Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 52 Mércores, 15 de marzo de 2017 Páx. 12877

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Mar

ANUNCIO do 3 de marzo de 2017, da Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, polo que se notifica o acordo de inicio do procedemento de reintegro de subvención ditado o 22 de setembro de 2016 no expediente de axuda aos investimentos a bordo do buque pesqueiro Atardecer (expediente PE 107 D/2010-112-5).

De conformidade co disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE núm. 258, do 27 de novembro), logo de intentada sen éxito a notificación persoal a través do servizo de Correos, notifícaselle á interesada o acto administrativo que se sinala non anexo.

A eficacia do acto notificado queda supeditada á súa publicación non taboleiro de edictos único do Boletín Oficial del Estado (TEU do BOE), polo que os prazos se computarán a partir do día seguinte ao da súa publicación. Sen prexuízo do anterior, e en virtude do disposto non artigo 59.4 da citada Lei 30/1992, do 26 de novembro, este anuncio publícase no Diario Oficial de Galicia.

Este anuncio remitirase, así mesmo, ao concello correspondente ao último enderezo coñecido da persoa interesada, en aplicación do artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, co obxecto de que se proceda á súa publicación por medio dun anuncio no seu taboleiro de edictos.

A persoa interesada poderá comparecer nas oficinas da sede da Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica da Consellería do Mar, sita no Edificio Administrativo San Caetano, s/n, de Santiago de Compostela, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, para o coñecemento íntegro do acordo e constancia de tal coñecemento.

Segundo o disposto polo artigo 77.2 do Decreto 11/2009, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, concédeselle á interesada un prazo de quince (15) días para que alegue ou presente os documentos que considere pertinentes.

Santiago de Compostela, 3 de marzo de 2017

Mercedes Rodríguez Moreda
Directora xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica

ANEXO

Beneficiaria: Pesquera Amanecer, S.L.

NIF: B36228997.

Representantes: Senén Touza Ferrer e Laureano Santiago Pereira (35227238-R e 35263708-Q).

Número de expediente SXPA: PE 107 D/2010-112-5.

Proxecto: modernización do buque pesqueiro Atardecer (VI-2-2-98).

Acto de notificación: acordo de inicio do procedemento de reintegro da subvención concedida, da conselleira do Mar, ditado o 22 de setembro de 2016.

Último enderezo coñecido: Departamento de Armadores; peirao leste, porto pesqueiro, 1, 36900 Marín (Pontevedra).