Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 40 Luns, 27 de febreiro de 2017 Páx. 9704

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 13 de febreiro de 2017 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 22 de setembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras de subvencións para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das axudas para a reposición de infraestruturas e equipamentos privados danados e por danos nas explotacións agrícolas e gandeiras ocasionados polos incendios forestais, e se convocan para o ano 2016.

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17, alínea b) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, a finalidade da subvención, o beneficiario e a cantidade concedida.

Na súa virtude, a Dirección Xeral de Ordenación Forestal, por delegación da conselleira,

RESOLVE:

Publicar no Diario Oficial de Galicia as axudas concedidas ao abeiro da Orde do 22 de setembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras de subvencións para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das axudas para a reposición de infraestruturas e equipamentos privados danados e por danos nas explotacións agrícolas e gandeiras ocasionados polos incendios forestais, e se convocan para o ano 2016, que figuran como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 13 de febreiro de 2017

A conselleira do Medio Rural
P.D. (Orde do 17.11.2015; DOG núm. 223, do 23 de novembro)
Tomás Fernández-Couto Juanas
Director xeral de Ordenación Forestal

ANEXO

Convocatoria: Orde do 22 de setembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras de subvencións para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das axudas para a reposición de infraestructuras e equipamentos privados danados e por danos nas explotacións agrícolas e gandeiras ocasionados polos incendios forestais, e se convocan para o ano 2016 (DOG núm. 188, do 3 de outubro).

Aplicación orzamentaria:

Ano 2016: 13.02.713B.770.0 CP 2010 00929 (475.000 €) e CP 2016 00208 (125.000 €) dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia.

Ano 2017: 13.02.713B.770.0 CP 2010 00929 (400.000 €) dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia.

Finalidade: axudas no réxime de minimis a favor das persoas afectadas polos danos causados polos incendios forestais que se produciron en agosto e setembro de 2016, coa finalidade de reparar eses danos.

Beneficiarios/as e subvención:

