Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 92 Luns, 15 de maio de 2017 Páx. 23619

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 3 de Santiago de Compostela

EDICTO de notificación de sentenza (PO 398/2015).

PO Procedemento ordinario 398/2015

Procedemento orixe: /

Sobre ordinario

Demandante: Sandrina Espasandín Gerpe

Demandados: Lado Vieites Hermanos, S.L. e Fogasa

Avogado/a: Fogasa

Eu, Susana Varela Amboage, letrada da Administración de xustiza do Xulgado do Social número 3 de Santiago de Compostela, fago saber que no procedemento ordinario 398/2015 deste xulgado do social, seguido por instancia de Sandrina Espasandín Gerpe contra Lado Vieites Hermanos, S.L., Fogasa, sobre ordinario, foi ditada a seguinte resolución:

«Sentenza.

Santiago de Compostela, 20 de abril de 2017

Sandra María Iglesias Barral, maxistrada do Xulgado do Social número 3 de Santiago de Compostela, tendo visto os presentes autos seguidos neste xulgado co nº 398/2015, nos cales son parte, como demandante, Sandrina Espasandín Gerpe, asistida polo letrado Blanco Lobeiras e, como demandados, Lado Vieites Hermanos, S.L., que non comparece, a pesar da súa citación en legal forma, ao igual que o Fogasa (Fondo de Garantía Salarial), pronunciou esta sentenza, en nome do rei, con base nos seguintes [...]

Decido.

Estimar parcialmente a demanda interposta por Sandrina Espasandín Gerpe contra Lado Vieites Hermanos, S.L. e, en consecuencia, condénase o demandado a aboar á demandante a cantidade de 603,88 euros en concepto de salarios, máis o 10 % de xuro por demora.

Sen prexuízo da responsabilidade, se é o caso, do Fogasa.

Notifíquese a presente resolución ás partes.

Contra esta resolución non cabe recurso de suplicación.

Así o acorda, manda e asina Sandra María Iglesias Barral, maxistrada do Xulgado do Social número 3 de Santiago de Compostela».

E para que sirva de notificación en legal forma a Lado Vieites Hermanos, S.L., en ignorado paradoiro, expido o presente para a súa inserción no Diario Oficial de Galicia e no taboleiro de anuncios deste xulgado.

Advírtese ao destinatario que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo no suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

Santiago de Compostela, 24 de abril de 2017

A letrada da Administración de xustiza