Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 58 Xoves, 23 de marzo de 2017 Páx. 13912

III. Outras disposicións

Consellería de Facenda

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 9 de febreiro de 2017 pola que se determinan as parroquias que teñen a consideración de zonas pouco poboadas ou áreas rurais para os efectos das deducións previstas nos números sete do artigo 16 e oito do artigo 17 do texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado polo Decreto lexislativo 1/2011, do 28 de xullo.

Advertidos erros na devandita orde, publicada no Diario Oficial de Galicia nº 29, do 10 de febreiro de 2017, cómpre facer as seguintes correccións:

Na páxina 6534, ao final do primeiro parágrafo da parte expositiva, onde di: «…por parte de familias numerosas, discapacitados e mozos en zonas rurais, …», debe dicir: «…por parte de familias numerosas, persoas con discapacidade e mozos en zonas rurais,…».

Na páxina 6535, no artigo único, onde di: «… por discapacitados …», debe dicir: «… por persoas con discapacidade…».