Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 21 Martes, 31 de xaneiro de 2017 Páx. 4434

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

RESOLUCIÓN do 5 de xaneiro de 2017, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 11 de marzo de 2016 pola que se regulan as bases que rexerán as subvencións a entidades de acción voluntaria e a entidades locais enmarcadas no Programa de servizo de voluntariado xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016.

De conformidade co disposto no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 17 de xuño, de subvencións de Galicia, e tendo en conta o disposto no artigo 17.1 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas coa expresión da convocatoria, o programa, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade ou as finalidades da subvención.

Así, e conforme coa normativa indicada, procédese á seguinte publicación:

Convocatoria: Orde do 11 de marzo de 2016 pola que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no Programa servizo de voluntariado xuvenil e se procede a súa convocatoria para o ano 2016.

Programa: servizo de voluntariado xuvenil para a incorporación de persoas mozas galegas nas actividades dos proxectos de voluntariado das entidades de acción voluntaria e das entidades locais inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia, correspondendo a súa resolución á directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, por delegación do conselleiro de Política Social.

Crédito orzamentario: un total de 375.000 € (trescentos setenta e cinco mil euros) correspondendo 200.000 € (douscentos mil euros) á aplicación orzamentaria 12.05.312F.481.0 (proxecto 2015 00526), para as entidades de acción voluntaria, e á aplicación 12.05.312F.460.0 (proxecto 2015 00526), por un importe de 175.000 € (cento setenta e cinco mil euros) para entidades locais.

Finalidade: fomentar a integración de persoas mozas galegas, entre 16 e 30 anos, nas accións voluntarias dos proxectos de voluntariado presentados por entidades de acción voluntaria e entidades locais, e que se realicen no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia, prioritaria pero non exclusivamente nalgunha das seguintes áreas: actividades relacionadas co Camiño de Santiago, de recuperación da cultura, arte e tradicións populares galegas, con colectivos en situación de risco, actividades xuvenís, ambientais, relacionadas coa igualdade de xénero e a posta en marcha de programas de voluntariado por parte da entidade no ámbito familiar.

Entidades beneficiarias e contías: as entidades beneficiarias e os importes concedidos relaciónanse no anexo á resolución.

Santiago de Compostela, 5 de xaneiro de 2017

Cecilia Vázquez Suárez
Directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

ANEXO

Beneficiarias: entidades de acción voluntaria de Galicia.

Aplicación orzamentaria: 12.05.312F.481.0.

Orzamento: 200.000 € (crédito orzamentario establecido pola Orde do 11 de marzo de 2016, DOG nº 58, do 28 de marzo).

Nº exp.

Entidade

NIF

Provincia

Nome proxecto

Orzamento concedido

2016/058

Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Santiago de Compostela

G15556335

A Coruña

Vixilancia e atención dos camiños de peregrinación en Santiago de Compostela

4.800,00 €

2016/091

Asociación Integro para a Diversidade Funcional das Comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira e Fisterra

G15173263

A Coruña

O voluntariado coa diversidade

4.800,00 €

2016/024

Asociación Dignidad Galicia

G15500853

A Coruña

As túas mans son necesarias

4.800,00 €

2016/118

Asociación Ecos do Sur

G15354483

A Coruña

Innova

4.800,00 €

2016/158

Asociación Xuvenil Acción Voluntaria

G70187489

A Coruña

Sensibilizando

4.800,00 €

2016/075

Agrupación Folklórica Santiaguiños

G15223936

A Coruña

Actividades xuvenís e de recuperación das tradicións populares galegas

4.800,00 €

2016/018

Sociedade Deportiva Compostela

G70000385

A Coruña

Fútbol base S.D. Compostela

4.800,00 €

2016/063

Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da Laracha

G15688922

A Coruña

Xuventude voluntaria de protección civil no Concello da Laracha

4.800,00 €

2016/119

Asociación Erasmus Compostela

G70306394

A Coruña

Voluntariado xuvenil 2016 de Erasmus Compostela: Buddy, Flatmate e Welcome Programs

4.800,00 €

2016/146

Fundación Abrente

G70397849

A Coruña

Promoción do deporte base de integración en colexios

4.800,00 €

2016/132

Asociación ANPA Armando Cotarelo Valledor do Colexio Público de Boimorto

G15433238

A Coruña

Voluntariado xuvenil

4.800,00 €

2016/057

Acción Familiar Ferrol

G15745466

A Coruña

Intégra-t

4.800,00 €

2016/034

Asociación Mestura para a Integración Social dos Inmigrantes e Emigrantes

G15940414

A Coruña

Mestúrate

4.800,00 €

2016/045

Asociación Itínera de Voluntarios en Saúde Mental

G15983570

A Coruña

Iris II

4.800,00 €

2016/164

Fundación Nacional Fundaspe (delegación territorial de Galicia)

