficiarios/as e subvención:

Expediente

NIF

Nome

Axuda (€)

27/50311/16

33552723R

Acevedo Fernández, Paula María

20.000,00

32/50058/16

76736113V

Adán Rodríguez, Florentino

50.000,00

32/50055/16

76715814G

Afonso Fernández, Rubén

57.500,00

27/50192/16

33345117Q

Aguiar Pérez, José

25.000,00

15/50068/16

78798646W

Aldrey Martínez, Sandra

70.000,00

32/50086/16

76912753V

Alonso Alonso, Nelson

25.000,00

36/50106/16

35568736H

Alonso Reñones, Ángeles

70.000,00

32/50130/16

44493832X

Alvar Fiz, Iván

25.000,00

32/50101/16

34631144K

Alvar Rodríguez, Daniel

25.000,00

27/50196/16

76582242Q

Alvaredo Arias, David

65.500,00

32/50118/16

44484609X

Álvarez Vázquez, Anxo

25.000,00

27/50032/16

34265535C

Álvarez Álvarez, María Carmen

50.000,00

36/50016/16

76926542Y

Álvarez Villaverde, Jesús

42.500,00

15/50166/16

44829618L

Alvite Barca, Marcos

65.000,00

15/50167/16

44831161K

Alvite Ferreiro, Rocío

65.000,00

15/50101/16

78809472H

Alvite Souto, Irene

65.000,00

36/50041/16

44091630D

Amil Lojo, Rubén

25.000,00

32/50023/16

44340545H

Angulo Rey, Beatriz

37.500,00

15/50079/16

46090131V

Antelo Pereira, Carla

51.500,00

15/50120/16

78808439C

Antelo Ponte, Gonzalo

65.000,00

15/50132/16

44847991S

Antelo Rodríguez, José Iván

20.000,00

32/50127/16

34980521M

Araújo Vázquez, Fernando

70.000,00

27/50307/16

33544351R

Ares García, José Luis

37.500,00

15/50145/16

78804472D

Ares Gil, Iván

65.000,00

15/50085/16

47351753C

Ares Pérez, José Luis

25.000,00

27/50344/16

33547018T

Arias Castro, Marcos

25.000,00

27/50060/16

76582956V

Arias Fernández, Cristina

70.000,00

15/50046/16

32723500C

Arias García, Xoana

20.000,00

27/50200/16

33344435R

Arias González, Manuela

25.000,00

27/50257/16

33351198W

Arias Iglesias, Mónica

42.500,00

15/50107/16

78812965S

Arias Martínez, Roberto

20.000,00

15/50064/16

79337512R

Arias Ramil, Cynthia

50.000,00

27/50267/16

33344267V

Arias Seco, Francisco Eulogio

25.000,00

27/50170/16

34275439B

Armesto Fernández, Laura

56.500,00

27/50269/16

33348581F

Arrojo Novo, Carlos

25.000,00

27/50233/16

33560129R

Arruñada Vidal, Óscar

25.000,00

15/50164/16

X5196426J

Asad Said Omar, Omar Ibrahim

20.000,00

15/50135/16

41742372V

Bagur Prieto, José

40.000,00

15/50114/16

45908728S

Balsa Juncal, José Antonio

70.000,00

27/50282/16

33549284N

Bao Vázquez, Alejandro

42.500,00

36/50092/16

44094866W

Bardelas Paz, Alejandro

25.000,00

36/50037/16

76927447Z

Barreira Taboada, Mónica

25.000,00

27/50207/16

33537225M

Barreiro Cazón, María Cleofe

25.000,00

15/50036/16

79324389B

Barreiro Miranda, Jesús

25.000,00

27/50245/16

34287932S

Barro Díaz, Alejandro

42.500,00

27/50019/16

44460630C

Besteiro Rodríguez, David

56.500,00

27/50180/16

34271593Y

Besteiro Sánchez, Rubén

56.500,00

32/50017/16

44492318Z

Bizarro Fernández, Jorge

50.000,00

32/50007/16

30660044D

Blanco Álvarez, María del Pilar

70.000,00

27/50079/16

22758034V

Blanco Matellanes, Iker

70.000,00

27/50227/16

34278473D

Blanco Méndez, Víctor

25.000,00

27/50006/16

33347182B

Blanco Porto, Lorena

42.500,00

36/50020/16

79312560G

Blanco Touriño, Maruxa

50.000,00

32/50057/16

76736153B

Borges Rodrigues, Susana

25.000,00

15/50033/16

79330464Z

Botana Suárez, María Cristina

20.000,00

15/50191/16

78809913E

Bouzas Martínez, Raúl

51.500,00

27/50357/16

34281084K

Bran Vidal, Alejo

56.500,00

36/50090/16

53117730N

Bueno Jorge, David

37.500,00

27/50242/16

34284784H

Busto Rodríguez, Miguel

25.000,00

15/50170/16

78805552P

Caamaño Esperante, Jéssica

45.000,00

27/50330/16

33548677A

Cabado Lema, José Diego

37.500,00

27/50043/16

33341273J

Cabana Sánchez, María Carmen

65.500,00

27/50188/16

33556855Q

Cabarcos Pardiño, Albino

25.000,00

32/50061/16

44477228N

Cabido Fernández, Francisco Javier

37.500,00

32/50082/16

76726745X

Cabrera Joaquín, Héctor

50.000,00

15/50106/16

54128610L

Caínzos Sanmartín, Javier

25.000,00

32/50060/16

50892916B

Calvo Amaral, Alberto

70.000,00

15/50021/16

45905585T

Calvo Varela, Tania

25.000,00

15/50158/16

43635355P

Camino Serra, Joel

25.000,00

36/50095/16

44819753K

Camoira Barreiro, Yolanda

65.500,00

27/50194/16

33552659Y

Campo Piñeiro, Hugo

25.000,00

27/50183/16

33550158N

Campo Piñeiro, Iria

37.500,00

36/50021/16

77461479D

Campos Fiestras, Patricia

25.000,00

15/50086/16

32692067M

Cancelo Couceiro, Javier

25.000,00

15/50013/16

47359918C

Candal Botana, Zulema María

50.000,00

15/50152/16

45960282A

Cantorna Rieiro, Martín

32.500,00

36/50018/16

44478241J

Cañedo López, Martín José

50.000,00

15/50134/16

47434414L

Cao Grobas, Rodrigo

37.500,00

15/50150/16

53166652J

Cao López, José Luis

37.500,00

27/50254/16

76580441D

Carballeira Prestes, Susana

25.000,00

32/50093/16

76735808B

Carballo Folgoso, Elena

57.500,00

27/50026/16

76624008Z

Carballo Ibáñez, Cristina

70.000,00

32/50020/16

44499361L

Carballo Rodríguez, Alina

50.000,00

27/50211/16

33537601J

Carcedo Fernández, Daniel

25.000,00

27/50273/16

33347236L

Carreira López, Félix

37.500,00

15/50057/16

78803601N

Carreira Sánchez, Saray

56.500,00

15/50143/16

47352402W

Carro Sánchez, María José

25.000,00

36/50086/16

44092980W

Casal Blanco, José

70.000,00

32/50128/16

44490573V

Casal Domínguez, José Luis

25.000,00

32/50069/16

76733210N

Casal Ledesma, Miguel

25.000,00

32/50009/16

44472182A

Casas Cid, José Manuel

65.500,00

27/50139/16

33539270A

Castedo González, Ángel

25.000,00

27/50332/16

33545841L

Castiñeira Cendán, Miguel

25.000,00

36/50013/16

77405528V

Castro Mumary, Laura

45.000,00

32/50084/16

76731443Q

Castro Novoa, José Benito

25.000,00

32/50041/16

44476216N

Castro Paradela, José Manuel

37.500,00

27/50187/16

34281839V

Castro Prado, Adrián

25.000,00

15/50024/16

47371977G

Castro Rama, Raquel

20.000,00

27/50025/16

34266987T

Castroseiros Sánchez, Jónatan

56.500,00

27/50149/16

33550096L

Celeiro Raposo, Marcos

50.000,00

27/50221/16

33550408D

Cereijido Fernández, Rafael

25.000,00

27/50046/16

33540369K

Chaín Álvarez, Nazaret

50.000,00

15/50078/16

44822593D

Chenel Blanco, María Jesús

25.000,00

32/50138/16

44464693N

Cid Borrajo, Óscar

37.500,00

15/50198/16

53160090Y

Codesal Barral, Javier

45.000,00

27/50285/16

76580876F

Coldeira Fernández, Rosa Ana

20.000,00

15/50115/16

46911622V

Collazo García, José Manuel

25.000,00

27/50349/16

33337836A

Comuñas Valín, Mónica

25.000,00

27/50059/16

33537180Y

Conde Almuíña, Rosalía

42.500,00

15/50037/16

47367957D

Corral Castiñeiras, María Cristina

25.000,00

15/50020/16

78799717S

Corral Cea, María Oliva

25.000,00

32/50003/16

45146667J

Cortés González, Alberto

65.500,00

32/50046/16

34632225K

Cortés Mancebo, Víctor

25.000,00

15/50040/16

78799430G

Costa Martínez, Juan

20.000,00

27/50288/16

33549620A

Costa Moure, Carmen

25.000,00

27/50341/16

33338693D

Coto López, María Dolores

70.000,00

27/50279/16

33538701D

Da Cruz Rodríguez, Ana Belén

25.000,00

36/50109/16

77412712W

Dabouza Rodríguez, Sandra

50.000,00

36/50098/16

44090908T

Daparte Míguez, Lucas

42.500,00

36/50084/16

44094752A

Daparte Villanueva, Iván

25.000,00

36/50080/16

76934636G

Daparte Villanueva, José

70.000,00

27/50249/16

33539147H

De Andrés Castro, Ana

37.500,00

15/50001/16

53491002V

De Castro de Antonio, Carlos

45.000,00

27/50038/16

34272823V

De la Fuente Rodríguez, Daniel

25.000,00

15/50131/16

79322931W

Del Río Vázquez, Sandra

25.000,00

27/50316/16

33555600A

Del Valle Freire, Yago

56.500,00

27/50108/16

76584661C

Delgado Paz, Daniel

25.000,00

27/50240/16

34282358F

Díaz Fernández, Francisco

50.000,00

27/50065/16

76578415F

Díaz García, Pablo

25.000,00

27/50210/16

33339750P

Díaz González, María Placeres

45.000,00

27/50346/16

33542338N

Díaz López, Javier

70.000,00

27/50163/16

33557261P

Díaz López, Miguel

37.500,00

27/50176/16

33342415M

Díaz López, Noemy

25.000,00

27/50077/16

33349130G

Díaz Mata, Vanesa

25.000,00

27/50334/16

33338958K

Díaz Pérez, Óscar

70.000,00

36/50077/16

33327752Q

Díaz Silvarrey, María Elena

25.000,00

27/50340/16

33554424T

Diéguez Cabana, Maikel

45.000,00

27/50057/16

33559555W

Diéguez García, Verónica

25.000,00

27/50041/16

34275413P

Díez Rodríguez, José Manuel

70.000,00

27/50255/16

33340487D

Digon López, Fermín

50.000,00

27/50034/16

34263261T

Dios Blanco, Laura

70.000,00

32/50004/16

76735721Q

Diz Novoa, Beatriz

25.000,00

36/50101/16

44092439J

Docampo Calvo, Sandra

57.500,00

32/50103/16

34630543H

Domarco Pérez, Lucas

25.000,00

15/50014/16

36140063W

Domínguez Abelairas, Ana

32.500,00

15/50023/16

79322049V

Domínguez Calvo, Rubén Darío

32.500,00

15/50041/16

47362857S

Domínguez Estraviz, Rubén

65.500,00

15/50124/16

44830715N

Dubra Calviño, Mónica

25.000,00

27/50280/16

32713744Q

Durán Barro, Silvia

25.000,00

15/50161/16

79331334X

Duro Tojo, Alba

25.000,00

15/50133/16

45873503A

Esperante Novo, Jonathan

65.000,00

15/50095/16

54153456W

Espiñeira Díaz, Rocío

60.500,00

27/50069/16

33347835C

Estebo Castrelo, María Isabel

25.000,00

27/50281/16

34635382G

Expósito Villamil, Diego

20.000,00

