Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 70 Luns, 10 de abril de 2017 Páx. 16975

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 7 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia correspondente aos exercicios de 2017 e 2018 (código de procedemento TR301K)

Advertidos erros nun dos anexos da dita orde, publicada no Diario Oficial de Galicia núm. 59, do 24 de marzo de 2017, cómpre efectuar a seguinte corrección:

Substituír o anexo III polo seguinte.

ANEXO III

Máis demandados

ADGD0108 Xestión contable e xestión administrativa para auditoría.

ADGD0208 Xestión integrada de recursos humanos.

ADGD0308 Actividades de xestión administrativa.

ADGG0208 Actividades administrativas na relación co cliente.

ADGG0408 Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais.

ADGG0508 Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos.

AFDP0109 Socorrismo en instalacións acuáticas.

AFDP0209 Socorrismo en espazos acuáticos naturais.

AGAF0108 Fruticultura.

AGAH0108 Horticultura e floricultura.

AGAN0311 Xestión da produción gandeira.

AGAO0108 Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinaría.

AGAR0108 Aproveitamentos forestais.

AGAR0109 Xestión de repoboacións forestais e tratamentos silvícolas.

AGAR0208 Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas.

AGAR0209 Actividades auxiliares en aproveitamentos forestais.

AGAR0309 Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes.

AGAU0108 Agricultura ecolóxica.

AGAU0112 Produción e recolección de cogomelos e trufas.

AGAX0108 Actividades auxiliares en gandaría.

COML0110 Actividades auxiliares de almacén.

COMT0210 Xestión administrativa e financeira do comercio internacional.

COMV0108 Actividades de venda.

ELEE0108 Operacións auxiliares de montaxe de redes eléctricas.

ELEE0109 Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión.

ELEM0411 Mantemento de electrodomésticos.

ELEQ0111 Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de equipos eléctricos e electrónicos.

ENAE0208 Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas.

ENAE0308 Organización e proxectos de instalacións solares térmicas.

ENAL0108 Xestión da operación en centrais termoeléctricas.

ENAS0110 Montaxe, posta en servizo, mantemento, inspección e revisión de instalacións receptoras e aparellos de gas.

EOCJ0109 Montaxe de estadas tubulares.

FMEC0110 Soldadura con eléctrodo revestido e TIG.

FMEC0210 Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG.

FMEE0108 Operacións auxiliares de fabricación mecánica.

HOTA0108 Operacións básicas de pisos e aloxamentos.

HOTI0108 Promoción turística local e información ao visitante.

HOTR0108 Operacións básicas de cociña.

HOTR0208 Operacións básicas de restaurante e bar.

HOTR0408 Cociña.

HOTR0508 Servizos de bar e cafetaría.

HOTR0608 Servizos de restaurante.

IEXD0208 Extracción da pedra natural.

IFCD0110 Confección e publicación de páxinas web.

IFCT0108 Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos.

IMAI0108 Operacións de fontanaría e calefacción-climatización doméstica.

IMAQ0110 Instalación e mantemento de ascensores e outros equipamentos fixos de elevación e transporte.

IMAQ0210 Desenvolvemento de proxectos de instalacións de manutención, elevación e transporte.

IMAR0108 Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas.

IMAR0208 Montaxe e mantemento de instalacións de climatización e ventilación-extracción.

IMAR0309 Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisión da montaxe de instalacións frigoríficas.

IMPQ0108 Servizos auxiliares de perrucaría.

INAH0109 Elaboración de viños e licores.

INAI0108 Carnizaría de elaboración de produtos cárnicos.

INAJ0109 Peixaría e elaboración de produtos de pesca e acuicultura.

MAMR0108 Montaxe de mobles e elementos de carpintaría.

MAPN0108 Confección e mantemento de artes e aparellos.

QUIE0208 Operacións en instalacións de enerxía e de servizos auxiliares.

SANP0108 Tanatopraxia.

SANT0208 Transporte sanitario.

SEAD0112 Vixilancia, seguridade privada e protección de persoas.

SEAD0212 Vixilancia, seguridade privada e protección de explosivos.

SEAG0110 Servizos para o control de pragas.

SEAG0311 Xestión de servizos para o control de organismos nocivos.

SSCE0110 Docencia da formación profesional para o emprego.

SSCG0111 Xestión de chamadas de teleasistencia.

SSCS0108 Atención sociosanitaria a persoas no domicilio.

SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais.

TMVG0109 Operacións auxiliares de mantemento en electromecánica de vehículos.

TMVG0209 Mantemento dos sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos.

TMVG0409 Mantemento do motor e os seus sistemas auxiliares.

TMVI0108 Condución de autobuses.

TMVI0208 Condución de vehículos pesados de transporte de mercadorías por estrada.

TMVL0109 Operacións auxiliares de mantemento de carrozarías de vehículos.

TMVL0509 Pintura de vehículos.

TMVO0109 Operacións auxiliares de mantemento aeronáutico.