Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 79 Martes, 25 de abril de 2017 Páx. 19192

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

ANUNCIO do 28 de marzo de 2017, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se fan públicos os acordos de procedencia de reintegro das axudas concedidas para os programas de incentivos á contratación das persoas traballadoras, cofinanciados polo Fondo Social Europeo, reguladas na Orde do 4 de maio de 2010 (Diario Oficial de Galicia do 7 de maio).

Intentadas as notificacións das resolucións ditadas polo xefe territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria de Ourense, polas cales se acorda a procedencia de reintegro da subvención, e non sendo posible a súa práctica, por medio deste anuncio, e segundo o disposto no número 5 do artigo 59 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e o establecido no artigo 61 do mesmo texto legal, notifícaselles aos interesados o contido da resolución como figura no anexo para que poidan ter coñecemento del.

Así mesmo, fáiselles saber que a dita resolución pon fin á vía administrativa e que contra ela cabe intepoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, que comezará a contar a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial del Estado (BOE), ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, así como, con anterioridade e con carácter potestativo, poderán interpoñer recurso de reposición no prazo dun mes, que comezará a contar a partir do día seguinte ao da publicación no BOE, ante esta xefatura territorial. Todo isto de conformidade co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, e na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Os interesados, durante este prazo, poderán presentarse ante o Servizo de Emprego e Economía Social da Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria en Ourense, sito na avenida da Habana, 79, 7ª planta, en Ourense, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, para os efectos de coñeceren integramente o contido da resolución ditada polo xefe territorial.

Advírteselles aos interesados que, se non interpoñen o recurso en tempo e forma, a resolución adquirirá firmeza.

Ourense, 28 de marzo de 2017

O xefe territorial de Ourense
P.S. (Decreto 175/2015, artigo 62.3)
Juan Ramón Velasco González
Xefe do Servizo de Administración Industrial de Ourense

ANEXO

Expediente: TR348A 2010/000003-3.

Acordo de procedencia de reintegro.

Solicitante: Dani & Gus, S.L.

NIF/NIE: B32398356.

Concello: Ourense.

Materia: subvención para o programa de fomento da contratación indefinida inicial de colectivos desfavorecidos.

Data do acordo: 15 de febreiro de 2017.

Expediente: TR348A 2010/00042-3.

Acordo de procedencia de reintegro.

Solicitante: Julio Alberto López Cadavid.

NIF/NIE: 44491157A.

Concello: Ourense.

Materia: subvención para o programa de fomento da contratación indefinida inicial de colectivos desfavorecidos.

Data do acordo: 15 de febreiro de 2017.

Expediente: TR348A 2010/000299-3.

Acordo de procedencia de reintegro.

Solicitante: Carpintería Vivian, S.L.

NIF/NIE: B32368433.

Concello: Verín.

Materia: subvención para o programa de fomento da contratación indefinida inicial de colectivos desfavorecidos.

Data do acordo: 15 de febreiro de 2017.

Expediente: TR348A 2010/000068-3.

Acordo de procedencia de reintegro.

Solicitante: O Barco Infraestructuras, S.L.

NIF/NIE: B32398976.

Concello: O Barco de Valdeorras.

Materia: subvención para o programa de fomento da contratación indefinida inicial de colectivos desfavorecidos.

Data do acordo: 15 de febreiro de 2017.

Expediente: TR348A 2010/000090-3.

Acordo de procedencia de reintegro.

Solicitante: Sistor, S.C.

NIF/NIE: J32396749.

Concello: Taboadela.

Materia: subvención para o programa de fomento da contratación indefinida inicial de colectivos desfavorecidos.

Data do acordo: 15 de febreiro de 2017.

Expediente: TR348A 2010/000107-3.

Acordo de procedencia de reintegro.

Solicitante: Promociones Peña Redonda 2010, S.L.

NIF/NIE: B32400897.

Concello: Ourense.

Materia: subvención para o programa de fomento da contratación indefinida inicial de colectivos desfavorecidos.

Data do acordo: 15 de febreiro de 2017.

Expediente: TR348A 2010/000136-3.

Acordo de procedencia de reintegro.

Solicitante: García y Bermello Servicios de Asesoría, S.L.

NIF/NIE: B32397044.

Concello: Ourense.

Materia: subvención para o programa de fomento da contratación indefinida inicial de colectivos desfavorecidos.

Data do acordo: 15 de febreiro de 2017.

Expediente: TR348A 2010/000142-3.

Acordo de procedencia de reintegro.

Solicitante: Granjas Santa Lucía, C.B.

NIF/NIE: E32315061.

Concello: Ourense.

Materia: subvención para o programa de fomento da contratación indefinida inicial de colectivos desfavorecidos.

Data do acordo: 15 de febreiro de 2017.

Expediente: TR348A 2010/000146-3.

Acordo de procedencia de reintegro.

Solicitante: Begastu Import Export, S.L.

NIF/NIE: B32399487.

Concello: Barbadás.

Materia: subvención para o programa de fomento da contratación indefinida inicial de colectivos desfavorecidos.

Data do acordo: 15 de febreiro de 2017.

Expediente: TR348A 2010/000160-3.

Acordo de procedencia de reintegro.

Solicitante: Orenblue, S.L.

NIF/NIE: B32405250.

Concello: Ourense.

Materia: subvención para o programa de fomento da contratación indefinida inicial de colectivos desfavorecidos.

Data do acordo: 15 de febreiro de 2017.

Expediente: TR348A 2010/000162-3.

Acordo de procedencia de reintegro.

Solicitante: Eduardo´s Inversiones, S.L.

NIF/NIE: B32379661.

Concello: Ourense.

Materia: subvención para o programa de fomento da contratación indefinida inicial de colectivos desfavorecidos.

Data do acordo: 15 de febreiro de 2017.

Expediente: TR348A 2010/000163-3.

Acordo de procedencia de reintegro.

Solicitante: Central de Compras Miño, S.L.

NIF/NIE: B32405722.

Concello: San Cibrao das Viñas.

Materia: subvención para o programa de fomento da contratación indefinida inicial de colectivos desfavorecidos.

Data do acordo: 15 de febreiro de 2017.

Expediente: TR348A 2010/000168-3.

Acordo de procedencia de reintegro.

Solicitante: Creaciones Elen P.V., S.L.

NIF/NIE: B32167132.

Concello: Ourense.

Materia: subvención para o programa de fomento da contratación indefinida inicial de colectivos desfavorecidos.

Data do acordo: 15 de febreiro de 2017.

Expediente: TR348A 2010/000169-3.

Acordo de procedencia de reintegro.

Solicitante: Cerramentos Arenteiro, S.L.

NIF/NIE: B32320285.

Concello: O Carballiño.

Materia: subvención para o programa de fomento da contratación indefinida inicial de colectivos desfavorecidos.

Data do acordo: 15 de febreiro de 2017.

Expediente: TR348A 2010/000195-3.

Acordo de procedencia de reintegro.

Solicitante: Juan Rodríguez González.

NIF/NIE: 71548034W.

Concello: A Rúa.

Materia: subvención para o programa de fomento da contratación indefinida inicial de colectivos desfavorecidos.

Data do acordo: 15 de febreiro de 2017.

Expediente: TR348A 2010/000218-3.

Acordo de procedencia de reintegro.

Solicitante: Estética Dental López, S.L.

NIF/NIE: B32338899.

Concello: Ourense.

Materia: subvención para o programa de fomento da contratación indefinida inicial de colectivos desfavorecidos.

Data do acordo: 15 de febreiro de 2017.