36/50097/16

44094309C

Faílde Fernández, Carlos

65.500,00

15/50182/16

45874264M

Fandiño Rial, Manuel

42.500,00

15/50049/16

79322857C

Faraldo Moure, Belén

56.500,00

27/50022/16

34274280W

Fernández Armesto, Diego

50.000,00

27/50119/16

33341490T

Fernández Armesto, Manuel

25.000,00

15/50009/16

44842546K

Fernández del Río, José Manuel

25.000,00

27/50146/16

33552799P

Fernández Díaz, Raúl

42.500,00

36/50111/16

44090360G

Fernández Espigo, Diego

70.000,00

32/50108/16

44476945M

Fernández Fernández, José Manuel

25.000,00

32/50045/16

76732092K

Fernández Fernández, Juan Antonio

37.500,00

32/50014/16

76717009A

Fernández Fernández, Rubén

25.000,00

27/50203/16

34280724Y

Fernández Gago, Andrea

37.500,00

27/50343/16

76582567L

Fernández García, Adrián

51.500,00

27/50248/16

33342624F

Fernández García, Alberto

25.000,00

32/50056/16

45149790P

Fernández García, Ángel

70.000,00

32/50005/16

44485532J

Fernández García, Carlos

70.000,00

36/50082/16

76728459E

Fernández González, Sandra

70.000,00

27/50234/16

33541748C

Fernández Guerra, Marcos

50.000,00

27/50229/16

76581314P

Fernández López, José Luis

42.500,00

27/50137/16

34269091B

Fernández López, Rosa María

25.000,00

27/50250/16

33997144Q

Fernández Martínez, Ana María

25.000,00

32/50079/16

44477025Q

Fernández Martínez, José Ángel

25.000,00

32/50068/16

45141838Z

Fernández Nogueiras, Carlos Manuel

25.000,00

27/50348/16

33551635V

Fernández Paradela, Enrique

70.000,00

27/50064/16

76581914X

Fernández Polo, Óscar

25.000,00

36/50087/16

44089148B

Fernández Rodríguez, Manuel

70.000,00

27/50018/16

34271566W

Fernández Rodríguez, Noelia

25.000,00

32/50120/16

76725013A

Fernández Rodríguez, Rubén

25.000,00

32/50102/16

44495940W

Fernández Sousa, Eva

50.000,00

36/50112/16

53190278H

Fernández Vaamonde, Josias

20.000,00

15/50067/16

44808968T

Fernández Vales, José Alberto

45.000,00

27/50182/16

33539859V

Fernández Veiga, Antonio

25.000,00

36/50069/16

44094721H

Ferradás Iglesias, Uxía

62.500,00

27/50277/16

34270969A

Ferreiro Carrasco, Julio Alberto

37.500,00

32/50090/16

44465612B

Ferreiro Martínez, Beatriz

25.000,00

15/50123/16

46294939X

Figueroa Rivera, Kerlin Marely

25.000,00

15/50008/16

44835259W

Filgueira Barbeira, Elena

20.000,00

15/50059/16

78795907T

Fisteus Cagide, Tamara

25.000,00

27/50177/16

33559891Q

Folgueira López, Marta

25.000,00

27/50263/16

76580404H

Fontal Balboa, Christian

37.500,00

36/50067/16

76925927N

Fontao Rodríguez, Susana

25.000,00

15/50096/16

32695892N

Fontela Ferro, Nerea

25.000,00

32/50021/16

44494804Q

Formigo Meleiro, Laura

25.000,00

15/50025/16

79340872A

Fraga Chans, Francisco Javier

45.000,00

15/50090/16

46911051K

Galan Lagüela, Eloy

37.500,00

32/50044/16

76720498L

Gallego Alonso, Nuria

25.000,00

27/50259/16

34275906H

Gallego González, Javier

50.000,00

15/50043/16

79320874S

Gándara Casas, José Manuel

25.000,00

36/50064/16

32819167F

García Andrade, Jorge

50.000,00

15/50066/16

78805231D

García Arias, Ismael

51.500,00

27/50270/16

34265563W

García Balboa, Yolanda

25.000,00

27/50120/16

33346224L

García Basanta, Carmen

20.000,00

27/50116/16

33544952G

García Díaz, Miguel Ángel

42.500,00

27/50031/16

34267104W

García Díaz, Sandra

37.500,00

36/50108/16

76928368S

García Ferreiro, Carmen

25.000,00

27/50232/16

76578424Q

García López, Roberto

25.000,00

27/50151/16

33539652V

García Martínez, Javier

25.000,00

32/50065/16

45145323A

García Morales, Brian

37.500,00

15/50015/16

78799177G

García Mosteiro, Patricia

25.000,00

15/50181/16

78799533S

García Mouriño, Rosario

37.500,00

32/50131/16

44487505P

García Nogueira, Alberto

25.000,00

27/50078/16

33552629E

García Pazos, Rocío

25.000,00

27/50104/16

33547843C

García Pena, Marta

25.000,00

36/50034/16

77480325H

García Piñeiro, Andrea

20.000,00

36/50030/16

76933524L

García Piñeiro, María del Carmen

20.000,00

32/50022/16

44474041E

García Rodríguez, Vanessa

37.500,00

15/50155/16

33537109G

García Veiga, Lucía

25.000,00

27/50084/16

33542957X

García Vila, Diana

25.000,00

27/50353/16

76581918Z

García Villanueva, María Belén

25.000,00

15/50171/16

47382564B

Garea Rodríguez, Manuel Ángel

42.500,00

27/50309/16

33545388A

Gay Barral, Saúl

25.000,00

27/50266/16

33340536N

Gayoso Cazón, Roberto

25.000,00

32/50100/16

44488195P

Gil Paz, José Ramón

25.000,00

27/50331/16

34269878Q

Golas Armesto, Teresa

70.000,00

27/50085/16

76578190N

Gómez Cabana, Mónica

25.000,00

32/50072/16

44477623Q

Gómez Cid, Rubén

42.500,00

36/50049/16

44090736N

Gómez García, Soledad

70.000,00

32/50033/16

44474241S

Gómez Garza, Fabián

50.000,00

32/50019/16

44476940T

Gómez González, Diego

25.000,00

32/50073/16

44464057C

Gómez Iglesias, Beatriz

37.500,00

27/50214/16

33559451J

Gómez Queipo, Sebastián

25.000,00

27/50264/16

33337205Q

Gómez Toimil, María Luz

70.000,00

27/50080/16

33543909L

Gómez Vázquez, David

70.000,00

32/50074/16

76733386G

Gómez Villarino, Fernando

25.000,00

32/50049/16

34630139M

González Alonso, Xoán

50.000,00

32/50042/16

45823835S

González Andrés, Jairo

37.500,00

27/50295/16

34273448K

González Argiz, Iván

37.500,00

32/50099/16

44459854A

González Cerredelo, Manuel

25.000,00

36/50033/16

35570584A

González Covelo, Yhony

37.500,00

36/50107/16

76824859Y

González Gallego, Elsa

37.500,00

15/50094/16

44819264S

González García, Isabel

40.000,00

27/50195/16

33544420R

González García, Juan

25.000,00

27/50036/16

71632398W

González González, Noelia

25.000,00

15/50087/16

45845508E

González Lorenzo, Verónica

20.000,00

36/50009/16

45955385M

González Míguez, David

37.500,00

32/50098/16

76736266D

González Rodríguez, Manuel

25.000,00

27/50174/16

33341874Q

González Rodríguez, María José

25.000,00

27/50008/16

33541304J

González Saavedra, Francisco Javier

50.000,00

15/50165/16

79336666Y

González Sieira, Silvia

65.000,00

27/50261/16

33558684M

González Vázquez, David

25.000,00

27/50262/16

33558685Y

González Vázquez, Marcos

25.000,00

27/50021/16

34273753G

González Vázquez, Rubén

50.000,00

27/50313/16

33552085F

Gude Carpinteiro, Roberto

25.000,00

15/50018/16

44090998K

Guerra Ferreiro, Noelia

25.000,00

32/50126/16

76730498Z

Guerra Pérez, Eva

42.500,00

36/50078/16

34272283Y

Hermida Taboada, Rubén

57.500,00

27/50189/16

34280518F

Iglesia Vila, Esteban

65.500,00

27/50243/16

34638865Z

Iglesias Flórez, David

25.000,00

27/50114/16

33999465Z

Iglesias Pérez, Santiago

40.000,00

27/50271/16

76581229S

Ingerto López, José Otilio

25.000,00

32/50076/16

44483079K

Joga Calvo, Daniel

25.000,00

32/50088/16

44663636M

Joga Pérez, Miguel

25.000,00

27/50237/16

33553846C

Jul López, Inés

25.000,00

27/50128/16

33544647K

Jul Penín, Ismael

37.500,00

32/50144/16

44460506B

Labrador González, Isaac

70.000,00

27/50345/16

33548100R

Lago Iglesias, Alberto

25.000,00

15/50027/16

53303060P

Lamas Serrano, Uxía

60.500,00

27/50339/16

33549767N

Lamazares Álvarez, Marta

25.000,00

32/50136/16

76730384S

Lameiro Alonso, Antonio

70.000,00

15/50074/16

45847990C

Landeira Calviño, Daniel

45.000,00

27/50160/16

78797346J

Laya Gómez, Montserrat

20.000,00

36/50065/16

44091332X

Ledo Corzo, Sandra

37.500,00

27/50236/16

33545659K

Legaspi Ferreiro, Alberto

25.000,00

27/50055/16

33341335Y

Leiro Almuíña, José Luis

65.500,00

27/50275/16

73584938A

Llopis Raposo, María Ángeles

37.500,00

27/50315/16

33348095G

Lobeiras Díaz, María Cristina

56.500,00

27/50220/16

34280403F

Lodos López, Giovanni

50.000,00

36/50094/16

77418685H

Lois Pérez, Javier

25.000,00

27/50303/16

33547835N

Lolo Bardasco, Alejandro

57.500,00

27/50301/16

33547836J

Lolo Bardasco, Luis Miguel

56.500,00

27/50326/16

33345532V

Lombardía Méndez, Ana María

50.000,00

27/50230/16

33551478K

López Amarelo, Manuel

25.000,00

15/50199/16

44805894P

López Belles, Mercedes

65.000,00

27/50213/16

33558497W

López Brao, Alba

25.000,00

27/50202/16

33558496R

López Brao, Juan

25.000,00

27/50290/16

33553475V

López Caloto, José Antonio

25.000,00

32/50104/16

76725488H

López Carballo, Antonio

70.000,00

27/50020/16

34272595L

López Carmona, Roi

37.500,00

27/50289/16

33551297R

López Castro, María Tania

25.000,00

27/50359/16

33340852Y

López Cela, Lidia Esther

25.000,00

27/50299/16

34308154C

López Cortes, Nini Johana

25.000,00

15/50080/16

32700997B

López Degamarra Lorenzo, Julián

32.500,00

27/50283/16

76578501R

López Díaz, Emerita

25.000,00

27/50167/16

33553264J

López Díaz, José Alberto

25.000,00

27/50164/16

76582762F

López Díaz, Marta

25.000,00

27/50350/16

33337826Q

López Fernández, Carlos

56.500,00

27/50351/16

34270161T

López Fernández, Laura

56.500,00

27/50134/16

33550343J

López Franco, Lino

25.000,00

27/50253/16

33539026N

López Grandas, José Antonio

25.000,00

32/50016/16

34271457P

López Hervella, Héctor

25.000,00

27/50246/16

33560065Y

López Iglesias, Gonzalo

25.000,00

27/50165/16

33550233H

López López, Antonio

25.000,00

27/50168/16

34279105C

López López, Bruno

25.000,00

27/50140/16

33540532T

López López, José Ángel

25.000,00

