Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 76 Xoves, 20 de abril de 2017 Páx. 18676

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Galega de Infraestruturas

ANUNCIO do 6 de abril de 2017 polo que se somete ao trámite de información pública o documento Reforma número 2 do acondicionamento da AC-406 Portomouro-Santa Comba, treito parque empresarial de Santa Comba-Abuín, de clave AC/08/064.01.1, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados polo proxecto.

De acordo co establecido no artigo 21.1 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, sométese ao trámite de información pública o documento Reforma núm. 2 do acondicionamento da AC-406 Portomouro-Santa Comba, treito parque empresarial de Santa Comba-Abuín, de clave AC/08/064.01.1, durante un período de trinta días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia, para que as persoas que o consideren oportuno poidan formular por escrito, ante a Axencia Galega de Infraestruturas, as observacións que crean convenientes relativas á concepción global do trazado deseñado.

Este proxecto ten por obxecto definir as obras necesarias para o acondicionamento da estrada AC-406, no seu treito do parque empresarial de Santa Comba-Abuín, coa finalidade de executar unha adaptación que permita que os usuarios poidan evitar a travesía do núcleo de Salgueiroas, nos p.q. 25+680 – 27+740, da estrada AC-406 Portomouro-Santa Comba, que permita reducir o tempo de percorrido e contribúa a mellorar a seguridade viaria, xa que o treito obxecto da actuación se caracteriza por ser un trazado sinuoso con raios de curvas mínimos, interseccións con visibilidade reducida e unha sección transversal con beiravías moi estreitas.

Simultaneamente ao sinalado no parágrafo anterior, e para os efectos previstos no artigo 56.1 do Regulamento de expropiación forzosa, sométese a información pública a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados pola realización da obra correspondente, para que os afectados presenten cantas alegacións ou rectificacións consideren convenientes en canto aos bens e dereitos descritos na relación anexa.

A exposición ao público, para os efectos da presente resolución, realízase na Axencia Galega de Infraestruturas (San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela), no Servizo de Infraestruturas da Coruña (rúa Vicente Ferrer, 2, 15008 A Coruña), e na Casa do Concello de Santa Comba (praza do Concello, 1, 15840 Santa Comba, A Coruña). Así mesmo, na páxina web da Consellería de Infraestruturas e Vivenda (http://civ.xunta.gal/seccion-organizacion/c/CIV_Axencia_Galega_de_Infraestruturas), atópase á disposición dos interesados o documento obxecto deste trámite de información pública.

Santiago de Compostela, 6 de abril de 2017

Francisco Menéndez Iglesias
Director da Axencia Galega de Infraestruturas

ANEXO

Relación de bens, dereitos e propietarios afectados

Documento para información pública:

Reforma núm. 2 do acondicionamento da AC-406 Portomouro-Santa Comba, treito parque empresarial de Santa Comba-Abuín.

Clave: AC/08/064.01.1.

Nº predio

Propietario e domicilio

Clasificación PXOM

Polígono

Parcela

Ocupación

(m2)

