Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 95 Venres, 19 de maio de 2017 Páx. 24407

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 3 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de Galicia dirixidos a mellorar a empregabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 (Diario Oficial de Galicia número 248, do 30 de decembro).

O artigo 22.6 da orde reguladora dispón que as resolucións de concesión serán obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia, de acordo co disposto na Lei 38/2003, do 17 de novembro, na Lei 4/2006, do 30 de xuño, no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, e na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

En consecuencia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas con cargo á aplicación orzamentaria 09.41.322A.460.2, para o fomento do emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de Galicia dirixidos a mellorar a empregabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, ao abeiro da Orde do 29 de decembro de 2015 (Diario Oficial de Galicia número 248, do 30 de decembro).

Santiago de Compostela, 3 de maio de 2017

José Alfonso Marnotes González
Director xeral de Orientación e Promoción Laboral

ANEXO 353B

Procedemento

Definición procedemento

Núm. exped.

Solicitante

DNI/CIF

Concedido 2016

Concedido 2017

Aplicación

Orde

353B

Obradoiro de emprego

15/00034/16

Concello de Arteixo

P1500500B

104.769,70

26.192,42

09.41.322A.460.2

Orde do 29 de decembro de 2015 (Diario Oficial de Galicia núm. 248, do 30 de decembro)

353B

Obradoiro de emprego

15/00036/16

Concello das Pontes de García Rodríguez

P1507100D

89.472,37

22.368,09

09.41.322A.460.2

Orde do 29 de decembro de 2015 (Diario Oficial de Galicia núm. 248, do 30 de decembro)

353B

Obradoiro de emprego

15/00038/16

Concello de Culleredo

P1503100H

104.627,80

26.156,95

09.41.322A.460.2

Orde do 29 de decembro de 2015 (Diario Oficial de Galicia núm. 248, do 30 de decembro)

353B

Obradoiro de emprego

15/00049/16

Concello de Abegondo

P1500100A

104.769,70

26.192,42

09.41.322A.460.2

Orde do 29 de decembro de 2015 (Diario Oficial de Galicia núm. 248, do 30 de decembro)

353B

Obradoiro de emprego

15/00050/16

Concello de Boiro

P1501100J

104.769,70

26.192,42

09.41.322A.460.2

Orde do 29 de decembro de 2015 (Diario Oficial de Galicia núm. 248, do 30 de decembro)

353B

Obradoiro de emprego

15/00051/16

Concello de Ferrol

P1503700E

104.627,80

26.156,95

09.41.322A.460.2

Orde do 29 de decembro de 2015 (Diario Oficial de Galicia núm. 248, do 30 de decembro)

353B

Obradoiro de emprego

15/00053/16

Concello de Ames

P1500200I

104.769,70

26.192,42

09.41.322A.460.2

Orde do 29 de decembro de 2015 (Diario Oficial de Galicia núm. 248, do 30 de decembro)

353B

Obradoiro de emprego

15/00055/16

Concello de Santiago de Compostela

P1507900G

105.321,18

26.330,30

09.41.322A.460.2

Orde do 29 de decembro de 2015 (Diario Oficial de Galicia núm. 248, do 30 de decembro)

353B

Obradoiro de emprego

27/00025/16

Deputación Provincial de Lugo

P2700000I

104.627,80

26.156,95

09.41.322A.460.2

Orde do 29 de decembro de 2015 (Diario Oficial de Galicia núm. 248, do 30 de decembro)

353B

Obradoiro de emprego

27/00027/16

Concello de Lugo

P2702800J

104.627,80

26.156,95

09.41.322A.460.2

Orde do 29 de decembro de 2015 (Diario Oficial de Galicia núm. 248, do 30 de decembro)

353B

Obradoiro de emprego

27/00029/16

Concello do Saviñao

P2705800G

105.872,68

26.468,17

09.41.322A.460.2

Orde do 29 de decembro de 2015 (Diario Oficial de Galicia núm. 248, do 30 de decembro)

353B

Obradoiro de emprego

32/00025/16

Mancomunidad de Municipios Comarca de Verín

P3200025I

104.627,80

26.156,95

09.41.322A.460.2

Orde do 29 de decembro de 2015 (Diario Oficial de Galicia núm. 248, do 30 de decembro)

353B

Obradoiro de emprego

32/00029/16

Concello de Ourense

P3205500F

105.321,18

26.330,30

09.41.322A.460.2

Orde do 29 de decembro de 2015 (Diario Oficial de Galicia núm. 248, do 30 de decembro)

353B

Obradoiro de emprego

32/00032/16

Mancomunidade Intermunicipal Voluntaria da Terra de Celanova

P8202502D

104.769,70

26.192,42

09.41.322A.460.2

Orde do 29 de decembro de 2015 (Diario Oficial de Galicia núm. 248, do 30 de decembro)

353B

Obradoiro de emprego

36/00031/16

Concello de Vigo

P3605700H

104.698,74

26.174,69

09.41.322A.460.2

Orde do 29 de decembro de 2015 (Diario Oficial de Galicia núm. 248, do 30 de decembro)

353B

Obradoiro de emprego

36/00036/16

Concello de Vilagarcía de Arousa

P3606000B

104.627,80

26.156,95

09.41.322A.460.2

Orde do 29 de decembro de 2015 (Diario Oficial de Galicia núm. 248, do 30 de decembro)

353B

Obradoiro de emprego

36/00038/16

Concello de Redondela

P3604500C

104.627,80

26.156,95

09.41.322A.460.2

Orde do 29 de decembro de 2015 (Diario Oficial de Galicia núm. 248, do 30 de decembro)

353B

Obradoiro de emprego

36/00039/16

Concello de Gondomar

P3602100D

104.627,80

26.156,95

09.41.322A.460.2

Orde do 29 de decembro de 2015 (Diario Oficial de Galicia núm. 248, do 30 de decembro)

353B

Obradoiro de emprego

36/00042/16

Concello de Mos

P3603300I

105.872,68

26.468,17

09.41.322A.460.2

Orde do 29 de decembro de 2015 (Diario Oficial de Galicia núm. 248, do 30 de decembro)