27/50328/16

33351385M

López López, José Luis

25.000,00

27/50138/16

34281053J

López López, Marcos

25.000,00

27/50136/16

33554119V

López López, Marcos

37.500,00

27/50121/16

33542080F

López Melle, Antonio

25.000,00

36/50093/16

76828764R

López Nodar, Ismael

65.500,00

15/50154/16

78811614K

López Pardo, Brais

25.000,00

27/50222/16

34276215M

López Payo, Yéssica

25.000,00

15/50054/16

79336806P

López Pena, Sandra

25.000,00

36/50024/16

44089646A

López Penas, Manuel Alejandro

25.000,00

27/50161/16

34270251K

López Quiroga, Manuel

25.000,00

27/50317/16

33345348V

López Rey, Javier

25.000,00

27/50171/16

33549672D

López Reyes, Silvia

25.000,00

27/50023/16

34274523S

López Rivera, Pilar

42.500,00

32/50006/16

44463414K

López Rodríguez, Ana

62.500,00

27/50325/16

34266318K

López Rodríguez, Ana Belén

25.000,00

27/50278/16

33333284M

López Rodríguez, Esther

25.000,00

27/50173/16

33541129E

López Rodríguez, Juan

25.000,00

27/50175/16

34265155P

López Rodríguez, María Luz

25.000,00

27/50172/16

33345498Y

López Sánchez, Lorena

65.500,00

27/50040/16

34276100M

López Sobrado, Ángel

70.000,00

27/50010/16

34276050R

López Toubes, Yolanda

25.000,00

15/50047/16

78800074G

López Vázquez, José Luis

25.000,00

27/50039/16

34298304Z

López Viana, Carlos

65.500,00

15/50141/16

46915335G

Lorenzo Brandón, Vanessa

37.500,00

36/50102/16

76829032Q

Lorenzo Carral, María Paz

25.000,00

27/50305/16

76577123A

Lorenzo Codesal, José Luis

42.500,00

32/50063/16

76731295Y

Losada Allegue, Óscar

37.500,00

27/50274/16

34284471G

Losada Vázquez, Germán

25.000,00

15/50116/16

76417270T

Loureiro Loureiro, María Luisa

25.000,00

36/50118/16

44845612M

Louzao García, Silvia

25.000,00

32/50038/16

76730886B

Machado Domínguez, Monserrat

37.500,00

32/50059/16

76734401F

Macía Domínguez, Melisa

50.000,00

27/50336/16

34266071G

Macía González, Emilia Sandra

37.500,00

32/50032/16

X5722839W

Mahmoud, Ismail

70.000,00

15/50102/16

78809717X

Maneiro González, Diego

65.000,00

15/50127/16

46093416J

Manteiga López, Lucía

70.000,00

36/50115/16

44093748B

Manteiga Rodríguez, María

25.000,00

36/50017/16

44843585W

Mariño Limeres, Isabel María

25.000,00

27/50355/16

34274310D

Mariño Méndez, Hugo

25.000,00

32/50071/16

76719600H

Márquez Fernández, Óscar

25.000,00

27/50337/16

44845912Y

Martín Fernández, Guillermo

20.000,00

32/50116/16

44460326S

Martínez Álvarez, Mónica

25.000,00

15/50093/16

47355372M

Martínez García, Ana María

20.000,00

32/50094/16

76730376F

Martínez Martínez, Agripina

42.500,00

15/50119/16

45871788J

Marzoa Ruiz, Daniel

25.000,00

36/50001/16

35470179Q

Mazas García, Eva

42.500,00

15/50039/16

Y0363219V

Meijer, Michiel

25.000,00

15/50071/16

45848903J

Mella Pazos, Álvaro

65.000,00

32/50111/16

44450935P

Méndez Casal, Susana

42.500,00

36/50099/16

77459130Y

Méndez Cumplido, Roberto

42.500,00

27/50159/16

77594075X

Méndez Rodríguez, Marta

20.000,00

32/50031/16

44491710G

Méndez Rodríguez, Sonia

25.000,00

15/50048/16

53166716P

Méndez Sanjurjo, Beatriz

70.000,00

15/50099/16

32719421N

Mera Paz, Alejandro

51.500,00

15/50063/16

53167995E

Mira Magariños, Miguel Ángel

51.500,00

27/50252/16

X0679244P

Missing de Diego, Javier Allan

20.000,00

36/50022/16

45862741M

Moldes Pérez, David

50.000,00

15/50088/16

45847972W

Molina Santiago, Teresa

25.000,00

27/50053/16

76578393P

Mon Enríquez, Óscar

25.000,00

32/50015/16

76731883L

Mondelo Fernández, Jacobo

25.000,00

32/50096/16

44486768F

Montero Molinos, Julio Manuel

25.000,00

27/50239/16

34882326C

Montero Novo, Iván

37.500,00

15/50016/16

45847478Z

Montero Varela, Joaquín

25.000,00

32/50028/16

76735787J

Moral Vidal, Víctor

25.000,00

32/50123/16

34984651H

Morales Añel, Miguel

25.000,00

15/50061/16

79325180C

Mosquera Andrade, José Luis

25.000,00

15/50117/16

44845280H

Mosquera Dono, Pablo

25.000,00

15/50125/16

47379359A

Mosquera Vaamonde, Pablo

56.500,00

36/50027/16

77409765E

Mougán Ruel, Maika

70.000,00

36/50032/16

76871521R

Mougán Ruel, Rafael

51.500,00

27/50132/16

76579528Q

Moure López, José Manuel

25.000,00

27/50204/16

33554129G

Moure Romero, Yónatan

25.000,00

27/50111/16

33344579F

Mourelo González-Zaera, Javier

65.500,00

27/50258/16

33550412J

Mouriz González, María

50.000,00

15/50069/16

48110182R

Muíño Méndez, Paula

25.000,00

15/50073/16

32829812A

Muñoz González, María Luz

37.500,00

27/50291/16

33338379V

Neira Castro, Rosa María

25.000,00

32/50114/16

76728751S

Neira Vázquez, Eva

25.000,00

32/50145/16

X9213480W

Nenchev, Yordan Nikolaev

70.000,00

15/50128/16

79332927Q

Nieto Sesar, Gonzalo

25.000,00

27/50208/16

33558862E

Nogueira Díaz, Manuel

25.000,00

32/50095/16

44662584B

Nogueiras Dafonte, Beatriz

25.000,00

32/50075/16

44473231V

Nogueiras Rodríguez, José Antonio

70.000,00

15/50195/16

44838513J

Novo Vázquez, Pedro

25.000,00

27/50087/16

34270344E

Novoa Blanco, Iban

25.000,00

32/50107/16

76727473W

Ojea Freiría, Emilio

65.500,00

32/50027/16

Y4651130S

Oliveira da Rocha, Nuno Manuel

50.000,00

32/50080/16

44464446H

Opazo González, José Antonio

25.000,00

15/50176/16

78805013K

Otero Gómez, Yolanda

32.500,00

27/50225/16

34265375K

Otero Varela, Jesús Manuel

25.000,00

15/50184/16

45845648R

Oubel Fernández, Gabriel

70.000,00

15/50183/16

45845647T

Oubel Fernández, José Andrés

70.000,00

36/50113/16

35473652Q

Outeda Fernández, Eugenia

20.000,00

15/50077/16

45909903V

Paderne Granja, Jorge Manuel

20.000,00

32/50024/16

76723546P

Páez Pérez, María

25.000,00

36/50105/16

76927045A

Pájaro Couto, Ana

70.000,00

15/50136/16

46917915P

Pampín Castiñeiras, Gonzalo

65.500,00

15/50137/16

46917913Y

Pampín Castiñeiras, Pedro Jesús

65.500,00

15/50177/16

44832807B

Pampín Pacheco, César

50.000,00

27/50016/16

34268843Q

Paradela Gómez, Daniel

50.000,00

15/50082/16

79337950W

Pardo Souto, Iván

70.000,00

15/50157/16

44810778Q

Paredes Redondo, Manuel

45.000,00

15/50169/16

78810581T

París Gutiérrez, Iván

45.000,00

15/50062/16

44808621K

Parrado Louzao, José Ramón

70.000,00

27/50205/16

34271241E

Paz Remesal, Vanesa

25.000,00

32/50137/16

76712075Z

Paz Rodríguez, Javier Breixo

50.000,00

15/50148/16

44848846L

Pazos Núñez, Miguel

65.000,00

15/50140/16

46294871B

Pedreira Gil, José Ángel

25.000,00

36/50071/16

44093712K

Pedreira Jordedo, José

56.500,00

27/50352/16

33341869B

Pena Domínguez, Luis

25.000,00

36/50114/16

45961730W

Penas Pedreira, Bárbara

70.000,00

27/50206/16

34285006X

Penedo Cruz, Rubén

25.000,00

27/50088/16

34281007J

Penelas Devesa, María Alicia

25.000,00

15/50126/16

47385863K

Peña Louro, Lydia

25.000,00

36/50015/16

73241502A

Pequeño García, Daniel Ángel

50.000,00

27/50361/16

33541224W

Peredo Revilla, Rosa María

50.000,00

32/50113/16

44462768L

Pereira Álvarez, Luis

42.500,00

15/50180/16

78808794F

Pereira Rodríguez, Rubén

25.000,00

15/50065/16

44819385K

Pereiras Millán, Margarita

51.500,00

15/50194/16

78810533K

Pereiro Couso, Manuel

56.500,00

15/50168/16

78802127X

Pereiro Esperante, Esteban

65.000,00

27/50178/16

33535337A

Pereiro Somoza, Miguel

50.000,00

27/50115/16

33544799N

Pérez Álvarez, Lucía

50.000,00

27/50287/16

33544800J

Pérez Álvarez, Shaila

70.000,00

27/50228/16

33546871Z

Pérez Boo, Ana

25.000,00

27/50198/16

76581591D

Pérez Díaz, Noelia

65.500,00

32/50048/16

44492004E

Pérez Diz, Amable

56.500,00

27/50197/16

33551946Y

Pérez Fernández, Daniel

56.500,00

15/50130/16

79333384J

Pérez González, José Luis

25.000,00

27/50047/16

76580760Y

Pérez Gutiérrez, Rubén

56.500,00

27/50107/16

34277315R

Pérez López, Noelia

70.000,00

27/50251/16

33543637T

Pérez Mouriz, Antía

25.000,00

32/50081/16

44458797G

Pérez Parada, Natalia

25.000,00

15/50100/16

79319792Z

Pérez Parga, Cristina

45.000,00

32/50092/16

76722331N

Pérez Rego, David

25.000,00

15/50105/16

45874207V

Pérez Regueira, Martín

45.000,00

32/50051/16

76732783E

Pérez Rodríguez, David

37.500,00

27/50049/16

76941037B

Pérez Rodríguez, Yolanda

25.000,00

15/50118/16

32702292H

Pérez Timiraos, Rebeca

25.000,00

27/50286/16

47776117B

Pin Vázquez, María Jesús

65.500,00

27/50312/16

33560803P

Piñeiro Díaz, Rocío

25.000,00

27/50029/16

33549748Q

Piñeiro López, Marcos

42.500,00

15/50172/16

45874301L

Piñeiro Monteagudo, Lucas

65.000,00

36/50010/16

77410534D

Piso Salgueiro, Daniel

25.000,00

36/50066/16

76825637W

Portas Carril, Rosa María

50.000,00

15/50034/16

79341985N

Porteiro Rial, Cristina

51.500,00

27/50329/16

33338953Q

Potente López, María Isabel

25.000,00

32/50053/16

44476601Y

Prieto Álvarez, Tito

25.000,00

36/50035/16

76929541S

Prieto Pazos, Pedro

20.000,00

15/50022/16

48116038S

Puñal Beizana, Álvaro Manuel

32.500,00

15/50104/16

34638460T

Quiza Pajón, Bruno

45.000,00

27/50052/16

33560440J

Rancaño Arruñada, Tania

25.000,00

27/50226/16

72685791H

Rancaño Ferreiros, María Rocío

70.000,00

36/50002/16

44093316Q

Reboredo Friol, Javier

25.000,00

15/50142/16

47380692W

Regueiro Picón, Manuel

70.000,00

15/50089/16

44815553F

Rey Castro, Manuel

32.500,00

36/50073/16

