Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 63 Xoves, 30 de marzo de 2017 Páx. 15352

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Galega de Infraestruturas

RESOLUCIÓN do 14 de marzo de 2017 pola que se fai pública a formalización de varios contratos administrativos de obras.

O director da Axencia Galega de Infraestruturas, ao abeiro das competencias atribuídas polo Decreto 173/2011, do 4 de agosto, polo que se aproba o estatuto da Axencia Galega de Infraestruturas, resolveu formalizar os seguintes contratos administrativos:

I. Contrato de obras: novo centro de saúde en Ares. Clave: AC/16/203.01. Expediente: E/040/2016.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Número de expediente: AC/16/203.01. (E/040/2016).

2. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=59218

3. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato de obras.

b) Descrición: novo centro de saúde en Ares.

c) CPV: 45215100-8.

d) Medios e datas de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia (23.8.2016).

4. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto non suxeito a regulación harmonizada.

5. Valor estimado do contrato: 1.760.308,35 €.

6. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 1.760.308,35 €. Importe total: 2.129.973,10 €.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 23.1.2017.

b) Data de formalización do contrato: 3.2.2017.

c) Adxudicataria: Construcciones Ángel Jove, S.A.U.

d) Importe ou canon de adxudicación:

Importe neto: 1.410.535,08 €. Importe total: 1.706.747,45 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa.

II. Contrato de obras: reforzo de firme nas travesías da estrada PO-552 en Baiona. Clave: PO/15/115.02. Expediente: E/043/2016.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Número de expediente: PO/15/115.02. (E/043/2016).

2. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=58061

3. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato de obras.

b) Descrición: reforzo de firme nas travesías da estrada PO-552 en Baiona.

c) CPV: 45233000-9.

d) Medios e datas de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia (19.8.2016).

4. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto non suxeito a regulación harmonizada.

5. Valor estimado do contrato: 408.325,15 €.

6. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 408.325,15 €. Importe total: 494.073,43 €.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 1.3.2017.

b) Data de formalización do contrato: 9.3.2017.

c) Adxudicataria: Narom, S.L.

d) Importe ou canon de adxudicación:

Importe neto: 318.371,12 €. Importe total: 385.229,06 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa.

III. Contrato de obras: alargamento e mellora da estrada de Ordes a Cerceda entre os p.q. 0+000 e 7+000, no concello de Ordes. Clave: AC/15/116.10. Expediente: E/045/2016.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Número de expediente: AC/15/116.10. (E/045/2016).

2. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=61008

3. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato de obras.

b) Descrición: alargamento e mellora da estrada de Ordes a Cerceda entre os p.q. 0+000 e 7+000, no concello de Ordes.

c) CPV: 45233000-9.

d) Medios e datas de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia (16.9.2016).

4. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto non suxeito a regulación harmonizada.

5. Valor estimado do contrato: 1.743.531,00 €.

6. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 1.743.531,00 €. Importe total: 2.109.672,51 €.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 1.3.2017.

b) Data de formalización do contrato: 8.3.2017.

c) Adxudicataria: Construcciones Ponciano Nieto, S.L.

d) Importe ou canon de adxudicación:

Importe neto: 1.346.180,28 €. Importe total: 1.628.878,14 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa.

Santiago de Compostela, 14 de marzo de 2017

Francisco Menéndez Iglesias
Director da Axencia Galega de Infraestruturas