Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 70 Luns, 10 de abril de 2017 Páx. 17044

III. Outras disposicións

Consellería do Mar

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 24 de marzo de 2017 pola que se modifica a Orde do 31 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases e se regula o procedemento para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para propietarios de buques pesqueiros, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se convoca para o ano 2017 o dito procedemento, tramitado como expediente anticipado de gasto.

Advertidos erros na referida orde publicada no DOG nº 66, do 4 de abril de 2017, cómpre facer as seguintes correccións:

Nas páxinas 15981 e 15982, no anexo VIII, onde di:

«Importe máximo da prima. Paralizacións definitivas.

Categoría do buque por eslora1

(metros)

Arte de pesca

Importe máximo da prima

en euros

(valor histórico do casco*)

<12

Anzois

Arrastre de fondo

Artes fixas polivalentes

Cerqueiros

Nasas e artes de trampa

Rastreiros

Redes de enmalle

(7.560,96 + 5.416,03) × GT

(4.603,09 + 5.416,03) × GT

(6.777,17 + 5.416,03) × GT

(3.360,84 + 5.416,03) × GT

(4.461,38 + 5.416,03) × GT

(7.407,61 + 5.416,03) × GT

(5.545,75 + 5.416,03) × GT

>12<18

Anzois

Arrastre de fondo

Artes fixas polivalentes

Cerqueiros

Nasas e artes de trampa

Rastreiros

Redes de enmalle

(7.355,77 + 1.327,94) × GT

(4.693,21 + 1.327,94) × GT

(4.868,81 + 1.327,94) × GT

(4.166,1 + 1.327,94) × GT

(3.394,3 + 1.327,94) × GT

(6.956,39 + 1.327,94) × GT

(4.401,61 + 1.327,94) × GT

>18<24

Anzois

Arrastre de fondo

Cerqueiros

Redes de enmalle

3.530,27 × GT

3.590,91 × GT

4.154,28 × GT

2.381,34 × GT

>24<40

Anzois

Arrastre de fondo

Cerqueiros

Redes de enmalle

2.893,87 × GT

3.467,11 × GT

5.092,53 × GT

2.188,64 × GT

>40

Anzois

Arrastre de fondo

Cerqueiros

2.351,71 × GT

1.985,66 × GT

2.712,12 × GT

* Para buques con menos de 18 m de eslora engadíuselle o factor corrector.

1 Entenderase por eslora a eslora total que figura no Rexistro Xeral da Frota Pesqueira.

Importe máximo da prima. Acondicionamento do buque para actividades distintas da pesca comercial.

Categoría do buque por eslora2

(metros)

Arte de pesca

Importe máximo da prima

en euros

(valor histórico do buque*)

<12

Anzois

Arrastre de fondo

Artes fixas polivalentes

Cerqueiros

Nasas e artes de trampa

Rastreiros

Redes de enmalle

15.113,26 × GT

9.651,54 × GT

14.121,02 × GT

6.856,17 × GT

9.011,48 × GT

16.040,32 × GT

11.258.2 × GT

>12<18

Anzois

Arrastre de fondo

Artes fixas polivalentes

Cerqueiros

Nasas e artes de trampa

Rastreiros

Redes de enmalle

14.531,63 × GT

9.363,34 × GT

10.011,6 × GT

8.591,88 × GT

6.799,57 × GT

13.527,87 × GT

8.952,54 × GT

>18<24

Anzois

Arrastre de fondo

Cerqueiros

Redes de enmalle

6.913,84 × GT

7.088,16 × GT

8.392,14 × GT

4.670,72 × GT

>24<40

Anzois

Arrastre de fondo

Cerqueiros

Redes de enmalle

5.686,5 × GT

6.734,7 × GT

9.790,58 × GT

4.590,78 × GT

>40

Anzois

Arrastre de fondo

Cerqueiros

4.645,79 × GT

4.158,34 × GT

5.610,56 × GT

2 Entenderase por eslora a eslora total que figura inscrita no Rexistro Xeral da Frota Pesqueira».

Debe dicir:

«Importe máximo da prima. Paralizacións definitivas.

Categoría do buque por eslora1

(metros)

Arte de pesca

Importe máximo da prima

en euros

(valor histórico do casco*)

<12

Anzois

Arrastre de fondo

Artes fixas polivalentes

Cerqueiros

Nasas e artes de trampa

Rastreiros

Redes de enmalle

(7.560,96 + 5.416,03) × GT

(4.603,09 + 5.416,03) × GT

(6.777,17 + 5.416,03) × GT

(3.360,84 + 5.416,03) × GT

(4.461,38 + 5.416,03) × GT

(7.407,61 + 5.416,03) × GT

(5.545,75 + 5.416,03) × GT

≥12<18

Anzois

Arrastre de fondo

Artes fixas polivalentes

Cerqueiros

Nasas e artes de trampa

Rastreiros

Redes de enmalle

(7.355,77 + 1.327,94) × GT

(4.693,21 + 1.327,94) × GT

(4.868,81 + 1.327,94) × GT

(4.166,1 + 1.327,94) × GT

(3.394,3 + 1.327,94) × GT

(6.956,39 + 1.327,94) × GT

(4.401,61 + 1.327,94) × GT

≥18<24

Anzois

Arrastre de fondo

Cerqueiros

Redes de enmalle

3.530,27 × GT

3.590,91 × GT

4.154,28 × GT

2.381,34 × GT

≥24<40

Anzois

Arrastre de fondo

Cerqueiros

Redes de enmalle

2.893,87 × GT

3.467,11 × GT

5.092,53 × GT

2.188,64 × GT

≥40

Anzois

Arrastre de fondo

Cerqueiros

2.351,71 × GT

1.985,66 × GT

2.712,12 × GT

* Para buques con menos de 18 m de eslora engadíuselle o factor corrector.

1 Entenderase por eslora: a eslora total que figura no Rexistro Xeral da Frota Pesqueira.

Importe máximo da prima. Acondicionamento do buque para actividades distintas da pesca comercial.

Categoría do buque por eslora2

(metros)

Arte de pesca

Importe máximo da prima

en euros

(valor histórico do buque*)

<12

Anzois

Arrastre de fondo

Artes fixas polivalentes

Cerqueiros

Nasas e artes de trampa

Rastreiros

Redes de enmalle

15.113,26 × GT

9.651,54 × GT

14.121,02 × GT

6.856,17 × GT

9.011,48 × GT

16.040,32 × GT

11.258.2 × GT

≥12<18

Anzois

Arrastre de fondo

Artes fixas polivalentes

Cerqueiros

Nasas e artes de trampa

Rastreiros

Redes de enmalle

14.531,63 × GT

9.363,34 × GT

10.011,6 × GT

8.591,88 × GT

6.799,57 × GT

13.527,87 × GT

8.952,54 × GT

≥18<24

Anzois

Arrastre de fondo

Cerqueiros

Redes de enmalle

6.913,84 × GT

7.088,16 × GT

8.392,14 × GT

4.670,72 × GT

≥24<40

Anzois

Arrastre de fondo

Cerqueiros

Redes de enmalle

5.686,5 × GT

6.734,7 × GT

9.790,58 × GT

4.590,78 × GT

≥40

Anzois

Arrastre de fondo

Cerqueiros

4.645,79 × GT

4.158,34 × GT

5.610,56 × GT

2 Entenderase por eslora: a eslora total que figura inscrita no Rexistro Xeral da Frota Pesqueira».