44091307P

Riádigos Vilariño, Carlos

65.500,00

27/50324/16

33552393Q

Rico Cendán, Ana Isabel

25.000,00

27/50002/16

76579442E

Rilo Sierra, Javier

25.000,00

27/50333/16

33560602Z

Río Lorenzo, Iván

25.000,00

15/50035/16

44840588H

Ríos Gesto, Marcos Luis

25.000,00

27/50166/16

33339277H

Rivas Mejuto, María Teresa

25.000,00

36/50019/16

35482078R

Rivas Mondragón, Juan José

20.000,00

27/50292/16

33558394Z

Rivas Varela, Francisco Javier

25.000,00

36/50044/16

44090811H

Rivas Villaverde, Francisco

65.500,00

27/50154/16

34287632Z

Rivera López, Alba María

25.000,00

27/50133/16

33559814P

Rivera López, Pablo

37.500,00

36/50075/16

34298502M

Rivera Miguélez, Alejandro

50.000,00

27/50012/16

34269730Y

Rivera Vázquez, Elisabeth

70.000,00

32/50109/16

76721666Z

Rivero Feijoo, José Manuel

50.000,00

32/50117/16

76728790P

Rivero Fernández, Diego

56.500,00

15/50052/16

45874308A

Rodríguez Paredes, Ricardo

56.500,00

32/50013/16

44475468T

Rodríguez Alonso, Diego

56.500,00

32/50124/16

76729331C

Rodríguez Álvarez, Diego

42.500,00

27/50092/16

33338448V

Rodríguez Armada, Víctor

25.000,00

27/50143/16

34279784D

Rodríguez Bondelle, Jesús

25.000,00

27/50354/16

33548325L

Rodríguez Braña, Jénnifer

50.000,00

15/50019/16

44845128G

Rodríguez Brea, César

20.000,00

27/50142/16

33536051G

Rodríguez Buide, Jaime

37.500,00

27/50073/16

33548200D

Rodríguez Carballal, Alejandro

25.000,00

27/50302/16

33539525M

Rodríguez Carballido, Ángel

37.500,00

32/50112/16

53499974L

Rodríguez Carrasco, Estela

45.000,00

27/50306/16

34279489J

Rodríguez Corredoira, Iván

56.500,00

36/50083/16

76927641R

Rodríguez Cuñarro, Marcos

50.000,00

27/50152/16

34268560D

Rodríguez Díaz, Rocío

25.000,00

27/50058/16

34266165Y

Rodríguez Expósito, Patricia

25.000,00

36/50031/16

15490143B

Rodríguez Fernández, Óscar

65.000,00

27/50024/16

34275285H

Rodríguez Fernández, Pablo

56.500,00

32/50070/16

44499292L

Rodríguez Gómez, Rubén

56.500,00

32/50121/16

44462565T

Rodríguez González, Daniel

56.500,00

32/50110/16

44491491S

Rodríguez Lama, Eduardo

25.000,00

27/50322/16

33343735Z

Rodríguez Liñares, Silvia

25.000,00

32/50040/16

34628847R

Rodríguez López, Benito

25.000,00

27/50075/16

34288108F

Rodríguez Matanzas, David

70.000,00

15/50060/16

44847513C

Rodríguez Mella, Jesús

65.500,00

32/50012/16

34627900C

Rodríguez Molina, Melisa

37.500,00

15/50011/16

78799672Q

Rodríguez Núñez, Teresa

45.000,00

32/50078/16

47905105S

Rodríguez Parada, Rebeca

70.000,00

27/50223/16

33548818Y

Rodríguez París, Tania

50.000,00

15/50058/16

79325525C

Rodríguez Rodríguez, José Antonio

50.000,00

27/50141/16

34287900Y

Rodríguez Rodríguez, Rubén

25.000,00

32/50085/16

44660171J

Rodríguez Rodríguez, Tania

25.000,00

27/50086/16

33550955G

Rodríguez Rodríguez, Verónica

25.000,00

36/50062/16

77403448F

Rodríguez Rozas, Raquel

65.500,00

15/50017/16

78808156J

Rodríguez Sánchez, David

37.500,00

32/50125/16

45143888V

Rodríguez Suárez, Cristian

42.500,00

27/50103/16

76581775D

Rodríguez Tumbeiro, Juan

25.000,00

32/50002/16

44468966F

Rodríguez Yáñez, Manuel Luis

70.000,00

36/50042/16

44089597T

Rogel Fernández, Cristina

25.000,00

15/50053/16

22753228H

Roibas Bernárdez, Iván

37.500,00

32/50050/16

76725451G

Romero Martíns, María Teresa

25.000,00

27/50244/16

33997096Z

Rúa García, Ana Isabel

25.000,00

15/50012/16

78799806N

Ruzo Torreiro, Efrén José

60.500,00

15/50083/16

32706713T

Saavedra Barros, Marta

20.000,00

27/50013/16

34275380K

Saco Sánchez, Mateo

25.000,00

27/50082/16

77416344T

Salgado García, Ana

62.500,00

27/50083/16

44094310K

Salgado García, Noelia

50.000,00

32/50105/16

34629118L

Salgado González, Julia

25.000,00

15/50072/16

32712851C

Salgado Morado, Alberto

20.000,00

15/50129/16

44841548N

Sampedro Bouzas, José Luis

65.000,00

15/50032/16

48111929T

Sánchez Añón, Cristian

60.500,00

36/50050/16

44659544F

Sánchez Janeiro, Adrián

50.000,00

27/50224/16

33549662E

Sánchez Lorenzo, Pablo

25.000,00

36/50051/16

77403658X

Sánchez Otero, Vanessa

37.500,00

36/50014/16

46289579D

Sánchez Pena, Carlos

37.500,00

15/50139/16

53162412M

Sánchez Seoane, José María

25.000,00

15/50173/16

44837418E

Sanda Ares, José

70.000,00

15/50174/16

45848839H

Sanda Ares, Manuel

70.000,00

15/50179/16

20628210Q

Sanda Rioboo, Pablo

25.000,00

15/50163/16

78799437B

Sanjuás Fernández, Javier Ignacio

65.500,00

27/50094/16

34267613M

Santeiro Pereira, Julio

42.500,00

27/50284/16

33551434T

Santos Ferreiro, Carmen

37.500,00

27/50130/16

34277978C

Santos Pérez, José Manuel

25.000,00

27/50342/16

33350083Z

Santos Rivera, Félix

25.000,00

27/50238/16

33561599E

Seco Bouza, José Luis

25.000,00

15/50187/16

78804652M

Segade González, Javier

25.000,00

15/50186/16

78804651G

Segade González, Jesús Manuel

50.000,00

27/50298/16

33558087Y

Seijas Legaspi, Pablo Antonio

42.500,00

15/50051/16

79333691K

Seijas Mato, Susana

70.000,00

27/50304/16

33538130J

Seijas Varela, María José

25.000,00

15/50144/16

46096906F

Señaris Bello, Adrián

50.000,00

15/50010/16

47360467V

Seoane Díaz, María José

25.000,00

15/50075/16

46091646Z

Seoane Menéndez, Amparo

25.000,00

15/50097/16

32707010K

Sierra Pernas, José Manuel

37.500,00

15/50112/16

X4307905M

Sil Lopes, Nuno Miguel

51.500,00

27/50294/16

34288858K

Silvosa Vázquez, Iván

25.000,00

36/50053/16

45871624X

Simón Valladares, Teresa

56.500,00

27/50153/16

33536657N

Sobrado López, Carlos

25.000,00

27/50308/16

47369194G

Soto Picado, Eva

25.000,00

15/50055/16

32681037S

Soto Prieto, Alberto

37.500,00

27/50300/16

76576645P

Soto Sanjurjo, Íñigo

42.500,00

15/50151/16

46896918X

Souto Calvete, Gustavo

32.500,00

32/50066/16

44660018K

Souto Carnero, José Antonio

25.000,00

36/50023/16

35579245Q

Souto Fernández, Santiago

45.000,00

27/50219/16

33557847L

Souto López, Martín

37.500,00

27/50045/16

33551244V

Souto Novo, David

56.500,00

15/50026/16

46910586Q

Suárez Barbeito, Verónica

65.000,00

15/50149/16

44837432J

Suárez Caneda, Felipe

25.000,00

15/50175/16

45860712T

Suárez Fernández, Javier

52.500,00

32/50010/16

44478525K

Suárez Pérez, Miguel

25.000,00

15/50192/16

47362797R

Suárez Rey, Daniel

50.000,00

27/50199/16

34272684Q

Taboada Fernández, Fara

25.000,00

15/50045/16

78806904A

Taboada García, Adrián

25.000,00

27/50323/16

33554497G

Taboada López, Adrián

25.000,00

15/50031/16

47366454R

Taibo López, Francisco

20.000,00

15/50162/16

44819435W

Tarrío Santos, Sandra

65.500,00

15/50028/16

47363314N

Tasende Loureiro, Patricia

32.500,00

27/50030/16

34272680N

Teijeiro Rodríguez, Miguel

37.500,00

15/50122/16

78807308Q

Torreira Velo, Cristina

51.500,00

15/50004/16

79331349W

Tubío Rial, María Jesús

32.500,00

27/50056/16

33546843D

Val Viña, José

37.500,00

27/50358/16

33560630L

Valcárcel Arias, José Miguel

25.000,00

27/50181/16

33340241Q

Valiña Irimia, Eva

65.500,00

15/50189/16

79334601B

Valiño López, Jesús

25.000,00

27/50144/16

76583900H

Valladares Vila, Adrián

25.000,00

32/50036/16

44494335F

Varela Aguado, José

25.000,00

27/50099/16

76622896Y

Varela Blanco, María del Carmen

50.000,00

27/50122/16

34278356F

Varela Busto, Nerea

70.000,00

27/50027/16

34271596D

Varela Casanova, Noelia

37.500,00

27/50048/16

33348752V

Varela López, Juan Ramón

70.000,00

27/50068/16

34279236J

Varela Pérez, Bienvenido

70.000,00

27/50335/16

33558667B

Varela Villamor, Sandra

25.000,00

15/50056/16

46910671D

Varela Villar, Rosa María

20.000,00

15/50197/16

53306023G

Vázquez Barreiro, Lorena

37.500,00

27/50320/16

33548776X

Vázquez Díaz, María del Carmen

42.500,00

15/50042/16

79334081C

Vázquez García, Diego

42.500,00

36/50055/16

44090741V

Vázquez García, Manuel

50.000,00

36/50056/16

44091675P

Vázquez López, Daniel

70.000,00

27/50054/16

33547165D

Vázquez Pacín, Carlos

42.500,00

27/50321/16

33553487Y

Vázquez Pérez, Laura

25.000,00

27/50201/16

46900551D

Vázquez Rey, Pablo

25.000,00

27/50071/16

34282172M

Vázquez Rodríguez, Alejandro

70.000,00

36/50057/16

76933611Z

Vázquez Saavedra, Cecilia

25.000,00

27/50129/16

34269793T

Veiga Gómez, David

37.500,00

15/50153/16

46903488W

Velo Santos, Damián

51.500,00

32/50132/16

44493221C

Vidal Lamas, Sonia

70.000,00

27/50072/16

33558923Z

Vila Moure, Tania

25.000,00

27/50212/16

33540751N

Vila Núñez, Isabel

25.000,00

27/50124/16

33350398F

Vilabrille García, Javier

37.500,00

36/50060/16

77463015G

Vilas Rodríguez, Jorge

25.000,00

36/50059/16

77463014A

Vilas Rodríguez, Marcos

25.000,00

15/50103/16

01177474N

Vilela Quintela, Iago

50.000,00

27/50007/16

33542085N

Villada Pillado, Antía

25.000,00

32/50039/16

76734472D

Villanueva de Cabo, Juan Manuel

25.000,00

36/50061/16

44091851T

Villanueva Villanueva, Sergio

70.000,00

32/50062/16

44454504N

Villar Nieves, Iago

37.500,00

36/50117/16

77405483H

Villar Rozados, Verónica

70.000,00

36/50025/16

77462938L

Villaverde Darriba, Ángel

42.500,00

27/50231/16

33540723F

Vizoso Camba, Carlos

25.000,00

27/50145/16

X6344789D

Vyshnevetska, Valeriya

25.000,00

Sección segunda.