Expediente

NIF

Nome

Axuda

18150004/2016

33299146E

Víctor Manuel López Fernández

1.810,00

18150005/2016

76496620T

Carmen Santos Luaces

5.912,40

18150008/2016

33238476A

Manuela Brión Boo

554,15

18150009/2016

52937993C

Juan José Rodríguez Brión

3.700,00

18150010/2016

76777765Q

Alberto José Fernández García

1.300,00

18150011/2016

52454452P

Francisco Javier Vila González

501,12

18150013/2016

76490745J

José Manuel Lema Sanlés

160

18150019/2016

V70315734

Comunidade veciñal de augas da parroquia de Xuño

1.450,00

18150025/2016

76463086T

Manuela Ben Abeijón

2.299,76

18150026/2016

33115794A

Dolores Figueiras Fernández

2.165,80

18150032/2016

33030893H

Manuel Nouche González

162

18150040/2016

79313420J

Severo Díaz Suárez

1.500,00

18150041/2016

79313414F

Francisco Javier Díaz Suárez

1.500,00

18150049/2016

47364842E

Diego Fandiño Blanco

990

18270002/2016

34261179B

Miguel López Fernández

1.400,00

18270003/2016

76560195A

María Alsira Fernández Fernández

3.000,00

18320003/2016

34628469Z

Plácido Fernández Varela

7.700,00

18320004/2016

76705920T

Manuela Rodríguez Cernada

2.642,60

18320005/2016

76703115R

María del Pilar González Fernández

1.753,92

18320011/2016

76764312H

Francisco Pazos González

2.114,88

18320012/2016

34698730X

Eulogio Álvarez González

1.945,00

18320013/2016

34971256D

Teresa Palomanes Afonso

719,95

18320014/2016

76704968Z

Luis Basalo Pérez

500

18320015/2016

45951103R

Javier Iturbe Gil

1.000,00

18320016/2016

76730440W

Emilio Fernández Silva

1.411,86

18320020/2016

12381287L

Domingo Barja Martínez

208

18320028/2016

11952945Y

Ana Gómez Martínez

402,78

18320029/2016

V32174864

CMVMC Parada do Monte

15.000,00

18320030/2016

G32184160

Asociación de veciños de Lantemil

2.000,00

18320031/2016

34722929J

Pilar Couto Francisco

15.000,00

18320033/2016

34722945Y

Vicente Francisco Rivero

1.865,97

18320034/2016

34641176W

Cipriano Afonso Rivero

442,12

18320035/2016

34724400N

Consuelo Lorenzo Pérez

6.290,10

18320036/2016

34715237A

José Antonio Lorenzo Palomanes

4.277,90

18320037/2016

34723799D

Francisco Garrido Mendoza

406,22

18320038/2016

34945371E

Faustino Pérez Rodríguez

2.304,00

18320039/2016

76717666Q

Faustino Pérez Estévez

2.100,00

18320040/2016

76703489F

Isabel Sotelo Alonso

7.353,18

18320041/2016

77278343E

Miguel Nogueira López

817,29

18320042/2016

E32282485

CMVMC Bouzadrago (Serra do Quinxo)

13.952,32

18320043/2016

J32438863

Cachenas do Xurés, S.C.

3.000,00

18320046/2016

76731767H

Roberto Santana Domínguez

4.809,99

18320047/2016

44474374X

Juan Francisco Lorenzo Casado

2.784,80

18320048/2016

34576466Z

Mario González Vello

7.990,84

18320050/2016

J32414138

A Quinta, S.C.

13.917,00

18320057/2016

34724707C

Isabel Villanueva Álvarez

1.528,45

18320058/2016

76707456H

Josefa Álvarez Araújo

6.069,02

18320059/2016

44454869D

María del Carmen Virtus Palomanes

15.000,00

18320060/2016

34724417Y

Juana Álvarez Rego

10.100,00

18320063/2016

34629429P

Alba Afonso Sánchez

2.172,13

18320065/2016

34963512Q

Asuncion Fernández Palomanes

5.835,00

18320067/2016

76719309A

Nelson Alonso Carrajo

1.722,66

18320068/2016

76730506E

Lucía García Justo

719,31

18320069/2016

44468911K

Daniel García Justo

492,27

18360001/2016

V36103885

CMVMC de Vide

15.000,00

18360004/2016

V36034858

CMVMC de San Cibrán de Ribarteme

15.000,00

18360006/2016

V36112100

CMVMC da Portela

15.000,00

18360008/2016

76999687B

Alicia Lago Álvarez

400

18360011/2016

V36110856

CMVMC de Moreira

10.870,00

18360013/2016

V36058220

CMVMC de Sta. María de Arbo

15.000,00

18360014/2016

V36116598

CMVMC de Sela

13.890,00

18360015/2016

V36127678

CMVMC de San Xoán

5.730,00

18360016/2016

V36101525

CMVMC do Viso

7.350,00

18360019/2016

35438017P

José Carlos Delgado Comesaña

15.000,00

18360024/2016

V36262327

Comunidade de MVMC Soutomaior

6.100,00

18360026/2016

V36043875

CMVMC de Saiar

14.999,90

18360028/2016

V36155109

CMVMC de Gradín

4.580,00

18360029/2016

V36060242

CMVMC de Mouriscados

15.000,00

18360030/2016

V36109742

CMVMC de Viascón

15.000,00

18360032/2016

V36119303

CMVMC de Ventosela

15.000,00

18360035/2016

35766688D

María del Carmen Dacasa Sierra

8.504,34

18360036/2016

36160881M

José Antonio García Reinaldo

3.906,16

18360037/2016

A36655025

Bodegas Marqués de Vizhoja, S.A.U.

9.238,86

18360046/2016

V36122760

CMVMC Comboa-Romariz

4.430,00

18360047/2016

V36330421

CMVMC da Graña

15.000,00

18360048/2016

V36219269

CMVMC de S. Salvador de Prado

5.227,88