Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 53 Xoves, 16 de marzo de 2017 Páx. 13004

V. Administración de xustiza

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1 de Carballo

EDICTO (300/2013).

Cédula de notificación:

No procedemento de referencia ditouse a resolución cuxa parte dispositiva é do teor literal seguinte:

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución de Carballo.

Sentenza: nº 86/2015.

Carballo, 1 setembro de 2015.

Xuíza: Carmen Pose Amado.

«Decido:

1. Que coa aceptación da demanda formulada pola procuradora Sra. Freire Martínez, na representación de Sheila Pan Iglesias, contra a mercantil Residencial Caión, S.L, administrada por Fernando Miras Añón, condeno a demandada a realizar os traballos de reparación que o perito José Fernando Añón Pose detalla non seu ditame pericial, xuntado coa demanda; con expresa imposición das custas á demandada.

2. Que co rexeitamento da demanda pola procuradora Sra. Freire Martínez, na representación de Sheila Pan Iglesias, contra Luis Bernárdez Varela, representado pola procuradora Sra. Vázquez Borrazás, e contra José Antonio Canedo Zapata, representado pola procuradora, Sra. Buño Vázquez, absolvo os demandados de todos os seus pedimentos, declarando prescrita a acción; todo sen expresa imposición das custas causadas á demandante.

Notifíqueselles esta resolución ás partes.

Modo de impugnación. Recurso de apelación ante a Audiencia Provincial da Coruña non prazo de vinte días hábiles contado desde o seguinte ao da notificación desta sentenza, mediante escrito presentado perante este xulgado.

O devandito recurso carecerá de efectos suspensivos, sen que, en ningún caso, proceda actuar en sentido contrario ao resolto (artigo 456.2 LAC).

Conforme a disposición adicional décimo quinta da LOPX, para a admisión do recurso deberase acreditar ter constituído, na conta de depósitos e consignacións deste órgano, un depósito de 50 euros, salvo que o recorrente sexa beneficiario de xustiza gratuíta, o Ministerio Fiscal, o Estado, comunidade autónoma, entidade local ou organismo autónomo dependente.

O depósito deberá constituílo ingresando a citada cantidade no Banesto na conta deste expediente indicando, no campo “concepto” a indicación “Recurso” seguida do código “02 civil-apelación”. Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria deberá incluír, tras da conta referida, separados por un espazo a indicación “recurso” seguida do código “02 Civil-apelación”.

No caso de que deba realizar outros pagamentos na mesma conta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, mesmo se obedecen a outros recursos da mesma ou distinta clase, indicando, neste caso, no campo observacións a data da resolución recorrida co formato dd/mm/aaaa.

Así por esta sentenza que pronuncio, mando e asino.

A xuíza».

E como consecuencia do ignorado paradoiro de Residencial Caión, S.L., esténdese a presente para que sirva de cédula de notificación.

Carballo, 21 de febreiro de 2017

A letrada da Administración de xustiza