Convocatoria: Orde do 23 de decembro de 2015 pola que se convocan para o ano 2016 as axudas para apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para os agricultores mozos e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (DOG núm. 247, do 29 de decembro).

Aplicación orzamentaria: 13.03.712B.772.0 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia, dotada cun crédito total de 3.600.000 euros, para o ano 2016, 12.400.000 euros, para o ano 2017 e 20.000.000 de euros, para o ano 2018. En total 36.000.000 de euros.

Finalidade: investimentos nas explotacións agrícolas.

Beneficiarios/as e subvención:

Expediente

NIF

Nome

Axuda (€)

15/00476/16

J70482575

A Cucha, S.C.

30.766,84

27/00336/16

J27368117

A Frocela, S.C.

31.056,61

32/00399/16

J32469413

A Moa, S.C.

168.010,20

27/00244/16

V27360254

A Portagándara SAT

20.650,00

27/01001/16

J27477579

A Rozabella, S.C.

149.856,53

27/00526/16

33317120X

Abraira Fernández, Alfredo

45.875,24

27/01114/16

J27319359

Abrita, S.C.

40.500,00

32/00291/16

76715814G

Afonso Fernández, Rubén

144.000,00

36/00301/16

B94128790

Agolense, S.L.

286.382,59

32/00301/16

J32469934

Agrícola Adasol, S.C.

144.000,00

15/00103/16

J70141700

Agrociucende, S.C.

9.432,00

15/00532/16

J70480520

Agrogandeiría Tamarín, S.C.

159.365,00

32/00331/16

J32469975

Agronova, S.C.

27.000,00

27/01017/16

33345117Q

Aguiar Pérez, José

34.586,62

15/00120/16

J70382510

Albagueira, S.C.

29.527,36

27/01069/16

J27376615

Almar, S.C.

132.915,97

32/00116/16

76717383D

Alonso Pérez, Juan Manuel

18.126,00

32/00023/16

E32469835

Alonso-López T.C.E.A.

4.200,00

32/00145/16

76729464S

Álvarez Sotelo, Eduardo

17.700,00

36/00213/16

76926542Y

Álvarez Villaverde, Jesús

72.000,00

27/00333/16

33538934N

Amil García, Jesús

45.588,00

32/00377/16

34980521M

Araújo Vázquez, Fernando

72.000,00

27/01088/16

J27477595

Ardilleiros, S.C.

140.982,78

36/00305/16

J94136140

Areosa, S.C.

288.000,00

15/00409/16

47351753C

Ares Pérez, José Luis

58.893,05

27/00987/16

33351198W

Arias Iglesias, Mónica

48.964,94

27/00367/16

33349598N

Arias Piñeiro, Javier

13.800,00

27/00134/16

34270132V

Arias Riveiro, Javier

55.555,26

27/01024/16

34275439B

Armesto Fernández, Laura

174.295,21

15/00519/16

J70045109

Asociación Esperante Caamaño, S.C.

118.261,20

32/00385/16

J32430266

Avicesa, S.C.

215.927,34

27/00869/16

J27478197

Avícola Cabana, S.C.

36.894,00

27/01117/16

J27362250

Avícola Don Juan, S.C.

207.475,00

15/00484/16

J70480777

Avícola Espenovo, S.C.

144.000,00

36/00331/16

J94137155

Avícola Portadeza, S.C.

144.000,00

27/00905/16

B27478817

Avícola Tribás, S.L.

240.000,00

27/01010/16

J27417237

Azumar, S.C.

4.200,00

15/00444/16

33273389W

Baña Atán, Elisa Josefa

36.240,00

27/00376/16

33347473A

Barreiro Andrade, Marcos

27.633,60

27/01139/16

33558381R

Barreiro Sánchez, Enrique

49.541,70

36/00005/16

35317336P

Bascuas Otero, Juan Manuel

59.089,50

15/00357/16

32794547C

Bello Bello, José Antonio

2.963,40

27/00958/16

44460630C

Besteiro Rodríguez, David

72.000,00

27/00763/16

34271593Y

Besteiro Sánchez, Rubén

71.252,98

27/00867/16

J27448083

Bispo, S.C.

18.420,00

27/01032/16

B27477108

Blanco Villarcabreiro, S.L.

162.180,83

27/00058/16

33536066L

Bolaño Pérez, Jorge

38.089,50

27/00638/16

J27322718

Brea, S.C.

6.265,00

36/00317/16

53117730N

Bueno Jorge, David

72.000,00

27/00753/16

J27432061

Bustelo, S.C.

34.542,50

15/00568/16

V70031018

Busto Corzón SAT Nº 1327

44.182,62

27/00293/16

33341273J

Cabana Sánchez, María Carmen

16.723,68

27/01057/16

J27463447

Cabarcos Currás, S.C.

144.000,00

32/00337/16

44477228N

Cabido Fernández, Francisco Javier

3.287,60

32/00344/16

J32469884

Cabrendalf, S.C.

39.277,20

27/00715/16

76576281N

Cadenas Irimia, José Manuel

66.350,10

15/00168/16

53308014V

Calvelo Bellón, Javier

60.000,00

32/00285/16

50892916B

Calvo Amaral, Alberto

144.000,00

15/00556/16

J70482146

Camino Montañés, S.C.

57.108,37

36/00054/16

76825647N

Camiñas Vázquez, José Luis

60.000,00

32/00153/16

76722741P

Campo Rodríguez, Roberto

10.220,40

36/00178/16

77461479D

Campos Fiestras, Patricia

25.823,45

27/00666/16

J27434265

Cancela Paredes, S.C.

8.433,00

36/00023/16

77404945D

Canda Louzao, José

6.720,00

15/00274/16

32810954M

Candamio Folgar, Manuel Alberto

239.999,37

27/00004/16

34637707Y

Candia Gómez, Juan Antonio

8.134,18

15/00408/16

79335825Q

Carballeiro Becerra, José Ramón

11.670,00

32/00360/16

76735808B

Carballo Folgoso, Elena

144.000,00

32/00075/16

44499362C

Carballo Rodríguez, Martín

16.747,25

27/00196/16

J27435619

Carbón, S.C.

27.000,00

15/00025/16

32814239R

Carnota Fernández, María del Pilar

42.261,18

36/00058/16

76816623G

Carral Cid, Orlando

49.380,00

32/00040/16

J32452773

Carrebar, S.C.

28.500,00

27/00966/16

33347236L

Carreira López, Félix

51.484,13

15/00247/16

44831050W

Carrillo Calvo, Carlos

19.852,50

27/00978/16

J27432707

Casa de Pedro, S.C.

288.000,00

27/00297/16

J27411305

Casa Andrés de Acevedo, S.C.

103.444,07

15/00215/16

J70432786

Casa Bernardo, S.C.

133.880,60

27/00043/16

J27412469

Casa Casanova, S.C

58.906,20

15/00359/16

J70095898

Casa Castro, S.C.

70.608,23

36/00313/16

J94128477

Casa Corzo, S.C.

216.000,00

27/01012/16

J27477207

Casa da Corte, S.C.

138.148,92

27/00101/16

J27448018

Casa da Saa, S.C.

29.785,59

36/00062/16

J94086113

Casa de Baixo, S.C.

11.250,00

36/00190/16

J94064334

Casa de Neira, S.C.

3.750,00

27/01197/16

J27441609

Casa do Alcalde, S.C.

4.515,00

36/00063/16

J94037801

Casa do Rei, S.C.

228.115,97

27/00654/16

J27434893

Casa Don Manuel, S.C.

148.049,45

27/00110/16

J27335116

Casa Fidalgo S. C.

15.355,33

27/00311/16

J27432194

Casa Fouz, S.C.

4.000,00

27/01013/16

J27478106

Casa Gabino, S.C.

10.337,50

36/00321/16

J94136355

Casa Gaio, S.C.

72.000,00

27/01178/16

J27418714

Casa García, S.C.

126.237,62

27/00904/16

J27475961

Casa Meregildo, S.C.

206.509,50

27/01227/16

J27476704

Casa Piñeiro, S.C.

120.426,92

27/01079/16

J27395771

Casa Pozo, S.C.

9.200,00

27/00446/16

J27432012

Casa Quintillán, S.C.

18.595,04

27/00663/16

J27434547

Casa Ramalleira, S C

33.831,82

15/00443/16

V15710114

Casa Raña SAT Nº 1037

113.431,78

27/00296/16

J27434844

Casa Roke, S.C.

84.087,13

15/00107/16

J70038054

Casa Toxo, S.C.

25.745,04

27/00558/16

J27454370

Casa Vilela, S.C.

13.855,37

15/00077/16

J70159736

Casa Villeriño de Gosolfre, S.C.

29.600,00

27/00935/16

J27478056

Casa Xan, S.C.

52.000,00

27/00624/16

J27337542

Casa Xil, S.C.

5.500,00

32/00358/16

44490573V

Casal Domínguez, José Luis

6.566,83

27/00934/16

J27478312

Casanova Latadal, S.C.

135.580,66

27/00805/16

V27235746

Caseiro SAT Nº 991 Xuga

53.191,21

27/00215/16

J27435916

Castañoso, S.C.

14.613,90

27/00589/16

J27430081

Castedo, S.C.

32.880,00

15/00222/16

79344235P

Castro Montáns, Javier

12.763,65

27/00468/16

J27336189

Castro, S.C.

33.612,78

27/00985/16

J27476944

Cebo Labrada, S.C.

127.928,59

27/01188/16

33345534L

Cela Núñez, Miguel Ángel

17.191,50

27/01241/16

33550096L

Celeiro Raposo, Marcos

72.000,00

32/00186/16

76731941P

Cerredelo Martínez, Lorena

69.950,40

27/01137/16

33540369K

Chaín Álvarez, Nazaret

44.411,74

32/00283/16

B32470130

Chaldon, S.L.

25.930,61

27/00876/16

J27321199

Chavian, S.C.

38.700,00

32/00277/16

44492190R

Cid González, Daniel

10.929,60

36/00329/16

J94136439

Coepor, S.C.

214.688,59

27/00816/16

J27319383

Condado, S.C.

69.275,95

27/00461/16

V27322445

Conde SAT 1289 Xuga

56.067,50

27/01128/16

J27454644

Condomiña, S.C.

10.200,00

15/00275/16

78789455B

Corral Bugallo, Manuel

18.901,03

15/00217/16

78799717S

Corral Cea, María Oliva

17.318,95

36/00008/16

76928780J

Corral Lázara, Rocío

4.257,80

27/00408/16

33547967Y

Corral Núñez, José

17.380,20

15/00224/16

J70458591

Cotelo Ameixenda, S.C.

90.175,90

15/00417/16

46919976E

Couselo Castro, María del Carmen

21.840,00

36/00017/16

44087484A

Curras Oliveira, Manuel Ángel

4.859,79

27/01067/16

J27355635

Curras Xía, S.C.

57.265,10

15/00144/16

32841511H

Dafonte Liste, Alejandro

16.509,60

36/00268/16

76934636G

Daparte Villanueva, José

134.491,44

15/00487/16

79322931W

Del Río Vázquez, Sandra

23.689,44

27/00894/16

J27478486

Del Valle Freire, S.C.