G24299422

A Coruña

Tu donación nuestra fuerza

4.800,00 €

2016/084

Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia

G15450828

A Coruña

Mocidade que se move

4.526,00 €

2016/124

Asociación de Familias de Persoas con Discapacidade Psíquica das Comarcas do Barbanza e Noia, Amicos

G15747678

A Coruña

Proxecto de voluntariado xuvenil

3.680,00 €

2016/136

Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Boqueixón

G15463409

A Coruña

Voluntariado en Protección Civil. Boqueixón

3.600,00 €

2016/064

Feafes Galicia, Federación de Asociacións de Familiares de Enfermos Mentais de Galicia

G15545353

A Coruña

Cultura, ocio e respiro familiar para persoas con enfermidade mental e as súas familias

3.000,00 €

2016/028

Aspaneps, Asociación de Pais de Nenos con Problemas Psicosociais

G15036064

A Coruña

Voluntariado no centro ocupacional Aspaneps

2.400,00 €

2016/145

Asociación Odysseus

G70457726

A Coruña

Rutas Odysseus 2016: desenvolvemento de rutas ornitolóxicas, micolóxicas e de natureza

1.800,00 €

2016/017

Asociación de Persoas Xordas de Ferrol

G15121676

A Coruña

Signavoluntariado

1.800,00 €

2016/019

Asociación Centro Xuvenil Don Bosco

G15071566

A Coruña

Abrindo portas, abrindo posibilidades...

1.480,00 €

2016/074

Club San Francisco Teo

G15861701

A Coruña

O deporte sen xénero

1.400,00 €

2016/036

Asociación Galega para Axuda dos Enfermos con Demencia tipo Alzheimer, Agadea

G15483498

A Coruña

Actividade voluntari@s en acción 2016

600,00 €

2016/062

Asociación de Pais de Persoas con Trastorno do Espectro Autista (TEA) da provincia da Coruña, Aspanaes

G15048937

A Coruña

Promoción do voluntariado na rede de centros de Aspanaes

570,00 €

2016/113

Asociación Síndrome de Down de Lugo

G27202043

Lugo

Voluntariado e adestramento en habilidades complementarias ao posto de traballo para persoas coa síndrome de down

4.200,00 €

2016/027

Asociación Lucense de Axuda a Enfermos Mentais Alume

G27198977

Lugo

Téndenos unha man

2.400,00 €

2016/012

Asociación Aliad-Ultreia

G27021120

Lugo

Construíndo convivencia (centro penitenciario de Monterroso)

2.400,00 €

2016/115

Asociación Juvenil y Cultural Ateibo

G27013309

Lugo

Mañás de lecer: actividades educativas de conciliación

1.200,00 €

2016/102

Asociación Limisi, para a Promoción das Persoas con Diversidade Funcional da Comarca da Limia

G32302671

Ourense

O voluntariado xuvenil como apoio á discapacidade

4.800,00 €

2016/159

Asociación Amigos da Terra Galicia-Xuventude

G32242422

Ourense

Mans voluntarias, mans labregas (2ª edición)

