Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 79 Martes, 25 de abril de 2017 Páx. 19140

I. Disposicións xerais

Consellería de Economía, Emprego e Industria

ORDE do 12 de abril de 2017 pola que se revisa a relación de actividades artesás recollidas no anexo IV do Decreto 218/2001, do 7 de setembro, polo que se refunde a normativa vixente en materia de artesanía.

De acordo co disposto no artigo 30 do Decreto 218/2001, do 7 de setembro, polo que se refunde a normativa vixente en materia de artesanía (DOG núm. 185, do 24 de setembro), recoñécense oficialmente como actividades artesás os traballos e actividades que figuran no anexo IV do referido decreto, para os efectos da súa inclusión na sección de actividades artesás do Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia.

O artigo 31 do mesmo texto legal sinala que a relación de actividades artesás poderá ser obxecto de revisión periódica pola Comisión Galega de Artesanía, de oficio ou por instancia de parte interesada. A revisión levarase a cabo mediante orde da consellería competente en materia de artesanía por proposta do citado órgano colexiado.

Logo da solicitude por instancia de parte interesada da inclusión na sección de actividades artesás do Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia da actividade de sombreiraría, o Pleno da Comisión Galega de Artesanía, na súa reunión do 15 de marzo de 2016, acordou que esta actividade tiña particularidades propias que a diferenciaban notablemente dos oficios artesanais recollidos no anexo IV do Decreto 218/2001, do 7 de setembro, e propuxo, por unanimidade dos seus membros, a inclusión da devandita actividade na sección de actividades artesás do referido Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia.

Segundo o anterior e de acordo co disposto no artigo 31 do Decreto 218/2001, do 7 de setembro,

DISPOÑO:

Primeiro. A inclusión da actividade de sombreiraría na relación de actividades artesás recollida no anexo IV do Decreto 218/2001, do 7 de setembro, conforme o disposto no anexo I desta orde.

Segundo. Actualizar o devandito anexo IV do Decreto 218/2001, do 7 de setembro, conforme o disposto no anexo I desta orde.

Santiago de Compostela, 12 de abril de 2017

Francisco Conde López
Conselleiro de Economía, Emprego e Industria

ANEXO I

Relación de actividades artesanais agrupadas segundo a Clasificación nacional de actividades económicas (Clasificación segundo o Real decreto 475/2007, do 13 de abril, polo que se aproba a Clasificación nacional de actividades económicas 2009 (CNAE-2009), e o disposto no artigo 4 da Lei 1/1992, do 11 de marzo, de artesanía de Galicia).

División 13. Industria textil.

Núm. de orde

Denominación

Código CNAE-09

Código NACE-Rev-2

A

B

C

D

1

Tecidos, tecedor(a) (alto e baixo lizo, alfombras, tapices...)

13.1/2/3/9

13.1/2/3/9

Si

Si

Si

 

2

Centón (retallos)

13 2/3

13 2/3

Si

Si

Si

3

Decoración de teas, decorador(a) de teas

13.3

13.3

 

Si

Si

 

4

Encaixes, encaixeiro(a), palilleiro (a), picador(a) de cartóns

13.1/2/3/9

13.1/2/3/9

Si

Si

Si

 

5

Calceta, calceteiro(a), gancho, gancheiro (a)

13.9

13.9

Si

Si

6

Bordados, bordador(a)

13.9

13.9

Si

Si

Si

 

7

Produtor(a) e reparador(a) de redes, redeiro(a)

13.9

13.9

Si

 

 

Si

División 14. Confección de roupa de vestir.

Núm. de orde

Denominación

Código CNAE-09

Código NACE-Rev-2

A

B

C

D

8

Xastre(a)

14.1

14.1

Si

 

 

 

9

Modisto(a)

14.1

14.1

Si

 

 

 

10

Traxes tradicionais populares, produtor(a) de...

14.1

14.1

Si

Si

 

 

11

Peletaría, peleteiro(a)

14.2

14.2

Si

 

 

 

12

Sombreiraría

14.1

14.1

Si

Si

Si

División 15. Industria do coiro e do calzado.

Núm. de orde

Denominación

Código CNAE-09

Código NACE-Rev-2

A

B

C

D

13

Curtidos, curtidor(a)

15.1

15.1

Si

 

 

Si

14

Albardaría e talabartaría, albardeiro(a), ou talabarteiro(a)

15.1

15.1

Si

 

Si

 

15

Repuxado e decorado de coiro, repuxador(a) e...

15.1

15.1

 

Si

Si

 

16

Marroquinaría, marroquineiro(a)

15.1

15.1

 

 

Si

 

17

Zoqueiro(a), produtor(a) de zocos e zocas

15.2

15.2

Si

Si

Si

Si

18

Zapataría, zapateiro(a)

15.2

15.2

 

 

Si

Si

División 16. Industria da madeira e da cortiza, agás mobles, cestaría e espartaría.

