Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 77 Venres, 21 de abril de 2017 Páx. 18731

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

RESOLUCIÓN do 11 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se lles dá publicidade ás subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 23 de marzo de 2016 pola que establecen as bases reguladoras do Programa de mobilidade transnacional xuvenil (Galeuropa) con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil e se procede á súa convocatoria para o ano 2016.

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 19.2 da Orde do 23 de marzo de 2016 pola que establecen as bases reguladoras do Programa de mobilidade transnacional xuvenil (Galeuropa) con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil e se procede á súa convocatoria para o ano 2016, resólvese publicar as subvencións concedidas que se indican no anexo desta resolución.

Obxecto: establecer as bases reguladoras que rexerán os procedementos de concesión de axudas para proxectos de mobilidade transnacional dirixidos á mocidade para a realización de prácticas formativas non remuneradas en entidades/empresas públicas ou privadas de países europeos, e proceder á súa convocatoria para o ano 2016, con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil.

Finalidade: reforzar a empregabilidade e as competencias profesionais dos/das mozos/as non ocupados/as e non integrados/as nos sistemas de educación ou formación, contribuíndo á mellora da súa formación mediante a adquisición de experiencia profesional para a súa incorporación ao mercado de traballo, ao tempo que se apoia a adquisición de competencias en idiomas estranxeiros.

Estas axudas outorgaranse en réxime de concorrencia competitiva e de acordo cos principios de publicidade, transparencia, igualdade e non discriminación.

Beneficiarios/as: as persoas e entidades beneficiarias desta axuda varían en función do procedemento de que se trate:

BS324A. Mozos e mozas individualmente.

BS324B. Entidades sen ánimo de lucro, con sede permanente ou domicilio social en Galicia, que desenvolvan actividades no eido da xuventude.

BS324C. Concellos, agrupacións de concellos ou mancomunidades da Comunidade Autónoma de Galicia validamente constituídas, así como as entidades resultantes da fusión de municipios a que se refire a Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia.

Destinatarios da mobilidade transnacional xuvenil: mozos e mozas inscritos no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Norma reguladora: Orde do 23 de marzo de 2016 pola que establecen as bases reguladoras do Programa de mobilidade transnacional xuvenil (Galeuropa) con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 (Diario Oficial de Galicia número 67, do 8 de abril).

Financiamento e aplicación orzamentaria: estas axudas están cofinanciadas pola Iniciativa de Emprego Xuvenil e polo Fondo Social Europeo nunha porcentaxe do 91,89 %.

A distribución inicial de créditos fíxase do seguinte xeito:

BS324A: 957.949,37 € con cargo á aplicación 12.05.313A.480.0.

BS324B: 772.689,60 € con cargo á aplicación 12.05.313A.481.0.

BS324C: 303.435,79 € con cargo á aplicación 12.05.313A.460.0.

Santiago de Compostela, 11 de abril de 2017

Cecilia Vázquez Suárez
Directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

ANEXO
Subvencións concedidas. Programa Galeuropa 2016

a) Procedemento BS324A: 957.949,37 €.

Aplicación 12.05.313A.480.0.

Mozos e mozas individualmente

Apelidos e nome

Contía

Abelleira Durán, Manuel

5.675,00

Adan Estévez, Yésica

5.441,00

Adrián Manuel, Rosales Rodríguez

5.629,60

Alonso Montero, Berta Elena

3.774,00

Alonso Portela, Juan Carlos

7.113,00 (*)

Álvarez Álvarez, Lucía

5.441,00 (*)

Álvarez Casalderrey, Adriano

7.113,00

Álvarez Gregores, Roberto

4.588,00

Álvarez Lorenzo, Gabriel

6.131,00

Ameijenda Bermúdez, Iria

2.534,00

Andión Fernández, Andrea

4.644,00

Ansede Mareque, María

7.113,00

Ansias Manso, Luis

3.619,00 (*)

Area Area, Rubén

7.113,00

Arias Pita, Lucía

2.534,00

Barreiro Molano, José

6.281,00

Barreiro Rodríguez, María

3.116,00 (*)

Barros Ferreiro, Lourdes

6.963,00

Baulo Bea, Manuel

6.963,00 (*)

Bayón Álvarez, Javier

2.534,00 (*)

Bello Vázquez, Víctor

7.113,00

Ben Cillero, Sabela

3.769,00 (*)

Bernández Martínez, Pablo

2.686,00 (*)