Bens ocupados

1

Castro Mouro, Jose Carlos

Solo de núcleo rural

84258

7

61,69

2

Pastoriza Forjan, María Nieves Manuel

Solo de núcleo rural

84256

6

866,21

3

Allo Mouro, Francisco Javier

Solo de núcleo rural

84258

6

65,48

4

Mouro García, Manuel

Solo de núcleo rural

84258

4

167,54

5

Mouro García, Carlos Gervasio

Solo de núcleo rural

84256

5

226,89

6

Dopazo Iglesias, Dolores

Solo de núcleo rural

84258

5

327,40

7

Calvelo Amarelle, Elena

Solo de núcleo rural

84258

1

37,18

8

Mouro García, José María Lino

Solo de núcleo rural

84261

3

533,24

9

Mouro García, Ramón Amador

Solo de núcleo rural

84261

2

606,85

10

Mouro García, María Dorinda Inés

Solo de núcleo rural

84261

1

588,76

11

Barreiro Dopazo, Eladio

Solo de núcleo rural

82277

4

451,28

12

Liñares Gil, María Dorinda

Solo de núcleo rural

82277

3

2.602,48

13

Estado M. Educación e Ciencia

Solo de núcleo rural

82277

2

627,95

14

Castro Mouro, José

Solo de núcleo rural

79288

23

141,40

15

Mouro García, Francisco José

Solo de núcleo rural

79288

22

158,35

16

Mouro Antelo, Andrés

Solo de núcleo rural

79288

21

201,42

17

Varela Calvelo, José

Solo de núcleo rural

79288

20

178,45

18

Nieto Caamaño, Adelina

Solo de núcleo rural

82277

1

3.932,25

19

Castro Mouro, Manuel

Solo de núcleo rural

79288

19

96,81

20

Ulla Cordeiro, María Ilda

Solo de núcleo rural

81272

7

60,32

21

Ulla Cordeiro, Manuel

Solo de núcleo rural

81272

8

586,76

22

Ulla Cordeiro, Manuel

Solo de núcleo rural

81272

9

451,89

23

Caamaño Recarey, Manuel

Solo de núcleo rural

81272

6

505,44

24

Ulla Cordeiro, Manuel

Solo rústico de protección agropecuaria

504

946

620,59

Árbore madeireira

25

Mouro Amarelle, Dolores

Solo rústico de protección agropecuaria

504

945

1.442,86

26

Pazos Lado, Ovidio Mariano

Solo rústico de protección agropecuaria

504

2046

136,40

27

Mouro García, Manuel

Solo rústico de protección agropecuaria

504

944

595,82

Árbore madeireira

28

Filomena Pérez, Torreira

Solo rústico de protección agropecuaria

504

943

972,64

Árbore madeireira

29

Brantuas Gerpe, José

Solo rústico de protección agropecuaria

504

940

1.984,59

Árbore madeireira

30

Rial Pastoriza, José

Solo rústico de protección agropecuaria

501

1051

2.908,75

31

Temes Barbeira, Manuel

Solo rústico de protección agropecuaria

504

942

76,65

32

Gerpe Torreira, Carmen

Solo rústico de protección agropecuaria

504

941

194,10

33

Rial Pastoriza, M. del Sagrario

Solo rústico de protección agropecuaria

504

933

517,38

34

Braña Velo, Manuel

Solo rústico de protección agropecuaria

504

869

3.829,38

35

Braña Velo, Manuel

Solo rústico de protección agropecuaria

504

870

1.335,70

36

Blanco Espasandín, Julio

Solo rústico de protección agropecuaria

504

1047

624,52

37

Gerpe Suárez, M. de los Ángeles

Solo rústico de protección agropecuaria

504

868

1.022,65

38

Braña Velo, Manuel

Solo rústico de protección agropecuaria

504

866

347,89

39

Caamaño Nieto, Consuelo

Solo rústico de protección agropecuaria

504

858

3.772,42

40

Cancela Gómez, Jesús

Solo rústico de protección agropecuaria

504

865

263,50

41

Brenlla Feans, Nieves

Solo de núcleo rural

77306

4

17,95

Muro cachotaría

42

López Torreira, Perfecto

Solo de núcleo rural

77306

3

105,71

Muro cachotaría

43

Cordeiro Mouro, Julia

Solo de núcleo rural

77306

2

26,57

Muro cachotaría

44

Cordeiro Mouro, Julia

Solo de núcleo rural

76314

8

27,93

45

Mouro Rial, María

Solo de núcleo rural

76314

9

88,78

46

Vilas Lodeiro, José

Solo rústico de protección agropecuaria

504

861

520,20

47

Mallón Caamaño, Manuel

Solo rústico de protección agropecuaria

504

860

405,30

Pozo artesán

48

Allo Espasandín, María del Carmen

Solo rústico de protección agropecuaria

504

859

2.676,08

Pozo artesán

49

Antelo Pazos, Florinda

Solo rústico de protección agropecuaria

504

814

2.514,36

50

Amarelle Nieto, Josefa

Solo rústico de protección agropecuaria

504

810

4.267,63

Árbore madeireira

51

Riveiro Riveiro, Domingo

Solo rústico de protección agropecuaria

504

806

103,94

52

Ares Mouro, María Josefa Argentina

Solo rústico de protección agropecuaria

504

804

4.212,65

Árbore madeireira

53

Ares Mouro, María Josefa Argentina

Solo de núcleo rural

76314

1

639,75

54

Brenlla, Consuelo

Solo rústico de protección agropecuaria

504

802

211,67

55

Brenlla, Consuelo

Solo de núcleo rural

76314

14

938,79

56

Gerpe Negreira, Lucinda

Solo de núcleo rural

76314

15

514,07

57

Martínez Barreiro, Manuel

Solo de núcleo rural

74356

4

936,31

58

Descoñecido. En investigación, artigo 47 da Lei 33/2003

Solo de núcleo rural

75328

6

948,65

59

Ares Mouro, María Josefa Argentina

Solo de núcleo rural

75328

5

302,42

60

Negreira García, Rufina

Solo de núcleo rural

75328

7

1.917,13

61

Gerpe Negreira, Lucinda

Solo rústico común apto para urbanizar

504

711

5.181,95

62

Nieto Forján, Consuelo

Solo de núcleo rural

75328

9

293,24

63

Rodríguez Mallón, Jesús

Solo rústico común apto para urbanizar

504

714

2.721,04

64

Martínez Negreira, José Manuel

Solo rústico común apto para urbanizar

504

715

1.457,57

65

Negreira Recarey, Manuel

Solo rústico común apto para urbanizar

504

1035

1.278,69

66

Negreira Gerpe, Manuel

Solo rústico común apto para urbanizar

504

2015

1.278,54

67

Nieto Forjan, Matilde

Solo rústico común apto para urbanizar

504

737

5.500,02

68

Antelo Negreira, Isolina

Solo rústico común apto para urbanizar

504

733

1.557,82

69

Rial Brenlla, Francisco

Solo rústico común apto para urbanizar

504

5076

848,94

70

Rieiro Alvite, Ramón

Solo rústico común apto para urbanizar

71

281

358,21

71

Concello de Santa Comba

Solo rústico común apto para urbanizar

70376

1

2.294,25

72

Concello de Santa Comba

Solo rústico común apto para urbanizar

71373

1

163,22

73

Descoñecido. En investigación, artigo 47 da Lei 33/2003

Solo rústico común apto para urbanizar

504

743

975,83