Núm. de orde

Denominación

Código CNAE-09

Código NACE-Rev-2

A

B

C

D

19

Tornaría, torneiro(a) de madeira

16.1

16.1

Si

Si

Si

 

20

Carpintaría, carpinteiro(a)

16.2

16.2

Si

 

Si

Si

21

Tonelaría, toneleiro(a), selleiro(a)

16.2

16.2

Si

 

Si

22

Talla, tallista

16.2

16.2

Si

Si

Si

 

23

Marquetaría, marqueteiro(a)

16.2

16.2

 

Si

 

Si

24

Imaxinaría, imaxineiro(a)

16.2

16.2

Si

Si

Si

Si

25

Cestaría, cesteiro(a)

16.2

16.2

 

Si

 

Si

26

Labores de palla, produtor(a) de labores de palla

16.2

16.2

 

Si

 

Si

División 17. Industria do papel.

Núm. de orde

Denominación

Código CNAE-09

Código NACE-Rev-2

A

B

C

D

27

Papel, produtor(a) de papel

17.1

17.1

Si

 

 

 

28

Manipulados de papel e cartón, manipulador(a) de papel e cartón (produción de obxectos con estes materiais)

17.2

17.2

Si

Si

Si

 

División 18. Artes gráficas e servizos relacionados con elas.

Núm. de orde

Denominación

Código CNAE-09

Código NACE-Rev-2

A

B

C

D

29

Encadernación, encadernador(a)

18.1

18.1

 

Si

 

Si

30

Serigrafía, serígrafo(a)

18.1

18.1

 

 

 

Si

31

Gravados, gravador(a) (reprodutor/a)

18.1

18.1

 

Si

 

Si

División 20. Industria química.

Núm. de orde

Denominación

Código CNAE-09

Código NACE-Rev-2

A

B

C

D

32

Pirotecnia, pirotécnico(a)

20.5

20.5

Si

Si

 

Si

División 23. Fabricación doutros produtos minerais non metálicos.

Núm. de orde

Denominación

Código CNAE-09

Código NACE-Rev-2

A

B

C

D

33

Vidreiro(a)

23.1

23.1

Si

Si

 

 

34

Vitralista (vidreiras)

23.1

23.1

 

Si

Si

 

35

Tallista de vidro

23.1

23.1

 

Si

Si

 

36

Cerámica, ceramista (decorador(a), muralista, esmaltista modelador(a), etc.)

23.3/4

23.3/4

 

Si

Si

 

37

Olaría, oleiro(a)

23.4

23.4

Si

 

Si

 

38

Cantaría, canteiro(a)

23.7

23.7

Si

Si

Si

Si

39

Talla de pedra ou mármore, tallista de pedra ou mármore

23.7

23.7

 

Si

Si

Si

División 24. Metalurxia.

Núm. de orde

Denominación

Código CNAE-09

Código NACE-Rev-2

A

B

C

D

40

Fundición, fundidor(a)

24.5

24.5

Si

 

Si

Si

41

Fundición de campás, campaneiro(a)

24.5

24.5

Si

 

Si

Si

División 25. Fabricación de produtos metálicos, agás maquinaria e equipamentos.

Núm. de orde

Denominación

Código CNAE-09

Código NACE-Rev-2

A

B

C

D

42

Forxa e ferraría, ferreiro(a)

25.5

25.5

Si

Si

Si

Si

43

Latoaría, latoeiro(a)

25.5

25.5

Si

 

Si

Si

44

Esmaltes, esmaltistas

25.6

25.6

 

Si

Si

 

45

Metalistaría, metalisteiro(a) (traballos de diverso tipo en metais-latón, cobre, estaño, titanio, alpaca, gravados decorativos, cicelados, repuxados, etc.)

25.6

25.6

 

Si

Si

Si

46

Cerrallaría decorativa ou artística, cerralleiro(a) decorativo(a) ou artístico(a)

25.7

25.7

 

Si

Si

Si

47

Caldeiraría, caldeireiro(a)

25.9

25.9

Si

 

Si

Si

División 26. Fabricación de produtos informáticos, electrónicos e ópticos.

Núm. de orde

Denominación

Código CNAE-09

Código NACE-Rev-2

A

B

C

D

48

Construción e reparación de reloxos, reloxeiro(a)

26.5

26.5

Si

 

 

Si

División 30. Fabricación doutro material de transporte.

Núm. de orde

Denominación

Código CNAE-09

Código NACE-Rev-2

A

B

C

D

49

Carpintaría de ribeira, carpinteiro(a) de ribeira

30.1

30.1

Si

 

Si

Si

División 31. Fabricación de mobles.