Besada Romero, Begoña

7.113,00

Boga García, Lorena

2.750,00 (*)

Bouzas Barreiro, Lidia

5.441,00

Caamaño Torres, Andrea

5.441,00 (*)

Cabado Pintor, Isabel

6.014,00 (*)

Cabo Domínguez, Laura

4.667,00 (*)

Calo Carro, Ángela

2.534,00

Calvo Veiras, Lorena

4.103,00 (*)

Camean Ouviña, Keltoi Manuel

4.475,00

Campos Rodríguez, Brais

7.113,00 (*)

Carbón Rodríguez, Carla

7.113,00 (*)

Cardama García, Rodrigo

5.790,00

Caride Álvarez, Manuel

6.281,00

Casas Otero, Verónica

4.588,00 (*)

Castelao López, José

5.441,00

Castellucci Vera, Giuliana María

5.441,00

Castiñeira Alvariño, Ana María

6.281,00

Cea Aguiar, Clara

4.868,40 (*)

Cela Ferreiro, Sila

5.441,00

Chenlo Fernández, Ángela

6.281,00 (*)

Cidras Estévez, Sara

5.441,00 (*)

Conde Gil, Darío

7.113,00

Cortegoso Galman, Andrea

7.126,00

Cortizo Franco, Iria

2.534,00 (*)

Costas Francisco, María Luisa

7.113,00 (*)

Costas Martínez, Alba

6.265,55

Costoya López, Lorena

3.870,00

Cuevas Gutiérrez, Santiago

5.825,00

Cuntín Castro, María

4.360,60

Davite Aguiar, Fátima

5.291,00 (*)

De Aspe Doldán, Ana María

2.534,00

De Cabo Constenla, Jacobo

4.165,60

De la Fuente Concheiro, Elisa

4.817,00 (*)

Deus Pérez, Marcos

7.113,00

Diéguez Pérez, Marta

5.441,00

Diéguez Rodríguez, David

7.113,00

Domínguez Fernández, Lara María

4.391,00

Drogo Picallo, Diego Martín

3.353,00 (*)

Estévez Cachafeiro, Daniel Antonio

4.738,00 (*)

Fernández Araújo, Noa Carolina

3.769,00 (*)

Fernández Augello, José Carlos

3.769,00

Fernández Castro, Alejandro

6.963,00

Fernández Castro, Marta

6.963,00

Fernández Ferradas, Belén

4.738,00

Fernández Liste, Ángeles

7.126,00

Fernández Mosquera, Alejandro

7.113,00

Fernández Mosquera, Jéssica

4.868,40 (*)

Fernández Pérez, Diego

7.113,00 (*)

Fernández Rodríguez, Nuria

4.990,00

Fernández Tellado, Rubén

5.825,00

Ferrer Herrero, María

5.329,00

Figueira Bandín, Pablo

5.329,00 (*)

Figueiras González, Antía

4.593,55 (*)

Figueroa Fernández, Jennifer Judit

3.769,00 (*)

Francisco Álvarez, Mercedes

4.103,00

Frieiro Gomis, Pablo

3.769,00

Fuentes Enjamio, Lara

2.534,00

Fuentes Vidal, Víctor

4.588,00

García Alonso, Natalia

3.636,00

García González, Marta

7.113,00 (*)

García González, Marta

7.113,00

García Monelos, Begoña

7.113,00 (*)

García Muñoz, Helena

5.362,60

Gastón Moreno, Sergio

7.113,00

Gil Lorenzo, Lorena

4.475,00 (*)

Giráldez González, Ana Isabel

4.325,00 (*)

Gómez González, Antón

6.976,00 (*)

Gómez Rodríguez, María

7.190,00 (*)

Gómez Torrado, Marta

6.963,00 (*)

Gómez Pieites, Katherine Lissette

6.281,00 (*)

González Fariña, Daniel

4.103,00

González Gómez, Tamara

4.320,00

González Peaguda, Adriana

5.441,00

González Suárez, Diego

6.281,00

Goyos Díaz, Uxía

7.113,00 (*)

Huete Iglesias, Julia

3.497,00

Iglesias Álvarez, Gustavo

7.113,00

Iglesias Ambrosio, Adrián

4.644,00

Iglesias Pardo, Miguel

3.261,00

Juan López, Águeda de

7.113,00

Lado Paz, Alexandre

5.441,00 (*)

Lado Pedreda, Lidia

3.765,00

Lagares Carballo, Alba

5.441,00 (*)

