Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 96 Luns, 22 de maio de 2017 Páx. 24714

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

RESOLUCIÓN do 27 de abril de 2017, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, pola que se fai pública a formalización do contrato administrativo da obra de renovación de beirarrúas e servizos na avenida da Coruña en Ribeira.

En cumprimento do disposto no artigo 154 do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público, faise pública a formalización do seguinte contrato:

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría Xeral Técnica.

c) Número de expediente: 49/2016 U.

d) Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=62689

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo: obra.

b) Descrición: obra de renovación de beirarrúas e servizos na avenida da Coruña en Ribeira (A Coruña).

c) CPV (referencia de nomenclatura): 45233250-6.

3. Tramitación e procedemento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: negociado sen publicidade.

4. Valor estimado do contrato: 144.166,17 €.

5. Orzamento base de licitación.

Importe neto: 144.166,17 €. Importe total: 174.441,07 €.

6. Formalización do contrato.

a) Data de adxudicación: 4 de abril de 2017.

b) Data de formalización do contrato: 11 de abril de 2017.

c) Adxudicataria: Proyecon Galicia, S.A.

d) Importe de adxudicación:

Importe neto: 105.885,00 €. Importe total con IVE: 128.120,85 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: as sinaladas na resolución de adxudicación publicada no perfil do contratante.

Santiago de Compostela, 27 de abril de 2017

María Jesús Lorenzana Somoza
Secretaria xeral técnica da Consellería de Medio Ambiente
e Ordenación do Territorio