Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 94 Xoves, 18 de maio de 2017 Páx. 24123

III. Outras disposicións

Academia Galega de Seguridade Pública

RESOLUCIÓN do 9 de maio de 2017 pola que se convoca a xornada Os novos retos da loita contra o narcotráfico no século XXI.

A Academia Galega de Seguridade Pública coa Fundación Galega contra o Narcotráfico anuncia a convocatoria da xornada Os novos retos da loita contra o narcotráfico no século XXI, de acordo coas seguintes bases:

1. Datos da actividade:

Denominación: os novos retos da loita contra o narcotráfico no século XXI.

Tipo: xornada.

Edicións: 1.

Horas lectivas: 6.

Modalidade: presencial.

Obxectivos:

A xornada ten o triplo obxectivo de:

– Coñecer a situación actual da loita contra o narcotráfico en España e, en particular,

en Galicia.

– Analizar as posibilidades e/ou limitacións que ofrece o novo marco legal con mención

expresa ao novo Código penal, Lei de axuizamento criminal e outras disposicións.

– Recoller as suxestións e achegas de todos os profesionais convocados para mellorar a loita antidroga en Galicia e, por extensión, no resto de España.

Contido:

– A loita contra o narcotráfico e as drogodependencias na nova Estratexia nacional sobre drogas.

– Situación actual e perspectivas do narcotráfico en España.

– Xeopolítica internacional do tráfico de drogas.

– Lexislación contra o narcotráfico a nivel internacional.

– Código penal e Lei de axuizamento criminal na loita antidroga.

– Mesa redonda. Forzas de seguridade: suxestións para unha maior eficacia da loita antidroga.

– Servizo de Xestión de Bens Comisados en Galicia (SXB).

– Clausura.

2. Desenvolvemento da convocatoria:

Destinatarios/as:

Membros das forzas e corpos de seguridade do Estado con experiencia directa na loita antidroga, representantes do ámbito xudicial e fiscal e interesados en xeral.

Prazas ofertadas:

400, limitadas á capacidade máxima.

3. Solicitudes de participación:

a) O persoal que desexe participar nesta xornada poderá facer a preinscrición a través do proceso de matrícula telemática na páxina web da Agasp http://agasp.xunta.es ou enviando un corrreo electrónico indicando o nome da persoa asistente, o seu DNI, un número de teléfono e un correo electrónico, así como, de ser o caso rango/corpo/unidade a fundacioncontraelnarcotrafico@gmail.com ou no teléfono 900 10 23 00.

b) Prazo para a presentación de solicitudes: o prazo de inscrición e presentación de solicitudes de participación rematará o día 1 de xuño de 2017.

c) En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información poderán dirixirse á Agasp a través do número de teléfono 886 20 61 10, do fax: 886 20 61 22 ou do enderezo de correo electrónico formacion.agasp@xunta.es, que adoptará as medidas necesarias para facilitar a presentación de solicitudes.

Criterios de selección:

Exclusivamente por orde de inscrición.

Listaxe de solicitudes seleccionadas:

O día 3 de xuño de 2017 a Academia Galega de Seguridade Pública publicará no sitio web http://agasp.xunta.es as solicitudes de participación que resultasen seleccionadas segundo os criterios de selección mencionados anteriormente.

4. Desenvolvemento da actividade:

Lugar: Agasp.

Data: 5 de xuño de 2017.

Horario: das 9.30 ás 14.00 horas e das 16.00 ás 17.30 horas.

Certificado de asistencia:

Ao finalizar a actividade entregarase un certificado de asistencia a todas aquelas persoas que acrediten a súa asistencia continuada a esta.

5. Dereitos e deberes do alumnado participante:

Durante o desenvolvemento da actividade ao alumnado seralle de aplicación, en canto aos dereitos e deberes, o previsto no Regulamento de réxime interior da Agasp, aprobado pola Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, do 4 de febreiro de 2009 (DOG núm. 30, do 12 de febreiro).

6. Modificacións e incidencias:

A Academia Galega de Seguridade Pública poderá modificar o desenvolvemento normal da actividade para adaptala ás necesidades da Administración e ás continxencias que poidan xurdir.

A Agasp tamén poderá suprimir o curso, ampliar novas edicións ou suspendelo temporalmente, cando así veña exixido por circunstancias que afecten a súa organización, realización ou docencia.

A Estrada, 9 de maio de 2017

Luis Menor Pérez
Director xeral da Academia Galega de Seguridade Pública