Lage Seara, Antonio

4.518,00

Laíño Ríos, Mónica

3.294,09 (*)

Lima Pintos, Iván

4.817,00 (*)

Lobon Castro, Laura

3.353,00

López Alonso, Guillermo

7.190,00 (*)

López García, Jacobo

7.113,00

López Pérez, Adriana

5.329,00

López Val, Ana

4.679,00

Lorenzo Castiñeiras, Bibiana

5.435,00

Lorenzo López, Tania

3.769,00 (*)

Lorenzo Marquina, Bernardo

5.225,00

Lozano Hermida, Denisse

7.113,00

Malvido Lago, Iris

7.190,00

Mansilla Barreiro, José

4.325,00 (*)

Marcos Rodríguez, Marta

3.801,00 (*)

Martínez Couñago, Judit

7.113,00

Martínez de la Riva, Doallo Eduardo

5.947,00 (*)

Martínez Grela, Lucía

5.825,00

Martínez Ramiro, Tatiana

4.325,00

Martínez Regal, Paula Leticia

5.441,00

Martínez Vilariño, Francisco

6.963,00

Mato Lema, Sandra

7.190,00

Méndez Veiga, Sandra

6.097,00

Mendoza Villar, José F.

7.113,00

Merlán García, Diego

5.179,00 (*)

Millán Penas, Daniel

4.475,00 (*)

Montero Sousa, Pablo

3.534,00 (*)

Montes Vicente, Germán

5.825,00

Morado Vázquez, Beatriz

5.441,00 (*)

Muíña García, Ricardo

5.441,00

Murias Torrecilla, Lucía Pilar

3.769,00 (*)

Negueruela Vázquez, Enrique

7.113,00 (*)

Neira Rodríguez, Josue

5.291,00

Novo Cupeiro, Laura

5.825,00 (*)

Núñez Corbal, Javier

5.790,00

Núñez Fernández, David

6.963,00 (*)

Otero Frías, Ángel Alberto

4.103,00

Otero Vázquez, Paula

4.080,60

Padilla Díaz, Diego

5.472,00

Padín Beltrán, Diego

3.769,00

Pardo Carabias, Cristina

4.240,02

Paredes Rivas, Santiago

4.817,00 (*)

Parra Cárdenas, Yurley

2.536,00 (*)

Pasantes Angeriz, Sergio

7.113,00 (*)

Paz Rodal, Miguel

7.113,00

Pedreira Sanmartín, Manuel José

4.817,00

Pedreira Sanmartín, Paula

2.534,00

Pena Iglesias, Cristina

6.097,00 (*)

Peña Fernández, Rubén

4.817,00

Pereira Carracedo, Tania

3.769,00

Pereira Sáez, M. Teresa

5.441,00

Pérez Fandiño, Marta

3.261,00 (*)

Pérez Fandiño, Sara

7.113,00 (*)

Pérez García, Rubén

7.113,00

Pérez González, Marcos

7.113,00

Pérez González, María

4.817,00 (*)

Pérez Lago, Yolanda

3.353,00

Pérez López, Andrea

4.230,60

Pérez Pousa, Arelis

6.963,00 (*)

Pérez Sanjurjo, Lucía

3.108,32

Pérez Sueiro, Sonia

4.738,00

Pérez Vázquez, Carla

3.619,00 (*)

Perrotta Bernárdez, Damián Rolando

5.329,00 (*)

Pillado González, Raquel

6.963,00

Piñeiro Aragunde, Daniel

5.441,00

Piñeiro Castelo, Sergio

3.125,00 (*)

Piñeiro García, Miguel

3.769,00 (*)

Pombo Pombo, Alberto

4.470,00 (*)

Ponte Sánchez, José M.

2.526,00 (*)

Prado Figueiras, Fernando

4.718,40

Reinoso Estévez, Óscar Manuel

6.281,00

Rey Calvo, Ana María

4.738,00 (*)

Rey Dono, Marcelo

3.769,00 (*)

Rey Falcón, María Lorena

3.353,00

Rios Maceiras, Noelia

5.640,00 (*)

Rivas López, Pablo

4.817,00 (*)

Riveira Fompedriña, Tania

3.636,00

Rivera Leal, Candela

3.624,00

Rkkaz Soufyan

5.947,00 (*)