Núm. de orde

Denominación

Código CNAE-09

Código NACE-Rev-2

A

B

C

D

50

Tapizaría, tapiceiro(a)

31.0

31.0

 

 

 

Si

51

Ebanistaría, ebanista

31.0

31.0

 

Si

Si

Si

52

Dourado, dourador(a)

31.0

31.0

 

Si

 

Si

División 32. Outras industrias manufactureiras.

Núm. de orde

Denominación

Código CNAE-09

Código NACE-Rev-2

A

B

C

D

53

Prataría, prateiro(a)

32.1

32.1

Si

Si

Si

Si

54

Xoiaría, xoieiro(a)

32.1

32.1

Si

Si

Si

Si

55

Ourivaría, ourive

32.1

32.1

Si

Si

Si

Si

56

Talla de pedras preciosas ou semipreciosas, lapidario(a)

32.1

32.1

 

 

 

Si

57

Talla de acibeche, acibecheiro(a)

32.1

32.1

Si

Si

Si

Si

58

Talla de coral, marfil, nácara, carei, ónix, etc., tallista de...

32.1

32.1

 

Si

Si

Si

59

Bixutería

32.1

32.1

Si

Si

Si

Si

60

Produtor(a) de instrumentos musicais de corda ou luthier

32.2

32.2

 

Si

Si

 

61

Produtor(a) de instrumentos musicais de vento

32.2

32.2

 

Si

Si

 

62

Produtor(a) de instrumentos musicais de percusión

32.2

32.2

 

Si

Si

 

63

Produtor(a) de instrumentos tradicionais populares galegos

32.2

32.2

Si

Si

Si

 

64

Afinación de instrumentos musicais, afinador(a)

32.2

32.2

 

 

 

Si

65

Palletas, palleteiro(a)

32.2

32.2

Si

 

 

Si

66

Produtor(a) de artigos deportivos

32.3

32.3

 

 

Si

Si

67

Xoguetes, xogueteiro(a), bonecos, bonequeiro(a)

32.4

32.4

 

 

 

Si

68

Modelos ou maquetas, modelista ou maquetistas

32.4

32.4

 

 

Si

Si

69

Miniaturas, miniaturista

32.4

32.4

 

 

Si

 

70

Taxidermia, taxidermista

32.9

32.9

 

 

 

Si

71

Paraugas e bastóns, paraugueiro(a) ou bastoeiro(a)

32.9

32.9

 

 

Si

Si

72

Produtor(a) de perrucas ou postizos

32.9

32.9

 

 

Si

 

73

Ceraría, cereiro(a) (candeas e exvotos)

32.9

32.9

Si

 

Si

 

74

Figuras de pan tradicionais populares, produtor(a)

32.9

32.9

Si

 

Si

 

División 43. Actividades de construción especializada.

Núm. de orde

Denominación

Código CNAE-09

Código NACE-Rev-2

A

B

C

D

75

Mosaicos, produtor(a) de mosaicos

43.3

43.3

 

Si

 

Si

76

Pinturas e revestimentos decorativos,

pintor(a)-decorador(a), estucador, etcétera

43.3

43.3

 

Si

 

Si

División 47. Comercio polo miúdo agás de vehículos de motor e motocicletas.

Núm. de orde

Denominación

Código CNAE-09

Código NACE-Rev-2

A

B

C

D

77

Arranxos florais con flores naturais ou secas, fabricación de flores de papel ou tea, etc.

47.7

47.7

 

 

 

Si

División 74. Outras actividades profesionais, científicas e técnicas.

Núm. de orde

Denominación

Código CNAE-09

Código NACE-Rev-2

A

B

C

D

78

Fotografía, fotógrafo(a) (proceso non automatizado)

74.2

74.2

 

 

 

Si

79

Escaparatismo, escaparatistas

74.1

74.1

 

 

 

Si

80

Rotulación

74.1

74.1

 

 

 

Si

81

Complementos de moda

74.9

74.9

Si

Si

Si

División 90. Actividades de creación, artísticas e espectáculos.

Núm. de orde

Denominación

Código CNAE-09

Código NACE-Rev-2

A

B

C

D

82

Escultura, escultor(a)

90.0

90.0

 

Si

 

 

83

Debuxo, debuxante

90.0

90.0

 

Si

 

Si

84

Restauración, restaurador(a) (madeira, mobiliario, papel, pintura, arqueoloxía, coiro, pedra, etc.)

90.0

90.0

 

Si

 

Si

85

Escenografía e cartelismo, escenógrafo(a) ou cartelista

90.0

90.0

 

Si

 

Si

86

Pirogravado, pirogravador(a)

90.0

90.0

 

Si

 

Si

87

Cartón pedra, produtor(a) de obxectos de cartón pedra e similares

90.0

90.0

 

Si

Si

 

División 96. Outros servizos persoais.

Núm. de orde

Denominación

Código CNAE-09

Código NACE-Rev-2

A

B

C

D

88

Afiado, afiador(a)

96.0

96.0

Si

 

 

Si