Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 72 Mércores, 12 de abril de 2017 Páx. 17484

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 3 de abril de 2017, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se lles dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos por esta consellería no terceiro cuadrimestre do ano 2016.

O artigo 15.2 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno (DOG núm. 30, do 15 de febreiro), impón a cada consellería da Xunta de Galicia a obriga de publicar no Diario Oficial de Galicia unha relación dos convenios subscritos no cuadrimestre anterior.

En consecuencia, e para lle dar cumprimento a esa obriga,

DISPOÑO:

Artigo 1

Darlle publicidade á relación dos convenios subscritos pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria nos meses de setembro, outubro, novembro e decembro do ano 2016, que se incorpora como anexo I a esta resolución.

Artigo 2

Así mesmo, e para os efectos de completar a Resolución do 22 de novembro de 2016, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Unviersitaria, pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos no primeiro e segundo cuadrimestre do ano 2016 (DOG núm. 234, do 9 de decembro), dáse publicidade aos convenios de colaboración pendentes de publicar subscritos no primeiro e segundo cuadrimestre do 2016 por esta consellería, que se incorpora como anexo II a esta resolución.

Santiago de Compostela, 3 de abril de 2017

Jesús Oitavén Barcala
Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO I

Título

Data sinatura

Importe

Acordo marco entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e as organizacións patronais máis representativas do ensino concertado da Comunidade Autónoma de Galicia, para a xestión da información educativa e administrativa dos centros privados concertados a través do sistema de información e conxunto de aplicacións informáticas relacionadas para a xestión académica e administrativa polos centros educativos.

1.9.2016

0,00 €

Convenio de cooperación educativa entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e a Asociación Raiolas.

2.9.2016

0,00 €

Addenda ao convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, e as fundacións María José Jove e Ingada para a difusión e fomento, entre o profesorado dos centros educativos de educación primaria, secundaria obrigatoria e bacharelato, dun programa de formación para o tratamento do alumnado con trastorno por déficit de atención e hiperactividade.

5.9.2016

0,00 €

Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a empresa Navantia para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

5.9.2016

0,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e I-Lab Centro Especial de Empleo, S.L., para posibilitar o desprazamento de alumnado discapacitado a centros educativos radicados na provincia da Coruña.

7.9.2016

38.950,38 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e o Concello de Silleda para o acondicionamento e mellora do Centro Cultural Vista Alegre de Bandeira.

8.9.2016

21.780,00 €

Convenio de colaboración educativa entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e Brainport Development, N.V. para a realización de prácticas para estudantes e persoas tituladas de formación profesional superior e da universidade en empresas da rexión Brainport Eindhoven nos Países Baixos.

13.9.2016

0,00 €

Addenda ao Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Fundación Laboral de la Construcción sobre a colaboración educativa nas ensinanzas da familia profesional de madeira, moble e cortiza.

15.9.2016

30.000,00 €

Convenio de colaboración educativa entre a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, e a Fundación Centro Oncolóxico de Galicia José Antonio Quiroga e Piñeyro para a impartición de ensinanzas de formación profesional da familia de Sanidade.

15.9.2016

36.000,00 €

Addenda ao Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada sobre a colaboración educativa nas ensinanzas de formación profesional e especialmente nas da familia profesional madeira, moble e cortiza.

15.9.2016

30.050,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e o Concello de Ourense para a rehabilitación da antiga Igrexa de San Francisco como Espazo Museístico.

19.9.2016

1.600.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e as Universidades do Sistema universitario de Galicia para completar as axudas ao persoal investigador principal dos Programas Starting Grants, Consolidator Grants e Advanced Grants do Consello Europeo de Investigación.

19.9.2016

525.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e as universidades de Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo para o impulso eficiente das estruturas de Investigación.

19.9.2016

540.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e varias empresas ou institucións, para a implantación da modalidade de formación profesional dual na formación profesional básica no IES de Sabón.

19.9.2016

0,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Deputación de Pontevedra para o establecemento dun marco de actuación conxunta nos cursos de 4º, 5º e 6º de Educación Primaria en favor do desenvolvemento do espírito emprendedor no marco de Eduemprende.

20.9.2016

0,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e o Concello de Ourense para a realización do Proxecto Prego de Oliver 100 anos.

21.9.2016

15.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e a Deputación Provincial de Lugo para a realización do Premio Otero Pedrayo 2015.

22.9.2016

8.000,00€

Convenio de colaboración cultural entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e o Concello de Cambados para a realización do III Certame Francisco Asorey.

23.9.2016

3.000,00 €

Convenio de colaboración cultural entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e a Fundación Eugenio Granell para a realización de actividades culturais.

23.9.2016

10.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e a Fundación Catedral de Santiago de Compostela para a realización da exposición Mestre Mateo no Museo do Prado de Madrid.

23.9.2016

37.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e o CSIC para o desenvolvemento de actividades no Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento.