Rodal Martínez, Tamara

7.113,00

Rodríguez Airabella, Olaia

3.769,00

Rodríguez Fernández, Rebeca

4.738,00

Rodríguez Lago, Aldara

7.113,00

Rodríguez Lago, Gael

5.825,00

Rodríguez Martínez, Rafael

4.475,00 (*)

Rodríguez Merayo, Saray

4.738,00 (*)

Rodríguez Muñiz, Álvaro

5.441,00 (*)

Rodríguez Nieto, María José

7.113,00 (*)

Rodríguez Pérez, Rosa María

4.738,00 (*)

Rodríguez Rodríguez, Marta

3.353,00 (*)

Rodríguez Torres, Rocío

7.126,00

Rodríguez Vicente, Manuel Justo

7.113,00

Rúa Piñeiro, Katia

7.190,00 (*)

Salvado Gontad, Óscar

3.769,00

Sánchez Rodríguez, Virginia

4.593,55

Sande Figueiras, Isabel

7.113,00

Sanjurjo Lores, Alejandro

6.963,00 (*)

Santomé Estévez, Ana

3.769,00

Santos Jorge, Ana

3.570,90 (*)

Schreck Alonso, Enriqueta

4.475,00

Seijas Rosende, Marina

4.103,00

Seoane Roca, Susana

5.441,00

Sieira Agraso, Elena

6.281,00

Silva Fernandes, Isabel

4.738,00 (*)

Suárez Grimalt, Raquel

7.113,00 (*)

Suárez Iglesias, Claudia

5.441,00

Taboada Pérez, José Manuel

7.113,00

Taboada Rosado, Marcelo

3.486,00

Teiga Guzmán, Alba

6.976,00

Tejerina Fontaiña, Adrián

7.113,00 (*)

Tembra Peneireiro, Isabel

4.315,60

Terán Baamonde, Javier

3.810,30

Termenon López, Héctor

5.329,00

Terre Lameiro, Irene

2.338,00

Tomaz García, Pablo Dinís

4.817,00

Torres Rey, Iago

6.281,00

Touriño Lorenzo, Elena

5.825,00

Trincado Fernández, Andrea

7.190,00

Troans Senín, Nerea

3.769,00 (*)

Valle Rodríguez, Noelia

3.310,00 (*)

Varela Rodríguez, María Jimena

3.636,00

Varela Vázquez, Irene

2.534,00

Vázquez Fariña, Celia

4.667,00

Vázquez Pillado, Edén

6.281,00 (*)

Veiga Martínez, Cristina

2.534,00

Veiro Pérez, Míriam

5.291,00 (*)

Vieira Laranjeira, Laura

6.097,00

Vigo Pintos, Sonia

5.329,00

Vila Díos, Miguel

7.113,00

Vila Ferreiro, Lucía

2.877,00

Vila Ferreiro, Óscar

7.113,00

Villar Ramos, Diego

7.126,00

Viñals Barbero, Pablo

2.686,00 (*)

Yanes Marqués, Olga

5.441,00

Total axuda concedida

1.251.832,68 €

(*) Renunciaron ou perderon o dereito á axuda.

b) Procedemento BS324B: 772.689,60 €.

Aplicación 12.05.313A.481.0.

Entidades sen ánimo de lucro

Razón social

Contía

Asociación Cultural Ingalicia

109.480,28 €

Asociación Universitaria, Educación Social e Sociedade

67.734,00 €

Asociación Erasmus Compostela

152.641,78 €

Confederación Empresarial de Ourense

20.913,09 €

Asociación Sociocultural Luenda

90.542,56 €

Asociación Cultural, Recreativa, Deportiva e Xuvenil MUXEMA

91.879,46 €

Asociación Periodística de Estudios y Comunicación

123.888,65 €

Asociación Xuvenil e Deportiva JOY

55.020,56 €

Sustinea

57.012,65 €

Total axuda concedida

769.113,03

c) Procedemento BS324C: 303.435,79 €.

Aplicación 12.05.313A.460.0.

Entidades locais

Razón social

Contía

Concello de Camariñas (agrupación Costa da Morte: concellos de Camariñas, Carnota, Dumbría, Muxía, Mazaricos, Vimianzo e Zas)

116.126,40 €

Concello de Vila de Cruces (agrupación Val do Ulla: concellos de Vila de Cruces, Vedra e Boqueixón)

87.749,26 €

Concello de Negreira (agrupación Negreira-Val do Dubra)

99.560,13 €

Total axuda concedida

303.435,79 €