92.796,00

27/01242/16

76584661C

Delgado Paz, Daniel

103.733,88

27/01038/16

34282358F

Díaz Fernández, Francisco

47.199,32

27/00339/16

76576546R

Díaz Fernández, José Antonio

20.670,00

27/00456/16

33540806K

Díaz Gómez, Joaquín

35.340,00

27/00842/16

33349130G

Díaz Mata, Vanesa

19.761,84

27/00266/16

33345636Y

Díaz Rodríguez, Pilar

30.033,24

27/00937/16

J27476696

Díaz, S.C.

123.227,28

27/01007/16

33554424T

Dieguez Cabana, Maikel

124.930,93

27/00343/16

76581595J

Digon Valcarce, Julio

5.400,00

32/00402/16

76735721Q

Diz Novoa, Beatriz

30.372,00

32/00400/16

34630543H

Domarco Pérez, Lucas

5.385,60

15/00250/16

79322049V

Domínguez Calvo, Rubén Darío

16.400,00

15/00272/16

47362857S

Domínguez Estraviz, Rubén

84.000,00

15/00456/16

32835502N

Dono Sánchez, Manuel Anxo

11.274,29

36/00081/16

76932918B

Doval Acevedo, Manuel

33.648,00

27/01237/16

32713744Q

Durán Barro, Silvia

25.735,82

27/01208/16

V27367127

Emilio Do Jaime SAT

164.881,19

15/00101/16

J70378724

Entreaugas, S.C.

37.335,00

27/01154/16

33341711Z

Estrada Trabado, Amparo

31.128,72

27/00024/16

77597346S

Estúa Fernández, Iván

7.125,00

15/00271/16

J70282314

Explotación Gandeira Casa Rey, S.C.

7.459,49

27/01121/16

J27361120

Explotación Indiano, S.C.

40.759,74

15/00059/16

J15980493

Explotaciones Avícolas de Melide, S.C.

81.799,00

27/00736/16

J27404961

Falcón Folgueira, S.C.

20.910,00

27/01092/16

J27478668

Fastchicken, S.C.

18.029,40

32/00163/16

44486754Q

Fernández Álvarez, David

22.703,21

27/01074/16

33309548M

Fernández Álvarez, José Antonio

30.374,61

15/00208/16

44824119V

Fernández Cereijo, Beatriz

2.661,15

15/00141/16

44842546K

Fernández del Río, José Manuel

10.464,00

27/01054/16

33552799P

Fernández Díaz, Raúl

212.867,41

32/00295/16

76732092K

Fernández Fernández, Juan Antonio

35.827,97

27/00888/16

34280724Y

Fernández Gago, Andrea

7.020,00

27/00563/16

34276248S

Fernández Gandoy, Sandra

4.740,00

27/00035/16

76570964P

Fernández García, Ana María

20.839,10

27/00370/16

76578675Z

Fernández Gómez, Fermín

9.834,00

27/01014/16

33541748C

Fernández Guerra, Marcos

58.435,97

32/00213/16

76727652C

Fernández Jardón, Daniel

17.726,40

27/00324/16

33339504S

Fernández Marey, Julio

4.200,00

32/00034/16

44469921L

Fernández Martínez, Roberto

9.896,90

27/00804/16

33308527L

Fernández Ónega, Ana María

7.912,50

27/00348/16

34638357N

Fernández Rodríguez, Ángel

2.561,00

27/00379/16

33555315V

Fernández Rodríguez, Miguel

18.000,00

32/00139/16

76730440W

Fernández Silva, Emilio

9.375,00

27/00080/16

33347954R

Fernández Vázquez, Carlos

47.120,58

32/00063/16

34729856V

Fernández Vidueira, María Nieves

3.695,52

15/00477/16

J70012588

Ferradás Hermida, S.C.

48.990,60

27/00970/16

33344932S

Ferreiro Otero, Rubén

31.466,00

27/00295/16

J27319300

Ferreiro Rial, S.C.

122.998,55

15/00116/16

J70284997

Finca A Baiuca, S.C.

134.614,50

27/00737/16

B27457894

Finca Bermún, S.L.

84.194,40

15/00301/16

B15782980

Finca Canedo, S.L.

124.435,39

15/00402/16

J70335419

Finca Curros, S.C.

133.850,28

15/00336/16

V15663008

Finca Fonteboa SAT Nº 986 Xuga

183.252,14

27/01095/16

J27477421

Finca Paxares, S.C.

207.217,62

15/00481/16

J70021126

Finca Raposo, S.C.

103.216,00

36/00018/16

V94004934

Finca Santaya SAT

144.291,23

27/00852/16

J27476316

Fonsavi, S.C.

155.783,80

27/01044/16

76580404H

Fontal Balboa, Christian

5.586,24

32/00379/16

J32359382

Francisco Cortés y Mónica Mancebo, S.C.

20.950,42

27/00837/16

33326088P

Freire Crecente, José Manuel

86.463,42

15/00065/16

76355611G

Freire Fidalgo, Argimiro

21.286,16

36/00257/16

J94064540

Fuentes Vidal Cumbraos Número, S.C.

39.724,02

27/00749/16

J27455963

Fulieiro, S.C.

144.000,00

27/00300/16

33535452A

Gallego Rodríguez, José Ángel

7.574,09

15/00186/16

J70369228

Ganadería A Braña, S.C.

18.107,20

15/00092/16

J70092572

Ganadería Alma, S.C.

2.200,00

15/00489/16

J70480579

Ganadería Antelo, S.C.

117.425,90

27/00412/16

J27466754

Ganadería Arcos, S.C.

31.422,18

15/00496/16

J70042635

Ganadería Ares Gil, S.C.

35.602,40

15/00547/16

J70337043

Ganadería Avancar, S.C.

151.019,14

15/00479/16

J70444088

Ganadería Balsa, S.C.

239.670,20

27/01008/16

J27288836

Ganadería Baltar, S.C.

119.823,51

27/01063/16

J27361245

Ganadería Bella, S.C.

30.350,00

27/00939/16

J27477603

Ganadería Blonde LR, S.C.

25.831,32

27/01244/16

J27477678

Ganadería Caloto, S.C.

90.966,00

27/01110/16

J27367036

Ganadería Carreiras, S.C.

179.383,40

27/00094/16

J27470996

Ganadería Casa Antonio, S.C.

3.600,00

27/00965/16

J27478981

Ganadería Casa Curro, S.C.

4.080,00

15/00425/16

J70327564

Ganadería Casa de Pedro, S.C.

17.002,80

36/00311/16

J94136207

Ganadería Casa do Rego, S.C.

27.000,00

36/00325/16

J94135407

Ganadería Casa Rey, S.C.

144.000,00

27/00363/16

J27420272

Ganadería Casisaldo, S.C.

12.587,88

15/00152/16

V70337381

Ganadería Castro Buxía SAT

46.736,00

15/00108/16

J70323738

Ganadería Castro de Sares, S.C.

12.420,00

27/00856/16

J27477926

Ganadería Coblan, S.C.

89.317,01

27/00360/16

J27468172

Ganadería Conde y Lozano, S.C.

30.000,00

27/00166/16

J27418037

Ganadería da Morena, S.C.

42.000,00

27/00049/16

J27462324

Ganadería Damarai, S.C.

10.200,00

36/00293/16

J36563369

Ganadería Daparte, S.C.

33.033,65

27/00936/16

J27478007

Ganadería Díaz López, S.C.

105.805,00

15/00347/16

J70337068

Ganadería do Mouro, S.C.

49.100,40

27/00450/16

J27434786

Ganadería Domínguez Barreiro, S.C.

26.985,36

15/00267/16

J70039003

Ganadería Dubra, S.C.

61.682,20

27/00402/16

J27476969

Ganadería Estebo Castrelo, S.C.

32.981,17

27/00030/16

J27466739

Ganadería Facomar, S.C.

93.417,30

15/00392/16

J70482526

Ganadería Farrucán, S.C.

9.453,76

27/00980/16

J27477223

Ganadería Ferreiro, S.C.

51.511,92

36/00273/16

J94026838

Ganadería Frade, S.C.

139.569,72

32/00184/16

J32459968

Ganadería Galmex, S.C.

85.646,28

27/00349/16

B27436369

Ganadería Golpe, S.L.

22.332,18

27/00192/16

J27416387

Ganadería Gómez, S.C.

115.737,51

15/00156/16

J70165824

Ganadería Grela, S.C.

108.381,60

15/00114/16

J70282199

Ganadería Iglesias Míguez, S.C.

149.680,00

15/00124/16

V15583875

Ganadería Ínsua SAT Nº 943

44.651,82

15/00414/16

J70479845

Ganadería José da Toxa, S.C.

65.486,25

27/00897/16

J27406529

Ganadería Lage, S.C.

7.200,00

15/00038/16

J70337050

Ganadería Laguiño, S.C.

39.820,33

15/00051/16

J70332762

Ganadería Ledeirón, S.C.

12.500,00

15/00352/16

J70481007

Ganadería Lobeiro, S.C.

103.002,22

27/00920/16

J27478395

Ganadería López Iglesias, S.C.

76.874,65

27/00982/16

J27411727

Ganadería López Lampaza, S.C.

56.325,60

36/00251/16

J94000387

Ganadería Louzao, S.C.

184.861,39

27/00959/16

J27477439

Ganadería Loyo, S.C.

101.816,20

27/00811/16

J27433002

Ganadería Macía, S.C.

15.620,00

27/01046/16

J27477033

Ganadería Madarro, S.C.

143.928,17

15/00420/16

J70104294

Ganadería Maneiro, S.C.

9.748,36

36/00271/16

J36519098

Ganadería Manteiga, S.C.

256.884,22

27/00914/16

J27409812

Ganadería Matanza, S.C.

11.280,00

27/00237/16

J27447994

Ganadería Montero López, S.C.

4.275,00

15/00296/16

J15565906

Ganadería Naveira, S.C.

154.950,17

15/00260/16

J70479779

Ganadería Neiro Os Batáns, S.C.

40.650,00

36/00281/16

J94038973

Ganadería Nicasio, S.C.

46.137,06

27/01106/16

J27335264

Ganadería Nicolao, S.C.

6.387,50

15/00098/16

J70401864

Ganadería O Ar

23.148,00

15/00102/16

J70038229

Ganadería O Coto, S.C.

145.420,00

27/00012/16

J27464056

Ganadería O León de Celeiro

2.020,00

15/00505/16

J70398136

Ganadería O Sevillano, S.C.

15.910,00

36/00320/16

J94136124

Ganadería O Val, S.C.

3.000,00

36/00158/16

J94085610

Ganadería Otero Fondevila, S.C.

18.300,00

15/00488/16

J70401732

Ganadería Pampín, S.C.

144.000,00

15/00053/16

J70362173

Ganadería Pastora, S.C.

163.871,20

32/00072/16

J32438855

Ganadería Pedrouzos, S.C.

10.552,18

15/00136/16

J70427315

Ganadería Pérez López, S.C.

9.000,00

36/00160/16

J94028099

Ganadería Pérez, S.C.

28.500,00

36/00174/16

J94039435

Ganadería Pousa, S.C.

12.622,04

36/00175/16

J36564664

Ganadería Proas Darriba, S.C.

44.275,00

36/00336/16

J94136322

Ganadería Quintela, S.C.

130.437,60

15/00540/16

J70483441

Ganadería Raxeiro, S.C.

90.026,40

27/00614/16

J27434216

Ganadería Rebolo, S.C.

16.170,00

36/00267/16

J94133220

Ganadería Reboredo, S.C.

47.808,32

15/00096/16

J70126453

Ganadería Remesil, S.C.

44.421,00

36/00179/16

J94115813

Ganadería Res Carboentes, S.C.

25.620,00

27/01171/16

J27477991

Ganadería Rivas Gómez, S.C.

