Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 31 Martes, 14 de febreiro de 2017 Páx. 6986

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 17 de xaneiro de 2017, da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña, pola que se fai pública a formalización do contrato de adquisición de electrocardiógrafos e monitores desfibriladores destinados a diversos centros de saúde (expediente AB-EIC1-16-021).

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Servizo Galego de Saúde, Xerencia de Xestión Integrada da Coruña.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Contratación.

c) Número de expediente: AB-EIC1-16-021.

d) Enderezo da internet do perfil do contratante: www.sergas.es

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo: subministración.

b) Descrición do obxecto: adquisición de electrocardiógrafos e monitores desfibriladores destinados a diversos centros de saúde da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña.

c) Lotes: si (1-2).

d) CPA (referencia de nomenclatura): 26.60.

e) CPV (referencia de nomenclatura): 33123200-0, 33182100-0.

f) Acordo marco (se procede): non.

g) Sistema dinámico de adquisicións (se procede): non.

h) Medio de publicación do anuncio de licitación: DOG, plataforma de contratación pública de Galicia e perfil do contratante.

i) Data de publicación do anuncio de licitación: DOG do 25 de agosto de 2016, plataforma de contratación pública de Galicia e perfil do contratante (25 de agosto).

3. Tramitación e procedemento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto (non suxeito a regulación harmonizada).

4. Valor estimado do contrato.

Valor estimado do contrato sen IVE: 90.483,30 euros.

Lote

Valor estimado

1

33.735,00 €

2

56.748,30 €

5. Orzamento base de licitación.

Orzamento sen IVE: 90.483,30 euros.

Orzamento con IVE: 109.484,79 euros.

Lote

Orzamento sen IVE

Orzamento con IVE

1

33.735,00 €

40.819,35 €

2

56.748,30 €

68.665,44 €

6. Formalización do contrato.

a) Data de adxudicación: 25.11.2016.

b) Data de formalización do contrato: 1.12.2016 (todos os lotes).

c) Contratistas:

Lote 1: G.E. Healthcare España, S.A. (A28061737).

Lote 2: Nihon Kohden Ibérica, S.L. (B83544734)

d) Importe de adxudicación.

Lote

Importe da adxudicación sen IVE

Importe da adxudicación con IVE

1

30.000,00 €

36.300,00 €

2

51.117,00 €

61.851,57 €

A Coruña, 17 de xaneiro de 2017

Francisco J. Vilanova Fraga
Xerente de Xestión Integrada da Coruña