Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 57 Mércores, 22 de marzo de 2017 Páx. 13825

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Política Social

RESOLUCIÓN do 7 de marzo de 2017 pola que se fai pública a formalización de varios contratos administrativos (expediente PA 45-2016 e un máis).

En cumprimento do disposto no artigo 154 do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, que aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público, faise pública a formalización do seguinte contrato administrativo:

1. Contratación administrativa da xestión do servizo público, na modalidade de concerto, para a reserva e ocupación de prazas no servizo de atención residencial terapéutica ocupacional para persoas con discapacidade intelectual nas provincias da Coruña e de Ourense, polo procedemento aberto e tramitación documentalmente simplificada.

1.1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Consellería de Política Social.

b) Dependencia que tramitou o expediente: Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade.

c) Número de expediente: PA 45-2016.

d) Enderezo da internet do perfil do contratante: http://www.contratosdegalicia.es

1.2. Obxecto do contrato:

a) Tipo de contrato: xestión de servizos públicos.

b) Descrición do obxecto: xestión do servizo público, na modalidade de concerto, para a reserva e ocupación de prazas no servizo de atención residencial terapéutica ocupacional para persoas con discapacidade intelectual nas provincias da Coruña e de Ourense.

c) CPV: 85320000 servizos sociais.

d) Medio de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia.

e) Data de publicación do anuncio de licitación: 19 de outubro de 2016.

1.3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación:

a) Tramitación: ordinaria e documentalmente simplificada.

b) Procedemento: aberto.

1.4. Orzamento base de licitación.

Importe total: 209.664 euros (IVE incluído).

1.5. Formalización:

Lote 1: A Coruña.

a) Data: 1.2.2017.

b) Contratista: Fundación Adcor.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 78.925 euros (IVE incluído).

Lote 2: Ourense: deserto.

2. Contratación administrativa, por lotes, da xestión do servizo público, na modalidade de concerto, para a reserva e ocupación de prazas no servizo de atención residencial terapéutica para persoas con trastorno do espectro autista nas provincias da Coruña e de Pontevedra, polo procedemento aberto e tramitación documentalmente simplificada.

1.1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Consellería de Política Social.

b) Dependencia que tramitou o expediente: Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade.

c) Número de expediente: PA 52-2016.

d) Enderezo da internet do perfil do contratante: http://www.contratosdegalicia.es

1.2. Obxecto do contrato:

a) Tipo de contrato: xestión de servizos públicos.

b) Descrición do obxecto: xestión do servizo público, na modalidade de concerto, para a reserva e ocupación de prazas no servizo de atención residencial terapéutica para persoas con trastorno do espectro autista nas provincias da Coruña e de Pontevedra.

c) CPV: 85320000 servizos sociais.

d) Medio de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia.

e) Data de publicación do anuncio de licitación: 5 de decembro de 2016.

1.3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación:

a) Tramitación: ordinaria e documentalmente simplificada.

b) Procedemento: aberto.

1.4. Orzamento base de licitación:

Importe total: 689.073,40 euros (IVE incluído).

1.5. Formalización:

Lote 1: A Coruña.

a) Data: 1.2.2017.

b) Contratista: Asociación de Persoas con Trastorno do Espectro Autista na provincia da Coruña (Aspanaes).

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 275.579,08 euros (IVE incluído).

Lote 2: Pontevedra.

a) Data: 1.2.2017.

b) Contratista: Fundación Menela.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 367.430,77 euros (IVE incluído).

Santiago de Compostela, 7 de marzo de 2017

O conselleiro de Política Social
P.D. (Orden do 3.3.2016)
Francisco Javier Abad Pardo
Secretario xeral técnico da Consellería de Política Social