Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 83 Martes, 2 de maio de 2017 Páx. 21491

II. Autoridades e persoal

a) Cesamentos

Consellería do Mar

ORDE do 19 de abril de 2017 pola que se dispón o cesamento dun vogal do Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Vigo.

O texto refundido da Lei de portos do Estado e da mariña mercante, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2011, do 5 de setembro, no seu artigo 30 atribúe ás comunidades autónomas as facultades de designación e separación dos vogais dos consellos de administración das autoridades portuarias de interese do Estado situadas no seu territorio, que deberán facerse necesariamente por proposta das administracións públicas e organismos e entidades que aqueles representen.

O acordo do Consello da Xunta de Galicia do 16 de setembro de 2010 faculta a persoa titular da consellería competente en materia de portos para o exercicio das devanditas competencias.

Polo exposto, en exercicio da facultade atribuída, por proposta do presidente do organismo público Portos do Estado,

DISPOÑO:

O cesamento de Jaime Luezas Alvarado como vogal no Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Vigo, en representación da Administración xeral do Estado, agradecéndolle os servizos prestados.

Santiago de Compostela, 19 de abril de 2017

Rosa María Quintana Carballo
Conselleira do Mar