4.800,00 €

2016/031

Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da Mezquita

G32167900

Ourense

Xovenes voluntarios en acción

4.800,00 €

2016/005

Asociación Cultural, Social, Ecolóxica e Económica Os Tres Reinos

G32345274

Ourense

Dinamización do medio rural coa participación da mocidade voluntaria

4.800,00 €

2016/047

Asociación para a Prevención e a Educación Social, Apes

G32383549

Ourense

Programa Alba

4.800,00 €

2016/056

Asociación Xuvenil Amencer

G32025405

Ourense

Formación do voluntariado xuvenil

4.655,00 €

2016/061

Asociación Centro de Desenvolvemento Rural Portas Abertas

G32122384

Ourense

Colaboramos na integración

3.600,00 €

2016/041

Asociación Sustinea

G32422834

Ourense

Ourense vovo 2016

3.600,00 €

2016/021

Asociación Autismo Ourense

G32249484

Ourense

Programa de voluntariado autismo Ourense

2.436,00 €

2016/025

Club Fluvial Allariz

G32102899

Ourense

Escola piragüismo verán 2016

1.880,00 €

2016/162

Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial, FGPCMF

G36231561

Pontevedra

Dinamización do patrimonio marítimo galego a través do voluntariado

4.800,00 €

2016/123

Asociación Comarcal de Educación Especial Santísimo Cristo del Amor, ACEESCA

G36021970

Pontevedra

Viaxe connosco: programa de vacacións compartidas

4.800,00 €

2016/016

Down Vigo, Asociación para el Síndrome de Down

G36697324

Pontevedra

Apoio á vida independente

4.800,00 €

2016/144

Centro Cultural, Artístico e Recreativo de Valladares

G36617082

Pontevedra

Ao servizo da comunidade

4.800,00 €

2016/095

Asociación Xaruma

G27746486

Pontevedra

Mentalízate

4.800,00 €

2016/154

Asociación pola Igualdade e a Coeducación, Apico

G94088549

Pontevedra

Plan de loita, información e apoio integral para as vítimas de violencia de xénero

4.800,00 €

2016/140

Fundación Cume para el Desarrollo de Culturas y Pueblos

G36797579

Pontevedra

Apoio escolar e animación sociocultural para nenos en risco de exclusión

4.800,00 €

2016/130

Asociación de Discapacitados do Baixo Miño, Vontade

G36452837

Pontevedra

Fomentando saúde

4.280,00 €

2016/060

Apamp, Asociación de Familias de Persoas con Parálise Cerebral

G36624120

Pontevedra

Voluntariado Apamp 2016

4.000,00 €

2016/141

Asociación Xuvenil Xentenova

G36636538

Pontevedra

Educa + te

3.230,00 €

2016/033

Asociación para a Protección dos Anciáns de Lalín e a súa Comarca, Apalc

G36022762

Pontevedra

Encontros interxeracionais

2.400,00 €

2016/167

Asociación Comedor Social Hermano Donaire

G94125804

Pontevedra

Comedor social Hermano Donaire

2.400,00 €

2016/020

Asociación Cultural e Xuvenil A Eira

G36598720

Pontevedra

A cultura non se destrúe: créase e transfórmase

1.876,94 €

2016/107

Federación de Asociacións de Minusválidos Físicos da provincia de Pontevedra Famfip (Cogami-Pontevedra)

G36704195

Pontevedra

Programa de voluntariado xuvenil-Cogami Pontevedra 2016

630,00 €

54

199.643,94 €

Beneficiarias: entidades locais.

Aplicación orzamentaria: 12.05.312F.460.0.

Orzamento: 175.000 € (crédito orzamentario establecido pola Orde do 11 de marzo de 2016, DOG nº 58, do 28 de marzo).

Nº exp.

Entidade

NIF

Provincia

Nome proxecto

Orzamento concedido

2016/078

Concello de Cabana de Bergantiños

P1501400D

A Coruña

O verán do voluntariado no programa cultural e deportivo

12.000,00 €

2016/080

Concello de Boqueixón

P1501200H

A Coruña

Programa voluntariado xuvenil-2016
Boqueixón-Vedra

12.000,00 €

2016/054

Concello da Laracha

P1504200E

A Coruña

Xuventude activa no Concello da Laracha

4.800,00 €

2016/026

Concello de Negreira

P1505700C

A Coruña

Voluntariado xuvenil

4.800,00 €

2016/030

Concello de Lousame

P1504300C

A Coruña

Xuventude activa Lousame 2016

4.800,00 €

2016/043

Concello de Melide

P1504700D

A Coruña

Melide no camiño

4.800,00 €

2016/048

Concello de Val do Dubra

P1508900F

A Coruña

Voluntariado xuvenil, actividades xuvenís e actividades ambientais

4.800,00 €

2016/069

Concello da Baña

P1500700H

A Coruña

Verán voluntario na Baña III

4.800,00 €

2016/094

Concello de Ames

P1500200I

A Coruña

Verán ao natural

4.800,00 €

2016/082

Concello de Santa Comba

P1507800I

A Coruña

Santa Comba voluntaria: ocio, natureza e cultura no verán

4.800,00 €

2016/042

Concello de Boimorto

P1501000B

A Coruña

Voluntariado no camiño de Santiago

4.800,00 €

2016/014

Concello de Ponteceso

P1506900H

A Coruña

Servizo de voluntariado xuvenil

4.200,00 €

2016/110

Concello de Cambre

P1501700G

A Coruña

Proxecto Zaranda

3.740,00 €

2016/004

Concello de Mesía

P1504800B

A Coruña

Móvete 2016

3.600,00 €

2016/073

Concello de Padrón

P1506600D

A Coruña

Padrón, vila verde no camiño de Santiago

3.520,00 €

2016/040

Concello do Pino

P1506700B

A Coruña

Camiñando cos voluntarios xuvenís 16

2.397,20 €

2016/065

Concello de Porto do Son

P1507200B

A Coruña

Implicados co medio

2.000,00 €

2016/098

Concello de Brión

P1501300F

A Coruña

Brión-verán 2016

1.960,00 €

2016/089

Concello de Aranga

P1500300G

A Coruña

Programa de dinamización xuvenil e ambiental. Aranga 2016

1.800,00 €

2016/003

Concello de Rois

P1507500E

A Coruña

Axudámoste???