23.9.2016

72.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e o Concello de Montederramo para a posta á disposición dos terreos e inmobles necesarios para a execución das actuacións urxentes a realizar no Mosteiro de Santa María de Montederramo.

23.9.2016

0,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e o Concello de Ares para a posta á disposición dos terreos e inmobles necesarios para a execución das actuacións de reparacións urxentes de elementos puntuais do Mosteiro de Santa Catalina de Montefaro Ares.

23.9.2016

0,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Universidade de Vigo para a realización de prácticas externas polo alumnado da Facultade de Historia da Universidade de Vigo.

23.9.2016

0,00 €

Protocolo de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Universidade de Santiago de Compostela, para o posicionamento estratéxico da área de matemáticas.

23.9.2016

0,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e a Fundación Rof-Codina do Hospital Veterinario de Lugo, para o aproveitamento dos recursos propios en materia de formación.

23.9.2016

0,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia (España) e a Christian-Albrechts-Universität Zu Kiel (Alemaña) para a docencia, a investigación e mais a promoción da lingua, a literatura e a cultura galegas.

23.9.2016

63.976,32 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia (España) e a Sveuciliste U Zadru (Croacia) para a docencia, a investigación e mais a promoción da lingua, a literatura e a cultura galegas.

23.9.2016

12.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e a Universidad de Salamanca para a docencia, a investigación e mais a promoción da lingua, a literatura e a cultura galegas.

23.9.2016

58.465,56 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia (España) e a Uniwersytet Warszawski (Croacia) para a docencia, a investigación e mais a promoción da lingua, a literatura e a cultura galegas.

4.10.2016

63.976,32 €

Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. sobre a colaboración educativa nas ensinanzas de formación profesional.

6.10.2016

0,00 €

Addenda ao Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. sobre a colaboración educativa nas ensinanzas de formación profesional.

7.10.2016

0,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e a Asociación Cultural e Pedagóxica Ponte nas Ondas para a realización da XIV Mostra da Oralidade Galego-Portuguesa e a Creación de Obradoiros.

19.10.2016

6.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e a Diocese de Santiago de Compostela para a posta á disposición dos terreos e inmobles necesarios para a execución das actuacións de conservación e restauración dos inmobles eclesiásticos.

26.10.2016

0,00 €

Convenio de cooperación educativa entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e a Federación Galega de Institucións para a Síndrome de Down (Down Galicia) para favorecer a atención educativa ao alumnado con Síndrome de Down ou discapacidade intelectual.

27.10.2016

0,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e a Diocese de Tui-Vigo para a posta á disposición dos terreos e inmobles necesarios para a execución das actuacións de conservación e restauración dos inmobles eclesiásticos.

31.10.2016

0,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e a Fundación Exponav para o fomento da actividade museística.

11.11.2016

30.600,00 €

Convenio entre a Consellería de Cultura Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e a Deputación Provincial da Coruña, para o funcionamento do centro Rafael Puga Ramón durante o curso escolar 2016-2017.

14.11.2016

490.096,50 €

Convenio entre a Consellería de Cultura Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e a Deputación Provincial da Coruña, para o funcionamento do centro de formación profesional Calvo Sotelo durante o curso escolar 2015-2016.

15.11.2016

106.925,61 €

Addenda ao convenio de colaboración cultural entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e a Universidade de Santiago de Compostela para a conmemoración do nacemento de Ramón del Valle-Inclán.

16.11.2016

0,00 €

Addenda ao convenio de colaboración cultural entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e o Concello de Lalín para a adquisición do mobiliario para a dotación da biblioteca municipal de Lalín.

18.11.2016

0,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e o Centro Pen Galicia para a realización da XI Edición dos Premios Rosalía de Castro 2016.

23.11.2016

15.000,00 €

Addenda ao convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e a Diocese de Lugo para o acondicionamento do Museo Diocesano e Catedralicio de Lugo.

25.11.2016

250.000,00 €

Addenda ao convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e as Dioceses da Comunidade Autónoma de Galicia para intervencións no Patrimonio Artístico de titularidade eclesiástica.

29.11.2016

0,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia (España) e a Universität Leipzig (Alemaña) para a docencia, a investigación e mais a promoción da lingua, a literatura e a cultura galegas.

30.11.2016

85.225,00 €

Addenda ao convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e a Deputación Provincial de Lugo para a realización do Premio Otero Pedrayo 2015.

2.12.2016

0,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e o Arcebispado de Santiago de Compostela para a realización das actuacións de remate da torre da fachada da igrexa de Nosa Señora do Carme en Moaña.

13.12.2016

50.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a empresa Vaillant, sobre formación nas últimas tecnoloxías referidas ás ensinanzas de formación profesional.

16.12.2016

0,00 €

Addenda ao convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e o Consorcio Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial para consolidar a unidade de transferencia da ciencia e da tecnoloxía matemática á industria.

20.12.2016

0,00 €

Convenio de cooperación educativa entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e a Federación Autismo de Galicia.