144.000,00

15/00424/16

J15872351

Ganadería Roidiz, S.C.

29.828,68

36/00182/16

J94085982

Ganadería Sanamaro, S.C.

12.720,00

27/00634/16

J27436260

Ganadería Santa Cristina, S.C.

16.800,00

27/00668/16

J27453893

Ganadería Santa Mariña, S.C.

44.520,00

15/00537/16

B70167341

Ganadería Sar, S.L.

166.837,52

15/00478/16

J70483151

Ganadería Serpe, S.C.

114.146,40

15/00455/16

J70481866

Ganadería Serra, S.C.

140.744,18

27/01103/16

J27476837

Ganadería Tío Ramón, S.C.

150.218,95

36/00232/16

J94065018

Ganadería Valdesa, S.C.

115.794,13

36/00229/16

J94059615

Ganadería Valiñas Núñez, S.C.

174.600,00

36/00324/16

J94136454

Ganadería Vázquez García, S.C.

14.198,40

32/00073/16

J32455776

Ganados A Barreira, S.C.

37.165,50

27/00195/16

J27334614

Ganados A Cernada, S.C.

29.474,13

27/00957/16

J27370329

Ganados Bran Vidal, S.C.

180.000,00

15/00289/16

79320874S

Gándara Casas, José Manuel

10.798,75

27/00401/16

J27478791

Gandarela Varela, S.C.

136.583,70

27/01034/16

J27477470

Gandeira Grela Burgo de Negral, S.C.

111.637,00

15/00360/16

J70259155

Gandeira Jove, S.C.

33.540,10

27/01047/16

J27454818

Gandeiría Sabugueiras, S.C.

3.525,38

15/00524/16

J15980113

Gandeiría Armucela, S.C.

103.850,40

15/00303/16

J70403282

Gandeiría Arnova, S.C.

180.000,00

32/00089/16

J94027844

Gandeiría Bardelas-Cubelos, S.C.

84.392,38

36/00290/16

J94064961

Gandeiría Barreiros, S.C.

6.600,00

15/00118/16

J70105655

Gandeiría Bertomil, S.C.

3.294,00

15/00248/16

J70036322

Gandeiría Calvo Varela, S.C.

52.469,45

36/00138/16

J94037637

Gandeiría Conde Cuñarro, S.C.

125.370,11

15/00426/16

J70036074

Gandeiría del Río Deus, S.C.

4.550,00

15/00216/16

J70455993

Gandeiría Gómez do Cruceiro

87.969,36

36/00327/16

J94005550

Gandeiría Laura Taboada, S.C.

168.000,00

15/00316/16

J70040134

Gandeiría Liste Rey, S.C.

45.579,92

15/00391/16

J70336920

Gandeiría O Prado, S.C.

43.668,90

15/00380/16

J15763949

Gandeiría Painceira, S.C.

13.967,76

36/00034/16

V36350270

Gandeiría Peniña SAT 1043 Xuga

210.293,98

27/00495/16

J27432053

Gandeiría Rielo, S.C.

10.302,24

36/00326/16

B36389708

Gandeiría Rivera, S.L.

229.632,67

15/00163/16

J70161294

Gandeiría San Cristobo, S.C.

10.800,00

15/00466/16

J70129176

Gandeiría Sanjurjo Vázquez, S.C.

7.500,00

36/00270/16

J94133428

Gandeiría Santo, S.C.

63.993,01

15/00381/16

J70377890

Gandeiría Sar de Serráns, S.C.

27.234,48

15/00500/16

J70362611

Gandeiría Toñita, S.C.

34.216,49

15/00366/16

J70038930

Gandeiría Viñas, S.C.

13.555,48

15/00375/16

V70021100

Gandería As Rías SAT

56.175,00

15/00431/16

J70483664

Gandería Belén, S.C.

2.660,00

27/00008/16

J27418292

Gandería Benita, S.C.

12.000,00

15/00326/16

J70379193

Gandería Boga Barreiro, S.C.

20.952,50

15/00140/16

J15656432

Gandería Carteiro, S.C.

59.718,00

15/00050/16

J15986045

Gandería Chousa Nova, S.C.

91.231,75

15/00404/16

J70160551

Gandería Conde de Vioxo, S.C.

10.800,00

15/00259/16

J70326707

Gandería Currás, S.C.

68.328,00

27/00793/16

J27417070

Gandería do Tombo, S.C.

71.842,50

36/00335/16

J36566404

Gandería Failde S. C.

153.881,53

15/00233/16

J70034632

Gandería Liste, S.C.

48.786,80

27/00041/16

J27363548

Gandería Luciano dos Queimos, S.C.

5.775,00

36/00206/16

J36510535

Gandería Mejuto, S.C.

108.800,00

27/00147/16

J27434851

Gandería Melchor, S.C.

103.141,00

15/00159/16

B70232079

Gandería Oubel, S.L.

216.000,00

36/00302/16

J36520724

Gandería Pallón, S.C.

210.000,00

36/00159/16

J94037660

Gandería Palomo, S.C.

85.559,70

27/00887/16

J27303924

Gandería Puluán, S.C.

110.071,54

36/00180/16

J94038189

Gandería Rosende, S.C.

43.200,00

32/00138/16

76717967H

García García, Adelina

28.945,00

15/00112/16

32696327X

García López, María del Carmen

15.208,50

27/01003/16

76578424Q

García López, Roberto

4.538,40

32/00389/16

45145323A

García Morales, Brian

14.145,68

32/00312/16

44487505P

García Nogueira, Alberto

105.469,49

36/00239/16

77480325H

García Piñeiro, Andrea

17.146,50

36/00216/16

76933524L

García Piñeiro, Mª del Carmen

13.910,40

15/00188/16

47351903D

García Pose, Erica

8.531,60

27/01056/16

33346217N

García Rubiños, María Mónica

4.259,40

27/00847/16

V27276484

García SAT Xuga 1142

105.657,53

27/00359/16

33337624K

García Vázquez, Óscar

7.199,40

15/00439/16

J70391412

Garymen Ganadería, S.C.

57.177,43

27/01041/16

33545388A

Gay Barral, Saúl

8.751,00

27/01087/16

33340536N

Gayoso Cazón, Roberto

27.116,60

27/00779/16

33560837L

Gayoso Gallego, Diego

3.024,00

32/00142/16

71766661Z

Gil Rodríguez, Iván

24.600,00

32/00179/16

44446225J

Gómez Estévez, José Manuel

4.479,04

32/00380/16

34630139M

González Alonso, Xoan

18.103,10

27/00588/16

33545615T

González Díaz, Beatriz

9.781,20

27/01070/16

33544420R

González García, Juan

10.693,22

27/01098/16

J27337369

González Gómez, S.C.

27.053,38

36/00113/16

76933314Q

González González, Ana María

8.112,00

32/00067/16

34967337T

González González, José

14.587,09

32/00253/16

44472785P

González González, Vital

18.288,00

27/01211/16

33335243D

González López, Félix

16.561,16

27/00655/16

34266240N

González López, Javier

12.585,26

15/00134/16

J70411020

González Rivera, S.C.

28.215,55

27/00574/16

J27319417

González, S.C.

109.654,02

15/00521/16

J70039854

Granxa A Costa, S.C.

11.800,00

15/00170/16

J15847510

Granxa de Felipe, S.C.

73.820,78

27/00351/16

J27478064

Granxa Eirexe, S.C.

128.461,13

32/00198/16

J32348591

Granxa Mazaricas, S.C.

15.000,00

15/00527/16

B70482344

Granxa Pazos, S.L.

250.000,00

27/00294/16

J27418607

Granxa San Xoan, S.C.

152.281,54

27/00575/16

B27478338

Granxas Mosteiro, S.L.

154.504,30

36/00198/16

B36596674

Grobarexoia, S.L.

47.004,00

36/00115/16

44093833G

Guerra Rodríguez, Tania

21.941,28

27/01240/16

J27476738

Hermanos Valiña Irimia, S.C.

256.762,20

32/00166/16

76729604V

Herrera García, Alejandro

38.736,00

27/00865/16

J27409077

HMB Agroalimentación, S.C.

74.457,00

15/00204/16

J70365002

Horta Bertoa, S.C.

18.145,00

36/00218/16

J94135514

Hortamanda, S.C.

4.500,00

27/00455/16

J27417740

Huerta Camba, S.C.

16.752,00

27/01246/16

34638865Z

Iglesias Flórez, David

8.097,19

36/00011/16

76864405S

Iglesias López, José Manuel

119.193,00

27/00673/16

J27435585

Iglesias Souto, S.C.

5.450,00

15/00129/16

J15926744

Isaura Rivas Castelo Javier Villave.

57.444,14

36/00272/16

J36563021

J J S.C. Rodeiro

3.996,00

27/00725/16

J27477777

Jostermar, S.C.

29.484,07

32/00361/16

J32469686

Labrador Vázquez, S.C.

216.000,00

15/00334/16

79331506K

Lata Rodríguez, Iván

4.567,20

15/00074/16

V15605355

Lavandeira SAT Nº 950 Xuga

18.888,89

27/01180/16

J27477959

Lebaste, S.C.

115.199,00

27/00342/16

33341335Y

Leiro Almuiña, José Luis

61.670,40

27/00606/16

J27451509

Leiron, S.C

22.648,32

27/00622/16

J27447218

Liz Darriba, S.C.

15.000,00

27/00433/16

E27478320

Llg T.C.

41.280,00

27/01235/16

33348095G

Lobeiras Díaz, María Cristina

118.712,39

36/00296/16

77418685H

Lois Pérez, Javier

28.625,22

27/01039/16

33345532V

Lombardía Méndez, Ana María

20.865,60

27/01206/16

71520473H

López Aira, Javier

13.560,00

27/00682/16

34262160A

López Arias, José Manuel

118.007,00

27/00081/16

33339037P

López Armesto, Olga

28.683,58

32/00305/16

76725488H

López Carballo, Antonio

144.000,00

27/01016/16

33340852Y

López Cela, Lidia Esther

24.050,40

27/00039/16

45426702T

López Fernández, María Isabel

18.825,40

27/01064/16

33351385M

López López, José Luis

35.730,37

27/01027/16

33542080F

López Melle, Antonio

55.596,60

32/00092/16

44464246W

López Opazo, Marcial

7.680,00

32/00140/16

J32429482

López Ruido, Sociedad Civil

43.080,00

27/00525/16

33345499F

López Sánchez, Óscar

104.774,24

27/01194/16

34282548J

López Vázquez, Rubén

16.796,04

27/00260/16

33349654E

López Villabrille, Antonio

40.315,20

27/01029/16

J27350420

López y Toubes, S.C.

97.900,96

27/00447/16

33550005C

Losada Díaz, José Benito

36.487,20

36/00184/16

76933932J

Louzán Alonso, Roberto

25.200,00

27/00931/16

J27410521

Lugar de Pedrouzos, S.C.

106.694,59

27/01109/16

J27202449

Lugar do Monte, S.C.

39.816,64

27/01156/16

J27478296

M. Cima de Vila, S.C.

4.200,00

32/00260/16

X5722839W

Mahmoud, Ismail

35.946,00

36/00061/16

J36561652

Mamuelas, S.C

118.615,66

36/00209/16

J36564185

Marcos Antonio, S.C.

33.515,76

27/00968/16

J27478445

Mariño, S.C.

161.859,10

27/00040/16

33309498R

Martínez Pérez, José Luis

23.363,12

15/00472/16

J70093489

Marzoa y Ruiz, S.C.

179.999,63

36/00016/16

J94041472

Mato, S.C.

87.120,00

27/00026/16

33861997V

Méndez Gutiérrez, Josefa

48.751,78

15/00330/16

J70039078

Miraflores, S.C.

37.392,00

27/00644/16

V27335629

Monarca SAT

71.443,61

32/00388/16

J32470262

Montero, S.C.