1.200,00 €

2016/035

Concello de Vilalba

P2706500B

Lugo

Plan alimentos solidarios do Concello de Vilalba 2016

4.800,00 €

2016/103

Concello de Guitiriz

P2702200C

Lugo

Fachendos@ do meu tramo

4.800,00 €

2016/023

Concello de Cervo

P2701300B

Lugo

Cervo a carón do voluntariado

4.800,00 €

2016/013

Concello de Ribas de Sil

P2705200J

Lugo

Proxecto de acción voluntaria

4.800,00 €

2016/079

Concello de Viveiro (oficina municipal de voluntariado)

P2706700H

Lugo

Apoio educativo a colectivos en situación de risco

2.080,00 €

2016/015

Concello de Xove

P2702500F

Lugo

Xove activo

1.500,00 €

2016/072

Concello de Rábade

P2705600A

Lugo

Programa anual do voluntariado no Concello de Rábade

1.200,00 €

2016/046

Concello de Ourol

P2703800I

Lugo

Proxecto de voluntariado 2016 para a sustentabilidade apícola. Estudo e loita contra vespa velutina

750,00 €

2016/049

Concello de Alfoz

P2700200E

Lugo

Programa de voluntariado xuvenil-actividades culturais

600,00 €

2016/108

Concello de Castrelo de Miño

P3202300D

Ourense

Castrelo: cultura+dxt proxecto de voluntariado de promoción cultural e deportiva no Concello de Castrelo de Miño

4.800,00 €

2016/076

Concello de Rairiz de Veiga

P3206800I

Ourense

Coidemos o noso patrimonio natural

4.800,00 €

2016/038

Concello de Ribadavia

P3207000E

Ourense

Proxecto de acción voluntaria na animación sociocultural e da xuventude

4.800,00 €

2016/051

Concello da Pobra de Trives

P3206400H

Ourense

Actividades xuvenís e ambientais no Concello da Pobra de Trives

4.800,00 €

2016/002

Concello do Carballiño

P3202000J

Ourense

O Carballiño, cruce de camiños

4.800,00 €

2016/081

Concello de Cenlle

P3202600G

Ourense

O teu verán, no teu concello

3.600,00 €

2016/101

Concello da Veiga

P3208400F

Ourense

Biblioencoro

2.400,00 €

2016/006

Concello do Pereiro de Aguiar

P3205900H

Ourense

É hora de pasalo ben

1.770,00 €

2016/099

Concello de Xinzo de Limia

P3203300C

Ourense

Programa de voluntariado xuvenil do Concello de Xinzo de Limia 2016. Campamento deportivo

1.600,00 €

2016/067

Concello de Ponteareas

P3604200J

Pontevedra

Medio-mocea

4.800,00 €

2016/032

Concello de Mos

P3603300I

Pontevedra

Programa municipal de voluntariado xuvenil ano 2016, mocidade voluntaria de Mos (Volx-Mos)

4.800,00 €

2016/009

Concello de Valga

P3605600J

Pontevedra

Valga co voluntariado

4.800,00 €

2016/109

Concello de Vila de Cruces

P3605900D

Pontevedra

Programa de servizo de voluntariado xuvenil do Concello de Vila de Cruces

4.800,00 €

2016/077

Concello de Barro

P3600200D

Pontevedra

Proxecto de voluntariado mozo. Eu son un artista e veño desde Barro

1.266,00 €

2016/114

Concello de Lalín

P3602400H

Pontevedra

Programa de voluntariado xuvenil do Concello de Lalín 2016

1.200,00 €

2016/088

Concello de Nigrán

P3603500D

Pontevedra

Actuacións ao abeiro do plan de conservación do ecosistema dunar Praia América-Panxón

1.200,00 €

2016/131

Concello de Tomiño

P3605400E

Pontevedra

Voluntariado

800,00 €

46

173.983,20 €