Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 61 Martes, 28 de marzo de 2017 Páx. 14745

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 6 de marzo de 2017, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación no Diario Oficial de Galicia das táboas salariais para os anos 2016 e 2017 do convenio colectivo da empresa Viaqua, Gestión Integral de Aguas de Galicia, S.A.U.

Visto o acordo polo que se aproban as táboas salariais para os anos 2016 e 2017 do convenio colectivo da empresa Viaqua, Gestión Integral de Aguas de Galicia, S.A.U. (código 82000292011996), que se subscribiu entre a representación empresarial e a representación sindical do convenio colectivo da empresa Viaqua, Gestión Integral de Aguas de Galicia, S.A.U. na xuntanza celebrada o 16 de xaneiro de 2017, e de conformidade co disposto no artigo 90.2 e 3 do Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, e no Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo,

A Secretaría Xeral de Emprego

RESOLVE:

Primeiro. Ordenar o seu rexistro e depósito no Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia (Regcon).

Segundo. Dispoñer a súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 6 de marzo de 2017

Covadonga Toca Carús
Secretaria xeral de Emprego

Acta número 1.2/2017

Asunto: reunión da Comisión Mixta.

Fecha: 16 de xaneiro de 2017.

Lugar: Santiago de Compostela.

Relación de asistentes:

Pola dirección:

Jose Luis Parada González.

Ana Tejeiro Sandomingo.

María Martínez Suárez.

Pola parte social:

Francisco Ayaso Bretal.

Fernando Romero Casas.

Antonio Álvarez Villaseca.

Orde do día:

1. Táboas salariais de 2016 e 2017.

Iníciase a reunión ás 10.30 horas do día do encabezamento, seguindo a orde do día:

1. Sinatura das táboas salariais.

Publicado o IPC 2016 no 1,6 %, revísase a táboa salarial de 2017 de acordo co recollido no artigo 59 do vixente convenio colectivo. Revísase esta. Estando as partes de acordo, asínase, xuntando tamén as táboas salariais de 2016 para o seu rexistro conxunto.

Sen más asuntos que tratar cérrase a reunión, en Santiago de Compostela o 16 de decembro de 2017.

ANEXO I

Ano 2016

Grupo profesional

Área operaria

Área administrativa

Salario base

Salario anual

Hora ordinaria

Salario base

Salario anual

Hora ordinaria

G.P. I

907,31 €

16.150,20 €

9,53 €

947,33 €

16.862,48 €

9,95 €

G.P. 2-Nivel C

944,99 €

16.820,84 €

9,92 €

983,59 €

17.507,89 €

10,33 €

G.P. 2-Nivel B

1.004,72 €

17.884,03 €

10,55 €

1.030,79 €

18.348,13 €

10,82 €

G.P. 2-Nivel A

1.063,27 €

18.926,13 €

11,17 €

1.072,76 €

19.095,19 €

11,27 €

G.P. 3-Nivel B

1.074,46 €

19.125,46 €

11,28 €

1.125,79 €

20.039,06 €

11,82 €

G.P. 3-Nivel A

1.082,23 €

19.263,70 €

11,37 €

1.179,31 €

20.991,76 €

12,38 €

G.P. 4

 

 

 

1.232,76 €

21.943,21 €

12,95 €

G.P. 5

 

 

 

1.286,22 €

22.894,65 €

13,51 €

G.P. 6

 

 

 

1.447,14 €

25.759,07 €

15,20 €

Ano 2017

Grupo profesional

Área operaria

Área administrativa

Salario base

Salario anual

Hora ordinaria

Salario base

Salario anual

Hora ordinaria

G.P. I

921,83 €

16.408,60 €

9,68 €

962,49 €

17.132,28 €

10,11 €

G.P. 2-Nivel C

960,11 €

17.089,98 €

10,08 €

999,33 €

17.788,01 €

10,49 €

G.P. 2-Nivel B

1.020,80 €

18.170,17 €

10,72 €

1.047,29 €

18.641,70 €

11,00 €

G.P. 2-Nivel A

1.080,28 €

19.228,95 €

11,34 €

1.089,93 €

19.400,71 €

11,45 €

G.P. 3-Nivel B

1.091,66 €

19.431,47 €

11,46 €

1.143,80 €

20.359,68 €

12,01 €

G.P. 3-Nivel A

1.099,55 €

19.571,92 €

11,55 €

1.198,18 €

21.327,63 €

12,58 €

G.P. 4

 

 

 

1.252,49 €

22.294,30 €

13,15 €

G.P. 5

 

 

 

1.306,80 €

23.260,96 €

13,72 €

G.P. 6

 

 

 

1.470,29 €

26.171,22 €

15,44 €

ANEXO II
Táboa salarial 2016. Conceptos

Artigo 12

Roupa de traballo administrativos/as

9,16 €

Artigo 31

Días ponte

124,72 €

Artigo 32

Festividade da patroa

124,72 €

Artigo 33

Festa local tradicional

124,72 €

Artigo 46

Noites do 24 e do 31 de decembro. Mañá e tarde do 25 de decembro e do 1 de xaneiro

124,72 €

Artigo 47

Complemento de garda de presenza

144,00 €

Complemento de garda de localización

106,06 €

Artigo 50

Complemento de transporte

13,81 €

Artigo 51

Xantar ou cea

12,30 €

Aloxamento e almorzo

34,13 €

Quilometraxe

0,32 €

Artigo 53

Complemento de traballos penosos 1

20,35 €

Complemento de traballos penosos 2

13,23 €

Artigo 57

Quebrantamento de moeda

257,14 €

Artigo 70

Cesta de Nadal

50,00 €

Táboa salarial 2017. Conceptos

Artigo 12

Roupa de traballo administrativos/as

9,30 €

Artigo 31

Días ponte

126,72 €

Artigo 32

Festividade da patroa

126,72 €

Artigo 33

Festa local tradicional

126,72 €

Artigo 46

Noites do 24 e do 31 de decembro. Mañá e tarde do 25 de decembro e do 1 de xaneiro

126,72 €

Artigo 47

Complemento de garda de presenza

146,30 €

Complemento de garda de localización

107,76 €

Artigo 50

Complemento de transporte

14,04 €

Artigo 51

Xantar ou cea

12,50 €

Aloxamento e almorzo

34,67 €

Quilometraxe

0,33 €

Artigo 53

Complemento de traballos penosos 1

20,68 €

Complemento de traballos penosos 2

13,44 €

Artigo 57

Quebrantamento de moeda

261,25 €

Artigo 70

Cesta de Nadal

50,00 €