5.226,45

15/00015/16

76519762G

Montero Codesido, Jesús

18.910,00

27/00799/16

34882326C

Montero Novo, Iván

10.500,00

15/00183/16

47375954W

Morandeira Santos, Juan José

23.345,00

36/00007/16

J36516268

Moreira, S.C.

106.981,50

15/00345/16

J70481775

Mosquera Andrade, S.C.

7.200,00

15/00491/16

J70419643

Mosquera Vaamonde, S.C.

132.813,00

27/01094/16

76579528Q

Moure López, José Manuel

15.480,00

27/00830/16

33554129G

Moure Romero, Yónatan

3.600,00

15/00465/16

J70338900

Mouzo, S.C.

27.600,00

27/00599/16

33541215Q

Neira Aldegunde, José Luis

79.923,50

15/00185/16

53166811B

Neira López, Mónica

3.303,00

27/01058/16

J27359603

Nelan, S.C.

32.535,71

32/00211/16

44479391J

Nieto Limia, Roberto

4.500,00

27/01173/16

33555236F

No Aira, Iván

30.794,28

32/00397/16

44473231V

Nogueiras Rodríguez, José Antonio

68.807,28

15/00339/16

J70040381

Novoa Cao, S.C.

58.131,46

27/00429/16

J27435650

Novoa, S.C

128.100,00

27/01148/16

J27477975

O Mel de Sempre, S.C.

52.139,50

15/00495/16

J70447297

O Monte, S.C.

180.000,00

27/00909/16

J27443688

O Odreiro, S.C.

144.000,00

32/00345/16

J32469827

O Pedrón, S.C.

3.060,00

32/00117/16

J32469660

O Teso, S.C.

209.088,00

32/00248/16

Y4651130S

Oliveira da Rocha, Nuno Manuel

132.116,60

15/00553/16

J70480611

Otero Gómez, S.C.

90.437,23

36/00120/16

44090834H

Otero Rodríguez, José Alberto

6.168,00

32/00373/16

76723546P

Páez Pérez, María

56.691,17

15/00536/16

44832807B

Pampín Pacheco, César

20.311,20

15/00343/16

44808621K

Parrado Louzao, José Ramón

144.000,00

27/00353/16

76576266C

Paz Castro, Jesús Ángel

12.702,60

27/00884/16

34271241E

Paz Remesal, Vanesa

8.199,72

32/00127/16

53113221B

Pazos Acuña, Eduardo

131.800,00

15/00485/16

79333130N

Pena Cacheiro, Begoña Sara

9.949,94

15/00313/16

B15986219

Pena Fendida, S.L

76.153,78

27/00855/16

J27477199

Penelas Devesa, S.C.

21.480,00

27/01096/16

B27461177

Penenza, S.L.

98.748,00

27/00989/16

33539892G

Peña Álvarez, Carlos

12.600,00

27/01050/16

33541224W

Peredo Revilla, Rosa María

17.018,40

36/00025/16

44092190V

Pereira Pazos, José Luis

114.208,08

27/00509/16

33540020V

Pérez Belón, Jesús

3.432,00

32/00368/16

44492004E

Pérez Diz, Amable

3.888,50

36/00124/16

34277998V

Pérez Fernández, Óscar

72.000,00

15/00486/16

79333384J

Pérez González, José Luis

56.995,20

27/00861/16

76579360D

Pérez López, Rubén

32.650,92

27/01113/16

J27451442

Pérez Mouriz, S.C.

22.651,50

32/00403/16

76722331N

Pérez Rego, David

30.930,00

32/00381/16

76732783E

Pérez Rodríguez, David

3.096,00

27/00152/16

J27363308

Pérez, S.C.

16.597,50

32/00045/16

46469292T

Pinto Gil, Carolina

26.415,24

32/00222/16

34961864R

Pires Alves, Sara do Nascimento

44.634,36

32/00333/16

J32469819

Prado Miguel, S.C.

67.495,00

32/00167/16

76729511Q

Prieto Fernández, Lorena

70.868,34

27/00427/16

76568788V

Prieto Ledo, Vicente

4.320,00

32/00038/16

76733041G

Prieto Luis, José Ángel

9.000,00

27/00121/16

34270623W

Prieto Morillo, Nicolás

25.452,00

36/00294/16

J94135910

Primo, S.C.

144.000,00

27/00282/16

J27418029

Queitano, S.C.

9.000,00

32/00159/16

J32469264

Quimpor, S.C.

133.370,02

27/01028/16

J27471481

Ramos Casanova, S.C.

3.600,00

27/00916/16

J27477983

Rego da Veiga, S.C.

28.790,50

27/00345/16

34270002W

Regueiro López, David

3.600,00

27/01145/16

J27439926

Reguenga, S.C.

12.194,99

27/01169/16

34261216W

Reinoso Gómez, Darío

38.486,50

27/00809/16

76584248K

Reyes Almendares, Dania-Aracely

6.000,00

36/00314/16

44091307P

Riadigos Vilariño, Carlos

72.000,00

27/00621/16

76567603M

Rico Noceda, Daniel Javier

5.289,75

15/00063/16

47358877Z

Ríos Rodríguez, José Ramón

3.900,00

36/00260/16

44090811H

Rivas Villaverde, Francisco

71.910,00

27/00875/16

33559814P

Rivera López, Pablo

48.556,90

27/01181/16

33345152M

Rivero Fernández, Ana

6.055,80

32/00154/16

76734592Z

Rodríguez Blanco, Pablo

46.048,08

27/01204/16

33350802C

Rodríguez Brey, Marcos

20.280,00

27/00671/16

33543118X

Rodríguez Castro, Juan Antonio

14.269,44

32/00081/16

76730711C

Rodríguez Diéguez, Daniel

10.666,24

32/00320/16

34271799M

Rodríguez Fernández, Odra

21.600,00

32/00394/16

J32469751

Rodríguez Lama, S.C.

173.161,41

15/00329/16

J70039219

Rodríguez Paredes, S.C.

113.720,00

32/00215/16

76724712R

Rodríguez Peleteiro, Francisco Javier

7.560,00

27/00088/16

34266665T

Rodríguez Rodríguez, Ana

12.458,26

32/00005/16

44468966F

Rodríguez Yáñez, Manuel Luis

125.640,19

32/00335/16

E32470395

Rodríguez-Vidal T.C.E.A.

216.000,00

27/00686/16

V27115971

Romepen SAT Xuga número 783

75.331,00

32/00286/16

76725451G

Romero Martins, María Teresa

3.472,75

27/00814/16

33997096Z

Rúa García, Ana Isabel

3.885,00

32/00307/16

J32470122

Rubén Barreiro y Otra, S.C.

144.000,00

15/00390/16

J70038286

Ruzo, S.C.

4.353,60

36/00015/16

V94064011

SAT Terrablanca

36.390,00

36/00139/16

76826956X

Saa González, Marta

12.240,00

36/00140/16

44478077X

Saborida Lois, Vanessa

8.556,00

32/00082/16

76715439C

Salgado Fernández, Tania

8.528,93

27/00430/16

J94136280

Salgado García, S.C.

216.000,00

15/00464/16

F15725781

Samede, Sociedad Cooperativa Galega

64.585,82

27/00125/16

V27235779

San Miguel SAT Nº 1001 Xuga

121.657,34

36/00303/16

77403658X

Sánchez Otero, Vanessa

120.589,63

27/01101/16

33350083Z

Santos Rivera, Félix

5.308,56

15/00376/16

V15698889

SAT A Campa

228.194,70

27/00661/16

V27300235

SAT A Costiña Nº 1248 Xuga

59.769,95

27/00754/16

V27375872

SAT As Pandas Xuga 1384

61.951,80

27/00254/16

V27041375

SAT As Pedreiras

107.682,62

27/00404/16

V27454693

SAT Cavo de Vila

152.814,26

27/01100/16

V27323211

SAT Dorna

228.786,63

15/00452/16

V15478472

SAT Finca Arosa Nº 895 Xuga

118.975,37

15/00177/16

V15927106

SAT Ganadería O Salgueiro Nº 1244 Xuga

22.182,50

27/00344/16

V27476175

SAT Ganadería Requian

156.488,99

27/01065/16

V27337856

SAT Ganadería Xusto Nº 1333 Xuga

117.080,83

27/00285/16

V27281914

SAT Grueira Fernández

132.208,96

15/00528/16

V15843527

SAT Martínez Pereiro Nº 1174 Xuga

44.200,00

27/01140/16

V27304187

SAT Os Carrís

5.825,50

27/01116/16

V27234244

SAT Os Penedos Nº 983 Xuga

121.712,73

15/00132/16

V70201561

SAT Pumariño

37.734,78

27/00921/16

V27299783

SAT Rey de Miñotelo Nº 1238 Xuga

29.643,80

15/00087/16

V15380306

SAT Seoane Nº 843 Xuga

42.214,02

15/00577/16

V15731219

SAT Vila Albores Nº 1044

33.171,44

27/00992/16

33538130J

Seijas Varela, María José

4.740,00

27/00689/16

J27380401

Sobrado Cela, S.C.

13.255,20

32/00078/16

J32375867

Sociedad Civil Castro y Arias

8.423,97

15/00049/16

J70335492

Sodaima, S.C.

18.925,00

27/01219/16

76579096K

Soto Sanjurjo, Carmen

11.400,00

27/01000/16

33551244V

Souto Novo, David

20.090,00

27/00782/16

J27417997

Souto, S.C.

89.375,69

32/00369/16

44478525K

Suárez Pérez, Miguel

5.926,50

27/00483/16

E27444892

T.C. Campos (Sdad. Tit. Compartida)

44.085,00

27/00748/16

33328121V

Teijeiro Castro, Ana María

21.600,00

27/00938/16

J27349513

Teijeiro y Rodríguez, S.C.

176.754,88

27/00863/16

V27321728

Tendeiro SAT Nº 1284 Xuga

16.528,93

27/00711/16

J27435536

Tendeiro, S.C.

72.593,90

27/01020/16

J27478361

Terradura, S.C.

103.466,70

15/00447/16

E70381595

Titularidade Compartida Leborís

21.535,30

27/00770/16

33536294V

Trabada Dorado, Jesús Ángel

12.264,77

27/00371/16

76581849Z

Trabado Álvarez, Hugo

15.067,20

27/00981/16

J27317262

Uceira, S.C.

102.093,47

27/01143/16

J27415934

Vacas de Chandeiros, S.C.

14.364,00

27/00990/16

33560630L

Valcárcel Arias, José Miguel

214.492,80

36/00165/16

76815534L

Valladares Vilar, Ana María

57.727,93

27/00868/16

76622896Y

Varela Blanco, María del Carmen

6.891,96

27/00580/16

76578132T

Varela López, Isaac

27.419,15

27/00084/16

44811237S

Varela Otero, María Jesús

75.101,70

15/00273/16

79334081C

Vázquez García, Diego

27.666,40

15/00181/16

47381533S

Vázquez Souto, Enrique

5.400,00

27/00783/16

34266379J

Veiga Blanco, José Manuel

25.147,00

27/00431/16

E27478940

Vence García T.C.

79.337,95

27/01031/16

J27478858

Víctor Toubille, S.C.

70.674,00

27/00544/16

J27409721

Vila do Mazo, S.C.

38.400,00

27/01123/16

J27407659

Vila Palacio, S.C.

108.555,00

15/00433/16

J70376751

Vilar, S.C.

68.390,98

27/01025/16

J27448125

Vilasilvestre, S.C.

37.881,60

27/01136/16

J27477215

Villanueva Herbón, S.C.

72.000,00

36/00306/16

44091851T

Villanueva Villanueva, Sergio

113.952,16

15/00573/16

J70035456

Villargrille, S.C.

16.322,73

27/00675/16

J27433481

Viveros Horta Rubio, S.C.

4.500,00

27/00991/16

J27395086

Xacinto, S.C.

184.153,32

27/01220/16

71523717L

Zarauza Santín, Darío

13.500,00

27/01144/16

J27478262

Zoqueiro Vilei, S.C.

57.940,92