Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 50 Luns, 13 de marzo de 2017 Páx. 12431

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 28 de febreiro de 2017 pola que se dá publicidade ás subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 2 de setembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para a programación de accións formativas realizadas polas entidades colaboradoras desta consellería para a realización de actividades de formación continua en materia de aplicador/manipulador de produtos fitosanitarios na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o ano 2016.

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17, punto b) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de tansparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, a finalidade da subvención, o beneficiario e a cantidade concedida.

Na súa virtude, a Dirección Xeral de Ordenación Forestal, por delegación da conselleira,

RESOLVE:

Publicar no Diario Oficial de Galicia as axudas concedidas ao abeiro da Orde do 2 de setembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para a programación de accións formativas realizadas polas entidades colaboradoras da Consellería do Medio Rural para a realización de actividades de formación continua en materia de aplicador/manipulador de produtos fitosanitarios na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o ano 2016.

Santiago de Compostela, 28 de febreiro de 2017

A conselleira do Medio Rural
P.D. (Orde do 17.11.2016; DOG núm. 223, do 23 de novembro)
Tomás Fernández-Couto Juanas
Director xeral de Ordenación Forestal

ANEXO

Convocatoria.

Orde do 2 de setembro de 2016 (DOG núm. 175, do 14 de setembro) pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para a programación de accións formativas efectuadas polas entidades colaboradoras desta consellería para a realización de actividades de formación continua en materia de aplicador/manipulador de produtos fitosanitarios na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o ano 2016.

Programa e crédito orzamentario.

Esta orde financiarase con cargo á aplicación orzamentaria 13.02.422L.770.0, código de proxecto 201600213, por un total de 355.745 euros. Financiarase integramente con cargo ao Programa de desenvolvemento rural de Galicia, cunha achega do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) ao 75 %.

Finalidade.

Programación de accións formativas, efectuadas polas entidades colaboradoras da Consellería do Medio Rural, para a realización de actividades de formación continua en materia de aplicador/manipulador de produtos fitosanitarios.

Beneficiarios/as e subvención:

Expediente

NIF/CIF

Nome

Axuda (€)

MR204A-2016/1

B32107443

Proyens, S.L.

7.080,00

MR204A-2016/2

B36598613

Instituto para el Desarrollo Educativo y Cultural, S.L.

7.500,00

MR204A-2016/3

G94111689

Xestión Rural de Galicia

1.875,00

MR204A-2016/4

B70253158

Castro Molledo, M. Jesús

3.500,00

MR204A-2016/5

B27736115

Arathaxo Formación

13.400,00

MR204A-2016/6

G27310044

Asoc. Profesional Gandeiros de Lugo

13.125,00

MR204A-2016/7

G15917305

Odega

9.375,00

MR204A-2016/8

G15556707

Aselaga

11.250,00

MR204A-2016/9

G32349169

Agrogandeira Ourensana

3.750,00

MR204A-2016/10

B36214542

Alfer, S.L.

18.750,00

MR204A-2016/11

F27383876

Taxo, S.C.G.

3.750,00

MR204A-2016/12

B27275726

Academia A Mariña

8.750,00

MR204A-2016/13

B24531956

Confortec Centro de Formación, S.C.

2.500,00

MR204A-2016/15

B15724719

Senes Cit, S.L.

1.875,00

MR204A-2016/16

B27422302

Forma-T 2011, S.L.

13.125,00

MR204A-2016/17

B15741044

Mega Riveira, S.L.

20.000,00

MR204A-2016/18

B27239136

Estudios Rafer

20.000,00

MR204A-2016/19

B70107842

Recursos Galicia, S.L.

3.750,00

MR204A-2016/20

B70333695

Conforma Forestal, S.L.

18.750,00

MR204A-2016/22

B32224511

Centro de Formación Foris

11.250,00

MR204A-2016/24

B94034923

Ara Negocios

5.250,00

MR204A-2016/25

G36591113

Agroruris

20.000,00

MR204A-2016/27

B27413806

Califica, S.L.

11.250,00

MR204A-2016/28

B94056751

Escola Emprego, S.L.

1.500,00

MR204A-2016/30

B36477677

Formagal Formación y Servicios

20.000,00

MR204A-2016/31

B32402984

Galprofor

10.840,00

MR204A-2016/32

B36591063

Alvalop Servicios

19.250,00

MR204A-2016/33

B70020656

Bioambiental Control Sanitario de Alimentos, S.L.

11.875,00

MR204A-2016/34

B36343218

Norformación, S.L.

20.000,00

MR204A-2016/35

B94010246

Aselp Economista, S.L.

3.750,00

MR204A-2016/38

B27394212

Galega de Certificados Profesionais

19.925,00

MR204A-2016/39

B70091376

Nagar Servicios Ambientales, S.L.

18.750,00