Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 57 Mércores, 22 de marzo de 2017 Páx. 13721

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 15 de marzo de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se nomean os asesores e as asesoras que actuarán no proceso de acreditación de competencias convocado pola Orde do 28 de decembro de 2016.

Mediante a Orde 28 de decembro de 2016 (DOG do 12 de xaneiro de 2017), acórdase convocar o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

O artigo 17 da devandita orde fai referencia aos requisitos, formación e habilitación das persoas que poderán actuar como asesores e avaliadores, establecendo no seu punto 2 que as persoas habilitadas poderán actuar como persoal asesor e avaliador nas comisións de avaliación, e deberán ser nomeadas en cada convocatoria, polo que esta dirección xeral

RESOLVE:

Facer público o nomeamento dos asesores e das asesoras que participarán no proceso de acreditación de competencias disposto pola Orde do 28 de decembro de 2016 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais, e a súa vinculación coas comisións de avaliación segundo figura no anexo desta resolución.

Santiago de Compostela, 15 de marzo de 2017

Manuel Corredoira López
Director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

ANEXO
Asesores e asesoras

Sede

Código centro

Vinculación coa comisión de avaliación

DNI

Nome e apelidos

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

32008902

Emerxencias sanitarias

33216938Q

Vázquez Penas, Dolores

33860280W

Comba Ares, Rodrigo

34991747F

Diéguez Sanmartín, Mónica

Farmacia e parafarmacia

35281353C

Pérez de la Fuente, María Elena

Sistemas microinformáticos e redes

34930652T

Iglesias Cañedo, José Felipe

44447347P

Montes Novoa, Jorge

44453829G

Docampo Gómez, Lurdes

CIFP A Farixa

32015050

Obras de interior, decoración e rehabilitación

34919733Y

González Sánchez, José Antonio

CIFP A Granxa

36007552

Xardinaría e floraría

32771445X

Pena Fariñas, María Jesús

45434207F

Santamarina Alonso, María Teresa

CIFP A Xunqueira

36014489

Instalación e amoblamento

35259014Z

Míguez Santos, José Manuel

35316868T

Alvariñas Villaverde, José Jorge

Instalacións de telecomunicacións

76934837K

Touceda Bugallo, David

CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

15022607

Emerxencias sanitarias

32427629K

Naya López, Margarita

CIFP As Mercedes

27006528

Actividades comerciais

33319000G

Corral Flores, Luis Ángel

Carrozaría, Electromecánica de vehículos automóbiles e Electromecánica de maquinaria

33819500R

Besteiro Ventura, Luis

33825322G

Lombao López, Luis

Instalacións de produción de calor e Instalacións frigoríficas e de climatización

33347587W

Fernández López, Juan Carlos

33801098E

Villar Varela, Ángel

CIFP Carlos Oroza

36020064

Cociña e gastronomía

44141867Z

Ruiz Gómez, Nuria

Xestión de aloxamentos turísticos

52451329J

López Viqueira, Ana Beatriz

CIFP Compostela

15016000

Cociña e gastronomía

33264846S

Fontela Albor, María Luisa

78793966Z

García Campos, Zulema Carmen

Educación infantil

30583793A

Taboada Fernández, Manuel Ángel

78785099W

Alonso Castro, María Joaquina

Panadaría, repostaría e confeitaría

79317470S

Fieira Noya, Jenaro

CIFP Coroso

15014556

Instalacións de produción de calor

52931170M

Arias Rivas, Sonia

Instalacións eléctricas e automáticas

32692132R

Cabo Pociña, José Joaquín

Instalacións frigoríficas e de climatización

34995774D

Lloves Álvarez, Sergio

CIFP Ferrolterra

15006754

Carrozaría e Electromecánica de vehículos automóbiles

32620063Z

Carpente Sardiña, Constantino

76411804P

Martínez Pego, Ramón

Instalacións eléctricas e automáticas

32621450K

Luaces Varela, Javier

33840058C

Gómez Rodríguez, José Antonio

Mecanizado e Soldadura e caldeiraría

32631414A

Bugliot Rodríguez, Antonio A.

32656694Y

Otero Paz, Santiago

CIFP Manuel Antonio

36013448

Cociña e gastronomía

36090995Q

Martínez de Alegría Alonso, Nuria

36142255D

Ares Pires, Alejandro

Emerxencias sanitarias

33225342W

Pérez Gippini, María Lourdes

33227340E

Goyanes López, María Sofía

Farmacia e parafarmacia

33302665E

Vila Rico, María Soledad

Servizos en restauración

35307450N

Vázquez Aguín, Higinio

78733236G

Hermelo Alonso, María Mercedes

CIFP Paseo das Pontes

15027897

Cociña e gastronomía

32765472V

Pastoriza Eiriz, José Ricardo

32770230Z

Bermejo González, Roberto

Servizos en restauración

33282414B

Alvite Tomé, José

33861103C

Sobrado Vázquez, Pablo

CIFP Politécnico de Lugo

27006516

Educación infantil

33859779F

Lage Marco, Rosa María

76618909K

López López, María Nieves

Emerxencias sanitarias

33246136G

Franco Vázquez, José

33860281A

Castro Álvarez, Dolores

Farmacia e parafarmacia

33312645C

Pazos García, María Raquel

Instalacións eléctricas e automáticas

33313312C

Pena López, Ángel

CIFP Politécnico de Santiago

15015767

Electromecánica de vehículos automóbiles

32775869H

Grille Martínez, José Manuel

Instalacións eléctricas e automáticas

33306231T

García García, José Luis

33317080Q

Campa Barcia, José María

Laboratorio de análise e de control de calidade e Operacións de laboratorio

33264261M

Domínguez Grela, Rosa María

76492667A

Díaz Barbeito, Santiago

Soldadura e caldeiraría

34262935L

Saa Arias, Alfonso

52481628K

Varela Varela, Ramón

CIFP Porta da Auga

27020793

Obras de interior, decoración e rehabilitación

35303614V

Fernández Fiuza, Francisco Luis

CIFP Portovello

32016765

Actividades comerciais

33260526L

Lourido Ventoso, Rosa María

Xestión administrativa

34909745T

Romero Cid, María Luisa

34924536W

Palomanes Casado, María Mercedes

34928352T

Silva Carnero, María Luisa

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

15006778

Actividades comerciais

34936296D

Valcarce Fernández, María Mercedes

76363949Q

López Blanco, María Elena

Xestión administrativa

33279834F

Ares Ares, María Ángeles

35048778K

Fernández López, Jorge

CIFP Someso

15024513

Carpintaría e moble

32794089E

Iglesias Varela, Javier

76412824Q

Beceiro Rodríguez, Luis Manuel

Construción

32765911L

Orgeira Amor, Manuel Pedro

35277585R

Verdejo Rodríguez, Julita

Electromecánica de vehículos automóbiles

10065668V

León González, Eliseo

Estética e beleza e Perrucaría e cosmética capilar

00402239S

Sánchez de Castro, Esther

33271715F

Lourido Nieto, María Montserrat

Obras de interior, decoración e rehabilitación

32765911L

Orgeira Amor, Manuel Pedro

35277585R

Verdejo Rodríguez, Julita

Soldadura e caldeiraría

32805852D

Román Freire, José Fernando

76417453E

Yáñez García, Josefina

CIFP Valentín Paz Andrade

36014568

Carrozaría

34944357C

López Pereiras, Alejandro

35294635P

Fernández Villar, Eugenio

Electromecánica de vehículos automóbiles

35292611P

Garrido García, José

76989624E

Molinos Crespo, Ramón