Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 73 Luns, 17 de abril de 2017 Páx. 18085

VI. Anuncios

b) Administración local

Deputación Provincial de Ourense

ANUNCIO de licitación, con procedemento aberto, para a contratación do seguro de riscos patrimoniais de bens mobles e inmobles.

No perfil do contratante publícanse íntegros os pregos de condicións para a contratación do seguro de riscos patrimoniais de bens mobles e inmobles da Deputación Provincial de Ourense, cunha prima anual máxima de 35.000 € (impostos incluídos). As proposicións presentaranse ata as 14.00 horas do décimo quinto (15º) día natural contado desde o seguinte ao da publicación do anuncio de licitación no DOG, no Rexistro da Deputación Provincial de Ourense ou por correo. A apertura de proposicións terá lugar de conformidade co disposto na cláusula XII do prego de condicións. A documentación necesaria e demais datos figuran no prego de condicións a que poderán acceder gratuitamente a través do perfil do contratante, na web da Deputación www.depourense.es. As solicitudes de información poderán formularse telefonicamente 988 31 75 40 ante o Servizo de Contratación.

Sen prexuízo de calquera outro recurso que se considere procedente, o prego de condicións, os anuncios de licitación e os demais documentos contractuais que establezan as condicións que deban rexer a licitación serán susceptibles de recurso potestativo de reposición ante a Presidencia da Deputación no prazo dun mes e, alternativamente, de recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de dous meses, contados ambos os dous prazos desde o día seguinte ao da publicación dos anuncios de licitación ou, de ser o caso, da última publicación (se non fosen simultáneos).

Ourense, 4 de abril de 2017

José Manuel Baltar Blanco
Presidente da Deputación Provincial de Ourense