Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 72 Mércores, 12 de abril de 2017 Páx. 17504

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

RESOLUCIÓN do 30 de marzo de 2017, da Dirección Xeral de Inclusión Social, pola que se publica a relación de entidades beneficiarias e o importe das axudas concedidas en virtude da Orde do 12 de agosto de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras de subvencións que desenvolverán as corporacións locais para a posta en marcha de programas de axudas económicas a familias con menores a cargo para a compensación dos seus gastos farmacéuticos, e se procede á súa convocatoria para os anos 2016 e 2017.

De conformidade co disposto no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no artigo 17.1 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e no Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, procédese á publicación das entidades beneficiarias e o importe das axudas concedidas en virtude da Orde do 12 de agosto de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras de subvencións que van desenvolver as corporacións locais para a posta en marcha de programas de axudas económicas a familias con menores a cargo para a compensación dos seus gastos farmacéuticos, e se procede á súa convocatoria para os anos 2016 e 2017.

Finalidade da axuda: o desenvolvemento de programas que teñan por finalidade a concesión de axudas económicas a familias con menores a cargo para a compensación dos seus gastos farmacéuticos, e proceder á súa convocatoria para os anos 2016 e 2017.

Norma reguladora: Orde do 12 de agosto de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras de subvencións que se van desenvolver polas corporacións locais para a posta en marcha de programas de axudas económicas a familias con menores a cargo para a compensación dos seus gastos farmacéuticos, e se procede á súa convocatoria para os anos 2016 e 2017 (Diario Oficial de Galicia número 161, do 26 de agosto de 2016).

Crédito orzamentario:

Aplicación

Importe 2016

Importe 2017

Importe total

12.03.312A.460.0

1.500.000 €

1.500.000 €

3.000.000 €

Santiago de Compostela, 30 de marzo de 2017

Arturo Parrado Puente
Director xeral de Inclusión Social

ANEXO

Expediente

Entidade

Subvención concedida 2016

Subvención concedida 2017

BS411A 2016/1

Pedrafita do Cebreiro

1.440,00

1.440,00

BS411A 2016/2

Mos

2.400,00

7.584,00

BS411A 2016/3

Outes

0,00

4.320,00

BS411A 2016/4

Bande

1.500,00

1.500,00

BS411A 2016/5

Carballo

3.120,00

18.400,00

BS411A 2016/6

Fornelos de Montes

1.500,00

1.500,00

BS411A 2016/7

Ponte Caldelas

4.320,00

4.320,00

BS411A 2016/8

Carballeda de Avia

1.728,00

2.304,00

BS411A 2016/9

Guarda, A

400,00

7.600,00

BS411A 2016/10

M. Conso-Frieiras

672,00

960,00

BS411A 2016/11

Chandrexa de Queixa

1.344,00

1.500,00

BS411A 2016/12

Cangas

0,00

20.800,00

BS411A 2016/13

Toén

480,00

1.632,00

BS411A 2016/14

Ribadavia

288,00

2.400,00

BS411A 2016/15

Riotorto

1.200,00

1.200,00

BS411A 2016/16

Agolada

672,00

1.920,00

BS411A 2016/17

Neda

4.320,00

4.320,00

BS411A 2016/18

Rábade

960,00

1.500,00

BS411A 2016/19

Barbadás

9.500,00

9.500,00

BS411A 2016/20

Muros

3.600,00

3.600,00

BS411A 2016/21

Vicedo, O

1.440,00

1.440,00

BS411A 2016/22

Caldas de Reis

1.440,00

6.720,00

BS411A 2016/23

Cambre

22.944,00

22.944,00

BS411A 2016/24

Betanzos

0,00

4.800,00

BS411A 2016/25

Porto do Son

0,00

3.600,00

BS411A 2016/26

Arteixo

0,00

4.000,00

BS411A 2016/27

Nigrán

960,00

2.880,00

BS411A 2016/28

Moaña

0,00

9.500,00

BS411A 2016/29

Sandiás

112,00

1.200,00

BS411A 2016/30

Carballiño, O

0,00

9.120,00

BS411A 2016/31

Salceda de Caselas

4.000,00

4.000,00

BS411A 2016/32

Padrón

0,00

2.496,00

BS411A 2016/33

Vimianzo

900,00

3.600,00

BS411A 2016/34

Cabanas

312,00

408,00

BS411A 2016/35

Abegondo

192,00

4.500,00

BS411A 2016/36

Carral

0,00

960,00

BS411A 2016/37

Boiro

0,00

9.504,00

BS411A 2016/38

Neves, As

1.200,00

1.200,00

BS411A 2016/39

Viveiro

320,00

1.280,00

BS411A 2016/40

Verín

1.209,60

3.628,80

BS411A 2016/41

Valga

4.320,00

4.320,00

BS411A 2016/42

Maside

0,00

1.500,00

BS411A 2016/43

M. Verín

0,00

12.800,00