Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 92 Luns, 15 de maio de 2017 Páx. 23646

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Política Social

EDICTO do 19 de abril de 2017, da Xefatura Territorial de Vigo, de resolucións ditadas no procedemento BS650G e dous máis.

No uso das competencias atribuídas a esta xefatura territorial ao abeiro da disposición transitoria terceira da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e en virtude do disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ao seren devoltas polo servizo de Correos as notificacións enviadas no seu día coas resolucións ditadas por esta xefatura territorial nos procedementos instados polas persoas que se citan no anexo, no prazo de dez (10) días contados desde o seguinte ao da data de publicación deste edicto no Boletín Oficial del Estado (BOE), poderán comparecer en persoa ou debidamente representados, no Servizo de Prestacións, Inclusión e Inmigración da Xefatura Territorial da Consellería de Política Social de Vigo, rúa Concepción Arenal, 8, 1º andar, en horario de mañá, entre as 9.00 e as 14.00 horas, de luns a venres, para os efectos de coñecer o texto íntegro da resolución e advertíndolles que, de non facelo así, teranse por notificados.

Ás persoas que se citan no anexo infórmaselles que as ditas resolucións esgotan a vía administrativa, contra as cales se poderán interpoñer reclamación previa á vía xurisdicional social, ante esta xefatura territorial, no prazo dos trinta días (30) seguintes á data da publicación deste edicto no Boletín Oficial del Estado (BOE), segundo o disposto no artigo 71 da Lei 36/2011, do 10 de outubro, reguladora da xurisdición social, ou directamente poderá formalizar a demanda no prazo de dous (2) meses ante o xulgado ou sala competente desta orde xurisdicional.

Vigo, 19 de abril de 2017

Marta Iglesias Bueno
Xefa territorial de Vigo

ANEXO

Procedemento BS650G:

Apelidos e nome

Núm. DNI/NIE

Núm. expediente

Resolución

Data resolución

Kebe s/s, Mor

X1374304P

36/00685-X/16

Suspensión

22.3.2017

Lorenzo Barca, Celia

76998203E

36/00765-X/00

Extinción

20.3.2017

Rey Garrido, Miguel Ángel

35488484J

36/00144-X/14

Suspensión

21.3.2017

Roldán de Rey, Susana Antonia

X5692450L

36/00349-X/15

Suspensión

21.3.2017

Procedemento BS650A:

Apelidos e nome

Núm. DNI/NIE

Núm. expediente

Resolución

Data resolución

Pérez Fernández, Hugo

39460061L

36/00508-I/15

Denegación

27.3.2017

Méndez Caride, Antonio

36112417W

36/00544-I/15

Denegación

27.3.2017

Casal Melón, María José

29043900Y

36/00338-I/15

Denegación

27.3.2017

Procedemento BS650F:

Apelidos e nome

Núm. DNI/NIE

Núm. expediente

Resolución

Data resolución

Vidal Villar, Manuel

01612975P

36/00680-X/10

Denegación

9.2.2017