21.12.2016

0,00 €

Addenda ao convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e o Concello de Ourense para a rehabilitación da antiga Igrexa de San Francisco como Espazo Museístico.

22.12.2016

0,00 €

Addenda ao Protocolo de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) para o establecemento dun marco de actuación conxunta en favor do desenvolvemento do espírito emprendedor e a creación de empresas no ámbito do sistema educativo de Galicia

27.12.2016

0,00 €

Addenda ao Convenio entre a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, e a Fundación Paideia Galiza para a colaboración educativa nas ensinanzas profesionais e superiores de música.

27.12.2016

0,00 €

Addenda ao convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e as universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo para o desenvolvemento dos servizos xerais de apoio á investigación.

28.12.2016

3.000.000,00 €

ANEXO II

Título

Data sinatura

Importe

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e o Instituto Complutense de Ciencias Musicais para a realización de prácticas do alumnado do Máster en Xestión Cultural: Música, Teatro e Danza.

23.2.2016

0,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e o Concello de Sanxenxo para a integración na Rede de Bibliotecas de Galicia da Biblioteca Central Emilia Pardo Bazán dependente deste.

1.3.2016

0,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e o Concello de Sanxenxo para a integración na Rede de Bibliotecas de Galicia da Biblioteca Municipal de Portonovo dependente deste.

1.3.2016

0,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e a Diocese de Lugo para a posta a disposición dos terreos e inmobles necesarios para a execución das actuacións de conservación e restauración dos inmobles eclesiásticos incluídos no anexo de intervencións vinculadas ao presente convenio.

4.4.2016

0,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e a Academia Arxentina das Letras para a realización do Premio Literario «Galicia entre nosotros».

18.4.2016

7.200,00 €

Convenio de colaboración cultural entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e o Concello de Ponteareas para a xeración dun recurso dixital procedente do escaneo e tratamento bibliográfico da publicación El Tea, 1908-1939 depositado na Biblioteca-Museo de Ponteareas para a integración no repositorio de Galiciana-Biblioteca Dixital de Galicia.

25.4.2016

10.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e a USC para a realización dunha actuación arqueolóxica no xacemento de Cova de Eirós en Triacastela.

26.4.2016

20.000,00 €

Convenio de colaboración cultural entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e a Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos para a colaboración nos gastos da xestión das visitas do Museo da Casa da Troia para o ano 2016.

6.5.2016

8.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e a Fundación Marco para a realización de actividades culturais, didácticas e de difusión no ano 2016.

9.5.2016

10.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e o Concello de Palas de Rei para a posta á disposición dos terreos e inmobles necesarios para a execución e acondicionamento do Oratorio de Santa Cruz en Breixo.

12.5.2016

0,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e a Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil para a realización de actividades culturais e a colaboración coa OEPLI.

18.5.2016

13.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e a Universidade de Santiago de Compostela para a realización dunha actuación arqueolóxica formativa no Castro de Doade, Lalín (Pontevedra).

19.5.2016

20.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e a Fundación Vicente Risco para a realización de actividades culturais.

20.5.2016

10.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e a Fundación Galicia Obra Social para a realización do XIV Edición do Premio de Poesía Afundación.

20.5.2016

5.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e o Concello de Mondariz para a adquisición de mobiliario da biblioteca municipal.

20.5.2016

30.000,00 €

Convenio de colaboración cultural entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e a Asociación de Amigos da Ópera de Santiago de Compostela para a realización de actividades culturais.

20.5.2016

8.000,00 €

Convenio de colaboración cultural entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e a Federación Coral Galega para a realización de cursos, festivais e concertos.

20.5.2016

24.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e a Fundación Laxeiro para a realización de actividades culturais.

3.6.2016

15.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e a Casa Museo Valle-Inclán do Concello de Vilanova de Arousa para a realización do 150 aniversario de Valle-Inclán.

15.6.2016

18.000,00 €

Convenio de colaboración cultural entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e a Asociación de Amigos de Valle-Inclán para a realización de actividades culturais.

13.7.2016

6.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e o Concello de Manzaneda para a realización do Certame Celtibérico Bandas de Gaitas e o Encontro Infantil Memorial Gabino García.

13.7.2016

4.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e a Fundación Gonzalo Torrente Ballester para a realización de actividades culturais.

13.7.2016

10.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e a Televisión de Galicia para a concesión do X Premio Diario Cultural Teatro Radiofónico.

13.7.2016

6.000,00 €

Convenio de colaboración cultural entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e a Fundación Otero Pedrayo para a realización de actividades culturais.

19.7.2016

15.000,00 €

Convenio de colaboración cultural entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e a Fundación Carlos Casares para a realización de actividades culturais.

19.7.2016

10.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e o Concello de Friol para a integración na Rede de Bibliotecas de Galicia da Axencia da Lectura Municipal dependente deste.

27.8.2016

0,00 €